Bodník

Seznam výkonů

Výsledky Vašeho dotazu

 

Zpět na zadání nového dotazu.

Počet nalezených záznamů: 108
Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.

Odbornost: praktický lékař - stomatolog

04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
Novel. Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1x ročně.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1rok L2 2 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 180 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 572x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ
Novel. Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1x; dále u téhož pacienta 2 x ročně.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok L2 2 35.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 35 ZUM: ne
Body: 140 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 574x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ
Novel. Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyřetření.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 41 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 578x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Novel. Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 350 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 530x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Novel. Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 7.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 7 ZUM: ne
Body: 55 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 543x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Novel. Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 350 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 530x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE
Novel. Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
  L2 2 60.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 239 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 573x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ
Novel. Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
  L2 2 30.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ
Novel. Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok L2 2 15.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ
Novel. Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1krát ročně.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok L2 2 15.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 63 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 605x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04051 KYRETÁŽ - NA ZUB
Novel. Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.
Kategorie: hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
  L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 42 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 589x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.
Novel. Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok L3 3 80.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 80 ZUM: ne
Body: 623 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 532x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU
Novel. Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 80 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET
Novel. Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 15.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 60 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET
Novel. Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 40 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04110 INTRAORÁLNÍ RTG
Novel. Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 8.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 8 ZUM: ne
Body: 42 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 687x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI
Novel. Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 25.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 25 ZUM: ne
Body: 147 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 722x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY
Novel. Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/půl roku L3 3 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 286 ZULP: ano

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 623x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU
Novel. Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/rok L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 169 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 707x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04131 VYHODNOCENÍ ORTOPANTOMOGRAMU
Novel. Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/rok L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04140 TELERTG SNÍMEK LBI
Novel. Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku lbi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/rok L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 171 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 711x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 20 ZUM: ne
Body: 166 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 813x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 35.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 35 ZUM: ne
Body: 243 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 767x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/rok L2 2 55.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 55 ZUM: ne
Body: 329 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 723x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD.MATERIÁL
Novel. Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/rok L2 2 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 284 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 740x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 25.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 25 ZUM: ne
Body: 196 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 794x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 288 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 744x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04208 FOTOKOMPOZIT - TŘI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně špičáků.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 50.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 50 ZUM: ne
Body: 315 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 742x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 20 ZUM: ne
Body: 132 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 749x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL
Novel. Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 35.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 35 ZUM: ne
Body: 205 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 718x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB
Novel. Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1x na zub. Nutná RTG dokumentace.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 25.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 25 ZUM: ne
Body: 207 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 811x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP
Novel. Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití resorcin-formaldehydové pryskyřice nebo fosfátového cementu.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 kanálek L2 2 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 257 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 709x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04310 APEXIFIKACE
Novel. Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1x na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 193 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 747x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM
Novel. Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkové části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 50.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 50 ZUM: ne
Body: 286 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 709x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK
Novel. Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 kanálek L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 196 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 751x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04400 SVODNÁ ANESTEZIE
Novel. Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 15.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 74 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 654x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04410 INJEKČNÍ ANESTESIE
Novel. Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 54 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 687x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)
Novel. Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok L2 2 8.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 8 ZUM: ne
Body: 32 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 579x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU
Novel. Ošetření akutních parodontálních lézí.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 měsíc L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 122 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 583x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - I. TYP
Novel. Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 162 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 687x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP
Novel. Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/1 rok L3 3 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 275 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 607x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP
Novel. Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 136 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 629x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.
Novel. Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/1 rok L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 136 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 629x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ
Novel. Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1 x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 rok L3 3 40.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 355 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 592x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04506 ARTIKULACE CHRUPU
Novel. Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.
Kategorie: hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/3 roky L3 3 180.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 180 ZUM: ne
Body: 1501 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 565x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
Novel. Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 x v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.
Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 5/10 dnů L2 2 15.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE
Novel. Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1den L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 153 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 666x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA
Novel. Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čelist L3 3 75.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 75 ZUM: ne
Body: 605 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 550x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB
Novel. Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1x v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. Typu
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 15.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 86 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 719x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT
Novel. Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant L3 3 100.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 100 ZUM: ne
Body: 857 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 577x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT
Novel. Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1x v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu - I. typ.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant L3 3 120.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 120 ZUM: ne
Body: 1016 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 572x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU
Novel. Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 191 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 744x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ
Novel. Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 157 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 682x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB
Novel. Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 2/1 zub/rok L2 2 15.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 15 ZUM: ano
Body: 118 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 803x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB
Novel. Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/rok L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 20 ZUM: ano
Body: 132 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 749x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ
Novel. Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rodné číslo L2 2 40.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 160 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 573x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU
Novel. Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 15.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 62 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 581x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU
Novel. Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 20 ZUM: ne
Body: 82 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 578x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ
Novel. Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleaci.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 60.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 261 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 608x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ
Novel. Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 115.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 115 ZUM: ne
Body: 517 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 624x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ
Novel. Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleaci, egalizaci a suturu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L3 3 160.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 160 ZUM: ne
Body: 1310 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 556x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII
Novel. Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den 5/1 zub L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 42 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 589x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB
Novel. Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/1 den L2 2 10.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 46 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 627x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ
Novel. Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 návštěvu L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 20 ZUM: ne
Body: 84 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 589x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY
Novel. Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den 1/1 zub L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 160 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 689x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU
Novel. Chirurgické odstranění nekrotické kosti
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 115.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 115 ZUM: ne
Body: 946 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 559x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE
Novel. Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L3 3 85.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 85 ZUM: ne
Body: 708 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 563x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04760 ANTROTOMIE
Novel. Chirurgické otevření čelistní dutiny.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 120.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 120 ZUM: ne
Body: 541 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 624x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE
Novel. Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 25.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 25 ZUM: ne
Body: 108 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 610x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04801 ZEVNÍ INCISE
Novel. Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 60.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 477 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 542x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB
Novel. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 80.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 80 ZUM: ne
Body: 367 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 631x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR
Novel. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub L2 2 90.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 90 ZUM: ne
Body: 408 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 629x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU
Novel. Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/1 den 2/1 zub L2 2 20.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 20 ZUM: ne
Body: 85 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 606x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ
Novel. Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 139 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 630x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM
Novel. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti , exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 90.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 90 ZUM: ne
Body: 749 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 564x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM
Novel. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 150.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 150 ZUM: ne
Body: 1229 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 556x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU
Novel. Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.
Kategorie: hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 30.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 132 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 616x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04820 DEKAPSULACE
Novel. Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 25.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 25 ZUM: ne
Body: 114 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 623x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04821 PATEFAKCE
Novel. Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 60.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 285 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 643x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04822 TUNELIZACE
Novel. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub L2 2 105.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 105 ZUM: ne
Body: 472 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 624x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM
Novel. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 zub/ 1 den 2/1 zub L3 3 140.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 140 ZUM: ne
Body: 1146 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 555x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE
Novel. Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čelist L3 3 70.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 70 ZUM: ne
Body: 590 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.
Novel. Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant/1 den L2 2 40.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 194 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 653x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT
Novel. Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 sextant/ 1 den L2 2 80.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 80 ZUM: ne
Body: 352 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 617x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU
Novel. Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 50.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 50 ZUM: ne
Body: 205 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 588x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA
Novel. Toileta a sutura povrchní rány sliznice.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 40.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 202 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 673x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV
Novel. Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 70.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 70 ZUM: ne
Body: 661 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 619x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ
Novel. Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 80.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 80 ZUM: ne
Body: 645 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 549x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT
Novel. Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L3 3 55.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 55 ZUM: ne
Body: 470 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 574x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU
Novel. Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L3 3 120.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 120 ZUM: ne
Body: 989 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 559x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT
Novel. Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L3 3 45.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 369 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 555x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU
Novel. Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L3 3 90.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 90 ZUM: ne
Body: 752 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 566x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ
Novel. Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 2 55.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 55 ZUM: ne
Body: 269 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 659x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU
Novel. Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 120.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 120 ZUM: ne
Body: 1019 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 573x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE
Novel. Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 120.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 120 ZUM: ne
Body: 985 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 557x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA
Novel. Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život L2 2 40.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 179 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 621x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.
Novel. Excise, toaleta, sutura rány.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 40.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 344 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 578x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.
Novel. Excise, toaleta, sutura rány.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 80.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 80 ZUM: ne
Body: 673 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY
Novel. Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 60.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 515 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 578x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ
Novel. Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 60.00
OM: bez omezení
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 517 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 580x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu

Další strana - >

Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz

Valid HTML 4.01!

Best viewed with open eyes

Napište autorovi na Dan@bodnik.cz Powered by Linux Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP3