Vyhláška 331/2007 Sb.

Vyhláška 331/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007 [PDF]
Vysvětlení základních pojmů [PDF]
Obecná pravidla pro vykazování výkonů [PDF]
Výkony klinických vyšetření [PDF]
Další pravidla [PDF]
Ošetřovací dny [PDF]
Kategorie pacienta v ústavní péči [PDF]
Úhrada nepřímých nákladů [PDF]
Doprava a náhrady cestovních nákladů [PDF]

Seznam zdravotních výkonů

Seznam výkonů ve znění platném ke dni 1. 1. 2008 ve formátu PDF
Seznam výkonů ve znění platném ke dni 1. 1. 2008 v databázovém formátu