Počet nalezených záznamů: 13

Odbornost: sestra domácí péče
06311 ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI
Výkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti. Maximálně 2x na jednoho pacienta za ukončený cyklus soustavné domácí péče.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF:
S2
8
60
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06313 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ PÉČE - TYP I.
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře (ev. jiného ošetřujícího lékaře) vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06315 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ PÉČE - TYP II.
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře (ev. jiného ošetřujícího lékaře) vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí péče je určena zejména pro pacienty odkázané na ošetřování druhou osobou pro částečnou
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
45
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06317 OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ PÉČE - TYP III.
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře (ev. jiného ošetřujícího lékaře) vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro imobi
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
60
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06319 FYZICKÁ ASISTENCE PŘI POSKYTOVÁNÍ DOMÁCÍ PÉČE
Dle ordinace lékaře (praktického ev. jiného ošetřujícího), který zhodnotí aktuální fyzickou náročnost ošetřovatelské péče - u imobilního pacienta - pověření dalšího člena týmu agentury domácí péče asistencí při provedení výkonu - možno SZP, NZP, PZP.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S1
7
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06321 VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 13 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06325 APLIKACE ORDINOVANÉ PARENTERÁLNÍ TERAPIE PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité ob
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité ob
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06331 KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06333 APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návšt
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ne

Odbornost: sestra domácí péče
06335 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULINU
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přičti ke kódu ošetřovacího dne domácí péče, jen materiálové náklady výkonu. Maximálně 30krát za 14dní.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 30/1 měsíc
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 7 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz