Příloha k vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 45/1997 Sb.

Textová část

Kapitoly:

1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů

2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

3

Výkony klinických vyšetření

4

Další pravidla pro vykazování výkonů

5

Ošetřovací dny

6

Kategorie pacienta

7

Úhrada nepřímých nákladů

8

Doprava a náhrady cestovních nákladů

 

Seznam Zdravotních výkonů

 

001

praktický lékař pro dospělé

002

praktický lékař pro děti a dorost

014

praktický lékař - stomatolog

015

čelistní ortopedie

101

interní lékařství

102

angiologie

103

diabetologie

104

endokrinologie

105

gastroenterologie a hepatologie

106

geriatrie

107

kardiologie

108

nefrologie

109

revmatologie

201

fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

202

hematologie

203

přenosné nemoci

204

tělovýchovné lékařství

205

tuberkulóza a respirační nemoci

206

klinická farmakologie

207

alergologie a klinická imunologie

208

lékařská genetika

209

neurologie

210

dětská neurologie

222

transfúzní služba

301

pediatrie

302

dětská kardiologie

303

dorostové lékařství

304

neonatologie

305

psychiatrie

306

dětská psychiatrie

308

léčba alkoholismu a jiných toxikománií

309

sexuologie

401

hygiena práce a nemocí z povolání

402

klinická onkologie

403

radioterapie

404

dermatovenerologie

405

dětská dermatologie

406

korektivní dermatologie

407

nukleární medicína

501

chirurgie

502

dětská chirurgie

503

úrazová chirurgie

504

cévní chirurgie

505

kardiochirurgie

506

neurochirurgie

507

hrudní chirurgie

601

plastická chirurgie

602

popáleninová medicína

603

gynekologie a porodnictví

604

dětská gynekologie

605

maxillofaciální chirurgie

606

ortopedie

607

ortopedická protetika

701

otorinolaryngologie

702

foniatrie

704

dětská otorinolaryngologie

705

oftalmologie

706

urologie

707

dětská urologie

708

ARO a intenzívní péče

709

zdravotnická záchranná služba (ZZS)

710

léčba bolesti

801

klinická biochemie

802

lékařská mikrobiologie

804

lékařská parazitologie

805

lékařská virologie

807

patologická anatomie

808

soudní lékařství

809

radiodiagnostika

812

laboratoř klinické farmakologie

813

laboratoř alergologická a imunologická

814

laboratoř toxikologická

815

laboratoř nukleární medicíny

816

laboratoř lékařské genetiky

817

laboratoř klinické cytologie

818

laboratoř hematologická

819

laboratoř pro universální výkony

822

laboratoř lékařské mykologie

823

laboratoř patologie

901

klinická psychologie

902

rehabilitační pracovník - absolvent VŠ

903

klinická logopedie

904

jiný zdravotnický pracovník - vysokoškolák

910

psychoterapie

911

zdravotní sestra

918

rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ

921

porodní asistentka

925

sestra domácí péče

927

ortoptická sestra

931

dětská psychologie

949

jiný zdravotnický pracovník s úplným středním odborným vzděláním

999

univerzální mezioborové výkony