Počet nalezených záznamů: 37

Odbornost: laboratoř toxikologická
92111 KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE TOXIKOLOGEM
Pro usměrnění toxikologické analýzy a upřesnění nálezu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92113 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO MINERALIZACI VZORKU
Stanovení látek spektrofotometricky po mineralizaci biologického materiálu na arsen, rtuť, měď a.j.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 493 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92115 MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN - STATIM
Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 540 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92117 PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM - STATIM
Zahrnuje skupinové reakce k průkazu kationtů. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy ihned po převzetí vzorku laboratoří.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 198 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92119 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU - STATIM
Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 103 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92121 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ - STATIM
Izolace skupiny stanov. látek ze vzorku, popř. derivatizace. GC analýza extraktu vzorku. Příprava kalibrátorů z negativní matrice obohacené standardy, izolace, popř. derivatizace GC analýzy kalib. extraktů. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 848 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92123 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ TLC - STATIM
Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy ihned po převzetí vzorku laboratoří.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 818 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92125 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - PRŮKAZ TLC V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH - STATIM
Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
170
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:170 ZUM: ne
Body: 1266 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92127 TĚKAVÉ LÁTKY - PRŮKAZ GC - STATIM
Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení vyšetření okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1097 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92129 ETHANOL - SPECIFICKÉ STANOVENÍ GC - STATIM
Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 428 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92131 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ - STATIM
Cílená izolace určité skupiny látek ze vzorku, paralelní GC analýzy na dvoukolonách různě polárních, ev. ve formě derivátu prokazované látky, po rozvaze nad dílčími výsledky. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku lab
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 664 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92133 DROGY A LÉČIVA - CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT - STATIM
Imunochemický orientační záchyt skupiny látek v biologickém materiálu. Statimovým vyšetřením se rozumí zahájení analýzy okamžitě po převzetí vzorku laboratoří.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 457 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92135 DROGY A LÉČIVA - CÍLENÝ IMUNOCHEMICKÝ ZÁCHYT
Imunochemický orient. průkaz skupiny látek v biologickém materiálu např. opiáty, kanabinoidy, salicyláty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 394 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92137 IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S HMOTOVOU SPEKTROMETRIÍ (GC - MS)
Identifikace neznámé látky ve vzorku pomocí systému plynové chromatografie a hmotové spektrometrie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2702 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92139 STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO VÍCESTUPŇOVÉ ÚPRAVĚ VZORKU
Stanovení látek v biologickém materiálu polarograficky po vícestupňové úpravě vzorku na př. olovo, thálium, kadmium aj.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 200 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92141 ETHANOL - SPECIFICKÉ STANOVENÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 376 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92143 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ HPLC S DETEKCÍ DIODOVÉHO POLE
Cílená izolace skupiny látek, HPLC, hodnocení retenčních dat a UV spekter relevantních píků chromatogramu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1236 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92145 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ GC
Cílená izolace určité skupiny látek ze vzorku, paralelní GC analýzy alespoň na dvou kolonách různě polárních, eventuelně další analýza ve formě derivátu prokazované látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 543 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92147 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - CÍLENÝ PRŮKAZ TLC
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 646 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92149 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - DENZITOMETRICKÉ STANOVENÍ
Po isolaci látky z biologického materiálu a jejím záchytu metodou HPTLC, případně TLC, se provede její detekce a stanovení densitometrií při vhodné vlnové délce. Koncentrace látky se zjistí z kalibrační křivky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1521 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92151 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - PRŮKAZ TLC V ORGÁNECH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1336 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92153 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - PRŮKAZ TLC V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1044 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92155 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - STANOVENÍ GC
Izolace skupiny stanovených látek ze vzorku eventuelní derivatizace. GC analýza extraktu vzorku. Příprava kalibrátorů z negativních sér obohacených standardy, izolace, event. derivatizace. GC analýzy kalibračních extraktů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 831 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92157 EXTRAKTIVNÍ LÁTKY - STANOVENÍ HPLC
Cílená izolace skupiny látek ze vzorku, HPLC, hodnocení retenčních dat releventních píků. Příprava kalibračních vzorků (sér), izolace, HPLC. Kvantitativní hodnocení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1241 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92159 STANOVENÍ FLUORIDŮ IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92161 MIKROSKOPICKÉ URČENÍ HUB A ROSTLIN
Determinace hub a rostlin mikroskopicky v čerstvém a suchém rostlinném materiálu, žaludečním a střevním obsahu, houbovém pokrmu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
130
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 483 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92163 IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ ULTRAFIALOVÝCH SPEKTER
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 974 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92165 IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÝCH SPEKTER
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1168 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92167 PRŮKAZ IONTŮ KLASICKÝM ANALYTICKÝM POSTUPEM
Zahrnuje skupinové reakce k průkazu kationtů a aniontů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 198 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92169 STANOVENÍ PRVKU ATOMOVOU ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIÍ S ELEKTROTERMÁLNÍ ATOMIZACÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 687 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92171 STANOVENÍ LÁTEK POLAROGRAFICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU
Stanovení látek polarograficky v biologickém materiálu (na př. p-nitrofenol, trinitrotoluen a jiné nitrolátky, aj.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 163 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92173 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO JEDNODUCHÉ ÚPRAVĚ VZORKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92175 STANOVENÍ LÁTEK SPEKTROFOTOMETRICKY PO SLOŽITÉ ÚPRAVĚ VZORKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 106 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92177 TĚKAVÉ LÁTKY - PRŮKAZ GC
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 794 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92179 PRŮKAZ ÚČINKU LÁTKY BIOLOGICKÝM POKUSEM
Sledování účinků látek na lab. krysách (ev. jiných zvířatech) po perorální nebo injekční aplikaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 520 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92181 TĚKAVÉ LÁTKY - STANOVENÍ GC
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 633 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř toxikologická
92183 STANOVENÍ TĚKAVÝCH REDUKUJÍCÍCH LÁTEK
Widmarkova metoda
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz