Počet nalezených záznamů: 230

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86100 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS - STATIM
Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1720 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86110 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU - STATIM
Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 332 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86111 STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ
Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 1151 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dusík tekutý
 • Kontrol. vzorky krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86112 STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5 st.C A 20 st.C PRODLOUŽENÝM TESTEM - STATIM
Určení T a B protilátek v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
55
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 255 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86113 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB
Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 1109 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86115 STATIM CROSS - MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA
Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 235 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86117 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY
Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 418 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86119 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY
Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilovaných pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 475 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86121 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O - STATIM
Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 1120 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86123 STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B - STATIM
Základní imunologické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 988 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86125 STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A
Základní imunologické vyšetření před provedením transplatace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 1150 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86127 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ - STATIM
Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
J1
3
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 245 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86129 URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS - STATIM
Jde o serologickou metodu stanovení antigenů HLA II. tř. Jde o nejspolehlivější metodu, protože se pracuje s čistou suspenzí B lymfocitů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2689 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86211 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET
Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
55
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 3182 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86213 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET
Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
55
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 3345 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86215 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET
Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
55
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 3167 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86217 URČOVÁNÍ HLA-B 27
Určování antigenu B 27.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 559 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86219 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET
Určování HLA antigenů II. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:190 ZUM: ne
Body: 2765 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86221 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMBINOV.SET
Určování HLA antigenů II. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:190 ZUM: ne
Body: 2965 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86223 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ II. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET
Určování antigenů II. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:190 ZUM: ne
Body: 3465 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86225 URČOVÁNÍ HLA DR a DQ ANTIGENŮ METODOU IMMUNOBEADS
Serologická metoda stanovení antigenů HLA II. tř. Nejspolehlivější metoda, pracuje se s čistou suspenzí B lymfocytů. Je vhodná zejména v případech hematolog. nemoc. u obtíž. určitel. HLA DR antigenů u nemocných chron. dialyz. programu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2545 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86227 URČOVÁNÍ HLA DR, DQ AG DVOUBAREVNOU FLUORESCENCÍ
Patří do skupiny serologických metod k určení geneticky determinovaných znaků. Nezbytné vyšetření pro stanovení histokompatibility před transplantací, citlivější a spolehlivější, než běžně používané metody.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 3617 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86237 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ TEST - STATIM
Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3616 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86239 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET - STATIM
Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3864 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86241 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET - STATIM
Určování HLA antigenů I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 4403 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86243 URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE
Určování HLA genotypu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 173 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86245 URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM
V principu jde o stanovení histokompatibility technikou směsných tkáňových kultur. Jde o nezbytné předtransplantační vyšetření, které odhalí inkompatibilitu v dalších systémech t.j. i mimo HLA A, B, C, DR.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 1377 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86311 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A
Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 950 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86313 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B
Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:145 ZUM: ne
Body: 720 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86315 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB
Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 746 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86317 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O
Základní imunogenetické vyšetření před provedením transplantace orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:160 ZUM: ne
Body: 926 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86319 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - T LYMFOCYTY
Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 286 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86321 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - B LYMFOCYTY
Základní vyšetření pro provedení orgánové transplantace u senzibilizovaných pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 272 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86323 CROSS - MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ
Základní imunogenetické vyšetření před ev. transplantací od dárce, provádí se vždy 2x, před transplantací a v den transplantace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:200 ZUM: ne
Body: 362 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86325 CROSS MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA
Imunogenetické vyšetření, které se provádí u pacientů /HIT projekt/ před transplantací ledvin a u pacientů před transplantací srdce s nevyšetř. hladinou cytotoxických protilátek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:110 ZUM: ne
Body: 353 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86327 CROSS MATCH S DTT
Vyšetření senzibilizovaných pacientů t.j. v den transplantace se provádí normál. cross match a cross match s DTT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
70
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:170 ZUM: ano
Body: 347 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dithiotreitol 250mg

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86411 STANOVENÍ T A B PROTILÁTEK PŘI 5st.C A 20st.C PRODLOUŽENÝM TESTEM
Určení T a B protilátek v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:55 ZUM: ne
Body: 183 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86413 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ
Zjištění hladiny cytotoxických protilátek v séru příjemce před transplantací orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ano
Body: 673 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dusík tekutý
 • Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86415 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT
Základní imunogenetické vyšetření charakteru protilátek před transplantací u senzibil. pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3493 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal
 • Dithiotreitol 250mg

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86417 ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER
Zmražování buněk pomocí zmražovací jednotky Planer R - 202
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:110 ZUM: ano
Body: 402 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dusík tekutý

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86419 ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ
Zmražování lymfocytů dvoustupňovitou metodou pomocí směsi etanolu a dusíku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:75 ZUM: ano
Body: 153 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dusík tekutý

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86421 ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ
Rozmrazování lymfocytů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 91 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86423 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A TKÁNÍ
Interpretace výsledků.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
J1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 346 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86425 URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU
Výsledek prováděného vyšetření je jedním z údajů v čekací listině. Je důležitý při výběru dárce pro transplantace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 2413 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrolní vzorek- leukocyty, 1bal /10ml/100Kč

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86426 STANOVENÍ FREKVENCE PREKURSORŮ CYTOTOXICKÝCH T LYMFOCYTŮ
Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility, používán při výběru dárce pro transplantaci kostní dřeně a pro předpověď aGVHD.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
4
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 3207 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86511 ZPRACOVANÍ A MORFOLOGICKÉ HODNOCENÍ BIOPTICKÉHO VZORKU IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
186
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:610 ZUM: ne
Body: 1475 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86513 STANOVENÍ ČISTOTY BIOPTICKÉHO VZORKU IMUNOTURBIDIMETRICKY
Test na přítomnost IgG v bioptickém vzorku, k vyloučení přisátí vzorku z okolí transplantovaného orgánu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:11 ZUM: ne
Body: 167 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86515 PRŮKAZ CD14 ZNAKŮ V BIOPTICKÉM VZORKU IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 547 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86517 PRŮKAZ MHC ANTIGENů II. TŘÍDY IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 547 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86519 PRŮKAZ IL-2 RECEPTORU IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 939 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86521 PRŮKAZ CD54 ZNAKU IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 517 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86523 PRŮKAZ RECEPTORU PRO TRANSFERIN IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 547 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86525 PRŮKAZ ČASNÉHO CMV ANTIGENU IH
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
80
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 933 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86527 JEDNOROZMĚRNÁ IZOELEKTRICKÁ FOKUSACE (1D-IEF) HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY
Kalkulováno na 1 vyšetření za použití jedné monoklonální protilátky proti HLA antigenům I. třídy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
360
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:420 ZUM: ne
Body: 1577 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86529 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ
Izolace buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ano
Body: 63 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86530 LYMFOCYTÁRNÍ REAKCE SMÍŠENÁ (MLC)
Funkční buněčný test pro stanovení histokompatibility.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
J1
4
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 1983 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86531 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU
Separace T a B lymfocytů pomocí nylonové vaty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 220 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86533 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU ROZET
Separace T a B lymfocytů pomocí rozet.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:350 ZUM: ne
Body: 237 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86535 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS
Izolace T a B lymfocytů pomocí magnetických kuliček.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 1435 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrol. vzorek krve od dárců-10 ml/100Kč/1 bal

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
86537 STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓSOU
Bez separace, promytí a standardizace počtu buněk v suspenzi. Včetně vyhodnocení testu inhibice migrace buněk pod vrstvou agarozy počítačovou analýzou obrazu. Kalkulace pro jeden antigen. Hrazeno jen u párů léčených pro sterilitu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 měsíc
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 369 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91111 STANOVENÍ IgG1 RID
Nezapočitána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 728 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91113 STANOVENÍ IgG2 RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 728 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91115 STANOVENÍ IgG3 RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 728 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91116 STANOVENÍ IgG4 RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
0
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 4 2
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 728 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91117 STANOVENÍ IgA1 RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 552 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91119 STANOVENÍ IgA2 RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 552 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91121 STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91123 STANOVENÍ C1q RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 168 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91125 STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERASY RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 168 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91127 STANOVENÍ AKTIVÁTORU C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU RID
Nezapočítána inkubace 48 hodin a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 168 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91129 STANOVENÍ IgG
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 154 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91131 STANOVENÍ IgA
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91133 STANOVENÍ IgM
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 157 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91135 STANOVENÍ IgD
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 253 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91137 STANOVENÍ TRANSFERINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 150 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91139 STANOVENÍ HEMOPEXINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 213 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91141 STANOVENÍ CERULOPLASMINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 224 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91143 STANOVENÍ PREALBUMINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 165 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91145 STANOVENÍ HAPTOGLOBINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 154 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91147 STANOVENÍ A2 - MAKROGLOBULINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 215 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91149 STANOVENÍ A1 - ANTITRYPSINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91151 STANOVENÍ OROSOMUKOIDU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 177 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91153 STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 179 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91155 STANOVENÍ SP1 - GLYKOPROTEINU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 273 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91157 STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 457 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91159 STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91161 STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 157 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91163 STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 372 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91165 STANOVENÍ LYSOZYMU TURBIDIMETRICKY
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/6 měsíců
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91167 STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCU KAPPA
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 299 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91169 STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ LAMBDA
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 299 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91171 STANOVENÍ IgG ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik. (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 324 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91173 STANOVENÍ IgA ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 299 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91175 STANOVENÍ IgM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 324 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91177 STANOVENÍ IgG1 ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 459 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91179 STANOVENÍ IgG2 ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 459 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91181 STANOVENÍ IgG3 ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 588 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91183 STANOVENÍ IgG4 ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 459 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91185 STANOVENÍ IgA1 ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 392 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91187 STANOVENÍ IgA2 ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. Výkon slouží ke stanovení parametrů, které jsou pod detekčními možnostmi jiných laboratorních technik (např. vyšetření v likvoru, moči, tkáňového moku a nízkých hodnot v séru).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 392 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91189 STANOVENÍ IgE
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 317 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91191 STANOVENÍ SEKREČNÍHO IgA ELISA
Nezapočítány inkubace 24 hodin.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 69 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91193 STANOVENÍ B2 - MIKROGLOBULINU ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 252 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91195 STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:17 ZUM: ne
Body: 273 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91197 STANOVENÍ CYTOKINU ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 1022 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91199 STANOVENÍ IgA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 179 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91211 STANOVENÍ IgG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 182 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91213 STANOVENÍ IgE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 336 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91215 STANOVENÍ IgG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 184 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91217 STANOVENÍ IgM PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 179 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91219 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 332 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91221 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 199 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91223 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 202 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91225 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI INHALAČNÍM A POTRAVINOVÝM ALERGENŮM - FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Kalkulace pro jeden alergen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 387 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91227 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI HMYZÍM ALERGENŮM A FRAKCÍM KRAVSKÉHO MLÉKA - FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Kalkulace pro jeden alergen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 539 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91229 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG 4 PROTI INHALAČNÍM A POTRAVINOVÝM ALERGENŮM - FEIA
Nezahrnuje inkubace delši 30-ti minut. Kalkulace pro jeden alergen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 431 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91231 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI HMYZÍM ALERGENŮM - FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Kalkulace pro jeden alergen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 580 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91233 STANOVENÍ CELKOVÉHO IgE - FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 586 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91235 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY)
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Kalkulace pro jeden alergen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 568 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91237 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ - VYSOKOAFINITNÍ FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Kalkulace pro jednu směs alergenů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ano
Body: 800 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • FEIA destička read.

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91239 STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU - VYSOKOAFINITNÍ FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 847 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91241 STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IgG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA
Nezahrnuje inkubace delší 30-ti minut. Kalkulace pro jeden alergen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 1359 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91243 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLIČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA
Nezahrnuje inkubace 24 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91245 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOŇSKÝM IMUNOGLOBULINŮM (ALG) ELISA
Nezahrnuje inkubace 24 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91247 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE OKT3 ELISA
Nezahrnuje inkubace 24 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 732 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91249 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTCE MEM ELISA
Nezahrnuje inkubace 24 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 207 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91251 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MYŠÍM IMUNOGLOBULINŮM ELISA
Nezahrnuje inkubace 24 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 211 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91253 STANOVENÍ ANTI ds-DNA Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 448 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91255 STANOVENÍ ANTI ss-DNA Ab ELISA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 665 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91257 STANOVENÍ ANTI DNP Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 79 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91259 STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 661 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91261 STANOVENÍ ANTI ENA Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 520 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91263 STANOVENÍ ANTI SS-A/Ro Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 625 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91265 STANOVENÍ ANTI SS-B/La Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 625 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91267 STANOVENÍ ANTI Sm Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 625 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91269 STANOVENÍ ANTI U1-RNP Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 1370 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91271 STANOVENÍ ANTI Scl-70 Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 625 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91273 STANOVENÍ ANTI GBM Ab ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 231 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91275 STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN Ab IgG a IgM ELISA
Jedno vyšetření zahrnuje současně stanovení protilátek třídy IgG i IgM. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 1205 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91277 STANOVENÍ p-ANCA ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 649 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91279 STANOVENÍ c-ANCA ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 649 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91281 STANOVENÍ ANTI IgA PROTILÁTEK ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut (24 hod).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 644 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91283 STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM
Testem jsou stanovovány protilátky proti spermiím v séru infertilních žen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 267 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91285 STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgM ELISA
Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 484 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91287 STANOVEÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgG ELISA
Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 394 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91289 STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IgA ELISA
Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 262 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91291 STANOVENÍI ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA
Kalkulace pro jeden izotyp protilátky, bez inkubací delších než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 375 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91293 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA
Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 314 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91295 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU II / ELISA
Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 628 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91297 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA
Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 357 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91299 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA
Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 2113 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91311 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU XI / ELISA
Kalkulováno k příslušnému typu kolagenu. Nezahrnuje inkubace 24 h.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 2113 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91313 PRŮKAZ ANTI ds-DNA Ab IF
Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 457 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91315 PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK NA OTISCÍCH
Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 126 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91317 PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK - JINÉ SUBSTRÁTY
Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 299 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91319 PRŮKAZ ANTINUKLEOLÁRNÍCH Ab IF
Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 299 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91321 PRŮKAZ ANTI CENTROMEROVÝCH Ab IF
Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 300 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91323 PRŮKAZ ANCA IF
Kalkulace pro jeden titr jednoho izotypu protilátky. Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 159 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91325 PRŮKAZ ANTI PERINUKLEÁRNÍCH Ab IF
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 114 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91327 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BASÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91329 STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro dva základní titry jednoho izotypu protilátky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91331 STANOVENÍ CRP LATEXOVOU AGLUTINACÍ ( RAPID TEST )
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91333 ROSE - WAALERŮV TEST
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 12 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91335 PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:24 ZUM: ne
Body: 71 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91337 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI IgA A
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
14
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91339 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A
Nezahrnuje dobu inkubace a přípravu supernatantu sekretu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
16
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:24 ZUM: ne
Body: 96 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91341 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab Gelatin A
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91343 PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH Ab A
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91345 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91347 PRŮKAZ ANTI TESTES AB A
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 0 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91349 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91351 MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 503 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91353 URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI - IG PROTILÁTKAMI
Navázané protispermiové protilátky se prokazují v přímém testu mikroskopickým pozorováním adherence latexových mikrokuliček, povlečených anti - IgM, anti - IgG nebo anti - IgA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 645 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91355 STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91357 STANOVENÍ CIK VAZBOU C1q ELISA
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 61 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • CIC [Ciq-test] E

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91359 STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU - CH50
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
8
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:33 ZUM: ne
Body: 61 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91361 STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU - AH50
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
14
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91363 STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 396 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91365 IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU
Test slouží ke kvantitativnímu stanovení prekurzorů spermii a zastoupení jednotlivých populací (subpopulací) leukocytů ve spermatu. K vyšetření (se používá panel specifických monoklonálních protilátek).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 469 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91367 IMUNOCYTOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA
V prvé fázi vyšetření se analyzuje cervikální hlen průtokovým cytometrem. V případě zvýšeného počtu leukocytů (svědčícím pro cervikovaginální asymptomatickou granulocytosu) se ve druhé fázi identifikují jednotlivé typy leukocytů specifickými monoklonálním
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:360 ZUM: ne
Body: 2943 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91369 URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMIÍ LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC
Test určuje přítomnost a vlastnosti akrosomu ve spermiích na základě vazby lektinu z Pisum sativum.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 240 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91371 PRŮKAZ ANTI ENA PROTILÁTEK pIE
Průkaz protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 189 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91373 PRŮKAZ ANTI nRNP PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 391 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91375 PRŮKAZ ANTI Sm PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 391 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91377 PRŮKAZ ANTI SS-A/Ro PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 393 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91379 PRŮKAZ ANTI SS-B/La PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 393 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91381 PRŮKAZ ANTI Scl/70 PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 318 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91383 PRŮKAZ ANTI Jo-1 PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 318 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91385 PRŮKAZ ANTI PCNA PROTILÁTEK pIE
Potvrzení pozitivity typu protilátek proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 220 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91387 URČENÍ TYPU PROTILÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNIMU ANTIGENU PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORESOU
Rozlišení autoprotilátek anti Sm RNP, SS-A, SS-B, Jo-1 a Scl-70 v anti-ENA pozitivním seru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 202 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91389 IMUNOELEKTROFORESA (MIKRO) S POLYVALENTNÍMI ANTISERY IE
Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 87 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91391 IMUNOELEKTROFORESA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISÉRY (JEDNOTLIVĚ) IE
Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 192 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91393 IMUNOELEKTROFORESA (MIKRO) S MONOVALENTNÍMI ANTISERY - KOMPLEX (IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) IE
Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 663 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91395 STANOVENÍ ANTIGENŮ IMUNOELELEKTROFORESOU DLE LAURELLA IE
Nezahrnuje inkubaci 24 hod a promytí 12 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91397 ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX - IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA)
Nezahrnuje inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:48 ZUM: ne
Body: 1053 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91399 CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORESOU NA AGAROZOVÉM GELU S NASLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB)
Kalkulováno na 4 titrace a 2 kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:330 ZUM: ne
Body: 976 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91411 CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORESOU NA POLYAKRYLAMIDOVEM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM - WESTERNBLOTT (EIB)
Kalkulace zahrnuje přípravu antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
36
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:164 ZUM: ne
Body: 884 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91413 STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IgG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A NASLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM
Kalkulováno na jednu třídu protilátek proti jednomu typu proteinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
23
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 531 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91415 AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
Nezahrnuty několikadenní kultivace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
104
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:550 ZUM: ne
Body: 1207 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91417 BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
Nezahrnuty několikadenní kultivace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
96
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:510 ZUM: ne
Body: 1118 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91419 AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
Nezahrnuty několikadenní kultivace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
84
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:450 ZUM: ne
Body: 1140 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91421 BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
Nezahrnuty několikadenní kultivace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
78
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:420 ZUM: ne
Body: 1086 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91423 PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4-6 LAHVIČEK)
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 138 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91425 PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY
Nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
4
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91427 IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI
Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 171 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91429 IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE
Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 229 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91431 ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE, JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ)
Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počitáno na 5 ml výchozího materiálu a sterilní práci s úpravou na malé koncentrace buněk.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
7
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 334 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91433 IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT)
Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 139 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91435 DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ
Včetně promytí a standardizace počtu buněk. Počítáno na 5 ml výchozího materiálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
9
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 256 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91437 IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 339 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91439 IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 337 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91441 STANOVOVENÍ ZASTOUPENÍ T A B LYMFOCYTŮ ROZETOVÝMI TESTY
Nezapočítány inkubace 16 - 24 hodin.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 78 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91443 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)
Kalkulováno na jednu kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 116 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91445 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVE (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)
Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91447 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)
Kalkulováno na nestimulovanou kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans. Nezapočítány inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 107 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91449 STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT)
Kalkulováno na jeden substrát bez stimulace. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91451 STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB)
Kalkulováno na jedno stimulans. Nezahrnuty inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91453 BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB)
Nezahrnuty inkubace 18-24 hodin. Kalkulováno na jeden mikrob.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 175 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91455 STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ
Kalkulováno na kontrolu nebo jednu koncentraci jednoho stimulans.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 207 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91457 TEST INHIBICE ADHERENCE LEUKOCYTŮ (JEDEN ANTIGEN)
Kalkulováno na jeden antigen, nezahrnuty inkubace delší než 30 min.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 356 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91459 TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN V 1 KONCENTRACI)
Nezahrnuty inkubace 80 hodin. Kalkulace na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
21
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91461 KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN)
Nezahrnuje separaci, promytí buněk a standardizaci buněčné suspenze. Nezapočítána doba několikadenní kultivace. Kalkulováno na jednu koncentraci jednoho mitogenu, nebo jednu kontrolu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
21
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91463 PRŮKAZ CYTOTOXICKÝCH BUNĚK LYTICKÝM TESTEM S BUŇKAMI ZNAČENÝMI 51Cr
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1098 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91465 IN VITRO TEST NA UVOLNENÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA KONCENTRACE)
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro jednu koncentraci stimulans.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1243 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91467 NUKLEOLÁRNÍ TEST (SMETANA)
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 85 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91469 PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:14 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91471 URČOVÁNÍ PROTITROFOBLASTOVÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN
Test měří u infertilních žen protifotoblastovou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocitů po kultivaci se spermiemi partnera a s buňkami trofoblastové linie. Hodnotí se mírou potlačení proliferace buněk trofoblastové linie in vitro. Test je
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
160
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:400 ZUM: ne
Body: 1948 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91473 URČOVÁNÍ EMBRYOTOXICKÝCH CYTOKINŮ U INFERTILNÍCH ŽEN
Test měří u infertilních žen embryotoxickou aktivitu produktu periferních mononukleárních leukocytů po kultivaci se spermiemi partnera. Embryotoxická aktivita se hodnotí testem in vivo in vitro. Test je možno provést maximálně 3x za těhotenství.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
400
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:800 ZUM: ne
Body: 4126 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91475 INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ
Na žádost ošetřujícího lékaře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř alergologická a imunologická
91479 TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE
S dodatečným záznamem v dokumentaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 43 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz