Počet nalezených záznamů: 52

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09111 ODBĚR ARTERIALIZOVANÉ KRVE MĚŘENÍ: PaO2, PaCO2, pH, STANOVENÍ ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY.
Odběr krevního vzorku z hyperemizovaného místa. Provádí se za přísně anaerobních podmínek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Jen je-li provedeno v ordinaci. Odběr moče pouze u dětí do 10 let.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
S2
8
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09117 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET
Odběr krve ze žíly u dítěte mladšího 10 let k diagnostickým účelům.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A0
1
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09119 ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET
Jde o odběr krve ze žíly vpichem. Krev slouží k diagnostickým vyšetřením v laboratoři. Jen vyjímečně může jít o výkon léčebný.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09121 PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY
Výkon zahrnuje přípravu pacienta, punkci, zpracování materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ano
Body: 111 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla punkční

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09123 ANALÝZA MOČI CHEMICKY
Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 2 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09125 PULZNÍ OXYMETRIE
Opakované pravidelné měření saturace kyslíku a tepové frekvence perkutánní metodou za účelem posouzení tíže respirační insuficience nebo k ověření vzniku respirační insuficience. Nesmí být vykazován s výkony celkové anestezie a intenzivní a resuscitační p
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09127 EKG VYŠETŘENÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09129 FRAGILITA KAPILÁR
Stanovení resistence kapilár in vivo.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S2
8
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 13 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09131 KRVÁCIVOST PODLE DUKE
Stanovení doby krvácivosti in vivo.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A0
2
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09133 SEDIMENTACE ERYTROCYTŮ
Přičti k odběru krve.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 0 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09135 UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH
Při funkční diagnostice, i když se daný orgán vyšetřuje vícekrát, počítá se pouze jednou. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
15
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 109 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09137 UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
20
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 161 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09139 UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH
Párový orgán = vyšetření dvou orgánů. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
30
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 170 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Film RTG 24 x 30

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09141 UZ DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ CÉV BEZ B ZOBRAZENÍ
Jde o izolované dopplerovské vyšetření cév jednoúčelovými přístroji kontinuálním dopplerovským paprskem. Kód lze uvést pouze jednou i v případě vyšetření více cév. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09211 NEODKLADNÁ PÉČE V TERÉNU POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM Á 10 MIN.
Vykáže se za každých 10 dokončených minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
10
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09213 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ZÁKLADNÍ Á 15 MINUT
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
6
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09215 INJEKCE I. M., S. C., I. D.
Injekční aplikace léku lege artis nitrosvalově, nitrokožně nebo podkožně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Použité léčivo

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09216 INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
Aplikace léku do měkkých tkání paraartikulárně, k úponům šlach, fascie apod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 20/3 měsíce
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Použité léčivo

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09217 INTRAVENOSNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 49 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Použité léčivo

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09219 INTRAVENOSNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Použité léčivo

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09220 KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
Napojení infuzního setu. Nelze vykazovat společně s výkony infúze. Tímto výkonem nelze vykazovat odběry.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 99 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Použité léčivo

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09221 INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
Rozpis infúze, příprava infúzní láhve, fixace dítěte, venepunkce a spojení dítěte s infúzním setem, fixace dítěte a jeho sledování po dobu infúze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Aplikovaná léčiva

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09223 INTRAVENOSNÍ INFÚZE U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET
Venepunkce a zavedení infúse, nikoliv pouhá výměna.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 83 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Aplikovaná léčiva

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09225 KANYLACE CENTRÁLNÍ ŽÍLY
Včetně lokální anestesie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 721 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09227 I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 106 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Filtr deleukotizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • FACTOR VIII - SEVAC inj sic 1x250ut+sol
 • HAEMATE P inj sic 1x500ut
 • KRYOBULIN TIM 3 inj sic 1x1ku+40ml
 • BEBULIN TIM 4 inj sic 1x1.2ku+sol

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09231 ZAVEDENÍ KATETRU PRO INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZI
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 886 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09233 INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
Bez ohledu na počet použitých vpichů
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Skutečně spotřebované léčivo

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09235 ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
Výkon je hrazen pro dg. molluska, verrucaes vulgares, kondylomata, keratomy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09237 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM DO 10 CM2
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09239 SUTURA MALÉ RÁNY DO 5 CM
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 134 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09241 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY 10 - 30 CM2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 122 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09243 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY NAD 30 CM2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 150 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09245 ZAVEDENÍ GASTRICKÉ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden
A0
2
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09247 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ LÉČEBNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 109 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09249 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MUŽE JEDNORÁZOVÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A0
2
5
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 29 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09251 PUNKCE TRACHEY SE ZAVEDENÍM KANYLY
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 832 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09253 UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09507 PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
Psychoterapie prováděná lékařem jakéhokoliv oboru ke zvládnutí akutních obtíží a posílení motivace a aktivizace nemocného. Výkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09509 OŠETŘENÍ HANDICAPOVANÉHO PACIENTA
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1x na jednoho pacienta v jednom dni, Lze vykazovat při kurativní návštěvě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
25
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09511 MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
Nutný zápis o konsultaci ve zdrav. dokumentaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09513 TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
Nutný zápis o konsultaci ve zdravotní dokumentaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09519 KONZÍLIUM SPECIALISTOU - NÁVŠTĚVA SPECIALISTY U PACIENTA
Návštěva specialisty u lůžka nemocného v bytě. Vyšetření je hrazeno jen pokud je na žádost praktického lékaře.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
45
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 179 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09521 ČAS LÉKAŘE STRÁVENÝ DOPRAVOU ZA PACIENTEM V RÁMCI NÁVŠTĚVY Á 10 MIN.
Na 1km nejvíce 2minuty. Vykáže se za každých 10 dokončených minut strávených dopravou a pacientem a zpět v rámci návštěvy. Nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09523 EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
Poučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k získání racionální spolupráce na léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09525 ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
Cílevědomý pohovor lékaře s rodinou nemocného, přesahující běžné informování o zdravotním stavu, k posílení motivací a získání žádoucí aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Výkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2krát ročně, u dos
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
09527 OHLEDÁNÍ MRTVÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
Obsahuje úkony prováděné při ohledání mrtvého na místě výskytu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání ohledacího listu a vyjádření se k případné pitvě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rodné číslo
A1
5
45
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 179 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI HAEMOCCULT-TESTEM ČI JINÝM STANDARDIZOVANÝM TESTEM NA OK VE STOLICI
Vyšetření vzorků stolice guajakovým testem (Haemoccult-test) s použitím speciálních testačních obálek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
22349 AUTOTRANSFÚZE PŘI HEMODILUCI (NA OPRÁVNĚNÉM ODDĚLENÍ)
Odběr autologní krve k transfúzi se provádí plánovaně před některými chirurgickými výkony (krev je určena k podání téhož dne) přímo na operačním sále.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
5
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 97 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
25211 SCREENING (ORIENTAČNÍ SPIROMETRIE)
Měření (FVC), (FEV1), FEV % případně PEF. Signalizuje potřebu dalších vyšetření - kombinace s jinými kódy spirometrie není možná.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
5
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 12 ZULP:ne

Odbornost: univerzální mezioborové výkony
71823 POUŽITÍ MIKROSKOPU PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 36 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Povlak na mikroskop na 1 použití


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz