Počet nalezených záznamů: 6

Odbornost: klinická psychologie
37011 KOMPLEXNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Á 60 MINUT
Obvykle probíhá ve více sezeních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den, 8/1 rok
J1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 141 ZULP:ne

Odbornost: klinická psychologie
37012 CÍLENÉ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Á 60 MINUT
Obvykle probíhá ve více sezeních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den, 6/1 měsíc
J1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 141 ZULP:ne

Odbornost: klinická psychologie
37013 KONTROLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Á 30 MINUT
Obvykle probíhá ve více sezeních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 den, 30/1 měsíc
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: klinická psychologie
37111 SPECIFICKÁ PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCE ( Á 30 MINUT)
Specifický výkon u somaticky nemocných pacientů při náročných a bolestivých lékařských výkonech (dialýza, JIP, porod,...). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: klinická psychologie
37113 INTERVENCE PSYCHOLOGA V TERÉNU (Á 60 MINUT)
Zásah psychologa v přirozeném prostředí pacienta (rodina, pracoviště, škola...), vyžadují-li to zvláštní okolnosti. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 rok
J1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: klinická psychologie
37115 KRIZOVÁ INTERVENCE( Á 30 MINUT)
Speciální diagnostickoterapeutický přístup ke zvládnutí psychické krize. Může jít o opakovaná setkání.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 den, 20/1 měsíc
J1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz