Počet nalezených záznamů: 7

Odbornost: klinická logopedie
72011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 97 ZULP:ne

Odbornost: klinická logopedie
72012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: klinická logopedie
72013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM LOGOPEDEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
J1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: klinická logopedie
72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM á 30 MINUT
Dyslalie, Rhinolalie, specifické poruchy učení.Využití všech reedukačních metod a postupů k překonání vad v řeči u výše zmíněných diagnoz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 68 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Drátky ušní

Odbornost: klinická logopedie
72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM á 45 MIN.
V maximální míře reedukace poruch řeči při diagnozách : Afazie, Dysfazie, DMO, Hypakusis, Balbuties,Tumultus sermonis, Elektivní mutismus, Kombinované vady. Podmínkou vykázání je 10 let praxe v klinické logopedii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 183 ZULP:ne

Odbornost: klinická logopedie
72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ PROVÁDĚNÁ KLINICKÝM LOGOPEDEM á 45 MIN.
Využití všech reedukčních metod a postupů v kompenzaci řeči při diagnozách - palatolálie, opožděný vývoj řeči, specifické poruchy učení, vady řeči mentálně retardovaných, vady a poruchy řeči při duševních onemocněních, elektivní mutismus.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 101 ZULP:ne

Odbornost: klinická logopedie
72219 NÁPRAVA LEHKÝCH PORUCH VÝSLOVNOSTI DĚTÍ LOGOPEDICKÝM ASISTENTEM
Postup nápravy poruch výslovnosti je prováděn za vedení klinického logopeda
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
S3
9
20
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz