Počet nalezených záznamů: 6

Odbornost: ortoptická sestra
06510 ORTOPTICKÁ CVIČENÍ PASIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU
Stereoskop, cheiroskop a pod. přístroje (trvání výkonu 10 minut pro každý přístroj). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4x denně na jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
S3
9
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: ortoptická sestra
06511 ZÁKLADNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTICKOU SESTROU
Vyšetření vizu do dálky a do blízka, kontrolní proměření brýlí, orientačně vyšetření motility a konvergence, subjektivního a objektivního úhlu šilhání, retinální korespondence. Vykazuje se na začátku souvislé léčby a na jejím konci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 čtvrtletí
S3
9
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: ortoptická sestra
06513 KONTROLNÍ ORTOPTICKÉ VYŠETŘENÍ PROVEDENÉ ORTOPTICKOU SESTROU
Zhodnocení průběhu dosavadní léčby dle dokumentace. Kontrola některých funkcí ze základního vyšetření.Trvání výkonu 5 minut pro každý přístroj. Dle typu použitého vyšetření lze použít násobek kódu max. 5 x denně na jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden
S3
9
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: ortoptická sestra
06515 VYŠETŘENÍ MOTILITY GRAFICKY S VYŠETŘENÍM KONVERGENCE PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU
Hess nebo Lancaster nebo Hess - Less nebo konvergometr
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S3
9
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 43 ZULP:ne

Odbornost: ortoptická sestra
06517 ORTOPTICKÁ CVIČENÍ AKTIVNÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU
Troposkop nebo synoptofor nebo prismata nebo cvičení motility a konvergence. (Po dobu 10 minut na každém přístroji). Dle typu použitého cvičení lze použít násobek kódu max. 4krát za den u jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
S3
9
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 29 ZULP:ne

Odbornost: ortoptická sestra
06521 PLEOPTICKÁ CVIČENÍ PROVÁDĚNÁ ORTOPTICKOU SESTROU
Klasická pleoptika aktivní, pleoptika založená na principu koordinace oko - ruka a přístrojová. Výkon lze vykazovat po dobu 10 minut na každém přístroji max. 4krát denně na jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
S3
9
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz