Počet nalezených záznamů: 22

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99111 KLINICKOFARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ KONCENTRACE LÉKU BEZ VÝPOČTU
Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření bez využití výpočetní techniky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99113 FARMAKOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ LÉČBY KLINICKÝM FARMAKOLOGEM
Zhodnocení výsledků laboratorního vyšetření s využitím výpočetní techniky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99115 VYŠETŘENÍ KONCENTRACE LÉČIVA - STATIM
Kvantitativní stanovení koncentrace léčiva imunochemicky nebo jinou alternativní metodou statimově.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 644 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99117 ANTIBIOTIKA V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 303 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99119 TEOFYLIN V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 253 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99121 ANTIEPILEPTIKA V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 303 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99123 CYTOSTATIKA V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 303 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99125 DIGOXIN (EVENTUELNĚ JINÁ KARDIOTONIKA) V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace digoxinu (nebo jiného kardiotonika) v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 180 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99127 ANTIARYTMIKA V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 303 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99129 TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace tricyklických antidepresiv v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 303 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99131 CYKLOSPORIN V SERII
Kvantitativní stanovení koncentrace cyklosporinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 382 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99135 ANTIBIOTIKA JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace antibiotik v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 415 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99137 TEOFYLIN JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace teofylinu v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 347 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99139 ANTIEPILEPTIKA JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace antiepileptik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 415 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99141 CYTOSTATIKA JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace cytostatik nebo jejich matabolitů v séru imunochemickou nebo alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 415 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99143 DIGOXIN (EV. JINÁ KARDIOTONIKA) JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace kardiotonika v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 245 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99145 ANTIARYTMIKA JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace antiarytmik nebo jejich metabolitů v séru imunochemickou nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 415 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99147 JINÁ LÉČIVA A METABOLITY LÉČIV JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace léčiv a metabolitů v séru chromatografickou metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 330 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99149 LITHIUM
Kvantitativní stanovení koncentrace lithia v séru plamenovou fotometrií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99151 PSYCHOTROPNÍ LÁTKY JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace psychotropních látek nebo jejich metabolitů v séru imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 415 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99153 IMUNOSUPRESIVA JEDNOTLIVĚ
Kvantitativní stanovení koncentrace imunosupresiva nebo jeho metabolitu v séru nebo krvi imunochemicky nebo jinou alternativní metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 517 ZULP:ne

Odbornost: laboratoř klinické farmakologie
99155 URČENÍ ACETYLAČNÍHO FENOTYPU
Kolorimetrické stanovení celkového a volného sulfadimidinu v séru a v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 den
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz