Kapitola 5
Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1.          Ošetřovací dny

1.    00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2.    00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

3.    00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4.    00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5.    00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6.    00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7.    00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek.

8.    00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

9.    00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

10. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

11. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.

12. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

13. 00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

15. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

16. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.

17. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

18. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

19. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

20. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém – dále jen TISS).

21. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

22. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

23. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

24. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body.

25. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.

26. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

27. 00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

28. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

29. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

30. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

31. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

32. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

33. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

34. 00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče

35. 00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče

36. 00098 je propustka na žádost pacienta.

37. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2.          Ve výkonu OD je zahrnuto:

1.    veškeré vizity lékařů

2.    činnost středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků (dále jen SZP, NZP a PZP)

3.    administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4.    organizační činnost vedoucích pracovníků

5.    ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)

6.    stravní jednotka (kromě OD 00012, 00041, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7.    přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)

8.    přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

9.    jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační,  intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3.          K výkonu OD se připočte:

1.    úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností

2.    úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační,  intenzivní a intermediární péče a spinálních jednotek)

3.    část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení - podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1          Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

 

Odbornost

agreg A body

agreg B body

agreg C body

agreg D body

agreg E body

101

379

316

253

253

158

102

350

292

234

234

146

103

390

325

260

260

163

104

268

223

178

178

112

105

271

226

181

181

113

106

253

211

169

169

106

107

410

342

274

274

171

108

275

229

183

183

115

109

208

173

138

138

87

201

74

62

49

49

31

202

312

260

208

208

130

203

318

265

212

212

133

205

307

256

205

205

128

206

88

73

58

58

37

207

184

153

122

122

77

209

228

190

152

152

95

210

226

188

150

150

94

301

229

191

153

153

96

302

390

325

260

260

163

303

236

197

158

158

99

304

115

96

76

76

48

305

51

43

34

34

21

306

40

33

27

27

17

308

50

42

33

33

21

309

36

30

24

24

15

401

246

205

164

164

103

402

296

247

198

198

124

403

173

144

115

115

72

404

136

113

90

90

57

405

78

65

52

52

32

407

64

54

43

43

27

501

269

224

179

179

112

502

217

181

145

145

91

503

220

183

146

146

92

504

275

229

183

183

115

505

286

238

190

190

119

506

191

159

127

127

80

507

260

217

174

174

109

601

87

72

58

58

36

602

270

225

180

180

113

603

398

332

266

266

166

604

360

300

240

240

150

605

154

128

102

102

64

606

172

143

114

114

72

607

65

54

43

43

27

701

137

114

91

91

57

702

33

28

22

22

14

704

109

91

72

72

45

705

88

74

59

59

37

706

232

193

154

154

97

707

176

147

118

118

74

708

516

430

344

344

215

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost            odbornost, ve které je OD vykazován

agreg A body        bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A

agreg B body       bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C body       bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D body       bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E body       bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2          Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3.3          Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4.          Sestupná sazba OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

 

 

5.          Hodnoty OD

5.1          OD podléhající sestupné sazbě

OD

body A

body B

body C

body D

body E

00001

609

507

406

406

254

00002

625

521

417

417

261

00003

706

588

471

471

294

00006

590

492

394

394

246

00010

760

634

507

507

317

 

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

5.2          OD nepodléhající sestupné sazbě

OD

body

00005

355

00011

2536

00012

479

00021

464

00022

457

00023

402

00024

402

00025

1806

00026

464

00027

457

00028

402

00029

402

00031

71

00032

71

00041

64

00051

27 560

00052

23 560

00053

19 560

00055

9 283

00057

4 819

00058

3 619

00061

21 560

00062

27 772

00065

12 203

00068

4 991

00071

23 993

00072

19 763

00075

11 058

00078

4 455

00080

5086

00082

4718

00098

0

00099

0

 

6.          Průměrná délka hospitalizace

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1          Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

 

obor

SDH

O-

O+

alergologie a klinická imunologie

13

2

2

ARO

6

2

2

dermatovenerologie

18

2

2

foniatrie

19

2

2

fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

23

5

5

geriatrie

24

3

3

gynekologie a porodnictví

7

1

1

chirurgie

9

2

2

interní lékařství

12

3

2

kardiochirurgie

8

1

8

kardiologie

8

1

1

klinická hematologie

14

4

4

klinická onkologie

12

2

12

neurochirurgie

11

2

2

neurologie

14

4

4

nukleární medicína

11

2

2

oftalmologie

8

2

1

ortopedická protetika

19

3

3

ortopedie

12

3

2

otorinolaryngologie

6

1

1

pediatrie

7

2

2

plastická chirurgie

10

3

2

popáleninová medicína

14

2

2

přenosné nemoci

11

3

3

psychiatrie

30

7

5

radioterapie

15

2

6

revmatologie

26

7

5

stomatologie a maxillofaciální chirurgie

8

1

1

TBC a respirační nemoci

19

6

4

úrazová chirurgie

9

2

2

urologie

9

3

2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH       průměrná délka hospitalizace

O-           maximální povolená odchylka směrem dolů

O+          maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2          Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH

A

B

C

D

3

1

1

1

3

4

2

1

1

4

5

2

1

2

5

6

2

2

2

6

7

3

2

2

7

8

3

2

3

8

9

3

3

3

9

10

4

3

3

10

11

4

3

4

11

12

4

4

4

12

13

5

4

4

13

14

5

4

5

14

15

5

5

5

15

16

6

5

5

16

17

6

5

6

17

18

6

6

6

18

19

7

6

6

19

20

7

6

7

20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH        průměrná délka hospitalizace ve dnech

A             počet OD typu A

B             počet OD typu B

C            počet OD typu C

D            počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7.          Pravidla vykazování OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

7.1          Minimální personální vybavení

7.1.1          OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

další atestace v oboru[1]

1,0 na stanici

ošetřující lékař

další atestace v oboru

0,6 na lůžko

lékař ÚPS[2]

další atestace v oboru

1,0 pouze pro stanici[3]

staniční sestra

PSS ARIP[4]

1,0 na stanici

SZP

PSS ARIP alespoň 50%

3,0 na lůžko

NZP

- -

0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.2          OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

další atestace v oboru

1,0 na stanici

ošetřující lékař

další atestace v oboru

0,6 na lůžko

lékař ÚPS

další atestace v oboru

1,0 pouze pro stanici

staniční sestra

PSS ARIP

1,0 na stanici

SZP

PSS ARIP alespoň 50%

4,0 na lůžko

NZP

- -

0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

7.1.3          OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

další atestace v oboru

1,0 na stanici

ošetřující lékař

atestace v oboru

0,3 na lůžko

lékař ÚPS

atestace v oboru

1,0 pouze pro stanici

staniční sestra

PSS ARIP

1,0 na stanici

SZP

PSS ARIP alespoň 25%

2,2 na lůžko

NZP

- -

0,2 na lůžko

 

7.1.4          OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

další atestace v oboru

0,5 na stanici, denně přítomen

ošetřující lékař

atestace v oboru

0,2 na lůžko

lékař ÚPS

atestace v oboru

pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem

staniční sestra

PSS ARIP

1,0 na stanici

SZP

PSS ARIP alespoň jedna,
ne v hematologii

1,4 na lůžko

NZP

- -

0,1 na lůžko

 

7.1.5          Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010, 00012 a 00025 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek, u OD 00011 a 00041 na 15 lůžek a u OD 00080 a 00082 na 3 lůžka. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

OD

lékař A2

lékař A1

lékař A0

lékař ÚPS

SZP PSS[5]

SZP

NZP, PZP

00001

0,53

1

1

0,33

1,33

8,55

3,66

00002

0,33

0,33

1

0,33

1,33

8,51

4,33

00003

0,43

1

1

0,33

1,33

7,61

3

00005

0

0,5

0

0

1

6,6

4

00006

0,53

1

1

0,33

1,33

7,53

5,66

00010

0,43

1

0

0,33

1,33

4,76

1

00011

1

2

0

1

2

10

4

00012

0,5

0

0

0,5

1

6

0

00021

0,66

1

0

0,16

1,33

7,9

6

00022

0,66

1

0

0,16

1,33

8,56

4

00023

0,66

1

0

0,16

1,33

6,56

2

00024

0,66

1

0

0,16

1,33

6,56

2

00025

0,5

0,3

0

0,1

3

19

12

00026

0,66

1

0

0,16

1,33

7,9

6

00027

0,66

1

0

0,16

1,33

8,56

4

00028

0,66

1

0

0,16

1,33

6,56

2

00029

0,66

1

0

0,16

1,33

6,56

2

00031

0

0

0

0

0,1

0

0

00032

0

0

0

0

0,1

0

0

00041

0

0

0

0

0

2

0

00080

0,25

0,6

0

0,5

0,5

1,5

0,3

00082

0,25

0,6

0

0,5

0,5

0,9

0,3

00098

0

0

0

0

0

0

0

00099

0

0

0

0

0

0

0

 

7.2          Minimální technické vybavení

7.2.1          OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

7.2.1.1          OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

Přístroj

počet

Centrála monitorovací

1 na stanici

Dávkovač injekční

2 na 1 lůžko

Defibrilátor

2 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

Kapnometr - modul CO2

1 na 1 lůžko

Kardiostimulátor jednodutinový externí

1 na stanici

lůžko resuscitační polohovatelné do stran

1 na 1 lůžko

Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

1 na stanici

Monitor modulární s moduly

1 na 1 lůžko

Nebulizátor

1 na 1 lůžko

Odsávačka

1 na 1 lůžko

Oxymetr pulzní

1 na 1 lůžko

Přístroj anesteziologický

1 na stanici

Pumpa infúzní

3 na 1 lůžko

Ventilátor

1 na 1 lůžko

 

7.2.1.2          OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

Přístroj

počet

Centrála monitorovací

1 na stanici

Dávkovač injekční

2 na 1 lůžko

Defibrilátor

1 na 3 lůžka

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

Kardiostimulátor jednodutinový externí

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

1 na stanici

Nebulizátor

1 na 1 lůžko

Odsávačka

1 na 1 lůžko

Oxymetr pulzní

1 na 1 lůžko

přístroj anesteziologický

1 na stanici

pumpa infúzní

3 na 2 lůžka

ventilátor

1 na 3 lůžka

 

7.2.1.3          OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

centrála monitorovací

1 na stanici

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

defibrilátor

1 na 3 lůžka

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

kardiostimulátor jednodutinový externí

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 2 lůžka

odsávačka

1 na 2 lůžka

oxymetr pulzní

1 na 2 lůžka

pumpa infúzní

3 na 2 lůžka

ventilátor

1 na stanici

 

7.2.1.4          OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

centrála monitorovací

1 na stanici

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

defibrilátor

1 na 3 lůžka

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 3 lůžka

odsávačka

1 na 2 lůžka

oxymetr pulzní

1 na 3 lůžka

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

ventilátor

1 na stanici

 

7.2.2          OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost

7.2.2.1          OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj

počet

defibrilátor

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

kufr resuscitační

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

lůžko vyhřívané

1 na stanici

monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

oxymetr pulzní

1 na 3 lůžka

přístroj anesteziologický

1 na stanici

přístroj RTG mobilní

1 na stanici

pumpa infúzní

3 na 1 lůžko

ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé

1 na 1 lůžko

zvlhčovač vdechovaných plynů

1 na 1 lůžko

7.2.2.2          OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj

počet

krevní plyny, ionty, hematokrit

1 na stanici

dávkovač lineární

2 na 1 lůžko

defibrilátor

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

externí kardiostimulátor

1 na stanici

hrudní drenáž

1 na 1 lůžko

jícnový stimulátor

1 na stanici

kapnometr

1 na 1 lůžko

lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence)

1 na 1 lůžko

monitor centrální

1 na stanici

monitor vitálních funkcí

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

oxymetr pulzní

1 na 3 lůžka

přístroj RTG mobilní

1 na stanici

pumpa infúzní

3 na 1 lůžko

teplovzdušné ohřívání pacienta

1 na 1 lůžko

ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé

1 na 1 lůžko

zvlhčovač vdechovaných plynů

1 na 1 lůžko

 

7.2.2.3          OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj

počet

defibrilátor

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

kufr resuscitační

1 na stanici

monitor EKG, SpO2, IBP

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

oxymetr pulzní

1 na 3 lůžka

přístroj anesteziologický

1 na stanici

přístroj RTG mobilní

1 na stanici

pumpa infúzní

2 na 1 lůžko

ventilátor pro děti

1 na stanici

zvlhčovač vdechovaných plynů

1 na 1 lůžko

7.2.2.4          OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

kufr resuscitační

1 na stanici

monitor EKG, SpO2, NIBP

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

zvlhčovač vdechovaných plynů

1 na 1 lůžko

 

7.2.3          OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

7.2.3.1          OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj

počet

fototerapie

1 na 1 lůžko

ventilační jednotka

1 na 1 lůžko

 

7.2.3.2          OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj

počet

inkubátor SC

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP, SpO2

1 na 1 lůžko

oxymetr do inkubátoru

1 na 1 lůžko

přístroj dechový CPAP

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

2 na 1 lůžko

ventilátor

1 na 1 lůžko

 

7.2.3.3          OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

inkubátor SC

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP, SpO2

1 na 1 lůžko

přístroj dechový CPAP

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

fototerapie

1 na 3 lůžka

 

7.2.3.4          OD porodnické intenzívní péče

Jedná se o OD 00080.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

přístroj ultrazvukový

3 na stanici

monitor EKG

3 na stanici

lůžko porodnické

1 na 1 lůžko

monitor KTG

1 na 1 lůžko

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

oxymetr pulzní

3 na stanici

odsávačka

2 na stanici

 

7.2.3.5          OD porodnické intermediární péče

Jedná se o OD 00082.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

přístroj ultrazvukový

3 na stanici

monitor EKG

3 na stanici

lůžko porodnické

1 na 1 lůžko

monitor KTG

2 na stanici

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

2 na stanici

oxymetr pulzní

3 na stanici

odsávačka

2 na stanici

 

7.3          Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.3.1          Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1.    invazivní monitorování

2.    umělá plicní ventilace

7.3.2          Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1.    trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2.    aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3.    speciální dokumentace

7.3.3          Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1.    písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2.    písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3.    trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4.    nitrožilní infúzní léčba

5.    bilance příjmu a výdeje tekutin

8.          ZUM vykazovaný k ošetřovacím dnům

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9.          ZULP vykazovaný k ošetřovacím dnům

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „B“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „U“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „X“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „K“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „T“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

10.          Výkony vykazované spolu s ošetřovacími dny

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00041.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1.    Drenáž hrudníku

2.    Endotracheální intubace ne pro anestézii

3.    Endotracheální odsávání

4.    Enterální výživa

5.    Forsírovaná diuréza

6.    Invazívní monitorování

7.    Kanylace centrální žíly

8.    Kanylace periferní žíly včetně infúze

9.    Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1.    Kardiopulmonální resuscitace

2.    Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3.    Tracheostomie

4.    Kontinuální venózní hemofiltrace

5.    Akutní peritoneální dialýza

6.    Akutní hemodialýza

7.    Chronická hemodialýza

8.    Hemofiltrace

9.    Hemodiafiltrace

10. Bezacetátová biofiltrace

11.  Plazmaferéza membránová

12.  Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

13.  Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14.  Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

 [1] „atestace v oboru“ se rozumí lékař s absolvovanou specializační průpravou I. stupně v oboru, „další atestace v oboru“ se rozumí lékař s absolvovanou specializační průpravou II. stupně nebo nástavbovou specializační průpravou v oboru

[2] ÚPS se rozumí ústavní pohotovostní služba

[3] lékař ve službě ÚPS pouze pro stanici resuscitační péče, neslouží zároveň pro potřeby jiné části oddělení

[4] PSS ARIP se rozumí pomaturitní specializační studium sester v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči

[5] PSS se rozumí pomaturitní specializační studium sester