Bodník

Seznam výkonů

Výsledky Vašeho dotazu

 

Zpět na zadání nového dotazu.

Počet nalezených záznamů: 12
Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.

Odbornost: praktický lékař pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 65.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 65 ZUM: ne
Body: 513 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 538x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Novel. Preventivní prohlídka.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 45.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 45 ZUM: ne
Body: 358 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 541x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 20.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 20 ZUM: ne
Body: 164 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 559x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 15.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 121 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 553x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 60.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 474 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 539x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Novel. Preventivní prohlídka.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 40.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 319 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 546x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 15.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 125 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 10.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 83 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 558x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02110 OČKOVÁNÍ S. C., I. M.
Novel. Jde o očkování, které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den L3 3 7.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 64 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 595x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02120 OČKOVÁNÍ P. O.
Novel. Jde o očkování (poliomyelitis), které je součástí schváleného očkovacího kalendáře, tj. povinné očkování vyplývající z příslušného právního předpisu upravujícího a definujícího povinné očkování. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok L3 3 3.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 5 ZUM: ne
Body: 28 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 625x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1krát na jedno rodné číslo.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
  S2 8 60.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 79 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
02230 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)
Novel. Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 čtvrtletí L2 2 2.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 5 ZUM: ne
Body: 87 ZULP: ne
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu

Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz

Valid HTML 4.01!

Best viewed with open eyes

Napište autorovi na Dan@bodnik.cz Powered by Linux Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP3