Počet nalezených záznamů: 58

Odbornost: laboratoř patologie
87011 KONZULTACE NÁLEZU PATOLOGEM CÍLENÁ NA ŽÁDOST OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE /UPŘESNĚNÍ NÁLEZU/
Na základě telefonické nebo písemné žádosti klinika vyhledání dokumentace a preparátů a jejich prohlédnutí, vyhotovení doplňujícího nebo upřesňujícího nálezu písemně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 4/1 rok
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87125 JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ BEZ POPISU
Samostatně podaný jednoduchý vzorek neumožňující cílenou orientaci řezu (např. některá endoskopická klíštková gastrobiopsie, drobný polyp) makroskopicky posouzen a dle možností přikrojen. Rozhodnuto o použitých metodách zpracování a barvení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 80/1 týden, 150/1 rok
A2
5
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 12 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87127 JEDNODUCHÝ BIOPTICKÝ VZOREK: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ S POPISEM, PŘIKROJENÍ A ORIENTACE VZORKU
Prohlídka jednoduchého vzorku makroskopicky, ev. lupou nebo preparečním mikroskopem. Jeho posouzení se záznamem a nebo přikrojením v cílené rovině řezu. Rozhodnutí o metodách zpracování a barvení. Např. exize z kůže, jater. punk. biops., polyp s přikr. ok
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 60/1 den, 150/1 rok
A2
5
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87129 VÍCEČETNÉ MALÉ BIOPTICKÉ VZORKY: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ, PŘIKROJENÍ
Jednoduch. částky neumožňující cílen. orientaci řezu (např. endoskop. klíštkové gastrobiopsie, drobné polypy, kyret. materiál, adeno. veget.) dodané jako jeden materiál, makroskop. posouzen, dle možností přikr. a rozhodnuto o použitých metodách zpracování
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 50/1 týden, 100/1 rok
A2
5
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87131 BIOPTICKÝ MATERIÁL S ČÁSTEČNÉ NEBO RADIKÁLNÍ EKTOMIE: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ
Objemnější materiál dodaný vcelku nebo v několika málo částech (př. tonsila, žaludek nebo jeho velká část, děloha, apendix, varle s nadvarletem a obaly, resekát střeva, mamma) makroskopicky posouzen a popsán, přikrojen, rozhodnuto o metodách zpracování a
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 25/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87133 BIOPTICKÝ MATERIÁL ZÍSKANÝ KOMPLEXNÍ EKTOMIÍ: MAKROSKOPICKÉ POSOUZENÍ A PŘIKROJENÍ
Materiál v němž identifikováno a zvlášť popsáno několik orgánů (např. děloha s adnexy, varle s nadvarletem a semenným provazcem, tlusté střevo s lymfatickými uzlinami, mamma s axilou, končetina) makroskop. posouzen a přikr. Rozhodnuto o metodách zpracován
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/1 týden, 15/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87135 VYŠETŘENÍ MORFOMETRICKÉ - ZA KAŽDÝ PARAMETR
Přesné stanovení kvantitativních morfologických parametrů v pozorovaném objektu (např. velikost a tvar jader nebo buněk, kvantitativní zastoupení určitého buněč. typu apod.) a jejich statistická analysa. Zpravidla použivána automatizovaná analysa obrazu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 týden, 40/1 rok
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 997 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87137 VYŠETŘENÍ DENSITOMETRICKÉ - ZA KAŽDÝ PARAMETR
Přesné kvantitativní stanovení tinkčních vlastností pozorovaného objektu s odvozením dalších vlastností (např. ploidie buněk) a jejich statistická analysa. Vždy používána automatizovaná analysa obrazu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 týden, 40/1 rok
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 997 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87209 HISTOTOPOGRAM ( 5 X 5 CM A VĚTŠÍ)
Zhotovení velkoplošného preparátu speciel. přikrojení, tkáňový proces, krájení barvení s montováním, archivací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 30/1 týden, 30/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 473 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87211 ZMRAZOVACÍ HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, ZA 1 BLOK
Excize a histologické zpracování pitevního materiálu k rychlému stanovení diagnosy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87213 PEROPERAČNÍ BIOPSIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ 1 BLOK)
Makroskopické posouzení materiálu, přikrojení 1 bloku a rychlé zpracování na preparát/y/ k peroperační diagnose.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 týden, 25/1 rok
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 181 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87215 DALŠÍ BLOK SE STANDARTNÍM PREPARÁTEM (OD 3. BIOPTICKÉHO A OD 4. NEKROPTICKÉHO BLOKU S PREPARÁTEM)
Tkáňový proces a zalití 1 bloku. Krájení a standardní barvení odpovídajícího preparátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 150/1 týden, 200/1 rok
S2
8
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87217 PROKRAJOVÁNÍ BLOKU (POLOSÉRIOVÉ ŘEZY) S 1-3 PREPARÁTY
Stupňovitá série s více řezy na 1 preparátu z již hotového bloku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/1 týden, 40/1 rok
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 51 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87219 ODVÁPNĚNÍ, ZMĚKČOVÁNÍ MATERIÁLU (ZA KAŽDÉ ZAPOČATÉ 3 BLOKY)
Tvrdý materiál řezán pilou a měkčen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/1 týden, 80/1 rok
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87221 ODBĚR PRO SPECIELNÍ VYŠETŘENÍ : RECEPTORY, HISTOCHEMICKÉ A ELEKTRONMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ AJ.
Odběr čerstvé tkáně za účasti patologa na vlastním pracovišti i mimo ně podle dohody s klinikem. Transport vzorku na zainteresované pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden, 10/1 rok
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 183 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87223 SPECIELNÍ BARVENÍ JEDNODUCHÉ ( KAŽDÝ PREPARÁT Z PARAFINOVÉHO BLOKU)
Krájení parafinovaného bloku s následným barvením jednoduchou specielní metodou (metoda prováděná jednotlivě nebo i v malé sérii, méně náročná na spotřeb. práci a kvalifikaci např. alc. modř-PAS, elastika, luxol. modř, metachromasie, orcein, Perlo)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/1 den
S3
9
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:49 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87225 SPECIELNI BARVENÍ SLOŽITÉ (ZA KAŽDÝ PREPARÁT ZE ZMRAZENÉ TKÁNĚ NEBO PARAFINOVÉHO BLOKU)
Krájení parafinového nebo zmrazeného bloku s následným barvením složitou specielní metodou (jednotlivě nebo v malé sérii; náročná na spotřebovanou práci a kvalifikaci, např. stříbřící a jiné impregnační metody, Massonovy trichromy, amyloid s preox. EGT)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/1 den, 100/1 rok
S3
9
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:64 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87227 ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE I. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)
Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu nižší cen. skup. (např. AChE, ANAE, ANAE-Inh., AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh Alp, Glukosidasy-Azo, Glc6Pasa, ChAE, ChE, Sacharasa/Trehalasa-GO-PO-DAB, Px.). Pozorování
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/1 týden, 50/1 rok
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 255 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87229 ENZYMOVÁ HISTOCHEMIE II. (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)
Zhotovení zmrazených ev. parafinových řezů. Inkubace v jednom mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, ATPasa, Beta-Galaktosidasa, Beta-glukuronidasa, DPP IV, Enteropeptidasa, Laktasa-Ind. SDH, Tetrazolium-reduktasa). Pozorování preparátů lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 týden, 25/1 rok
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 472 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87231 IMUNOHISTOCHEMIE (ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 BLOKU)
Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluorescenční metody na vhodném počtu řezů z jediného bloku (zhotovení řezů, titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Pozorování hotového preparátu lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 30/1 týden, 100/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 243 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87233 METODA POLOTENKÝCH ŘEZŮ Z UMĚL. PRYSKYŘIC
Kompletní provedení celého postupu od excize tkáně až po předání barvených preparátů k odečtení (excize, fixace, dehydratace, prosycení, zalití, polymerace, krájení, barvení) vč. přípravy roztoků, skleněných nožů. Pozorování preparátů lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden, 10/1 rok
A2
5
70
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1124 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87235 VYŠETŘENÍ PREPARÁTU SPECIELNĚ BARVENÉHO NA MIKROORGANISMY (ZA KAŽDÝ PREPARÁT)
Podrobné pozorování preparátu specielně barveného za účelem zjištění mikroorganismů. .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 30/1 rok
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87237 METODA NEODVÁPNĚNÝCH ŘEZŮ Z TVRDÝCH TKÁNÍ Z UMĚLÝCH PRYSKYŘIC ( KAŽDÝ BLOK)
Kompletní postup zhotovení preparátů z neodvápněných tvrdých tkání zalitých do umělých pryskyřic.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden, 12/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:615 ZUM: ne
Body: 1601 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87311 ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA ULTRATENKÝCH ŘEZŮ
Úprava již hotových bloků k UT krájení, příprava skleněných nožů na knifemakeru, příprava sítěk, krájení UT řezů, kontrastování, výběr sítěk k diagnose v elektronovém mikroskopu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden, 8/1 rok
S3
9
415
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:415 ZUM: ne
Body: 3379 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87313 ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÁ METODA NEGATIVNÍHO KONTRASTOVÁNÍ
Zachycení vyšetřovaného materiálu na blanky a negativní barvení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden, 10/1 rok
S3
9
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 180 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87315 METODA EM IMUNO NEBO ENZYMOHISTOCHEMIE (PŘÍPRAVA KAŽDÉHO PŘÍPADU)
Fixace a krájení materiálu pro další inkubaci a zpracování. Inkubace není zahrnuta (viz Enzymová cytochemie I-II, imunocytochemie).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden, 8/1 rok
S3
9
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 347 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87317 VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ STANDARDNÍ S FOTODOKUMENTACÍ
Seřízení elektronového mikroskopu. Přímé pozorování v EM a fotografování důležitých útvarů. Zpracování fotomateriálu. Studium a popisování elektronogramů. Záznam výsledků vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden, 8/1 rok
A2
5
370
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:560 ZUM: ne
Body: 2859 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87319 VYŠETŘENÍ ELEKTRONOVĚ MIKROSKOPICKÉ ANALYTICKÉ ( KAŽDÝ PARAMETR NEBO MARKER V 1 BLOKU)
Hodnocení prvkového složení ultrastrukturálních objektů v ultratenkém řezu pomocí elektronového mikroskopu s elektronovou sondou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 týden, 10/1 rok
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:105 ZUM: ne
Body: 714 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87321 ELEKTRONMIKROSKOPICKÁ METODA ZPRACOVÁNÍ CYTOLOGICKÉHO MATERIÁLU Z CYTOCENTRIFUGY
Kompletní provedení celého postupu od centrifugace tekutiny určené k cytologickému vyšetření až po zhotovení ultratenkých řezů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 rok
S3
9
510
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:510 ZUM: ne
Body: 2401 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87411 PEROPERAČNÍ CYTOLOGIE (TECHNICKÁ KOMPONENTA ZA KAŽDÝ VZOREK)
Makroskopické posouzení materiálu, rozhodnutí o metodě, zhotovení cytologického preparátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den, 25/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87413 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY - ZA 1-3 PREPARÁTY
Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 50/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87415 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY - ZA 4-10 PREPARÁTŮ
Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 50/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87417 CYTOLOGICKÉ OTISKY A STĚRY - ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ
Zhotovení nebarvených cytologických otiskových nebo stěrových preparátů z jednoho nefixovaného materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 50/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87419 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 1-3 PREPARÁTY
Tekutina k cytologickému vyšetření cetrifugována a ze sedimentu zhotoven/y/ nebarvený/é/ nátěr/y/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:17 ZUM: ne
Body: 29 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87421 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 4-10 PREPARÁTŮ
Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:22 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87423 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY SEDIMENTU CENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ
Tekutina k cytologickému vyšetření centrifugována a ze sedimentu zhotoveny nebarvené nátěry.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:27 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87425 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY Z NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 1-3 PREPARÁTY
Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87427 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - 4-10 PREPARÁTŮ
Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 16 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87429 CYTOLOGICKÉ NÁTĚRY NECENTRIFUGOVANÉ TEKUTINY - VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ
Zhotovení prostých nebarvených nátěrů z tekutiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:17 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87431 PREPARÁTY METODOU CYTOBLOKU - ZA KAŽDÝ PREPARÁT
Cytologický materiál centrifugován, sediment zpracován histologickou metodou parafinových řezů barvených standartní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 týden, 40/1 den
S3
9
34
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:85 ZUM: ne
Body: 83 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87433 STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 1-3 PREPARÁTY
Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald- Giemsa-Romanowski,Papanicolau).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 15/1 rok
S3
9
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87435 STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA 4-10 PREPARÁTŮ
Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 15/1 rok
S3
9
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87437 STANDARDNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ; ZA VÍCE NEŽ 10 PREPARÁTŮ
Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze standartních metod (např. HE, May-Grunwald-Giemsa-Romanowski).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 15/1 rok
S3
9
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87439 SPECIÁLNÍ CYTOLOGICKÉ BARVENÍ - 1-3 PREPARÁTY, JEDNA METODA
Nebarvené cytologické nátěrové nebo otiskové preparáty dále barveny některou ze speciálních metod prováděných na sklech jednotlivě nebo jen v malých skupinách (např. PAS, Alc. modř, Alc. modř-PAS, Fat Red 7B, Perls).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 30/1 rok
S3
9
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:38 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87441 ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE I. - ZA KAŽDÝ MARKER Z JEDNOHO VZORKU
Přípr. roztoků a inkubace cytologických nebo EM preparátů v jediném mediu nižší cen. skup. (např. ANAE, ANAE-Inh, AcANAE, AcANAE-Inh, ANBE, ANBE-Inh, AcP, AcP-Inh, AlP, ChAE, Px), event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 60/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 212 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87443 ENZYMOVÁ CYTOCHEMIE II. - ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU
Příprava roztoků a inkubace cytolog. nebo EM preparátů v jediném mediu vyšší cenové skupiny (např. APM, Beta-Galaktosidasa, beta-Glukuronidasa, DPP IV, Hexosaminidasa). Event. dobarvení jader. Světelně mikroskop. pozorování preparátu lékařem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 60/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 472 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87445 IMUNOCYTOCHEMIE - ZA KAŽDÝ MARKER Z 1 VZORKU
Kompletní provedení jediné imunoenzymatické nebo imunofluoresceční metody na vhodném počtu cytol. nebo EM preparátů z jediného vzorku (titrace protilátek, aplikace protilátek, aplikace detekčního sys.). Světelně mikroskopické pozorování hotového preparátu
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 30/1 týden, 60/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 208 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87447 CYTOLOGICKÉ PREPARÁTY ZHOTOVENÉ CYTOCENTRIFUGOU
Opakovaná centrifugace tekutin pro cytologické vyšetření, zhotovení preparátů cytocentrifugou, jejich barvení a určení diferenciálního počtu buněk.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S3
9
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 305 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87449 SCREENINGOVÉ ODEČÍTÁNÍ CYTOLOGICKÝCH NÁLEZŮ (ZA 1 PREPARÁT)
Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu specielně školeným nelékařem - screenerem a vyřazení preparátu s jednoznačně negativním nálezem. Administrativně dokumentační zajištění materiálu, preparátů a diagnosy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 20/1 týden, 150/1 rok
S3
9
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87511 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Interpretační komponenta bioptického vyšetření při němž je shledán např.: normální nález, běžné regresivní změny, nespecifický zánět, metaplasie, necharakteristický nález bez uvedení diferenciálně diagnostické úvahy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 100/1 týden, 150/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87513 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Mikroskopické vyšetření cytologického preparátu s konečným závěrem - normální nebo nediagnostický nález, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem atest. akredit. komisí. Administrativně dokumentační zajištění cytologick
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 150/1 rok
A2
5
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87517 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNÓZY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Interpretační komponenta bioptického vyšetření zahrnuje např: diferenciální dg. nenádorových afekcí, endoskop. vyš. s normmál. nebo necharakterním nálezem, benigní nádory, maligní nádory již dříve shodně biopticky typizované na tomtéž pracovišti. (histol.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 100/1 týden, 150/1 rok
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 101 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87519 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNOSY II. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnosy zánětlivé nebo jiné nenádorové afekce vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komisí . Administrativně dokumentační zajištění cyt
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 90/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87523 STANOVENÍ BIOPTICKÉ DIAGNOSY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Interpretační komponenta vyšetření zahrnujícíc např.: dg. maligních nádorů (s výjimkou uvedenou u dg. 2. stupně obtížnosti) dyspl. 3, CIS, stanovení infekčního agens, stag. a grading afekcí, peroperoperační dg. speciální oblasti (kost, svaly , punkční bio
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 30/1 rok
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 161 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87525 STANOVENÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNOSY III. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Mikroskopické vyšetření cytologických preparátů se stanovením diagnosy nádorových afekcí, případně s jejich diferenciální dg. nebo dg. neobvyklých afekcí, vyžadující zhodnocení erudovaným lékařem patologem nebo klinickým cytologem s atestem akredit. komis
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 15/1 týden, 90/1 rok
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 162 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87611 TECHNICKÁ KOMPONENTA MIKROSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ PITEVNÍHO MATERIÁLU, 1-3 BLOKY
Excize všech vzorků, přikrojení celého případu. Tkáňový proces, zalití, krájení standardní barvení preparátů z 1-3 bloků.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A0
2
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:105 ZUM: ne
Body: 95 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87613 TECHNICKO ADMINISTRATIVNÍ KOMPONENTA BIOPSIE (STANDARD. PREPARÁTŮ Z 1-2 BLOKŮ)
Zpracování a administrativní zajištění bioptického materiálu zaslaného klinikem pod jednou průvodkou: příjem, fixace, tkáňový proces, krájení, barvení standardní metodou, archivace a odeslání nálezu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 týden, 25/1 rok
S2
8
55
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř patologie
87617 STANOVENÍ DIAGNOSY IV. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI Z JINÉHO PRACOVIŠTĚ
Konzultace neobvyklého nálezu vysoce erudovaným patologem na specializovaném pracovišti. Písemná formulace diagnosy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden, 18/1 rok
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 1931 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz