Bodník

Seznam výkonů

Výsledky Vašeho dotazu

 

Zadání nového dotazu.

Detailní popis výkonu obdržíte kliknutím na jeho název.

Počet nalezených záznamů: 3596

Verze dle vyhlášky: 493/2005 Sb.

ODB Číslo Název Limitace
001 01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM539
001 01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM546
001 01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM569
001 01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM558
001 01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA567
001 01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE567
001 01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE567
001 01150 NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA1030
001 01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.1030
001 01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.1030
001 01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU1030
001 01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM567
001 01193 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I.569
001 01195 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II.546
001 01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM546
001 01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)546
001 15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ776
001 15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ POZITIVNÍ776
002 02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET538
002 02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET541
002 02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET559
002 02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET553
002 02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET539
002 02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET546
002 02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET569
002 02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET558
002 02110 OČKOVÁNÍ S. C., I. M.595
002 02120 OČKOVÁNÍ P. O.625
002 02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST1030
002 02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)1030
014 04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ572
014 04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ574
014 04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ578
014 04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ530
014 04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)543
014 04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)530
014 04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE573
014 04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ567
014 04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ567
014 04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ605
014 04051 KYRETÁŽ - NA ZUB589
014 04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.532
014 04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU567
014 04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET567
014 04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET567
014 04110 INTRAORÁLNÍ RTG687
014 04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI722
014 04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY623
014 04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU707
014 04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU567
014 04140 TELERTG SNÍMEK LBI711
014 04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA813
014 04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL767
014 04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL723
014 04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD.MATERIÁL740
014 04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL794
014 04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL744
014 04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL742
014 04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL749
014 04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL718
014 04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB811
014 04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP709
014 04310 APEXIFIKACE747
014 04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM709
014 04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK751
014 04400 SVODNÁ ANESTEZIE654
014 04410 INJEKČNÍ ANESTESIE687
014 04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)579
014 04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU583
014 04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP687
014 04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP607
014 04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP629
014 04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.629
014 04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ592
014 04506 ARTIKULACE CHRUPU565
014 04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE567
014 04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE666
014 04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA550
014 04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB719
014 04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT577
014 04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT572
014 04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU744
014 04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ682
014 04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB803
014 04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB749
014 04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ573
014 04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU581
014 04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU578
014 04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ608
014 04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ624
014 04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ556
014 04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII589
014 04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB627
014 04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ589
014 04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY689
014 04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU559
014 04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE563
014 04760 ANTROTOMIE624
014 04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE610
014 04801 ZEVNÍ INCISE542
Limitace = hodnota udávající počet výkonů, které je možné vykázat v roce 2006 na pracovišti, které v roce 2005 vykázalo 1000 výkonů. Hodnota je vypočtena za předpokladu, že pojišťovna uhradí v souladu s úhradovou vyhláškou 103% objemu péče v roku 2005.
Další strana - >

Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz

Valid HTML 4.01!

Best viewed with open eyes

Napište autorovi na Dan@bodnik.cz Powered by Linux Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP3