Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: jiný zdravotnický pracovník - vysokoškolák
08011 KOMPLEXNÍ ANTROPOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ LÉKAŘEM NEBO ANTROPOLOGEM
Změření 30-80 antropometr. rozměrů, komparace zjištěných dat s referenčními hodnotami, vypracování morfogramu, určení somatotypu, složení těla, hmotnosti segmentů, optimální tělesné hmotnosti, auxologická analýza, posouzení biologického věku, predikce těl
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: jiný zdravotnický pracovník - vysokoškolák
08012 CÍLENÉ ANTROPOLOGICKÉ A ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ LÉKAŘEM NEBO ANTROPOLOGEM
Změření 10-20 parametrů vybraných pro monitorování průběhu jednotlivých onemocnění. Zhodnocení růstové dynamiky, stavu výživy, proporcionality a jejich změn v období od minulého vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: jiný zdravotnický pracovník - vysokoškolák
08017 PŘESNÉ STANOVENÍ KOSTNÍHO VĚKU METODOU TANNER-WHITEHOUSE 20
Komparace míry osifikace 20 kostí ruky z RTG snímku se standardami Tannera a Whitehouse, určení skore maturace jednotlivých kostí, výpočet kostního věku a stanovení míry akcelarace, resp. retardace osifikace skeletu pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: jiný zdravotnický pracovník - vysokoškolák
08019 KEFALOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření metodou přímé kefalometrie - změření 10 - 15 kefalometrických dimenzí, komparace s referenčními hodnotami, výpočet SD skore, konstrukce kefalogramu, zhodnocení růstové dynamiky - dynamická kefalometrie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí, 9/1 rok
A1
3
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz