Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: lékařská virologie
85111 IZOLACE VIRU NEBO CHLAMYDIÍ NA TKÁŇOVÉ KULTUŘE (1 PASÁŽ NA 1 TYPU BUNĚK)
Zahrnuje mikroskopování 2-3 kultur, resp. 1 preparátu u kultivace chlamydií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
8
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 289 ZULP:ne

Odbornost: lékařská virologie
85113 IZOLACE VIRU NEBO CHLAMÝDIÍ NA KUŘECÍM ZÁRODKU (1 PASÁŽ)
Zahrnuje užití 4 zárodků na vzorek, zpracování vzorku a průkaz ev. pomnoženého agens.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 123 ZULP:ne

Odbornost: lékařská virologie
85115 IDENTIFIKACE VIRU
Identifikace na základě pozitivní kultivace. Zahrnuje 1 titraci a 1 virusneutralizační test.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1825 ZULP:ne

Odbornost: lékařská virologie
85117 RYCHLÁ DIAGNOSTIKA VIROVÝCH INFEKCÍ POMOCÍ ELEKTRONOVÉ A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE
Viry jsou detegovány v klinickém materiálu nejrůznějšího původu buď přímou neselektivní metodou elektronové mikrospie nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami imunoelektronových metod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1080 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz