Kapitola 5
Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

 1. Ošetřovací dny
 1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.
 2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.
 3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.
 4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.
 5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.
 6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.
 7. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.
 8. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.
 9. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
 10. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.
 11. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.
 12. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.
 13. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.
 14. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.
 15. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.
 16. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.
 17. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.
 18. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.
 19. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém – dále jen TISS).
 20. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.
 21. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.
 22. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.
 23. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body.
 24. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body.
 25. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.
 26. 00062 je ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.
 27. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.
 28. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.
 29. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.
 30. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.
 31. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.
 32. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.
 33. 00098 je propustka na žádost pacienta.
 34. 00099 je propustka z léčebných důvodů.
 1. Ve výkonu OD je zahrnuto:
 1. veškeré vizity lékařů
 2. činnost SZP, NZP a PZP
 3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech
 4. organizační činnost vedoucích pracovníků
 5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)
 6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00041, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)
 7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)
 8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační a intenzívní péče)
 9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační a intenzívní péče)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

 1. K výkonu OD se připočte:
 1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností
 2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační a intenzivní péče)
 3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení - podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo.

  1. Úhrada za výkony agregované do OD
  2. Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

   Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

   Odbornost

   agreg A body

   agreg B body

   agreg C body

   agreg D body

   agreg E body

   101

   379

   316

   253

   253

   158

   102

   350

   292

   234

   234

   146

   103

   390

   325

   260

   260

   163

   104

   268

   223

   178

   178

   112

   105

   271

   226

   181

   181

   113

   106

   253

   211

   169

   169

   106

   107

   410

   342

   274

   274

   171

   108

   275

   229

   183

   183

   115

   109

   208

   173

   138

   138

   87

   201

   74

   62

   49

   49

   31

   202

   312

   260

   208

   208

   130

   203

   318

   265

   212

   212

   133

   205

   307

   256

   205

   205

   128

   206

   88

   73

   58

   58

   37

   207

   184

   153

   122

   122

   77

   209

   228

   190

   152

   152

   95

   210

   226

   188

   150

   150

   94

   301

   229

   191

   153

   153

   96

   302

   390

   325

   260

   260

   163

   303

   236

   197

   158

   158

   99

   304

   115

   96

   76

   76

   48

   305

   51

   43

   34

   34

   21

   306

   40

   33

   27

   27

   17

   308

   50

   42

   33

   33

   21

   309

   36

   30

   24

   24

   15

   401

   246

   205

   164

   164

   103

   402

   296

   247

   198

   198

   124

   403

   173

   144

   115

   115

   72

   404

   136

   113

   90

   90

   57

   405

   78

   65

   52

   52

   32

   407

   64

   54

   43

   43

   27

   501

   269

   224

   179

   179

   112

   502

   217

   181

   145

   145

   91

   503

   220

   183

   146

   146

   92

   504

   275

   229

   183

   183

   115

   505

   286

   238

   190

   190

   119

   506

   191

   159

   127

   127

   80

   507

   260

   217

   174

   174

   109

   601

   87

   72

   58

   58

   36

   602

   270

   225

   180

   180

   113

   603

   398

   332

   266

   266

   166

   604

   360

   300

   240

   240

   150

   605

   154

   128

   102

   102

   64

   606

   172

   143

   114

   114

   72

   607

   65

   54

   43

   43

   27

   701

   137

   114

   91

   91

   57

   702

   33

   28

   22

   22

   14

   704

   109

   91

   72

   72

   45

   705

   88

   74

   59

   59

   37

   706

   232

   193

   154

   154

   97

   707

   176

   147

   118

   118

   74

   708

   516

   430

   344

   344

   215

   Vysvětlivky k tabulce:

   Odbornost odbornost, ve které je OD vykazován

   agreg A body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A

   agreg B body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
   agreg C body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
   agreg D body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
   agreg E body bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

  3. Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků
  4. Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

  5. Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - “Nepřímé náklady”.

 1. Sestupná sazba OD
 2. Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

  Sestupná sazba OD se vztahuje na OD

  00001

  00002

  00003

  00006

  00010

 3. Hodnoty OD
  1. OD podléhající sestupné sazbě
  2. OD

   body A

   body B

   body C

   body D

   body E

   00001

   609

   507

   406

   406

   254

   00002

   625

   521

   417

   417

   261

   00003

   706

   588

   471

   471

   294

   00006

   590

   492

   394

   394

   246

   00010

   760

   634

   507

   507

   317

   Pásma sestupu:

   A = 1,2 B
   C = 0,8 B
   D = 0,8 B
   E = 0,5 B

  3. OD nepodléhající sestupné sazbě

  OD

  body

  00005

  355

  00012

  479

  00021

  464

  00022

  457

  00023

  402

  00024

  402

  00026

  464

  00027

  457

  00028

  402

  00029

  402

  00031

  71

  00032

  71

  00041

  64

  00051

  27 560

  00052

  23 560

  00053

  19 560

  00055

  9 283

  00057

  4 819

  00058

  3 619

  00061

  21 560

  00062

  27 772

  00065

  12 203

  00068

  4 991

  00071

  23 993

  00072

  19 763

  00075

  11 058

  00078

  4 455

  00098

  0

  00099

  0

   

 4. Průměrná délka hospitalizace
 5. Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

  1. Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory
  2. obor

   SDH

   O-

   O+

   alergologie a klinická imunologie

   13

   2

   2

   ARO

   6

   2

   2

   dermatovenerologie

   18

   2

   2

   foniatrie

   19

   2

   2

   fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

   23

   5

   5

   geriatrie

   24

   3

   3

   gynekologie a porodnictví

   7

   1

   1

   chirurgie

   9

   2

   2

   interní lékařství

   12

   3

   2

   kardiochirurgie

   8

   1

   8

   kardiologie

   8

   1

   1

   klinická hematologie

   14

   4

   4

   klinická onkologie

   12

   2

   12

   neurochirurgie

   11

   2

   2

   neurologie

   14

   4

   4

   nukleární medicína

   11

   2

   2

   oftalmologie

   8

   2

   1

   ortopedická protetika

   19

   3

   3

   ortopedie

   12

   3

   2

   otorinolaryngologie

   6

   1

   1

   pediatrie

   7

   2

   2

   plastická chirurgie

   10

   3

   2

   popáleninová medicína

   14

   2

   2

   přenosné nemoci

   11

   3

   3

   psychiatrie

   30

   7

   5

   radioterapie

   15

   2

   6

   revmatologie

   26

   7

   5

   stomatologie a maxillofaciální chirurgie

   8

   1

   1

   TBC a respirační nemoci

   19

   6

   4

   úrazová chirurgie

   9

   2

   2

   urologie

   9

   3

   2

   Vysvětlivky k tabulce:

   SDH průměrná délka hospitalizace

   O- maximální povolená odchylka směrem dolů

   O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

   Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

   Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

   Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

  3. Počty OD jednotlivých typů

  Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

  SDH

  A

  B

  C

  D

  3

  1

  1

  1

  3

  4

  2

  1

  1

  4

  5

  2

  1

  2

  5

  6

  2

  2

  2

  6

  7

  3

  2

  2

  7

  8

  3

  2

  3

  8

  9

  3

  3

  3

  9

  10

  4

  3

  3

  10

  11

  4

  3

  4

  11

  12

  4

  4

  4

  12

  13

  5

  4

  4

  13

  14

  5

  4

  5

  14

  15

  5

  5

  5

  15

  16

  6

  5

  5

  16

  17

  6

  5

  6

  17

  18

  6

  6

  6

  18

  19

  7

  6

  6

  19

  20

  7

  6

  7

  20

  Vysvětlivky k tabulce:

  SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech

  A počet OD typu A

  B počet OD typu B

  C počet OD typu C

  D počet OD typu D

  Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

  Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

  Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

 6. Pravidla vykazování OD
 7. OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

  1. Minimální personální vybavení
   1. OD resuscitační péče kromě neonatální
   2. Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

    pracovník

    kvalifikace

    úvazek

    vedoucí lékař

    další atestace v oboru

    1,0 na stanici

    ošetřující lékař

    další atestace v oboru

    0,6 na lůžko

    lékař ÚPS

    další atestace v oboru

    1,0 pouze pro stanici

    staniční sestra

    PSS ARIP

    1,0 na stanici

    SZP

    PSS ARIP alespoň 50%

    3,0 na lůžko

    NZP

    - -

    0,3 na lůžko

    nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

   3. OD neonatální resuscitační péče
   4. Jedná se o OD 00071 a 00072.

    pracovník

    kvalifikace

    úvazek

    vedoucí lékař

    další atestace v oboru

    1,0 na stanici

    ošetřující lékař

    další atestace v oboru

    0,6 na lůžko

    lékař ÚPS

    další atestace v oboru

    1,0 pouze pro stanici

    staniční sestra

    PSS ARIP

    1,0 na stanici

    SZP

    PSS ARIP alespoň 50%

    4,0 na lůžko

    NZP

    - -

    0,3 na lůžko

    nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

   5. OD intenzívní péče vyššího stupně
   6. Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

    pracovník

    kvalifikace

    úvazek

    vedoucí lékař

    další atestace v oboru

    1,0 na stanici

    ošetřující lékař

    atestace v oboru

    0,3 na lůžko

    lékař ÚPS

    atestace v oboru

    1,0 pouze pro stanici

    staniční sestra

    PSS ARIP

    1,0 na stanici

    SZP

    PSS ARIP alespoň 25%

    2,2 na lůžko

    NZP

    - -

    0,2 na lůžko

     

   7. OD intenzívní péče nižšího stupně
   8. Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

    pracovník

    kvalifikace

    úvazek

    vedoucí lékař

    další atestace v oboru

    0,5 na stanici, denně přítomen

    ošetřující lékař

    atestace v oboru

    0,2 na lůžko

    lékař ÚPS

    atestace v oboru

    pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem

    staniční sestra

    PSS ARIP

    1,0 na stanici

    SZP

    PSS ARIP alespoň jedna,
    ne v hematologii

    1,4 na lůžko

    NZP

    - -

    0,1 na lůžko

     

   9. Další OD

   Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010 a 00012 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek a u OD 00041 na 15 lůžek. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

   OD

   lékař A2

   lékař A1

   lékař A0

   lékař ÚPS

   SZP PSS

   SZP

   NZP, PZP

   00001

   0,53

   1

   1

   0,33

   1,33

   8,55

   3,66

   00002

   0,33

   0,33

   1

   0,33

   1,33

   8,51

   4,33

   00003

   0,43

   1

   1

   0,33

   1,33

   7,61

   3

   00005

   0

   0,5

   0

   0

   1

   6,6

   4

   00006

   0,53

   1

   1

   0,33

   1,33

   7,53

   5,66

   00010

   0,43

   1

   0

   0,33

   1,33

   4,76

   1

   00012

   0,5

   0

   0

   0,5

   1

   6

   0

   00021

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   7,9

   6

   00022

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   8,56

   4

   00023

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   6,56

   2

   00024

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   6,56

   2

   00026

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   7,9

   6

   00027

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   8,56

   4

   00028

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   6,56

   2

   00029

   0,66

   1

   0

   0,16

   1,33

   6,56

   2

   00031

   0

   0

   0

   0

   0,1

   0

   0

   00032

   0

   0

   0

   0

   0,1

   0

   0

   00041

   0

   0

   0

   0

   0

   2

   0

   00098

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   00099

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

    

  2. Minimální technické vybavení
   1. OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé
    1. OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body
    2. Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

     Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

     Přístroj

     počet

     Centrála monitorovací

     1 na stanici

     Dávkovač injekční

     2 na 1 lůžko

     Defibrilátor

     2 na stanici

     EKG přístroj alespoň tříkanálový

     1 na stanici

     Kapnometr - modul CO2

     1 na 1 lůžko

     Kardiostimulátor jednodutinový externí

     1 na stanici

     lůžko resuscitační polohovatelné do stran

     1 na 1 lůžko

     Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

     1 na stanici

     Monitor modulární s moduly

     1 na 1 lůžko

     Nebulizátor

     1 na 1 lůžko

     Odsávačka

     1 na 1 lůžko

     Oxymetr pulzní

     1 na 1 lůžko

     Přístroj anesteziologický

     1 na stanici

     Pumpa infúzní

     3 na 1 lůžko

     Ventilátor

     1 na 1 lůžko

      

    3. OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body
    4. Jedná se o OD 00055.

     Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

     Přístroj

     počet

     Centrála monitorovací

     1 na stanici

     Dávkovač injekční

     2 na 1 lůžko

     Defibrilátor

     1 na 3 lůžka

     EKG přístroj alespoň tříkanálový

     1 na stanici

     Kardiostimulátor jednodutinový externí

     1 na stanici

     lůžko resuscitační

     1 na 1 lůžko

     Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

     1 na stanici

     Nebulizátor

     1 na 1 lůžko

     Odsávačka

     1 na 1 lůžko

     Oxymetr pulzní

     1 na 1 lůžko

     přístroj anesteziologický

     1 na stanici

     pumpa infúzní

     3 na 2 lůžka

     ventilátor

     1 na 3 lůžka

      

    5. OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body
    6. Jedná se o OD 00057.

     Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

     přístroj

     počet

     centrála monitorovací

     1 na stanici

     dávkovač injekční stříkačkový

     1 na 1 lůžko

     defibrilátor

     1 na 3 lůžka

     EKG přístroj alespoň tříkanálový

     1 na stanici

     kardiostimulátor jednodutinový externí

     1 na stanici

     lůžko resuscitační

     1 na 1 lůžko

     monitor EKG, NIBP

     1 na 1 lůžko

     nebulizátor

     1 na 2 lůžka

     odsávačka

     1 na 2 lůžka

     oxymetr pulzní

     1 na 2 lůžka

     pumpa infúzní

     3 na 2 lůžka

     ventilátor

     1 na stanici

      

    7. OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body

    Jedná se o OD 00058.

    Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

    přístroj

    počet

    centrála monitorovací

    1 na stanici

    dávkovač injekční stříkačkový

    1 na 1 lůžko

    defibrilátor

    1 na 3 lůžka

    EKG přístroj alespoň tříkanálový

    1 na stanici

    lůžko resuscitační

    1 na 1 lůžko

    monitor EKG, NIBP

    1 na 1 lůžko

    nebulizátor

    1 na 3 lůžka

    odsávačka

    1 na 2 lůžka

    oxymetr pulzní

    1 na 3 lůžka

    pumpa infúzní

    1 na 1 lůžko

    ventilátor

    1 na stanici

     

   2. OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost
    1. OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost
    2. Jedná se o OD 00061.

     Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

     přístroj

     počet

     defibrilátor

     1 na stanici

     EKG přístroj alespoň tříkanálový

     1 na stanici

     kufr resuscitační

     1 na stanici

     lůžko resuscitační

     1 na 1 lůžko

     lůžko vyhřívané

     1 na stanici

     monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

     1 na 1 lůžko

     odsávačka

     1 na 1 lůžko

     oxymetr pulzní

     1 na 3 lůžka

     přístroj anesteziologický

     1 na stanici

     přístroj RTG mobilní

     1 na stanici

     pumpa infúzní

     3 na 1 lůžko

     ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé

     1 na 1 lůžko

     zvlhčovač vdechovaných plynů

     1 na 1 lůžko

    3. OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii
    4. Jedná se o OD 00062.

     Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

     přístroj

     počet

     krevní plyny, ionty, hematokrit

     1 na stanici

     dávkovač lineární

     2 na 1 lůžko

     defibrilátor

     1 na stanici

     EKG přístroj alespoň tříkanálový

     1 na stanici

     externí kardiostimulátor

     1 na stanici

     hrudní drenáž

     1 na 1 lůžko

     jícnový stimulátor

     1 na stanici

     kapnometr

     1 na 1 lůžko

     lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence)

     1 na 1 lůžko

     monitor centrální

     1 na stanici

     monitor vitálních funkcí

     1 na 1 lůžko

     odsávačka

     1 na 1 lůžko

     oxymetr pulzní

     1 na 3 lůžka

     přístroj RTG mobilní

     1 na stanici

     pumpa infúzní

     3 na 1 lůžko

     teplovzdušné ohřívání pacienta

     1 na 1 lůžko

     ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé

     1 na 1 lůžko

     zvlhčovač vdechovaných plynů

     1 na 1 lůžko

      

    5. OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň
    6. Jedná se o OD 00065.

     Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

     přístroj

     počet

     defibrilátor

     1 na stanici

     EKG přístroj alespoň tříkanálový

     1 na stanici

     kufr resuscitační

     1 na stanici

     monitor EKG, SpO2, IBP

     1 na 1 lůžko

     odsávačka

     1 na 1 lůžko

     oxymetr pulzní

     1 na 3 lůžka

     přístroj anesteziologický

     1 na stanici

     přístroj RTG mobilní

     1 na stanici

     pumpa infúzní

     2 na 1 lůžko

     ventilátor pro děti

     1 na stanici

     zvlhčovač vdechovaných plynů

     1 na 1 lůžko

    7. OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

    Jedná s o OD 00068.

    Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

    přístroj

    počet

    kufr resuscitační

    1 na stanici

    monitor EKG, SpO2, NIBP

    1 na 1 lůžko

    odsávačka

    1 na 1 lůžko

    pumpa infúzní

    1 na 1 lůžko

    zvlhčovač vdechovaných plynů

    1 na 1 lůžko

     

   3. OD neonatální resuscitační a intenzívní péče
    1. OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň
    2. Jedná se o OD 00071 a 00072.

     Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

     přístroj

     počet

     fototerapie

     1 na 1 lůžko

     ventilační jednotka

     1 na 1 lůžko

      

    3. OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň
    4. Jedná se o OD 00075.

     Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

     přístroj

     počet

     inkubátor SC

     1 na 1 lůžko

     monitor EKG, NIBP, SpO2

     1 na 1 lůžko

     oxymetr do inkubátoru

     1 na 1 lůžko

     přístroj dechový CPAP

     1 na 1 lůžko

     pumpa infúzní

     2 na 1 lůžko

     ventilátor

     1 na 1 lůžko

      

    5. OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

   Jedná se o OD 00078.

   Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

   přístroj

   počet

   inkubátor SC

   1 na 1 lůžko

   monitor EKG, NIBP, SpO2

   1 na 1 lůžko

   přístroj dechový CPAP

   1 na 1 lůžko

   pumpa infúzní

   1 na 1 lůžko

   fototerapie

   1 na 3 lůžka

  3. Obsah resuscitační a intenzívní péče
  4. OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

   1. Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

 1. invazivní monitorování
 2. umělá plicní ventilace

   1. Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

 1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu
 2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí
 3. speciální dokumentace

   1. Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

 1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně
 2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče
 3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce
 4. nitrožilní infúzní léčba
 5. bilance příjmu a výdeje tekutin
 1. ZUM vykazovaný k ošetřovacím dnům
 2. K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

  K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

 3. ZULP vykazovaný k ošetřovacím dnům
 4. K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

  K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem “B” podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

  K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem “U” podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

  K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem “X” podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

  K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem “K” podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

  K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem “T” podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

 5. Výkony vykazované spolu s ošetřovacími dny

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

“A - pouze ambulantně”

“SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně”

“A - pouze ambulantně - agregován do OD”

“SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD”

Toto neplatí pro OD 00041.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

 1. Drenáž hrudníku
 2. Endotracheální intubace ne pro anestézii
 3. Endotracheální odsávání
 4. Enterální výživa
 5. Forsírovaná diuréza
 6. Invazívní monitorování
 7. Kanylace centrální žíly
 8. Kanylace periferní žíly včetně infúze
 9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění
 10. Kardioverse
 11. Komplexní metabolické sledování
 12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze
 13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí
 14. Oxygenoterapie
 15. Pulzní oxymetrie
 16. Punkce hrudníku
 17. Punkce perikardu
 18. Punkce trachey se zavedením kanyly
 19. Terapeutická laváž GIT
 20. Udržování tělesné teploty
 21. Zavedení gastrické sondy
 22. Zavedení intrajejunální sondy.
 23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi
 24. Zavedení močového katétru
 25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

 1. Kardiopulmonální resuscitace
 2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů
 3. Tracheostomie
 4. Kontinuální venózní hemofiltrace
 5. Akutní peritoneální dialýza
 6. Akutní hemodialýza
 7. Chronická hemodialýza
 8. Hemofiltrace
 9. Hemodiafiltrace
 10. Bezacetátová biofiltrace
 11. Plazmaferéza membránová
 12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře
 13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem
 14. Výkony:
 15. Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

  Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

  Transplantace allogenní kostní dřeně

  Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

 16. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.