VYHLÁŠKA

č. 493/2005 Sb.

 

ze dne 9. prosince 2005

 

 

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

 

 

 

 

 

Čl. I

 

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb. a vyhlášky č. 291/2002 Sb., zní:

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu výkonů

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Výkony klinických vyšetření

Další pravidla pro vykazování výkonů

Ošetřovací dny

Kategorie pacienta

Úhrada nepřímých nákladů

Doprava a náhrady cestovních nákladů

001 — praktické lékařství pro dospělé

002 — praktické lékařství pro děti a dorost

014 — zubní lékař - stomatolog

015 — ortodoncie

101 — vnitřní lékařství - interna

102 — angiologie

103 — diabetologie

104 — endokrinologie

105 — gastroenterologie

106 — geriatrie

107 — kardiologie

108 — nefrologie

109 — revmatologie

201 — rehabilitační a fyzikální medicína

202 — hematologie

203 — infekční lékařství

204 — tělovýchovné lékařství

205 — tuberkulóza a respirační nemoci

206 — klinická farmakologie

207 — alergologie a klinická imunologie

208 — lékařská genetika

209 — neurologie

210 — dětská neurologie

222 — transfúzní lékařství

301 — dětské lékařství

302 — dětská kardiologie

303 — dorostové lékařství

304 — neonatologie

305 — psychiatrie

306 — dětská a dorostová psychiatrie

308 — návykové nemoci

309 — sexuologie

401 — pracovní lékařství

402 — klinická onkologie

403 — radiační onkologie

404 — dermatovenerologie

405 — dětská dermatologie

406 — korektivní dermatologie

407 — nukleární medicína

501 — chirurgie

502 — dětská chirurgie

503 — úrazová chirurgie (traumatologie)

504 — cévní chirurgie

505 — kardiochirurgie

506 — neurochirurgie

507 — hrudní chirurgie

601 — plastická chirurgie

602 — popáleninová medicína

603 — gynekologie a porodnictví

604 — dětská gynekologie

605 — orální a maxilofaciální chirurgie

606 — ortopedie

607 — ortopedická protetika

701 — otorinolaryngologie

702 — audiologie a foniatrie

704 — dětská otorinolaryngologie

705 — oftalmologie

706 — urologie

707 — dětská urologie

708 — anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

709 — urgentní medicína

710 — paliativní medicína a léčba bolesti

801 — klinická biochemie

802 — lékařská mikrobiologie

804 — lékařská parazitologie

805 — lékařská virologie

807 — patologická anatomie

808 — soudní lékařství

809 — radiologie a zobrazovací metody

812 — laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv

813 — laboratoř alergologická a imunologická

814 — laboratoř toxikologická

815 — laboratoř nukleární medicíny

816 — laboratoř lékařské genetiky

817 — laboratoř klinické cytologie

818 — laboratoř hematologická

819 — laboratoř pro universální výkony

822 — laboratoř lékařské mykologie

823 — laboratoř patologie

901 — klinická psychologie

902 — fyzioterapeut

903 — klinická logopedie

904 — jiný zdravotnický pracovník

910 — psychoterapie

911 — všeobecná sestra

914 — psychiatrická sestra

917 — ergoterapeut

918 — fyzioterapeut

921 — porodní asistentka

925 — sestra domácí zdravotní péče

927 — ortoptista

931 — dětská psychologie

999 — univerzální mezioborové výkony