Počet nalezených záznamů: 21

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21011 KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
Lze vykázat pouze 1krát při zahájení kineziterapie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21015 KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR KONTROLNÍ
Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 čtvrtletí
S2
8
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21017 VYŠETŘENÍ S POUŽITÍM PŘÍSTROJE
Jde o funkční vyšetření oběhového, respiračního a pohybového systému pro účely léčebné rehabilitace, pouze je-li indikován ošetřujícím lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21113 FYZIKÁLNÍ TERAPIE II
Galvanizace, iontoforéza, diadynamik, aplikace IF proudů, ultrazvuk, magnetoterapie, podtlakové přístroje, intermitentní přístrojová komprese, přístrojové trakce, TENS, parafínová lázeň. Klasické fyzikální úkony vyžadující určitou náročnost na čas a odbor
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
7
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21115 FYZIKÁLNÍ TERAPIE III
Diatermie (krátkovlnná, mikrovlnná), Vasotrain, 4-komorová galvanická lázeň, elektroléčebná vana. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 20/3 měsíce
S2
8
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21117 FYZIKÁLNÍ TERAPIE IV
Speciální selektivní stimulace, stimulace oslabených svalů, myofeedback. Spec. výkony, které kladou vysoký nárok odborný i časový na terapeuta. Kombinaci výkonů fyzikální terapie I - IV lze na 1 pacienta vykázat maximálně 4krát za den.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21211 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP I., 3 - 5 LÉČENÝCH
Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, v tělocvičně, venku na hřišti, á 15 minut. Vykazují se 4 min. na jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
4
OM:
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21213 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ TYP II., 6 - 12 LÉČENÝCH
Cvičení skupiny pacientů stejně nebo podobně postižených na pokoji, venku, na hřišti a jiných sportovištích, á 15 minut. Vykazuje se na jednoho pacienta á 2 minuty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 3 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21215 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA A JEHO RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. Výkon nelze kombinovat s dalšími výkony LTV.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S2
8
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21217 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA SKUPINOVÁ V BAZÉNU S TEPLOU VODOU - 15 MINUT
Skupinové cvičení v bazénu s vyhřívanou vodou u stejně nebo podobně postižených. Délka trvání výkonu pro skupinu je 15 minut, kalkulace pro 1 pacienta = 4 min. V případě dalšího použití hradí pacient.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
S2
8
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21219 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
Terapie s použitím přístrojů včetně vertikalizace na stavěcím stole dle pokynů a pod kontrolou fyzioterapeuta. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21221 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ
Využití metodik - včetně příslušného vyšetření - PNF, reflexní lokomoce - Vota, Bobath, senzomotorická stimulace, Rood, Peto, Brunstroem, Schroth, Klapp, Brunkov a j. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom d
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21223 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA V HUBBARDOVĚ TANKU
Individuální cvičení obtížně mobilních pacientů v teplé vodě včetně možné masáže při zapojení vodní trysky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21225 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INDIVIDUÁLNÍ - KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY
Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21315 VODOLÉČBA II
Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny - vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/3 měsíce
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21317 VODOLÉČBA III
Střídavé skotské střiky nebo podvodní masáž . Iritační nebo relaxační vodoléčebné procedury.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/3 měsíce
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21413 MOBILIZACE PERIFERNÍCH KLOUBŮ NEBO TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO PÁTEŘE VČETNĚ PŘEDEHŘÁTÍ
V případě techniky měkkých tkání lze výkon vykázat 2x, v ostatních případech lze výkon vykázat 1krát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S2
8
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21511 ERGOTERAPIE KONDIČNÍ SKUPINOVÁ
Ergoterapeutická činnost ve skupině.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 15/1 rok
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21513 ERGOTERAPIE INDIVIDUÁLNÍ CÍLENÁ (SPECIFICKÁ)
Zahrnuje řadu činností, práce se dřevem, papírem, keramickou hlínou, plechem, kůží, textilem, sádrou, těstem apod. Výběr činnosti podle typu poškození. Obratnost, rozsah, svalová síla, vytrvalost při činnosti HK.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 10/1 čtvrtletí
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21713 MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn, včetně předehřátí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/3 měsíce
S2
8
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
21717 INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY
Vertikalizace, nácvik chůze, užívání protetické pomůcky. Výkony individuální LTV lze vzájemně kombinovat nejvýše do 60ti minut dvakrát v jednom dni.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 20/1 čtvrtletí
S2
8
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz