Počet nalezených záznamů: 3

Odbornost: dětská psychologie
37021 KOMPLEXNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ( Á 60 MINUT)
Slouží k celkovému posouzení psychického stavu pacienta, tj. základních psychických funkcí, procesů a struktury osobnosti ve vztahu ke klinickému stavu a rodinnému systému. Obvykle probíhá ve více sezeních. Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jed
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den, 8/1 rok
J1
4
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 195 ZULP:ne

Odbornost: dětská psychologie
37022 CÍLENÉ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ( Á 60 MINUT)
Je zaměřeno na dílčí oblasti psychického vývoje dítěte nebo aktuálního psychického stavu. Může probíhat ve více sezeních.Celkový čas výkonu se rovná součtu násobků v jednotlivých sezeních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 měsíc
J1
4
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 195 ZULP:ne

Odbornost: dětská psychologie
37023 KONTROLNÍ PEDOPSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ( Á 30 MINUT)
Je zaměřeno na zjištění změn psychického stavu pacienta ve srovnání s výsledky předchozích pedopsychologických vyšetření včetně zhodnocení výsledků terapie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 den, 30/1 měsíc
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz