Počet nalezených záznamů: 10

Odbornost: patologická anatomie
87110 PITVA STANDARDNÍ
Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
200
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:200 ZUM: ne
Body: 361 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87111 PITVA PARCIÁLNÍ ( MOZKU NEBO ORGÁNOVÉHO KOMPLEXU)
Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění. Nelze kombinovat s pitvou standardní ani složitou. Kombinovat lze pouze s pitvou neuropatologickou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 219 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87113 PITVA TECHNICKY OBTÍŽNÁ (SLOŽITÉ ANATOMICKÉ VZTAHY: MALFORMACE, OPERACE)
Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A1
3
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 672 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87115 PITVA ZEMŘELÉHO S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAŘAZENÝM DLE VYHLÁŠKY JAKO RIZIKO
Provedení vlastní pitvy včetně administrativy, protokolu, technického zajištění, oblékání a předání zemřelého k pohřbu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A1
3
320
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:320 ZUM: ne
Body: 716 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87119 PITVA FIXOVANÉHO MOZKU (NEUROPATOLOGICKÁ)
Detailní makroskopické vyšetření mozku po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 144 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87121 PITVA MÍCHY
Otevření páteřního kanálu, vyjmutí míchy a její detailní makroskopické vyšetření po fixaci včetně administrativně dokumentačního zajištění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87123 ODBĚR ALLOGENNÍHO ŠTĚPU Z TĚLA ZEMŘELÉHO
Výběr vhodného dárce a administrativně technické zajištění odběru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87515 STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY I. STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Interpretační komponenta pitevního vyšetření v případech, kdy je makroskopický i mikroskopický nález zcela jasný a jednoduchý a jednoznačně odpovídá klinické diagnose. Počet zhotovených a mikroskopicky vyšetřených bloků nepřevyšuje 15.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A0
2
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:160 ZUM: ne
Body: 266 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87521 STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY II.STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Interpretační komponenta pitev. vyš. Makroskopický nález vyžaduje zpřesnění mikroskopického vyšetření. Základní onemocnění je jasné, ale je nutné sledovat více patogenetických linií, nebo komentovat klinickopatologický nález. Počet zhotov. a mikroskopicky
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A1
3
495
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:510 ZUM: ne
Body: 1097 ZULP:ne

Odbornost: patologická anatomie
87527 STANOVENÍ PITEVNÍ DIAGNÓZY III.STUPNĚ OBTÍŽNOSTI
Interpretační komponenta pitevního vyšetření. Zahrnuje nejasné makroskop. nálezy vyžadující extensivní mikroskopické vyšetření, použití spec. metodik a úzkou spolupráci s klinikem. Max. počet zhotov. a mikroskopicky vyš. bloků není omezen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 1/1 rok
A1
3
880
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:900 ZUM: ne
Body: 1950 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz