Bodník

Seznam výkonů

Výsledky Vašeho dotazu

 

Zpět na zadání nového dotazu.

Počet nalezených záznamů: 18
Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.

Odbornost: praktický lékař pro dospělé

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 60.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 60 ZUM: ne
Body: 474 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 539x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Novel. Preventivní prohlídka.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 40.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 319 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 546x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 15.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 125 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L3 3 10.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 83 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 558x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
Novel. Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 10.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Novel. Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.
Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
  L2 2 10.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE
Novel. Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.
Kategorie: nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
  L2 2 30.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01150 NÁVSTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA
Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav. stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.
Kategorie: hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 60 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.
Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!
Kategorie: hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 100 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.
Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!
Kategorie: hrazen plně
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 200 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU
Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro LSPP!
Kategorie: hrazen plně
 
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 0 ZUM: ne
Body: 200 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 1030x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM
Novel. Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.
Kategorie: hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
  L2 2 30.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 567x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01193 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP I.
Novel. Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13, 14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12, 13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
  L3 3 15.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 15 ZUM: ne
Body: 125 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 569x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01195 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE, TYP II.
Novel. Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
  L3 3 40.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 40 ZUM: ne
Body: 319 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 546x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01441 STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM
Novel.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den L2 2 2.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 2 ZUM: ne
Body: 23 ZULP: ne
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Novel. Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/3 měsíce, 32/1 rok L2 2 5.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 5 ZUM: ne
Body: 159 ZULP: ne
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Novel. Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/2 roky L3 3 10.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 154 ZULP: ne

Pokud jste v roce 2005 vykázali tento výkon 1000x, v roce 2006 jej můžete vykázat 776x (limitace 103% úhrady).

Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu


Znění dle vyhlášky číslo: 493/2005 Sb.
15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM - NÁLEZ POZITIVNÍ
Novel. Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.
Kategorie: hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/2 roky L3 3 10.00
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu: 10 ZUM: ne
Body: 154 ZULP: ne
Zobrazit historii tohoto výkonu | Přidat komentář k tomto výkonu | Zobrazit komentáře k tomuto výkonu

Hlášení chyb, náměty a ohlasy směřujte na: Dan@bodnik.cz

Valid HTML 4.01!

Best viewed with open eyes

Napište autorovi na Dan@bodnik.cz Powered by Linux Powered by Apache Powered by MySQL Powered by PHP3