Bodník

Seznam výkonů

Výsledky Vašeho dotazu

 

Zadání nového dotazu.

Detailní popis výkonu obdržíte kliknutím na jeho název.

Počet nalezených záznamů: 3596

Verze dle vyhlášky: 493/2005 Sb.

ODB Číslo Název Limitace
014 04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB631
014 04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR629
014 04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU606
014 04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ630
014 04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM564
014 04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM556
014 04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU616
014 04820 DEKAPSULACE623
014 04821 PATEFAKCE643
014 04822 TUNELIZACE624
014 04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM555
014 04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE569
014 04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.653
014 04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT617
014 04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU588
014 04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA673
014 04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV619
014 04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ549
014 04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT574
014 04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU559
014 04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT555
014 04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU566
014 04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ659
014 04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU573
014 04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE557
014 04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA621
014 04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.578
014 04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.569
014 04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY578
014 04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ580
014 04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY551
014 04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ551
014 04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK567
014 04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII567
014 04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI673
014 04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI651
014 04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI708
014 04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI595
015 05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ532
015 05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP528
015 05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II.TYP530
015 05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU528
015 05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI532
015 05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ530
015 05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU582
015 05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU577
015 05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU539
015 05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU532
015 05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY533
015 05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU541
015 05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU540
015 05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU547
015 05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB739
015 05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB733
101 11011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1658
101 11012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1557
101 11013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1557
101 11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2575
101 11022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2470
101 11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2470
101 11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)585
101 11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU629
101 11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU621
101 11130 CAPTOPRILOVÝ TEST695
101 11210 MONITOROVÁNI EKG - MIMO JIP599
101 11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE688
101 11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE913
101 11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA940
101 11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA644
101 11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)886
101 11504 DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA965
101 11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA984
101 11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA981
101 17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ646
102 12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM538
102 12022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM547
102 12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM549
102 12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY567
102 12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE592
102 12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS567
102 12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)567
102 12210 KAPILAROSKOPIE620
102 12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)603
102 12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)793
102 12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)687
102 12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)852
102 12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN605
103 13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM541
103 13022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM553
103 13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM557
103 13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA533
103 13055 OŠETŘENÍ PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY LÉKAŘEM (1 NOHA)533
104 14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM540
104 14022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM551
104 14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM553
104 14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII738
104 14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ627
105 15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM540
105 15022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM551
105 15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM553
Limitace = hodnota udávající počet výkonů, které je možné vykázat v roce 2006 na pracovišti, které v roce 2005 vykázalo 1000 výkonů. Hodnota je vypočtena za předpokladu, že pojišťovna uhradí v souladu s úhradovou vyhláškou 103% objemu péče v roku 2005.
< - Předchozí strana Další strana - >

Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz

Valid HTML 4.01!

Best viewed with open eyes

Napište autorovi na Dan@bodnik.cz Powered by Linux Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP3