Počet nalezených záznamů: 48

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94111 ZHODNOCENÍ VÝMĚN SESTERSKÝCH CHROMATID V PERIFERNÍ KRVI
Kultivace, zpracování a diferenční barvení sesterských chromatid, hodnocení výměn sesterských chromatid v cca 25 buňkách. (Zohledněno 10% biolog. zapříčiněných kultur bez mitos, tedy nelze vykazovat vyš. bez dosaženého výsledku).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
J1
3
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 752 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94113 SEPARACE MATEŘSKÉ A PLODOVÉ TKÁNĚ PRO CHORIOVÉ BIOPSIE A PŘÍPRAVA NÁDOROVÉ TKÁNĚ PRO DALŠÍ VYŠETŘENÍ
Separace mateřské deciduy a plodového choria je kritickým momentem pro úspěšnost molekulární prenatální diagnózy (analogie pro vyšetření nádorových tkání).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 217 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94115 IN SITU HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU
In situ hybrid. - metoda umožňující vizual. znač. sond DNA navázaných ke komplement. úsekům DNA chromosomů nebo buněčných jader na mikrosk. preparátech. Sondy mohou být značeny radioaktivně (směs tří nukleotidů znač. triciem) nebo neradioakt. (biotin, dig
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
750
OM:
Čas výkonu:840 ZUM: ne
Body: 6094 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94117 CHROMOSOMÁLNÍ VYŠETŘENÍ MIKROMANIPULAČNÍ IZOLACÍ MITÓZ
Metoda umožnuje vyšetřit chromosomálně prvé mitósy kolonií, které se objeví in vitro již v prvém týdnu kultivace. Je proto zásadním přínosem pro prenatální diagnostiku preimplatační v 1-3 trimestru u pomalu rostoucích kultur plodových buněk, či kultur sol
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
J1
4
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 3286 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94119 IZOLACE A UCHOVÁNÍ LIDSKÉ DNA (RNA)
Izolace jednoho vzorku DNA (RNA) z krve nebo tkáně (tkáňové kultury) včetně stanovení koncentrace a ověření kvality DNA (RNA), uchování vzorku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A0
2
60
OM:
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 701 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94121 ŠTĚPENÍ LIDSKÉ DNA RESTRIKČNÍM ENZYMEM A SOUTHERNŮV PŘENOS
Štěpení vzorku DNA jedním restrikčním enzymem, elektroforetická kontrola štěpení, preparativní agarózová elektroforéza a přenos fragmentů na membránu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:370 ZUM: ne
Body: 1155 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94123 PCR ANALÝZA LIDSKÉ DNA
PCR reakce jednoho vzorku DNA v termocykleru, elektroforetická analýza PCR produktu, dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
70
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 1384 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94125 MEMBRÁNOVÁ HYBRIDIZACE LIDSKÉ DNA SE ZNAČENOU SONDOU
Příprava hybridizační sondy (DNA nebo syntetický oligonukleotid), radioaktivní resp. neradioaktivní značení sondy, příprava membrány (příp. odmytí předešlé sondy), hybridizace se vzorkem, detekce značení, vyhodnocení a dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
70
OM:
Čas výkonu:640 ZUM: ne
Body: 1489 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94127 ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN V POLYAKRYLAMIDU
Při elektroforéze nukleových kyselin se separují krátké a velmi krátké fragmenty nukleových kyselin na běžné elektroforéze obtížně separovatelné.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:136 ZUM: ne
Body: 478 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94129 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOSOMU Z PERIFERNÍ KRVE
Kultivace, zpracování a diferenciační barvení lymfocytů, zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
J2
5
600
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:600 ZUM: ne
Body: 3862 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94131 STANOVENÍ FRAGILNÍHO X Z PERIFERNÍ KRVE
Speciální kultivace, zpracování a barvení lymfocytů, hodnocení fragilního X ve 100 buňkách u probanda, ve 150 buňkách u heterozygota. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
J1
4
650
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:650 ZUM: ne
Body: 2722 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94133 VYŠETŘENÍ PROFAZICKÝCH CHROMOSOMŮ Z KRVE S PRUHOVÁNÍM
Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromosomů, zpracování a diferenciační barvení, hodnocení prometafazických chromosomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě) z cca 10 mitos. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelnýc
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
J2
5
780
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:780 ZUM: ne
Body: 4752 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94135 ZHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH ABERACÍ V PERIFERNÍ KRVI
Kultivace, zpracování a klasické barvení lymfocytů, hodnocení 100 buněk numericky s evidencí získaných aberací (50 buněk u pacientů léčených cytostatiky, pacientů s FA nebo imunodeficiencí). (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
J1
4
350
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:350 ZUM: ne
Body: 1381 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94137 ANALÝZA POZDNÍ REPLIKACE CHROMOSOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE
Kultivace s BUdR, zpracování a barvení pro analýzu replikačních R pruhů a pozdě se replikujícího X v cca 10 mitosách. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
J1
4
780
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:780 ZUM: ne
Body: 3655 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94139 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z PERIFERNÍ KRVE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM - STATIM /EXTRA POSTUP/
Kultivace zpracování a diferenciační barvení, hodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií, okamžité nasazení kultury a přednostní hodnocení. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
J2
5
720
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:720 ZUM: ne
Body: 4429 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94141 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z KRVE BEZ PHA STIMULACE S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM
Kultivace, oddělené zpracování 2 kultur (48 a 72 hod.), diferenciační barvení a zhodnocení karyotypu (z cca 10 metafází) přímo z mikroskopu nebo z fotografií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J1
4
930
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:930 ZUM: ne
Body: 4942 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94143 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM
Zpracování kostní dřeně (přímo nebo po 24 hodinové kultivaci) diferenciační barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitosách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitel. výsledku).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J2
5
800
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:800 ZUM: ne
Body: 4927 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94145 RUTINNÍ VYŠETŘENÍ KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM
Oddělené zpracování kultur (přímé a po 24 hod. kultivaci, diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J2
5
900
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:900 ZUM: ne
Body: 5768 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94147 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOSOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ
Kultivace za použití synchronizační metody nebo látek zpomalujících kontrakci chromosomů,zprac.a diferenc. barvení,hodnocení prometafazických chromosomů(délky 850 pruhů v haploidní sadě)z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií.(Zohledněno 30% kult
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J2
5
1130
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1130 ZUM: ne
Body: 7087 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94149 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z KOSTNÍ DŘENĚ PŘÍMÉ A S KULTIVACÍ - STATIM
Oddělené zpracování dvou kultur (přímé a po 24 hod. kultivace), diferenciační barvení a hodnocení karyotypu z cca 15 mitos přímo z mikroskopu a z fotografií, okamžité nasazení kultury, přednostní hodnocení. (Zohledněno 30%kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
J2
5
1000
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1000 ZUM: ne
Body: 6308 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94151 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z FETÁLNÍ KRVE /BRÁT JAKO STATIMOVÉ/
Kultivace, zpracování a diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu u cca 10 metafází přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 30% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 těhotenství
J2
5
700
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:700 ZUM: ne
Body: 4807 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94153 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z PLODOVÉ VODY
Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení amniových buněk, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitosách dvou paralelních kultur (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 10% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 těhotenství
J2
5
630
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:630 ZUM: ano
Body: 5715 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fungizone Squibb
 • Gentamycin pro TK

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94155 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z PLODOVÉ VODY NEBO Z TKÁNÍ DLOUHODOBÉ KULTIVOVANÝCH SE STANOVENÍM FRAGILNÍHO X
Dlouhodobá kultivace, zpracování a barvení pro stanovení karyotypu a fragilního X. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 těhotenství
J1
4
1000
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1000 ZUM: ano
Body: 6926 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fungizone Squibb
 • Gentamycin pro TK

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94157 VYŠETŘENÍ PROMETAFAZICKÝCH CHROMOSOMŮ Z PLODOVÉ VODY, Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH NEBO Z TKÁNÍ SOLIDNÍCH TUMORŮ
Dlouhodobá kultivace s použitím látek zpomaluj. kontrakci chromosomů, zprac. adiferenc. barvení, hodnocení prometafazických chromosomů (délky 850 pruhů v haploidní sadě)v cca 15 mitosách přímo z mikroskopu a z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnot
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
1000
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1000 ZUM: ano
Body: 6959 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fungizone Squibb
 • Gentamycin pro TK

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94159 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ PŘÍMO NEBO PO KRÁTKODOBÉ KULTIVACI
Zpracování chloriových klků, placentární tkáně přímo nebo po krátkodobé kultivaci, barvení a hodnocení karyotypu v cca 15 mitosách přímo z mikroskopu nebo z fotografií.(Zohledněno 20% kultur hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 těhotenství
J1
4
800
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:800 ZUM: ano
Body: 4983 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fungizone Squibb
 • Gentamycin pro TK

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94161 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z CHORIOVÉ TKÁNĚ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÉ
Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitosách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohlednění 20% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 těhotenství
J1
4
800
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:800 ZUM: ano
Body: 6188 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fungizone Squibb
 • Gentamycin pro TK

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94163 VYŠETŘENÍ CHROMOSOMŮ Z TKÁNÍ DLOUHODOBĚ KULTIVOVANÝCH
Dlouhodobá kultivace, zpracování, diferenciační barvení, zhodnocení karyotypu v cca 20 mitosách (z toho 5 detailní analýzou) přímo z mikroskopu nebo z fotografií. (Zohledněno 20% kultur bez hodnotitelných mitos).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
800
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:800 ZUM: ano
Body: 5951 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fungizone Squibb
 • Gentamycin pro TK

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94165 G PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ
Diferenciační G-pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 376 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94167 Q PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ
Fluorescenční barvení chromosomů provedené navíc ke standardní metodě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1154 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94169 R PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ
Diferenciační R pruhovací metoda provedená navíc ke standardní metodě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 327 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94171 BARVENÍ ORGANIZÁTORU JADÉRKA (NOR) STŘÍBREM
Specielní barvicí technika pro průkaz organizátoru jadérka provedená navíc ke standardní pruhovací metodě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 351 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94173 C PRUHOVÁNÍ CHROMOSOMŮ
C pruhovací metoda provedená navíc ke standardní pruhovací metodě pro posouzení polymorfismů heterochromatinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 189 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94175 HODNOCENÍ DALŠÍCH MITÓZ
Hodnocení navíc k základnímu vyšetření (buď 25 mitos numericky nebo 10 strukturálně) pro posouzení mozaik, ověření klonů, ověření nebo vyloučení aberace, zjištění zlomů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 357 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94177 VYŠETŘENÍ X CHROMATINU
Ze sliznice tváře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
J0
2
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 266 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94179 VYŠETŘENÍ Y CHROMATINU
Ze sliznice tváře nebo z buněk jiného původu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
J0
2
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 321 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94181 ZHOTOVENÍ KARYOTYPU Z JEDNÉ MITÓZY
Z fotografie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
S2
8
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94183 ŠTĚPENÍ DNA RESTRIKČNÍMI ENZYMY
DNA se restrikčními enzymy štěpí ve specifických sekvencích, které vyplývají z podstaty použitého enzymu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:29 ZUM: ne
Body: 282 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94185 SOUTHERN A NORTHERN BLOTTING
Přenos molekul nukleových kyselin z gelu na hybridizační membránu a jejich fixace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:62 ZUM: ne
Body: 200 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94187 ZNAČENÍ KLONOVANÝCH SOND
Inkorporace nukleotidů značených 32P do řetězce DNA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:93 ZUM: ne
Body: 670 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94189 HYBRIDIZACE DNA SE ZNAČENOU SONDOU
Radioaktivně /nebo neradioaktivně/ značená DNA sonda se za specifických podmínek váže ke komplementárním řetězcům DNA na membráně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:58 ZUM: ne
Body: 371 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94191 FOTOGRAFIE GELU
Gel po elektroforéze se prosvítí UV světlem a fotografuje.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
1
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94193 ELEKTROFORÉZA NUKLEOVÝCH KYSELIN
Při elektroforéze nukleových kyselin se separují fragmenty nukleových kyselin v elektrickém poli.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:58 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94195 SYNTÉZA cDNA REVERSNÍ TRANSKRIPCÍ
Syntéza cDNA ze vzorku izolované RNA reverzní transkripcí nebo jiná lab. s odpovídajícím OV.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 257 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94197 AUTORADIOGRAFIE (LUMIGRAFIE) NA RTG FILM
Zviditelnění výsledků předchozí fáze analýzy nukleových kyselin; následuje po hybridizaci na membráně radioaktivně značenou sondou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 160 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94199 AMPLIFIKACE METODOU PCR
Kvantitativní zmnožení vybraného úseku DNA v reakční směsi s dvojicí specifických primerů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
8
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 859 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94211 DLOUHODOBÁ KULTIVACE BUNĚK RŮZNÝCH TKÁNÍ Z PRENATÁLNÍ ČI POSTNATÁLNÍ FÁZE VÝVOJE PRO BIOCHEMICKÉ, MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ČI IMUNOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ
Výkon zahrnuje: indikaci k biopsii či nekrobiopsii, odběr vzorku tkáně, založení kultury disociací tkáně mechanicky nebo enzymatickým účinkem, mikroskopickou kontrolu růstu buněk, volbu kultiv. metody, finál. zpracování a sklizeň buň. kultur s přípr. sedi
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
3
210
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 4956 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94213 ZMRAZENÍ BUNĚČNÝCH LINIÍ GAMET A EMBRYÍ A JEJICH KRYOKONSERVACE
Dle indik. k vyš. je vypěst. potř. množství buněk k jejich uchování v buň. bance. Je zapotřebí vypěst. nejméně 10 mil. buněk. Jsou získány v suspenzi trypsinizací buň. kultur, smíchány s kryoprezerv. rozt., zmrazeny v progr. čas. řádu a uchov. v tekut. N2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
280
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:280 ZUM: ne
Body: 5959 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř lékařské genetiky
94215 DOT BLOTTING DNA
Fixace analyzované DNA na membránu k použití při hybridizaci DNA je fixována ve formě tečky nebo čárky, var. A: dot blot DNA, var. B: dot blot produktů PCR.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 101 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz