Počet nalezených záznamů: 138

Odbornost: laboratoř hematologická
96111 SAMOVOLNÁ AGREGACE TROMBOCYTŮ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96113 PLAZMINOGEN - STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU
Stanovení v plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 231 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96115 FAKTOR XIII
Stanovení aktivity F XIII v plazmě (orientačně).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 50 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96117 INDEX TOLERANCE HEPARINU
Orientační koagulační test.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 7 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96119 THROMBOTEST
Modifikace tromboplastinového testu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96121 NORMOTEST
Modifikace tromboplastinového testu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96123 KAOLINOVÝ TEST
Orientační stanovení přítomnosti antifosfolipidových protilátek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 31 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96125 REKALCIFIKAČNÍ ČAS
Orientační koagulační test.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 6 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96127 ALFA - 2 ANTIPLASMIN STANOVENÍ AKTIVITY CHROMOGENNÍ METODOU
Stanovení přirozeného ihibitoru plasminu v krevní plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 238 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96129 AT III - DVOUROZMĚRNÁ EID
Určení strukturálního defektu molekuly AT III dvourozměrnou elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 243 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96131 FAKTOR XIII - PODJEDNOTKA S
Stanovení koncentrace podjednotky S faktoru XIII v plazmě elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96133 FAKTOR XIII - PODJEDNOTKA A
Stanovení podjednotky A faktoru XIII elektroimunodifuzí (stanovení koncentrace v plazmě).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96135 HEPARIN - COFACTOR II KONCENTRACE
Stanovení koncentrace HC II v plazmě elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 213 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96137 PLAZMINOGEN
Stanovení koncentrace plazminogenu elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 8/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 101 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96139 VWF: AG - DVOUROZMĚRNÁ EID
Určení strukturálního defektu molekuly VWF: Ag dvourozměrnou elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 475 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96141 DESTIČKOVÝ FAKTOR 4/PF4/
Stanovení koncentrace PF 4 v plazmě elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 225 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96143 T - PA AG
Stanovení antigenu tkáňového aktivátoru plazminogenu (t - PA Ag) v lidské plazmě metodou mikro-ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 567 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96145 LUPUS ANTIKOAGULANS (SÉRIE)
Průkaz inhibitoru antifosfolipidové povahy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 260 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96147 PAI AKTIVITA
Stanovení aktivity inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 410 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96149 PAI - 1 AG
Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 1 v lidské plazmě metodou mikro-ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 643 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96151 PAI - 2 AG
Stanovení inhibitoru tkáňového aktivátoru plazminogenu typu 2 v lidské plazmě metodou mikro-ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 690 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96153 T-PA AKTIVITA
Stanovení aktivity tkáňového aktivátoru plazminogenu v lidské plazmě metodou chromogenního substrátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 423 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96155 VON WILLEBRANDŮV FAKTOR
Stanovení koncentrace v WF v plazmě metodou mikro ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 240 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96157 STANOVENÍ HEPARINOVÝCH JEDNOTEK ANTI XA
Stanovení koncetrace heparinu (UFH, LMWH) metodou anti Xa (chromogenní substrát).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 202 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96159 ALFA - 2 - ANTIPLAZMIN KONCENTRACE
Stanovení koncentrace A2AP v plazmě elektroimunodifuzí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 306 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96161 ISOPROPANOLOVÝ TEST NA NESTABILNÍ HEMOGLOBIN
Zjištění nestabilního hemoglobinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 39 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96163 KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ SE 7 PARAMETRY (VČETNĚ DESTIČEK)
Stanovení 7 kvantitativních parametrů krevního obrazu ( 5 přímo měřených, 2 vypočítavané ) s použitím automatického analyzátoru krevních elementů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96165 KOMPLETNÍ KREVNÍ OBRAZ S 18 PARAMETRY ( 3 POPULAČNÍ DIFERENCIÁL)
Stanovení 18 hodnot krevního obrazu s použitím automatického analyzátoru s 3 populačním difernciálem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96167 STANOVENÍ KOMPLETNÍHO HEMOGRAMU A 5 POPULAČNÍHO ROZPOČTU LEUKOCYTŮ NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU KREVNÍHO OBRAZU (NAPŘ. CC S PLUS STKS)
Stanovení počtu leukocytů vč. pětipopulačního diff., erythrocytů, hemoglobinu, hematokritu, MCV, MCH, MCHC, RDW, thrombocytů, MPV, PDW, Pct.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 50 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96169 STANOVENÍ VISKOSITY CELÉ KRVE
Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 8/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96171 STANOVENÍ VISKOSITY PLAZMY
Základní parametr reologických vlastností krve pro diagnostické účely.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 8/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96173 STANOVENÍ CIRKULUJÍCÍCH ENDOTELIÍ V PLASMĚ
Diagnostická metoda k zhodnocení stavu endotelu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 12/1 rok
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96175 FILTRACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO ALLOGENNÍ A AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Hematologická část odběrového týmu připravuje pomůcky pro odběr, asistuje na chirurgickém sále při odběru a filtruje odebíranou kostní dřeň.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 967 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96177 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PŘI ABO INKOMPATIBILITĚ DÁRCE A PŘÍJEMCE
Při HLA identitě, avšak ABO inkompatibilitě dárce a příjemce je třeba odstranit erytrocyty z odebrané kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 7104 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96179 SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ PRO AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACI
Před čistěním kostní dřeně nebo před její kryokonservací je třeba z odebrané kostní dřeně odstranit erytrocyty a polymorfonukleáry a redukovat objem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 7619 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96181 ČISTĚNÍ (PURGING) KOSTNÍ DŘENĚ INKUBACÍ S VEPESIDEM VP 16
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
6
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2445 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96183 KRYOKONSERVACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ PROGRAMOVANÝM ZMRAZENÍM NA TEPLOTU TEKUTÉHO DUSÍKU
Koncentrát jaderných buněk kostní dřeně je v přítomnosti kryoprotektiva programově zmrazen na teplotu tekutého dusíku a při této teplotě skladován do transplantace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
6
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 5000 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96185 FAKTOR II. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení hladiny protrombinu v plazmě a jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 376 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96187 FAKTOR V. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení V. faktoru v plasmě a ostaních tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 465 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96189 FAKTOR VII. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení hladiny faktoru VII. v plazmě a jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 534 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96191 FAKTOR VIII. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení koncentrace faktoru VIII. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 483 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96193 FAKTOR IX. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení koncentrace faktoru IX. v plazmě nebo jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 483 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96195 FAKTOR X. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení koncentrace X. faktoru v plazmě nebo jiných tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 471 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96197 FAKTOR XI. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Stanovení koncentrace XI. faktoru v plazmě nebo ostatních tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 466 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96199 PROTEIN C (SÉRIE)
Stanovení funkční aktivity proteinu C v plazmě koagulační metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 697 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96211 PROTEIN S (SÉRIE)
Stanovení funkční aktivity proteinu S v plazmě koagulační metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 849 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96213 ANTITROMBIN III.KOAGULAČNÍ METODA
Stanovení aktivity antitrombinu III.,koagulační metodou pro statim. vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 546 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96215 APC COATEST RESISTANCE /K MĚŘENÍ ANTIKOAGULAČNÍ ODPOVĚDI V PLASMĚ K AKTIVOVANÉMU PROTEINU C A K ZACHYCENÍ DEFEKTU PŘIROZENÉ AKTIVACE PROTEINU C/
Vyšetření se provádí u onemocnění charakterizovaných abnormálně nízkou antikoagulační odpovědí v plasmě na přidání APC s prodloužením času signifikantně nižším než časy zjískané od normálních individují,např.u familiární trombofilie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 495 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96217 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA
Výměna alespoň jednoho plasmat.volumu plasmy technikou průtokové separace na separátoru krevních složek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 12126 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • ČERSTVĚ ZMRAZENÁ PLASMA PRO KLINICKÉ POUŽITÍ

Odbornost: laboratoř hematologická
96219 ODBĚR PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUŇEK
Odběr periferních kmenových hemopoetických buněk pro následnou transplantaci /autologní transplantace hemopoetických buňek/technikou průtokové separace na separátoru krevních složek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6016 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96221 VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU S 5 PARAMETRY NA AUTOMATICKÉM ANALYZÁTORU
Vyšetření 5 základních parametrů krevního obrazu na automatickém analyzátoru (hemoglobin, erytrocyty, leukocyty, hematokrit, střední objem ery).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
1
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96223 FIBRINOPEPTID A (FPA)
Stanovení koncentrace FPA metodou mikro - ELISA (molekulární marker aktivace koagulace).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 363 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96225 TROMBIN / ANTITROMBIN III KOMPLEX (TAT)
Stanovení koncentrace TAT v plasmě metodou mikro - ELISA (molekulární marker aktivace koagulace)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 635 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96227 PROTEIN S - ANTIGEN
Stanovení koncentrace antigenu Proteinu S imunoelfometodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 232 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96229 PLASMIN / ANTIPLASMIN (PAP)
Stanovení koncetrace PAP v plasmě metodou mikro - ELISA (molekulární marker aktivace fibrinolýzy).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 502 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96231 PROTEIN Z
Stanovení koncentrace metodou mikro - ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 543 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96233 HEPARIN KOFAKTOR II (HC II)
Stanovení aktivity HC II v plasmě pomocí chromogenního substrátu ( přirozený inhibitor).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 302 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96235 FIBRINOVÉ MONOMERY
Stanovení rozpustných komplexů fibrinových monometrů hemaglutinační metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 318 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96237 NEUTRALIZACE HEXAGONÁLNÍ STRUKTUROU FOSFOLIPIDŮ
Konfirmační test k stanovení lupus antikoagulans.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 709 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96239 DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP)
Konfirmační test k detekci lupus antikoagulans (LA).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 294 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96241 PREKALLIKREIN
Stanovení aktivity prekallikreinu (PK) -( Fletcher faktoru) v plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 426 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96243 VYSOKOMOLEKULÁRNÍ KININOGEN (HMWK)
Stanovení aktivity HMWK - Fitgeraldova faktoru v plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 106 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96245 CYTOCHEMICKÉ STANOVENÍ KYSELÉ NESPECIFICKÉ ESTERÁZY
Vyšetření typu lukemických buněk v nátěrech periferní krve nebo kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96247 AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI KOLAGENEM
Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí trombocytů.Provádí se při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 117 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96249 AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO PŘIDÁNÍ RISTOCETINU
Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček /adhezivní/ při podezření na krvácivý stav z poruchy destičkových funkcí,zvláště pak v diagnoze Willebrandovy choroby.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 367 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96251 AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI ADRENALINEM
Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček .Provádí se při podezření na krvácivý stva z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 109 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96253 AGREGACE KREVNÍCH DESTIČEK PO STIMULACI APD
Jedná se o vyšetření jedné z hemostatických funkcí krevních destiček .Provádí se při podezření na krvácivý stva z poruchy destičkových funkcí nebo naopak u stavů trombotických s podezřením na zvýšenou funkci krevních destiček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96255 RETRAKCE KOAGULA METODOU PODLE BENTHAUSE
Vyšetření retrakční funkce krevních destiček.Jedná se o klasické funkční vyšetření používané v diagnostické krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96257 TROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK PO STIMULACI KAOLINEM
Test hodnotí tromboplastickou funkci krevních destiček.Představuje citlivější modifikaci testu spontánní aktivity. Je využíván v diagnostice krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí.Lze jej použít též v diagnostice některých stavů trombofilních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
3
OM:
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 671 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96259 DOBA KRVÁCIVOSTI METODOU SIMPLATE
Stanovení doby krvácivosti s použitím jednorázového mechanického zařízení Simplate. Metoda je používána k diagnostice krvácivých stavů z poruch primární hemostazy a zvláště na podkladě poruch destičkových funkcí. (1 pacient - 20 minut)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 136 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96261 FIBRINOGEN
Stanovení koncentrace antigenu fibrinogenu v plazmě imunoelfometodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 137 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96263 FAKTOR XII
Stanovení koncentrace antigenu F XII v plazmě imunoelfometodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 273 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96265 PROTEIN S - VOLNÝ
Stanovení koncentrace antigenu volného proteinu S metodou mikro - ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 583 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96267 PROTEIN S - CELKOVÝ
Stanovení koncentrace antigenu celkového proteinu S metodou mikro - ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 505 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96269 PROTEIN C - ELISA
Stanovení koncentrace antigenu proteinu C metodou mikro - ELISA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 464 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96271 PROTEIN C - IMUNOELFOMETODOU
Stanovení koncentrace antigenu proteinu C imunoelfometodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 333 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96311 ANTITROMBIN III, ELEKTROIMUNO
Stanovení koncentrace antitrombinu III v krevní plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 196 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96313 AUTOHEMOLYTICKÝ TEST
Určení stupně hemolýzy červené krvinky,k níž dochází po 48 hodinové inkubaci při 37 st.C bez přítomnosti glukozy, či za současného přidání glukozy nebo ATP
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 85 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96315 ANALÝZA KREVNÍHO NÁTĚRU PANOPTICKY OBARVENÉHO. INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ
Diferenciální rozpočet leukocytů v nátěru panopticky obarveném. Individuální vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
3
OM:
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 10 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96317 INHIBITOR - ORIENTAČNÍ METODA
Stanovení inhibitoru na principu APTT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 541 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96319 KONSUMPCE PROTHROMBINU
Stanovení koncentrace prothrombinu v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96321 POČET TROMBOCYTŮ MIKROSKOPICKY
Odhad počtu trombocytů x 1 000 000 000/l mikroskopickou metodou mimo sériový provoz. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 3 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96323 POČET EOSINOFILŮ V SEKRETECH (NOS, SPUTUM)
Stanovení počtu eosinofilů ve sputu nebo nosním sekretu. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden
J1
3
5
OM:
Čas výkonu:21 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96325 FIBRINOGEN (SÉRIE)
Stanovení koncentrace fibrinogenu v plazmě a ostatních tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 517 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96411 TONZŮV TEST - SCREENING DEFICITU 6 - GPD
Inkubace červených krvinek se silným oxidačním činidlem,při deficitu glukozo-6-fosfát dehydrogenazy dochází k oxidaci hemoglobinu.Změny jsou hodnoceny mikroskopicky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 102 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96413 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY G-6-PD
Kvantitativní stanovení aktivity G-6-PD pomocí Kitu SIGMA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 155 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96415 HEINZOVA TĚLÍSKA
Průkaz přítomnosti Heinzových tělísek v erytrocytech a odhad počtu erytrocytů x 1 000 000 000 000/l jimi stigmatizovaných mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96315.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96417 HEMATOKRIT CENTRIFUGACÍ
Stanovení hematokritové hodnoty centrifugací krve mimo sériový provoz. Individuální vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
S2
8
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96419 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ HEMOGLOBINU A2
Kvantitativní stanovení množství Hb A 2 pomocí elektroforezy hemoglobinu s denzitometrickým vyhodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 152 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96421 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ FETÁLNÍHO HEMOGLOBINU
Stanovení koncentrace fetálního hemoglobinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 205 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96423 TEPELNÁ STABILITA HEMOGLOBINU
Zahřívání hemolyzátu červených krvinek po dobu 60 minut při 50 st.C, za těchto podmínek dochází k precipitaci nestabilního Hb.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96425 HAMŮV ACIDIFIKAČNÍ TEST
Hamův acidifikační test pro dg. PNH.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
3
OM:
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96427 EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA
Stanovení lytické aktivity euglobulinové frakce plasmy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 10 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96429 PROVEDENÍ NÁTĚRU Z ASPIRACE 1 PREPARÁT (DŘEŇ, UZLINA, SLEZINA)
Zhotovení nátěru k mikroskopické analýze z aspirovaného materiálu. Individuální vyšetření. Přičti ke kódu 96713.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
S2
8
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96511 OSMOTICKÁ RESISTENCE ERYTROCYTŮ
Stanovení osmotické resistence erytrocytů pomocí fotometrického měření hemoglobinu. Individuální vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96513 PREPARACE SRPKOVITÝCH BUNĚK
Hodnocení změn tvaru červené krvinky v prostředí se sníženou tenzí O2. U nemocných se srpovitou anemií dochází k typickým změnám tvarů erytrocytů -srpkovatění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 71 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96515 FIBRIN - FIBRINOGEN - DEGRADAČNÍ PRODUKTY
Produkty štěpení fibrinu -/ fibrinogenu semikvantitativně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 199 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96517 PROTAMIN - SULFÁTOVÝ TEST
Průkaz přítomnosti fibrin monomeru v plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96519 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ AKTIVITY PYRUVATKINÁZ
Jedná se o velmi náročnou metodu, sestávající z celé řady dílčích úkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 7058 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96521 REPTILÁZOVÝ ČAS
Modifikace trombinového času.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 183 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96523 RETIKULOCYTY POČET
Odhad absolutního počtu retikulocytů x 1 000 000 000/l mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96315.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96525 RETRAKCE KOAUGULA METODOU PODLE BREDDINA
Retrakční schopnost krevních destiček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96611 HARTMANŮV TEST
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96613 VYŠETŘENÍ NÁTĚRU NA SCHIZOCYTY
Průkaz přítomnosti schizocytů a odhad jejich počtu x 1 000 000 000 000 z nátěru mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření. Přičti ke kódům 96713, 96711, 96315.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 10 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96615 HEPTEST
Stanovení účinnosti heparinové léčby koagulační metodou Heptest.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
3
OM:
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96617 THROMBINOVÝ ČAS
Stanovení času štěpení fibrinogenu v plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 49 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96619 THROMBOPLASTICKÁ AKTIVITA DESTIČEK - SPONTÁNNÍ
Stanovení spontánní thromboplastické aktivity destiček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 212 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96621 AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ THROMBOPLASTINOVÝ TEST APTT
Globální stanovení thromboplastické aktivity plazmy po aktivaci kaolinem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96623 THROMBOPLASTINOVÝ TEST
Orientační stanovení aktivity faktorů prothrombinového komplexu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 84 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96625 VON WILLEBRANDŮV - RISTOCETIN KOFAKTOR
Vyšetření k diagnostice von WF, kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 216 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96627 INHIBITOR F VIII/IX
Určení inhibiční aktivity faktoru VIII/IX.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 1395 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96711 PANOPTICKÉ OBARVENÍ NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ ČI KRVE
Panoptické obarvení nátěru krve nebo dřeně jako příprava k mikroskopické analýze. Varianta B - individuální vyšetření barvením v kádince.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
4
OM:
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96713 KREVNÍ NÁTĚR
Zhotovení krevního nátěru k mikroskopické analýze. Sériové vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
2
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 8 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96715 ANALÝZA NÁTĚRU KOSTNÍ DŘENĚ MÍZNÍ UZLINY NEBO TKÁNĚ RES OBARVENÉHO PANOPTICKY
Analýza a zhodnocení nátěru kostní dřeně jako diagnostická metoda krevních onemocnění. Individuální vyšetření. Přičti ke kódu 96315.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 160 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96717 LE BUŇKY - PREPARACE A INTERPRETACE
Průkaz přítomnosti LE fenomenu v nátěru mikroskopickou metodou. Individuální vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96811 PINK TEST NA SFÉROCYTÓZU
PINK test pro diagnózu hereditární sférocytóza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
3
3
OM:
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 102 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96813 ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE)
Stanovení aktivity AT III v krevní plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 171 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96815 CYTOCHEMICKÉ BARVENÍ SUDANOVOU ČERNÍ B
Určení typu leukemických buněk a abnormalit krvetvorných buněk.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 92 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96817 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLACETÁT ESTERÁZY A JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM
Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96819 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALFA-NAFTYLBUTYRÁT ESTERÁZY A JEJÍ INHIBICE FLUORIDEM SODNÝM
Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96821 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ALKALICKÉ FOSFATÁZY V NEUTROFILECH
Diferenciální diagnostika myeloproliferativních onemocnění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96823 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ DIPEPTIDYL PEPTIDÁZY IV
Určení původu leukemických buněk z T-lymfatické řady diagnostika leukemií a lymfomů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 238 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96825 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ KYSELÉ FOSFATÁZY A JEJÍ INHIBICE KYSELINOU L (+) VINNOU
Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 246 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96827 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ NAFTOL AS-D CHLORACETÁT ESTERÁZY
Určení typu leukemických buněk a jejich abnormalit v nátěrech krve, kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 87 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96829 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PAS REAKCE
Určení typu leukemických buněk a jejich abnormalit v nátěrech krve, kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 123 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96831 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ PEROXIDÁZY
Určení typu leukemických buněk v nátěrech krve, kostní dřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96833 CYTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ ŽELEZA V NÁTĚRECH KOSTNÍ DŘENĚ
Metoda pro diagnostiku anemií, myelodysplastického syndromu a leukémií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96835 ETANOL GELIFIKAČNÍ TEST
Orientační stanovení přítomnosti fibrin monomeru v plazmě (parakoag.)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96837 ERYTROPOETIN - STANOVENÍ HLADINY V SÉRU
Stanovení hladiny EPO v séru pomocí Erytropoetin Clinigen TM kitu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 822 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96839 FAKTOR XII. JEDNOFÁZOVÁ METODA
Kvantitativní stanovení f. XII v plazmě a tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 1043 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96841 FPLC HEMOGLOBINU NA MONO Q
Stanovení abnormálního hemoglobinu chromatografickou metodou rychlé kapalinové chromatografie na anexu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 440 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96843 KULTIVACE KRVETVORNÝCH BUNĚK TVOŘÍCÍCH KOLONIE IN VITRO
Funkční schopnost krvetvorných buněk odpovídat na růstové faktory tvorbou kolonií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 2187 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96845 HEMOPEXIN, STANOVENÍ HLADINY ELEKTROIMUNOSTANOVENÍM
Stanovení koncentrace hemopeximu v krevním séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96847 DEGRADAČNÍ PRODUKTY FIBRINU (SÉRIE)
Stanovení D-Dimérů latex aglutinační metodou v plazmě nebo séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
1
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 191 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96849 STANOVENÍ ERYTROCYTÁRNÍHO FERITINU
Stanovení je založeno na imunoradiometr. postupu. Specif. protilátka proti feritinu soutěží o vazeb. místo mezi 125I feritinem a feritinem ve vzorku erytrocytů.Množství 125I feritinu vázaného k protilátce je nepř.úměrné ke koncentraci feritinu ve vzorku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 859 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96851 FAKTOR IX. IMUNOELFO METODA
Stanovení Ag faktoru IX. Imunoelektroforetická metoda.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 127 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96853 VON WILLEBRANDŮV FAKTOR - IMUNOELFO METODA
Stanovení antigenu von Willebrandova faktoru v plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 101 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř hematologická
96855 ZJIŠTĚNÍ ABNORMÁLNÍHO HEMOGLOBINU ELEKTROFORETICKY
Zjištění abnormálního hemoglobinu elektroforézou na polyakrylamidovém gelu v pH 8,3.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 300 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz