Vyhláška

 

 

Ministerstva zdravotnictví č. 101/2002

 

ze dne 13. března 2002

 

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

 

 

Čl. I

 

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 449/2000 Sb., zní:

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Výkony klinických vyšetření

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Ošetřovací dny

Kategorie pacienta v ústavní péči

Úhrada nepřímých nákladů

Doprava a náhrady cestovních nákladů

Seznam zdravotních výkonů