Počet nalezených záznamů: 111

Odbornost: radiodiagnostika
89111 RTG PRSTŮ A ZÁPRSTNÍCH KŮSTEK RUKY NEBO NOHY
Skiagrafie, dvě projekce. U tří a více snímků uvedeme kód dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89113 RTG LEBKY, CÍLENÉ SNÍMKY
Například cílené snímky lebky, selly, VDN, skalní kosti, optických kanálků, čelistí a pod., dvě projekce, u tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89115 RTG LEBKY, PŘEHLEDNÉ SNÍMKY
Skiagrafie lebky, dvě projekce (snímky). U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89117 RTG KRKU A KRČNÍ PÁTEŘE
Skiagrafický výkon, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát. Patří sem šikmé projekce, cílené snímky na segment C 1 a 2 apod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 3/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89119 RTG HRUDNÍ NEBO BEDERNÍ PÁTEŘE
Skiagrafie Th nebo LS páteře, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 3/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89121 RTG KŘÍŽOVÉ KOSTI A SI KLOUBŮ
Skiagrafie křížové kosti nebo Si kloubů, jedna až dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme kód dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89123 RTG PÁNVE NEBO KYČELNÍHO KLOUBU
Skiagrafie pánve nebo kyčelních kloubů, jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme kód vícekrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den, 6/1 týden
A1
3
8
OM:
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 84 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89125 RTG RAMENNÍHO KLOUBU
Skiagrafie pletence pažního, dvě projekce. Patří sem lopatka, klíční kost, akromioklavikulární kloub. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 127 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89127 RTG KOSTÍ A KLOUBŮ KONČETIN
Skiagrafie kostí a kloubů horní nebo dolní končetiny, kromě pažního nebo pánevního pletence a kromě prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89129 RTG ŽEBER A STERNA
Skiagrafie žeber a hrudní kosti, dvě projekce. U tří a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 151 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89131 RTG HRUDNÍKU
Skiagrafie hrudních orgánů, jedna projekce. Patří sem snímek na velký formát. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 138 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89133 SNÍMEK PLIC ZE ŠTÍTU (ABREOGRAFIE)
Snímkování plic na malý formát (10 x 10 cm), jedna projekce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89135 RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ CELÉ PÁTEŘE JEDNOU EXPOZICÍ
Předozadní nebo boční snímek celé páteře jednou expozici. Jde o speciální vyšetřovací techniku k dokumentaci převážně ortopedických či traumatologických nemocných. U dvou projekcí (expozic) uvedeme výkon dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 187 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89137 RENTGENOVÉ VYŠETŘENÍ KLOUBU - DRŽENÉ SNÍMKY
Snímky (nejčastěji hlezenných, méně často kolenních) kloubů, během expozice s páčením v různých směrech k posouzení nenormální pohyblivosti. Páčení rukou, nebo aparaturou, počet projekcí maximálně 4.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 252 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89139 RTG VYŠETŘENÍ KONČETIN MĚKKOU SNÍMKOVACÍ TECHNIKOU
Snímky v různých polohách pořizované k zobrazení měkkých tkání maximálně do 4 projekcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 169 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89141 VYŠETŘENÍ DOLNÍCH KONČETIN VCELKU JEDNÍM RENTGENOVÝM SNÍMKEM
Jde o speciální vyšetřovací techniku používanou v indikovaných případech ortopedických či traumetologických nemocných (obou dolních končetin).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 193 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89143 RTG BŘICHA
Skiagrafie břicha, prostý (nativní) snímek vstoje nebo vleže (nefrogram), jedna projekce. U dvou a více projekcí uvedeme výkon dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 153 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89145 RTG JÍCNU
Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii. Kód použijeme též pro polykací akt.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 316 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89147 RTG ŽALUDKU A DUODENA
Skiaskopie a skiagrafie plynem rozepjatého žaludku a duodena v hypotonii technikou tekoucí vrstvy kontr. látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 461 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Perorální kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89149 HYPOTONICKÁ DUODENOGRAFIE
Výkon zahrnuje premedikaci, zavedení sondy, hypotonii, skiaskopii a skiagrafii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ano
Body: 551 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sonda duoden., enterocl. cath. set

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Spasmolytikum
 • Perorální kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89151 PASÁŽ TRÁVICÍ TRUBICÍ
Výkon zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po podání perorální k. l., obvykle navazuje na RTG vyšetření žaludku, oba tyto výkony se vykazují zvlášť. Patří sem též apendikografie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 511 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Perorální kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89153 ENTEROKLÝZA
Cílené vyšetření tenkého střeva dvojím kontrastem se zavedením sondy do jejuna, skiaskopie a skiagrafie. Nelze kombinovat s výkonem pasáž trávicí trubicí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1307 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Set na enteroklýzu

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Perorální kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89155 RTG VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA
Skiaskopie a skiagrafie v hypotonii s podáním baryové suspenze a vzduchu per rectum. Kód zahrnuje rovněž defekogram, případně diapeutický výkon u dětí (desinvaginace, uvolnění mekónia).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 714 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89157 CHOLANGIOGRAFIE NITROŽILNÍ
Skiagrafie a tomografie žlučových cest po podání kontrastní látky nitrožilně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 454 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89159 CHOLECYSTOGRAFIE
Prostý snímek břicha, skiagrafie před a po Boydenově podnětu (pacient si přinese čokoládu)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 162 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89161 CHOLANGIOGRAFIE PEROPERAČNÍ NEBO T-DRÉNEM
Skiaskopie a skiagrafie žlučových cest po podání kontr. látky při operaci nebo T-drénem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 327 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89163 VYLUČOVACÍ UROGRAFIE
Výkon zahrnuje prostý snímek břicha a malé pánve, aplikaci k.l. i.v., skiagrafii ledvin, močových cest a močového měchýře, případně provedená mikční cystouretrografie nebo opožděné snímky na residuum jsou v ceně výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 669 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89165 RETROGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ
Zobrazení dutého systému ledvin, t.j. skiagrafie a případně skiaskopie po podání kontrastní látky cévkou. Zavedení cévky vykazuje jako výkon urologický.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 376 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89167 CYSTOGRAFIE
Skiaskopie a skiagrafie močového měchýře během mikce (analogie standardní mikční uretrocystografie). Kontrastní látka se aplikuje cévkou, jejíž zavedení se přičítá.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 351 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89169 CYSTOURETROGRAFIE
Skiaskopie a skiagrafie močového měchýře a močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou, případně uretrocystografie laterální řetízková. Výkon uretrocystografie se přičítá.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 431 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89171 URETROGRAFIE RETROGRÁDNÍ
Skiagrafie event. skiaskopie močové roury po aplikaci kontrastní látky cévkou a zajištěním svorkou. Výkon uretrocystografie se přičítá.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 351 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89173 ANTEGRÁDNÍ PYELOGRAFIE JEDNOSTRANNÁ
Zobrazení dutého systému ledviny perkutánním vpichem obvykle tenkou jehlou. Záznam kontrastní náplně na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam, kinofilm). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 914 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89175 DEFERENTOGRAFIE, CELÝ VÝKON
Aplikace k.l., skiaskopie a skiagrafie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
4
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 699 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89177 HYSTEROSALPINGOGRAFIE
Zahrnuje skiaskopii a skiagrafii po aplikaci k.l.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 375 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89179 MAMOGRAFIE NEBO DUKTOGRAFIE NEBO PNEUMOCYSTOGRAFIE
Jedna strana.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 210 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89181 ARTROGRAFIE, TENOGRAFIE, BURSOGRAFIE
Skiaskopie a skiagrafie kontrastní látkou naplněných úseků kloubu, šlachy nebo bursy. Navazuje na punkci kloubu, šlachy nebo bursy. Oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 463 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89183 BRONCHOGRAFIE (JEDNA STRANA) NEBO LARYNGOGRAFIE
Skiaskopie a skiagrafie vyšetřované oblasti dýchacích cest, navazuje na klinický výkon, oba kódy se sčítají i v případě, že celý výkon provádí radiodiagnostik.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 552 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89185 DAKRYOCYSTOGRAFIE
Skiagrafie slzných cest s instalovanou k.l.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89187 DISKOGRAFIE CELÝ VÝKON
Transdurálním nebo extradurálním vpichem zavedena jehla za skiaskopické kontroly do středu meziobratlové ploténky. Aplikace kontrastní látky, cílené snímky za skiaskopické kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 715 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89189 FISTULOGRAFIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 291 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89191 KRČNÍ A/NEBO HRUDNÍ MYELOGRAFIE
Skiaskopie a skiagrafie příslušné oblasti, včetně punkce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 898 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • IOPAMIRO 300 inj 1x10ml

Odbornost: radiodiagnostika
89192 LUMBOSAKRÁLNÍ RADIKULOGRAFIE
Po aplikaci k.l. subarachnoidálně cílená skiagrafie za skiaskopické kontroly, včetně punkce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
35
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 658 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89193 SIALOGRAFIE - JEDNA ŽLÁZA
Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 232 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89195 VENTRIKULOGRAFIE MOZKOVÁ, CELÝ VÝKON
Bodová trepanece kalvy, punkce komory, skiaskopie a skiagrafie po podání k.l.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 5038 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada spec. pro trepanopunkci, zaváděcí zařízení

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89196 MOZKOVÁ CISTERNOGRAFIE - KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ, CELÝ VÝKON
Intrathékální podání k.l., polohování, skiaskopie a skiagrafie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1272 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89197 KLASICKÁ (KONVENČNÍ) TOMOGRAFIE
Tomografie kteréhokoliv orgánu nebo oblasti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 470 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Film RTG 18 x 24

Odbornost: radiodiagnostika
89198 SKIASKOPIE
Prostá skiaskopie všech orgánů a tkání. Při cíleném snímku použít příslušný kód skiagrafie, oba výkony se sčítají.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 183 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89199 SKIASKOPICKÁ KONTROLA DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH VÝKONŮ RADIODIAGNOSTIKEM
Patří sem skiaskopie při ERCP, biopsii, drenáži, sklerotizaci cyst atd. U déletrvající skiaskopické kontroly se kód násobí. Nepatří sem zvlášť pod kódy uvedené výkony (AG, RTG žaludku apod.). Cílené snímky vykazujeme dle přísl. kódů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 183 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89213 RTG - KONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ PLODU - AMNIOGRAFIE
Výkon je doplňkem ultrasonograf. vyšetření plodu. Touto metodou lze diagnost. prenatálně některé vady v průběhu GIT. Metodou transabdomin. amniocentézy instil. hydrosolub. roztok, který je plodem spolykán a zobrazí pak na RTG snímku patřičné partie GIT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 744 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89311 INTERVENČNÍ VÝKON ŘÍZENÝ RDG METODOU (SKIASKOPIE, UZ, CT)
Mimo diagnostické punkce a biopsie a mimo výkony zavedení drenážního katetru do abscesu, cysty nebo jiné dutiny. Použitý kód RDG metody t.j. skiaskopie nebo UZ nebo CT se přičte k hodnotě intervenčního výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ano
Body: 286 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada drenážní
 • Jehla punkční

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89312 DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ
Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede kód dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
4
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 242 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89313 PERKUTÁNNÍ PUNKCE NEBO BIOPSIE ŘÍZENÁ RDG METODOU (RTG - SKIA, UZ, CT)
Invazivní diagnostický výkon řízený skiaskopií, ultrasonografií, výpočetní tomografií, příslušné kódy přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 146 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická
 • Jehla bioptická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89315 ZAVEDENÍ ELEKTRODOVÝCH KATETRŮ DO PRAVÉ KOMORY (DOČASNÉ)
Zavedení stimulační elektrody do pravé komory, jen při angiokardiografickém výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 2949 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda stimulační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89317 SELEKTIVNÍ TROMBOLÝZA
Zavedení katetru do trombozované cévy a místní aplikace trombolytika. Navazuje vždy na angiografii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 12913 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Trombolytikum
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89319 ZAVEDENÍ FILTRU DO DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY
Navazuje vždy na angiografii dolní duté žíly. Zavedení filtru z perkutánního přístupu. Dokumentace na RTG film (velký, střední formát, digitální záznam, kinofilm).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 4045 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Filtr do dolní duté žíly - sada

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89321 EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
Skiaskopická a angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti, jeho uchopení a vynětí některým ze speciálních zařízení (klička, košíček, klíšťky a pod.). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 9041 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada na extrakci

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kotrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89323 TERAPEUTICKÁ EMBOLIZACE V CÉVNÍM ŘEČIŠTI
Okluze cévy embolizačním materiálem aplikovaným katetrizační technikou. Výkon vždy navazuje na selektivní (event.přehlednou angiografii). Výkon obvykle dokumentován na film (velký nebo střední formát, digitální záznam, kinofilm).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 3746 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada embolizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ABSCESU, CYSTY EV. JINÉ DUTINY RADIOLOGEM
Perkutánní zavedení drenážního katetru do abscesu, cysty, kolekce ev. jiné dutiny. Dokumentace na film (střední formát, digitální záznam, velký formát, kinofilm). Připojení drenážního vaku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1491 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada drenážní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89327 KONTROLNÍ NÁSTŘIK DRENÁŽNÍHO KATETRU
Nástřik drenážního katetru kontrastní látkou (nefrostomie, drenáž žlučových cest, abscesu, cysty apod.). Kontrola pozice katetru ev. průběhu hojení léze. Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 235 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89329 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE REZIDUÁLNÍCH KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST KANÁLEM PO T-DRÉNU
Zavedení cévky do žlučových cest po odstranění T-drénu, nástřik k.l., skiaskopie, skiagrafie, extrakce kamenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1901 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada katetrizační
 • Extraktor - košíček
 • Cévka drenážní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89331 ZAVEDENÍ STENTU DO TEPENNÉHO ČI ŽILNÍHO ŘEČIŠTĚ
Zavedení stentu do tepny či žíly (ev. dialyzačního zkratu). Navazuje vždy na angioplastiku příslušné cévy. Dokumentace na film (velký či střední formát, kinofil, digitální záznam).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
6
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 1906 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stent

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89333 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ ŽLUČOVÝCH CEST /EV. ZAVEDENÍ STENTU/
Perkutánní zavedení drenážního katetru do žlučových cest, ev.zavedení zevně-vnitřní drenáže, či vnitřně-vnitřní drenáže (stentu). Vždy navazuje na PTC. Dokumentace na RTG film (velký či střední formát, digitální záznam).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A2
5
70
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:70 ZUM: ano
Body: 5685 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stent

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89335 ZAVEDENÍ LOKALIZÁTORU K NEHMATNÝM LOŽISKŮM VČETNĚ PRSU
Jen klinický výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 83 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lokalizátor

Odbornost: radiodiagnostika
89337 DILATACE STENÓZ JÍCNU, GASTROINTESTINÁLNÍ TRUBICE ŽLUČOVÝCH A MOČOVÝCH CEST BALÓNKOVÝMI KATETRY ZA SKIASKOPICKÉ KONTROLY
Zavedení balónkového katetru po vodiči za skiaskopické kontroly, plnění balónku kontrastní látkou, dilatace. Průběžná skiagrafie. Po vytažení instrumentaria kontrolní snímek. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1013 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada dilatační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89339 STEREOTAKTICKÁ BIOPSIE NEBO STEREOTAKTICKÁ LOKALIZACE NEHMATNÉ LÉZE PRSU
Celý výkon. Lokální anestezie se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 671 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Lokalizátor
 • Jehla bioptická

Odbornost: radiodiagnostika
89411 PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE
Angiografie oblouku aorty, břišní aorty, pánevní tepny, jednostranná i oboustranná končetinová, dolní a horní dutá žíla, pánevní žíly, plicní angiografie. Výkon dokumentován na velký či střední formát, digitální záznam či kinofilm. Selektivní angiografie
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 7759 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89415 PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (BEZ VÝMĚNY CÉVKY)
Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplní buď zobraz. jiné oblasti, užitím jiné projekce, změnou snímkovacího programu, zobraz. jiné tepny touže cévkou (např. ag DK po ag oblouku aorty, ag levé renální tepny po předchozí ag pravé ren. tepny touže c
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 1655 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89417 PŘEHLEDNÁ ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE NAVAZUJÍCÍ NA PŘEDCHOZÍ PŘEHLEDNOU ČI SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFII (S VÝMĚNOU CÉVKY)
Navazuje na předchozí angiografii, kterou doplňuje buď nástřikem jiné oblasti nebo katetrizací jiné tepny, (např. angiografie ledvinné tepny navazující na přehlednou břišní ag.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 3440 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89419 PUNKČNÍ ANGIOGRAFIE
Zobrazení cévního řečiště přímou punkcí (tedy bez katetrizace) a vstřikem k.l. (Punkční ag a. carotis, ag DK a pod.). Dokumentace na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon nelze vykazovat současně s výkonem Přehledná či
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 4650 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89421 MĚŘENÍ TLAKU PŘI ANGIOGRAFII
Jde o měření tlaku na konci katetru či katetrů v tepenném či žilním řečišti v průběhu angiografie. Výkon nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 398 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89423 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA
Dilatace periferní či ledvinné tepny (ev. jiné tepny mimo tepny věnčité), vždy navazuje na přehlednou či selektivní angiografii. Dokumentace na film (velký nebo střední formát, kinofilm, digitální záznam).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 6925 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sheath
 • Vodič speciální
 • Zařízení insuflační
 • Cévka balonková

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžná monitorace EKG a měření tlaku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 12002 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89427 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE
Ventrikulografie levé nebo pravé srdeční komory. Dokumentace na RTG film, (kinofilm, digitální záznam). Průběžné měření tlaku (vč. gradientů), monitorace EKG.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 6975 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN
Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát či digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 8675 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89431 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY (EV. BYPASSU)
Koronarografie jedné věnčité tepny. Dokumentace na film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a monitorace EKG.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 6291 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89433 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE VĚNČITÉ TEPNY ČI BYPASSU
Koronarografie jedné věnčité tepny nebo bypassu. Navazuje na ventrikulografii, koronarografii nebo jinou angiografii. Dokumentace na RTG film (kinofilm, střední formát, digitální záznam). Průběžné měření tlaku a EKG monitorace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 3126 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89435 PTCA JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY
Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny (dilatace jednoho zúžení nebo více zúžení na stejné tepně jedním balonkem. Dokument na RTG film (kinofilm, střed. formát, dig. záz.). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazova
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 6591 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada PTCA
 • Zařízení insuflační
 • Sada AG (steath, cévka, jehla, vodič, kohout)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89437 PTCA VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PTCA TÉŽE TEPNY
Perkutánní transluminální angioplastika více věnčit.tepen (dilatace více tepen, použití více dilatačních balonků). Dokumentace na RTG film (kinofilm, střed. formát, digit. záznam). Průběžné měření tlaku a monitorování EKG. Výkon může navazovat na selekt.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 8563 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada AG (steath, cévka, jehla, vodič, kohout)
 • Zařízení insuflační
 • Sada PTCA

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kotrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89439 TRANSLUMBÁLNÍ AORTOGRAFIE
Zobrazení břišní aorty přímou punkcí, současné zobrazení tepen obou DK. Dokumentace na RTG film (velký formát, digitální záznam, kinofilm). Výkon proveden v krátkodobé celkové či lokální anestezii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 5644 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89441 KATETRIZACE JATERNÍCH ŽIL
Nasondování jaterní žíly, zaklínění katetru, měření portálních tlaků a odběry vzorků, lokální angiografie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 5192 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89443 ŽÍLY DOLNÍ KONČETINY - FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ (ASCENDENTNÍ), CELÝ VÝKON
Aplikace k.l. do žíly, skiaskopie a skiagrafie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
4
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 765 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89445 ŽÍLY HORNÍ KONČETINY - FLEBOGRAFIE PERIFERNÍ, CELÝ VÝKON
Aplikace k.l. do žíly, skiaskopie a skiagrafie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
4
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 765 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89447 LYMFOGRAFIE, CELÝ VÝKON
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1536 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • LIPIODOL ULTRA-FLUID inj 5x5ml

Odbornost: radiodiagnostika
89449 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATICKÁ PORTOGRAFIE KATETREM
Celý výkon. Po transhepatální punkci zavedena cévka do portální žíly, měření tlaků, odběry vzorků. Skiaskopie a skiagrafie po aplikaci k.l.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 5857 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada katetrizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89451 SPLENOPORTOGRAFIE
Celý výkon. Po punkci sleziny a aplikaci k.l. jehlou nebo cévkou zobrazení lienálního řečiště, měření tlaků. Skiaskopie a skiagrafie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 3588 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada katetrizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89453 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE
Část radiodiagnostická. Zobrazení žlučových cest perkutánní punkcí tenkou jehlou. Výkon dokumentován na RTG film (velký formát, střední formát, digitální záznam).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 756 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89455 PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Perkutánní zavedení drenážního katetru do dutého systému ledviny, zhotovení rtg snímků, fixace katetru. (Film : velký či střední formát, digitální záznam). Navazuje na antegrádní pyelografii. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 5344 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89511 UZ INTRAKAVITÁLNÍ VYŠETŘENÍ
UZ vyšetření dutých orgánů endosondou k jejich zobrazení nebo orgánů ležících v těsném sousedství. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Pokud je orgán ještě vyšetřován externí sondou, účtuje se zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 255 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Návlek speciální na rektální sondu

Odbornost: radiodiagnostika
89513 UZ VYŠETŘENÍ HORNÍ POLOVINY BŘICHA
Jde o vyšetření jater, žlučových cest, slinivky břišní, sleziny, ledvin a nadledvin, velkých cév (morfologicky) zde uložených, uzlin, zažívací trubice. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykazovat současně s UZ vyšetřením jednoho, dvou
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 266 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89514 UZ VYŠETŘENÍ DOLNÍ POLOVINY BŘICHA
Jde o vyšetření močového měchýře, prostaty, semenných váčků, dělohy, vaječníků, trávicí trubice, cév (morfologicky) a uzlin. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Výkon nelze vykazovat současně s UZ vyšetřením jednoho, dvou či tří orgánů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 266 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89515 UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace. Jedna céva = anatomický název.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
15
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 218 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89517 UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ
Patří sem kvantitativní analýza s černobílým nebo barevným dopplerovským zobrazením včetně dynografie. Podmínkou výkonu je obrazová dokumentace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 557 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89519 KAVERNOSOGRAFIE
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 2651 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89521 DYNAMICKÁ KAVERNOSOGRAFIE
Samostatné vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 2709 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA INJ 5X1ML/5KU
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89523 ULTRAZVUKOVÁ DENSITOMETRIE
Vyšetření kostní density speciálním ultrazvukovým přístrojem z patní kosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89525 DOPPLEROVSKÁ ULTRASONOGRAFIE TRANSKRANIÁLNÍ
Dopplerovská analýza průtokových parametrů ze všech základních tepen Willisova okruhu pulsním dopplerovským systémem. Nepatří sem vyšetření kojenců přes fontanelu a přes šupinu kosti spánkové.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 436 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89611 CT VYŠETŘENÍ HLAVY NEBO TĚLA NATIVNÍ A KONTRASTNÍ
Po CT vyšetření bez použití k.l. ihned následuje vyšetření s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu s využitím všech druhů dynam. skenování.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 2479 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89613 CT VYŠETŘENÍ MOZKU NEBO JINÉ OBLASTI HLAVY, KRKU, TĚLA, PÁTEŘE A KONČETIN DO 20 SKENŮ, BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY
Při použití více než 20 skenů, např.při vyšetření několika orgánů, použijeme kód pro speciální CT vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1265 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89615 CT VYŠETŘENÍ SPECIÁLNÍ A ČASOVĚ NÁROČNÉ, BEZ POUŽITÍ KONTRASTNÍ LÁTKY
Vyšetření s větším počtem skenů (nad 20), časově a technicky náročná vyšetření, např.skalní kost v různých rovinách, plíce s HRCT, 3D rekonstrukce, zaměření pro biopsii nebo intervenční výkon, chemickou sympatektomii, radioterapii apod. Nelze vykazovat so
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 2201 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89617 CT VYŠETŘENÍ KTERÉHOKOLIV ORGÁNU NEBO OBLASTI S APLIKACí K.L. INTRAVAZÁLNĚ, PŘÍPADNĚ INTRATHEKÁLNĚ NEBO INTRAVENTRIKULÁRNĚ
CT vyšetření pouze s kontrastní látkou podanou např. formou injekce, infúze nebo bolusu včetně použití všech druhů dynam. skenování. Pro CT + AG nebo CT + perimyelgrafii a pod. příslušné kódy sečítáme. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 1457 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka dle typu vyšetření

Odbornost: radiodiagnostika
89619 CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K.L. PER OS, EVENT. PER RECTUM.
Patří sem např. vyšetření jícnu (mediastina), břicha, retroperitonea, pánve a pod. Nelze kombinovat s CT vyšetřením bez kontrastní látky..
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 1365 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka perorální

Odbornost: radiodiagnostika
89711 MR SPEKTROSKOPIE VYBRANÉ OBLASTI (1H NEBO 31P)
Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
70
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 150
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 5491 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89713 MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU, JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C, TH, NEBO L)
Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky. Při vyšetření dvou segmentů páteře se kód uvede dvakrát, tří a více segmentů třikrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 4470 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89715 MR ZOBRAZENÍ KRKU, HRUDNÍKU, BŘICHA, PÁNVE (VČETNĚ SCROTA A MAMMY)
Vyšetření bez podání a nebo s podáním kontrastní látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 4582 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kontrastní látka

Odbornost: radiodiagnostika
89717 MR ZOBRAZENÍ SRDCE
Vyšetření bez podání kontrastní látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 6777 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89719 MR ZOBRAZENÍ HLAVY PRO STEREOTAKTICKÝ VÝKON
Vyšetření se stereotaktickým rámem, bez podání kontrastní látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 6347 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89721 MR SPEKTROSKOPIE KOSTERNÍHO SVALU (31P) ZÁTĚŽOVÁ
Kombinované MR vyšetření se zobrazením a spektroskopií bez podání kontrastní látky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
170
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 5444 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89723 MR ANGIOGRAFIE
Vyšetření bez podání kontrastní látky. Jedna oblast.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 6873 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89725 OPAKOVANÉ ČI DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ MR
Nezbytné rozšíření standartního MR zobrazení v indikovaných případech (zejména s použitím kontrastní látky, při změně polohy vyšetřované oblasti, při nutném použití nestandartních technik).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 2393 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • MAGNEVIST, inj 10x20ml

Odbornost: radiodiagnostika
89811 TERMOGRAFIE NA JEDNOM NEBO VÍCE MÍSTECH
Rozumí se vyšetření pomocí termovizní kamery .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: radiodiagnostika
89813 KONZULTACE NÁLEZU RENTGENOLOGEM CÍLENÁ
Na žádost ošetřujícího lékaře hodnocení cizích snímků, indikační pohovor k obrazové dokumentaci, odborné semináře a konference, zvláštní a časově náročná analýza obrazové dokumentace za přítomnosti jiného odborníka (doba trvání min. 15 min.)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz