Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent VŠ
21001 KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR
Lze vykázat pouze 1krát při zahájení kineziterapie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent VŠ
21003 KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR KONTROLNÍ
Vyšetřovací metody sloužící k posouzení výsledku terapie v nezbytně nutném rozsahu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 čtvrtletí
J1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent VŠ
21005 MOIRÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření opticky zachycující tvar a symetrie těla.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
S2
8
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: rehabilitační pracovník - absolvent VŠ
21019 POLYEMG. VYŠETŘENÍ
Cíleně zaměřené vyšetření, sloužící k zhodnocení pohybových stereotypů pacienta a k výběru individuálních cviků dle výsledků vyšetření - kalkulace provedena na jeden kanál - 45 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
S2
8
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 251 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz