Počet nalezených záznamů: 5

Odbornost: laboratoř klinické cytologie
95111 STANOVENÍ OBTÍŽNÉ CYTOLOG. DIAGNOZY A PŘEDPOVĚDI STUPNĚ PREKANCEROZY SE STANOVENÍM PROGRAMU DALŠÍ LÉČBY NEBO DISPENZARIZACE
Určité procento cytolog. preparátů je odebíráno u případů dispenz. spec. cytolog. centrem, ve spec. ordinacích nebo při hospitalizaci. Ve skupině převzaté do dispenzáře jde o velmi závažná rozhodnutí o dalším postupu léčby.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické cytologie
95113 STANOVENÍ ZÁKLADNÍ CYTOLOGICKÉ DIAGNOZY
Zákl. prvé mikroskop. vyšetř. cytolog. prep. předtím obarv. polychrom. barvící cyt. metodou. Dříve screening. Jde však o rozsáhlejší prohlédnutí preparátu. Výkon provádí cytotechnik s atestací, osvědčením, praxí s atest. CT(I.A.C.-GYN), atestem E.F.C.S
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
S3
9
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické cytologie
95115 BARVENÍ CYTOLOGICKÉHO PREPARÁTU POLYCHROMATICKOU METODOU PODLE PAPANICOLAOUA NEBO JEHO MODIFIKACE (1 KOD NA 1 PREPARÁT)
Cytolog. preparát je dodán do cytolog. labor. po odběru v předběžné fixaci většinou spray - metodou včetně průvodky a jeho označení. Může být dodán v Tyrodově roztoku apod. Cytologická laboratoř převezme preparát, zařadí do určité skupiny, určí další zpr
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
S2
8
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 16 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické cytologie
95117 KONTROLA CYTOLOGICKÉHO NÁLEZU SPECIALIZOVANÝM CYTOLOGEM NEBO PATOLOGEM (CYTOLOGEM) SE STANOVENÍM PŘESNÉ DIAGNOZY ONKOLOG. NEBO FUNKČNÍ, REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU (CYTOLOGIE CERVIKOVAGINÁLNÍ A ENDOMETRIA), CYTOLOGIE FUNKČNÍ
Cyt. preparát projde zpravidla zákl. stanovením cyt. diagnozy cytotechnikem, odb. prac. VŠ, ev. ml. lékařem - cytologem.Určité % prepar. musí být vyřaz. k upřesnění diagnozy patol. stavu jak onkol. tak funkčního původu, další % podléhají nutné dvojí kontr
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické cytologie
95119 CYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ TEKUTINY VČETNĚ KRYSTALŮ
Fyzikální hodnocení kloubní tekutiny, její hodnocení v Burgerově komůrce v 50 malých čtvercích, diferenciální hodnocení leukocytů a vyhledání krystalů pomocí polarizačního mikroskopu. Včetně stanovení cytologické diagnosy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
65
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:65 ZUM: ne
Body: 180 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz