Počet nalezených záznamů: 13

Odbornost: zdravotní sestra
06111 KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Provedení vyšetření glykemie glukometrem, registrace EKG křivky, či vyšetření jiným přístrojem sestrou v domácím prostředí u imobilních pacientů v rámci dispenzárních a preventivních prohlídek. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, k
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
20
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06113 KOMPLEX - APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE PO PÍSEMNÉM POVĚŘENÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM PRO ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, ENERGETICKÝCH ZDROJŮ A LÉČBY BOLESTI
Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S3
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06115 DOHLED NAD PRŮBĚHEM INFÚZNÍ TERAPIE Á 30 MIN.
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S3
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06117 KOMPLEX - OŠETŘENÍ STOMIÍ
Vykáže se 1krát v jedné návštěvě. Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
15
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06121 KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 61 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06123 KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
35
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06125 KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
25
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06127 KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Přístroj je ve vlastnictví poskytovatele výkonu.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
S2
8
15
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06129 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULINU
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Maximálně 3 krát denně po dobu maximálně 14ti dnů.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 30/1 měsíc
S2
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06133 ROZPIS KOMPLIKOVANÉ DIETY PRO PACIENTY DIETNÍ SESTROU
Komplikovanou dietou se rozumí kombinace nejméně 2 dietních omezení. Součástí výkonu je individuální rozpis jídelníčku nejméně na dobu 2 týdnů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/2 týdny
S2
8
30
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06135 VÝKON SESTRY V DOBĚ OD 22 HOD. DO 6 HOD.
Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: zdravotní sestra
06137 VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA
Indikace včetně doby provedení výkonu písemně lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz