Kapitola 5
Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1.Ošetřovací dny

 1. 1.00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407. 

 2. 2.00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708. 

 3. 3.00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302. 

 4. 4.00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností. 

 5. 5.00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309. 

 6. 6.00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203. 

 7. 7.00011 se vykazuje na akutních lůžkách spinálních jednotek. 

 8. 8.00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence. 

 9. 9.00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů. 

 10. 10.00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů. 

 11. 11.00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů pneumologie a ftizeologie. 

 12. 12.00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů. 

 13. 13.00025 se vykazuje na lůžkách spinálních jednotek rehabilitačních odborných léčebných ústavů. 

 14. 14.00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů. 

 15. 15.00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů. 

 16. 16.00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů pneumologie. 

 17. 17.00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů. 

 18. 18.00030 se vykazuje na lůžkách ve speciálních zařízeních hospicového typu 

 19. 19.00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku. 

 20. 20.00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku. 

 21. 21.00040 se vykazuje při jednodenní péči na lůžku. 

 22. 22.00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin. 

 23. 23.00042 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin. 

 24. 24.00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém – dále jen TISS). 

 25. 25.00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body. 

 26. 26.00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body. 

 27. 27.00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body. 

 28. 28.00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15 -19 body. 

 29. 29.00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9 -14 body. 

 30. 30.00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost. 

 31. 31.00062 je Ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii. 

 32. 32.00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň. 

 33. 33.00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň. 

 34. 34.00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň. 

 35. 35.00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň. 

 36. 36.00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň. 

 37. 37.00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň. 

 38. 38.00080 je Ošetřovací den porodnické intenzívní péče 

 39. 39.00082 je Ošetřovací den porodnické intermediární péče 

 40. 40.00098 je propustka na žádost pacienta. 

 41. 41.00099 je propustka z léčebných důvodů. 

2.Ve výkonu OD je zahrnuto:

 1. 1.veškeré vizity lékařů 

 2. 2.činnost zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (dále jen ZPSZ), zdravotnických pracovníků nelékařských profesí, zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (dále jen ZPBD), zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (dále jen ZPOD) pokud nemají vlastní zdravotní výkony. 

 3. 3.administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech 

 4. 4.organizační činnost vedoucích pracovníků 

 5. 5.ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00040, 00098 a 00099) 

 6. 6.stravní jednotka (kromě OD 00012, 00040, 00041, 00042, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099) 

 7. 7.přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00042, 00098 a 00099) 

 8. 8.přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační, intenzívní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek) 

 9. 9.jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační,  intenzívní a intermediární péče a spinálních jednotek) 

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3.K výkonu OD se připočte:

 1. 1.úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností, s výjimkou jednodenní péče na lůžku. 

 2. 2.úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační,  intenzivní a intermediární péče, péče poskytované ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu a spinálních jednotek) 

 3. 3.část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení  

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo ve výši odpovídající úhradám z veřejného zdravotního pojištění.

3.1Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

 

Odbornost

agreg A body

agreg B body

agreg C body

agreg D body

agreg E body

101

332

276

221

221

138

102

306

255

204

204

128

103

326

271

217

217

136

104

232

194

155

155

97

105

242

201

161

161

101

106

217

181

145

145

90

107

364

304

243

243

152

108

234

195

156

156

97

109

177

147

118

118

74

201

76

63

51

51

32

202

263

219

175

175

110

203

270

225

180

180

112

205

270

225

180

180

112

206

54

45

36

36

22

207

157

131

105

105

65

209

197

165

132

132

82

210

226

189

151

151

94

301

208

173

138

138

87

302

364

304

243

243

152

303

209

174

139

139

87

304

89

74

60

60

37

305

40

34

27

27

17

306

28

23

19

19

12

308

34

28

22

22

14

309

23

19

16

16

10

401

207

172

138

138

86

402

254

212

169

169

106

403

135

112

90

90

56

404

132

110

88

88

55

405

55

46

37

37

23

407

49

41

33

33

20

501

225

187

150

150

94

502

195

162

130

130

81

503

195

163

130

130

81

504

227

189

151

151

94

505

249

207

166

166

104

506

162

135

108

108

68

507

230

191

153

153

96

601

77

64

51

51

32

602

232

194

155

155

97

603

342

285

228

228

143

604

352

294

235

235

147

605

141

117

94

94

59

606

157

131

105

105

65

607

70

59

47

47

29

701

127

106

85

85

53

702

25

20

16

16

10

704

98

82

66

66

41

705

76

63

51

51

32

706

212

177

141

141

88

707

167

139

111

111

69

708

473

394

315

315

197

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornostodbornost, ve které je OD vykazován

agreg A bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A

agreg B bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B
agreg C bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C
agreg D bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D
agreg E bodybodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

3.2Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3.3Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady“.

4.Sestupná sazba OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD 00001, 00002, 00003, 00006 a 00010.

 1. 1. 

   

5.Hodnoty OD

5.1OD podléhající sestupné sazbě

OD

body A

body B

body C

body D

Body E

00001

933 bodů

778 bodů

622 bodů

622 bodů

389 bodů

00002

942 bodů

785 bodů

628 bodů

628 bodů

393 bodů

00003

1108 bodů

923 bodů

738 bodů

738 bodů

461 bodů

00006

1298 bodů

1082 bodů

865 bodů

865 bodů

541 bodů

00010

1197 bodů

998 bodů

798 bodů

798 bodů

499 bodů

 

Pásma sestupu:

A = 1,2 B
C = 0,8 B
D = 0,8 B
E = 0,5 B

5.2OD nepodléhající sestupné sazbě

OD

body

00005

498

00011

3656

00012

781

00021

661

00022

655

1

00023

556

00024

556

00025

2542

00026

661

00027

655

00028

556

00029

556

00030

1004

00031

79

00032

79

00040

656

00041

175

00042

87

00051

31 872

00052

27 872

00053

23 872

00055

11 803

00057

6 582

00058

5 382

00061

25 872

00062

32 084

00065

14 723

00068

6 754

00071

28 871

00072

24 641

00075

13 578

00078

6 218

00080

6 476

00082

5 987

 

00098

0

00099

0

 

6.Průměrná délka hospitalizace

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

6.1Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

 

Obor

SDH

O-

O+

alergologie a klinická imunologie

13

2

2

anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína (ARO)

6

2

2

dermatovenerologie

18

2

2

foniatrie

19

2

2

rehabilitační a fyzikální medicína

23

5

5

geriatrie

24

3

3

gynekologie a porodnictví

7

1

1

chirurgie

9

2

2

vnitřní lékařství

12

3

2

kardiochirurgie

8

1

8

kardiologie

8

1

1

klinická hematologie

14

4

4

klinická onkologie

12

2

12

neurochirurgie

11

2

2

neurologie

14

4

4

nukleární medicína

11

2

2

oftalmologie

8

2

1

ortopedická protetika

19

3

3

ortopedie

12

3

2

otorinolaryngologie a audiologie

6

1

1

dětské lékařství

7

2

2

plastická chirurgie

10

3

2

popáleninová medicína

14

2

2

infekční lékařství

11

3

3

psychiatrie

30

7

5

radiační onkologie

15

2

6

revmatologie

26

7

5

stomatologie a orální a maxillofaciální chirurgie

8

1

1

pneumologie a ftizeologie

19

6

4

úrazová chirurgie

9

2

2

urologie

9

3

2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace

O- maximální povolená odchylka směrem dolů

O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

6.2Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH

A

B

C

D

3

1

1

1

3

4

2

1

1

4

5

2

1

2

5

6

2

2

2

6

7

3

2

2

7

8

3

2

3

8

9

3

3

3

9

10

4

3

3

10

11

4

3

4

11

12

4

4

4

12

13

5

4

4

13

14

5

4

5

14

15

5

5

5

15

16

6

5

5

16

17

6

5

6

17

18

6

6

6

18

19

7

6

6

19

20

7

6

7

20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech

A počet OD typu A

B počet OD typu B

C počet OD typu C

D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7.Pravidla vykazování OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení. Nositel výkonu s vyšší kvalifikací může nahradit nositele výkonu s nižší kvalifikací.

 

7.1Minimální personální vybavení

7.1.1OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

specializovaná způsobilost

1,0 na stanici

ošetřující lékař

specializovaná způsobilost

0,6 na lůžko

lékař ÚPS1)

specializovaná způsobilost 

1,0 pouze pro stanici2)

staniční sestra - ZPBD

 ZPBD + ARIP3)

1,0 na stanici

sestra - ZPBD ev. ZPOD

z toho ARIP alespoň 50%

3,0 na lůžko

ZPOD bez maturity

- -

0,3 na lůžko

Nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení.

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

7.1.2OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

specializovaná způsobilost

1,0 na stanici

ošetřující lékař

specializovaná způsobilost

0,6 na lůžko

lékař ÚPS

specializovaná způsobilost 

1,0 pouze pro stanici

staniční sestra – ZPBD

ZPBD + ARIP

1,0 na stanici

sestra - ZPBD ev. ZPOD

z toho ARIP alespoň 50%

4,0 na lůžko

ZPOD – bez maturity

- -

0,3 na lůžko

Nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

 

7.1.3OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

specializovaná způsobilost

1,0 na stanici

ošetřující lékař

odborná způsobilost s certifikátem

0,3 na lůžko

lékař ÚPS

odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců

1,0 pouze pro stanici

staniční sestra – ZPBD

ZPBD + ARIP

1,0 na stanici

sestra - ZPBD ev. ZPOD

z toho  ARIP alespoň 25%

2,2 na lůžko

ZPOD – bez maturity

- -

0,2 na lůžko

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

7.1.4OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovník

kvalifikace

úvazek

vedoucí lékař

specializovaná způsobilost 

0,5 na stanici, denně přítomen

ošetřující lékař

odborná způsobilost s certifikátem

0,2 na lůžko

lékař ÚPS

odborná způsobilost s praxí delší než 24 měsíců

pokud zajišťuje i ÚPS pro standardní lůžka, tak nejméně 2,0 celkem

staniční sestra – ZPBD

ZPBD + ARIP

1,0 na stanici

sestra – ZPBD ev. ZPOD

z toho ARIP alespoň jedna,
ne v hematologii

1,4 na lůžko

ZPOD – bez maturity

- -

0,1 na lůžko

V každé směně musí být přítomný jeden ZPBD se specializovanou způsobilostí ARIP.

7.1.5Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010, 00012 a 00025 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek, u OD 00011 a 00041 na 15 lůžek a u OD 00080 a 00082 na 3 lůžka. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

OD

lékař L3

lékař L2

lékař L1

lékař ÚPS

VNP K2

ZPBD s příslušnou specializací

ZPBD, ZPOD

ZPOD – bez maturity

00001

0,53

1

1

0,33

0

1,33

8,55

3,66

00002

0,33

0,33

1

0,33

0

1,33

8,51

4,33

00003

0,43

1

1

0,33

0

1,33

7,61

3

00006

1

1,5

2

0,33

1

2

11,5

5

00010

0,43

1

0

0,33

0

1,33

4,76

1

00011

1

3

0

0,5

1

2

10

4

00012

0,5

0

0

0,5

0

1

6

0

00031

0

0

0

0

0

0,1

0

0

00032

0

0

0

0

0

0,1

0

0

00041

0

0

0

0

0

0

2

0

00080

0,25

0,6

0

0,5

0

0,5

1,5

0,3

00082

0,25

0,6

0

0,5

0

0,5

0,9

0,3

00098

0

0

0

0

0

0

0

0

00099

0

0

0

0

0

0

0

0

ZPOD mohou tvořit maximálně 50% zdravotnických pracovníků. V každé směně však musí být přítomen jeden ZPBD.

7.1.5.1OD – odborné léčebné ústavy

 

OD

lékař L3

lékař L2 nebo VNP

lékař L1

lékař ÚPS

VNP K2

ZPBD s příslušnou specializací

ZPBD, ZPOD

ZPOD – bez maturity

00005

0

0,5

0

0

0

1

6,60

4

00021

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

7,69

6

00022

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

8,56

4

00023

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

6,56

2

00024

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

6,56

2

00025

0,5

0,3

0

0,1

1

3

19

12

00026

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

7,69

6

00027

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

8,56

4

00028

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

6,56

2

00029

0,33

0,96

0,37

0,12

0

1,33

6,56

2

00030

0,2

1,5

0

0,12

0

2

9

5

Vysvětlivka k tabulce: VNP  – vysokoškolsky vzdělaný nelékařský zdravotnický pracovník: klinický psycholog, klinický logoped a fyzioterapeut, se specializovanou způsobilostí a zvláštní odbornou způsobilostí.

ZPOD mohou tvořit maximálně 50% zdravotnických pracovníků. V každé směně však musí být přítomen jeden ZPBD.

7.2Minimální technické vybavení

7.2.1OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

7.2.1.1OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051, 00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

Přístroj

počet

Centrála monitorovací

1 na stanici

Centrální rozvod medicinálních plynů

1 na stanici

Dávkovač injekční

3 na 1 lůžko

Defibrilátor

2 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

Kapnometr - modul CO2

1 na 1 lůžko

Kardiostimulátor jednodutinový externí

1 na stanici

Lůžko resuscitační polohovatelné do stran

1 na 1 lůžko

Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

1 na 2 lůžka

Monitor modulární s moduly

1 na 1 lůžko

Nebulizátor

1 na 1 lůžko

Odsávačka

1 na 1 lůžko

Oxymetr pulzní

1 na 1 lůžko

Přístroj anesteziologický

1 na stanici

Pumpa infúzní

2 na 1 lůžko

Ventilátor

1 na 1 lůžko

Přístroj pro kontinuální metody očišťování krve (CVVH, CVVHD nebo CVVHDF)

1 na stanici

Souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo oddělení JIRP

1 na stanici

 

7.2.1.2OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

Přístroj

počet

Centrála monitorovací

1 na stanici

Centrální rozvod medicinálních plynů

1 na stanici

Dávkovač injekční

3 na 1 lůžko

Defibrilátor

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

Kardiostimulátor jednodutinový externí

1 na stanici

Lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP

1 na stanici

Nebulizátor

1 na 1 lůžko

Odsávačka

1 na 1 lůžko

Oxymetr pulzní

1 na 1 lůžko

 

 

Pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

Ventilátor

1 na 3 lůžka

 

7.2.1.3OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

centrála monitorovací

1 na stanici

dávkovač injekční stříkačkový

2 na 1 lůžko

defibrilátor

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

kardiostimulátor jednodutinový externí

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 2 lůžka

odsávačka

1 na 2 lůžka

oxymetr pulzní

1 na 2 lůžka

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

ventilátor

1 na stanici

 

7.2.1.4OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

centrála monitorovací

1 na stanici

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

defibrilátor

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 3 lůžka

odsávačka

1 na 2 lůžka

oxymetr pulzní

1 na 3 lůžka

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

ventilátor

1 na stanici

 

7.2.2OD resuscitační a intenzívní péče o kojence, děti a dorost

7.2.2.1OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj

počet

defibrilátor s elektrodami pro dětský věk

1 na stanici

centrální rozvod medicinálních plynů

1 na stanici

EKG přístroj alespoň tříkanálový

1 na stanici

souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo odd. JIRP

1 na stanici

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

lůžko vyhřívané pro děti do 1 roku

1 na stanici

monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP,

1 na 1 lůžko

monitor životních funkcí – invazívní monitorování biologických tlaků (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP)

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 3 lůžka

oxymetr pulzní

1 na 3 lůžka

přístroj anesteziologický

1 na stanici

přístroj RTG mobilní

1 na stanici

pumpa infúzní (lineární dávkovače)

3 na 1 lůžko

volumetrické pumpy

1 na 1 lůžko

ventilátor pro děti pokrývající všechny dětské věkové skupiny

1 na 1 lůžko

Pro pracoviště, kde jsou vykazovány všechny stupně IP stačí, aby v jejich přístrojovém vybavení byl pouze 1x RTG; 1x defibrilátor; 1x EKG; 1x anesteziologický přístroj

 

7.2.2.2OD resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj

počet

krevní plyny, ionty, hematokrit

1 na stanici

monitor životních funkcí – invazivní monitorování biologických tlaků (EKG, Resp. T, SpO2, NIBP)

1 na 1 lůžko

monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP)

1 na 1 lůžko

anesteziologický přístroj

1 na stanici

EKG přístroj

1 na stanici

externí kardiostimulátor

1 na stanici

jícnový stimulátor

1 na stanici

centrální rozvod medicinálních plynů

1 na 1 lůžko

lůžko resuscitační

1 na 1 lůžko

monitor centrální

1 na stanici

odsávačka

1 na 1 lůžko

přístroj RTG mobilní

1 na stanici

pumpa infúzní (lineární dávkovače)

3 na 1 lůžko

volumetrické pumpy

3 na 1 lůžko

teplovzdušné ohřívání pacienta

1 na stanici

ventilátor ÚPV pokrývající všechny dětské věkové skupiny

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 1 lůžko

 

7.2.2.3OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj

počet

defibrilátor  s elektrodami pro dětský věk

1 na stanici

centrální rozvod medicinálních plynů

1 na stanici

EKG přístroj

1 na stanici

souprava pro neodkladnou resuscitaci mimo odd. JIRP

1 na stanici

vyhřívané lůžko pro děti do 1 roku věku

1 na stanici

monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2,NIBP)

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

přístroj anesteziologický

1 na stanici

přístroj RTG mobilní

1 na stanici

pumpa infúzní (lineární dávkovače, volumetrické pumpy)

2 na 1 lůžko

ventilátor ÚPV pokrývající všechny dětské věkové skupiny

1 na stanici

nebulizátor

1 na 1 lůžko

7.2.2.4OD intenzívní péče o kojence, děti a dorost nižší stupeň

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

kufr resuscitační

1 na stanici

monitor životních funkcí (EKG, Resp., T, SpO2, NIBP)

1 na 1 lůžko

odsávačka

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

nebulizátor

1 na 1 lůžko

 

7.2.3OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

7.2.3.1OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístroj

počet

fototerapie

1 na 1 lůžko

ventilační jednotka

1 na 1 lůžko

 

7.2.3.2OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj

počet

inkubátor SC

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP, SpO2

1 na 1 lůžko

oxymetr do inkubátoru

1 na 1 lůžko

přístroj dechový CPAP

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

2 na 1 lůžko

ventilátor

1 na 1 lůžko

 

7.2.3.3OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

inkubátor SC

1 na 1 lůžko

monitor EKG, NIBP, SpO2

1 na 1 lůžko

přístroj dechový CPAP

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

fototerapie

1 na 3 lůžka

 

7.2.3.4OD porodnické intenzívní péče

Jedná se o OD 00080.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

přístroj ultrazvukový

3 na stanici

monitor EKG

3 na stanici

lůžko porodnické

1 na 1 lůžko

monitor KTG

1 na 1 lůžko

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

1 na 1 lůžko

oxymetr pulzní

3 na stanici

odsávačka

2 na stanici

 

7.2.3.5OD porodnické intermediární péče

Jedná se o OD 00082.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj

počet

přístroj ultrazvukový

3 na stanici

monitor EKG

3 na stanici

lůžko porodnické

1 na 1 lůžko

monitor KTG

2 na stanici

dávkovač injekční stříkačkový

1 na 1 lůžko

pumpa infúzní

2 na stanici

oxymetr pulzní

3 na stanici

odsávačka

2 na stanici

7.3Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

7.3.1Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

 1. 1.invazivní monitorování 

 2. 2.umělá plicní ventilace 

7.3.2Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055 a 00065.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

 1. 1.trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu 

 2. 2.aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí 

 3. 3.speciální dokumentace 

7.3.3Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058 a 00068.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

 1. 1.písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně 

 2. 2.písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče 

 3. 3.trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce 

 4. 4.nitrožilní infúzní léčba 

 5. 5.bilance příjmu a výdeje tekutin 

7.3.4Obligatorní obsah OD resuscitační neonatologické péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Obligatorním obsahem OD 00071 je:

 1. 1.ventilační podpora 

 2. 2.invazivní monitorování 

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostrilami nebo maskou

Invazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, invazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

Obligatorním obsahem OD 00072 je:

 1. 1.ventilační podpora 

 2. 2.neinvazivní monitorování 

Poznámka: Ventilační podpora: všechny módy mechanické ventilace vyžadující intubaci nebo CPAP aplikovaný nostilami nebo maskou

Neinvazivní monitorování všech životních funkcí: srdeční akce, dechu, neinvazivní měření krevního tlaku, stavu vědomí, monitorování oxygenace: SatO2

7.3.5Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00075.

Obligatorním obsahem OD 00075 je:

 1. 1.trvalé neinvazivní monitorování alespoň dvou životních funkcí + oxygenace 

 2. 2.opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostření 

 3. 3.kombinovaná nebo kalkulovaná obohacená či speciální enterální výživa sondou 

Poznámka: Kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa: fortifikované mateřské mléko a/nebo speciální formule pro nedonošené a patologické novorozence a/nebo

liquidní formule pro nedonošené a patologické novorozence

7.3.6Obligatorní obsah OD intenzivní neonatologické péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00078.

Obligatorním obsahem OD 00078 je:

 1. 1.trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce 

 2. 2.kalkulovaná obohacená nebo speciální enterální výživa 

 3. 3.termomanagement 

Poznámka: Termomanagement: Měření teploty v adekvátních časových intervalech s cílem zabezpečit termoneutrální prostředí

 

 1. 1. 

8.ZUM vykazovaný k ošetřovacím dnům

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako ZUM nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9.ZULP vykazovaný k ošetřovacím dnům

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „B“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „U“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „X“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „K“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „T“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto platí pouze pro OD 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

10.Výkony vykazované spolu s ošetřovacími dny

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“

„A - pouze ambulantně - agregován do OD“

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD“

Toto neplatí pro OD 00040, OD 00041, 00042.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

 1. 1.Drenáž hrudníku 

 2. 2.Endotracheální intubace ne pro anestézii 

 3. 3.Endotracheální odsávání 

 4. 4.Enterální výživa 

 5. 5.Forsírovaná diuréza 

 6. 6.Invazívní monitorování 

 7. 7.Kanylace centrální žíly 

 8. 8.Kanylace periferní žíly včetně infúze 

 9. 9.Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění 

 10. 10.Kardioverse 

 11. 11.Komplexní metabolické sledování 

 12. 12.Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze 

 13. 13.Měření srdečního výdeje bioimpedancí 

 14. 14.Oxygenoterapie 

 15. 15.Pulzní oxymetrie 

 16. 16.Punkce hrudníku 

 17. 17.Punkce perikardu 

 18. 18.Punkce trachey se zavedením kanyly 

 19. 19.Terapeutická laváž GIT 

 20. 20.Udržování tělesné teploty 

 21. 21.Zavedení gastrické sondy 

 22. 22.Zavedení intrajejunální sondy. 

 23. 23.Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi 

 24. 24.Zavedení močového katétru 

 25. 25.Zavedení Sengstagenovy sondy 

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

 1. 1.Kardiopulmonální resuscitace 

 2. 2.Anestézie u neodkladných operačních výkonů 

 3. 3.Tracheostomie 

 4. 4.Kontinuální venózní hemofiltrace 

 5. 5.Akutní peritoneální dialýza 

 6. 6.Akutní hemodialýza 

 7. 7.Chronická hemodialýza 

 8. 8.Hemofiltrace 

 9. 9.Hemodiafiltrace 

 10. 10.Bezacetátová biofiltrace 

 11. 11. Plazmaferéza membránová 

 12. 12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře 

 13. 13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem 

 14. 14. Výkony: 

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmrazení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

 1. 15.Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů 

 2. 16.Převaz rány metodou VAC. 

11.JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU

Jestliže po provedení invazivního nebo operačního výkonu následuje u pacienta pouze jednodenní péče na lůžku, vykáže se tento pobyt na lůžku bez ohledu na odbornost pracoviště ošetřovacím dnem 00040 bez připočtení úhrady za výkony agregované do OD podle bodu 3.1 (Úhrada za výkony agregované do OD). Současně se vykáže smluvně dohodnutá sazba režijních nákladů daného lůžkového zdravotnického  zařízení dle Kapitoly 7.

V zařízeních ambulantní péče je k jednodenní péči na lůžku přiřazena režie v nejnižší bodové hodnotě dle Kapitoly 7 náležející lůžkovému zdravotnickému zařízení poskytujícímu akutní lůžkovou péči.

Jako výkony tzv. jednodenní péče na lůžku mohou být vykázány také invazivní nebo operační výkony s omezením místem „H“, „SH“, pokud byl naplněn jejich obsah uvedený v seznamu výkonů a pokud v den jejich provedení následuje jednodenní péče na lůžku vykázaná příslušným ošetřovacím dnem.

1) ÚPS se rozumí ústavní pohotovostní služba

2) lékař ve službě ÚPS pouze pro stanici resuscitační péče, neslouží zároveň pro potřeby jiné části oddělení

3) ARIP se rozumí  specializační studium uvedené v kapitole 2, Obecná pravidla, bod 8.3