Počet nalezených záznamů: 23

Odbornost: lékařská parazitologie
84011 STANDARDNÍ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE
Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky flotační metodou podle Fausta s jedním promýváním a tlustým roztěrem podle KATO. Každé podezření na prvoky je verif. barveným preparátem,který se ale vykazuje zvlášť (kódem 84017). Výkon možno použít opakovan
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84013 SPECIALIZOVANÉ PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE PO NÁVRATU Z TROPŮ A SUBTROPŮ
Provádí se rovněž při podezření na nákazu nezvyklými druhy střevních parazitů. Každý vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky 5-ti metodami:1. nativní preparát 2. barvený preparát (vykáže se kódem 82053) dle Heidenhaina ( vykáže se kodem 84017) 3 flotačn
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 190 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84015 VYŠETŘENÍ STOLICE NA KRYPTOSPORIDIÓZU
Dodaný vzorek stolice je vyšetřen mikroskopicky po zpracování:1) flotační koncentrační metodou v roztoku sacharózy; 2) specielním diferenciálním barvením dle Miláčka.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
18
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:22 ZUM: ne
Body: 143 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84017 SPECIELNÍ BARVENÍ STOLICE NA STŘEVNÍ PRVOKY PODLE HEIDENHAINA V DOBELLOVĚ MODIFIKACI.
Výkon lze vykázat pouze ve spojení s výkony 84011 a 84013, a to i opakovaně u jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 121 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84019 VYŠETŘENÍ NA ENTEROBIÓZU
Mikroskopický průkaz u perianálního stěru nabo otisku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:9 ZUM: ne
Body: 10 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84021 PROTOZOOLOGICKÉ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ
Cílená kultivace parazitických prvoků z biol. materiálu nejčastěji Trichomonas vaginalis (ev. Entamoeba histolytica, améby skupiny limax aj.) Zahrnuje 5-denní kultivaci na spec. půdách s 3x opakovaným mikroskopickým vyhodnocením. Výkon možno použít opakov
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
J1
3
9
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:9 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84023 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NA MALÁRII
Zahrnuje mikroskopické vyšetření tlusté kapky i krevního nátěru pomocí imerzního mikroskopu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
J1
3
28
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:28 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84025 DIAGNOSTIKA SARCOPTES SCABIEI
Jedná se o mikroskopické vyšetření vzorku.Výkon možno použít opakovaně u jednoho pacienta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
J1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84111 PRŮKAZ ANTIGENU CRYPTOSPORIDIUM SP. VE STOLICI METODOU ELISA
Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Cryptosporidium sp. ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 479 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84113 PRŮKAZ ANTIGENU GIARDIA INTESTINALIS VE STOLICI METODOU ELISA
Kvalitativní / kvantitativní stanovení antigenu Giardia intestinalis ve stolici za použití metody ELISA (dvojitý sendvič).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
4
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 390 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84115 STANOVENÍ ANTI TRICHINELLA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA /
Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 197 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84116 STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgA ELISA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:18 ZUM: ne
Body: 527 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84117 STANOVENÍ ANTI JATERNÍ FASCIOLÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA /
Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp.jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84118 STANOVENÍ ANTI TOXOPLASMA IgM (IgA, IgE) METODOU ISAGA
Při stanovení různých izotypů z jednoho vzorku séra se výkon vykazuje opakovaně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:16 ZUM: ne
Body: 711 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84119 STANOVENÍ ANTI HYDATIDÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA /
Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 230 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84121 STANOVENÍ ANTI CYSTICERKÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA /
Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 122 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84123 STANOVENÍ ANTI FILARIA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA /
Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 154 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84125 STANOVENÍ ANTI LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA Ig NEPŘÍMÁ MIKROHEMAGLUTINAČNÍ REAKCE / IHA /
Nepřímá mikrohemaglutinační reakce pro zjištění protilátek v séru, příp. jiných tělních tekutinách se subjektivním hodnocením.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 524 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84126 STANOVENÍ CELKOVÝCH PROTILÁTEK PROTI TOXOPLASMA GONDII METODOU LATEX AGLUTINAČNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84127 PRŮKAZ ANTI TRYPANOSOMA CRUZI IgG IHA
Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Trypanosoma cruzi v séru metodou nepřímé hemaglutinace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 167 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84129 PRŮKAZ ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA IgG IHA
Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Entamoeba histolytica v séru metodou nepřímé hemaglutinace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 495 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84131 PRŮKAZ ANTI LEISHMANIA DONOVANI IgG IHA
Stanovení hladiny protilátek třídy IgG proti Leishmania donovani v séru metodou nepřímé hemaglutinace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 231 ZULP:ne

Odbornost: lékařská parazitologie
84141 CIK - PEG ELISA IgM (IgG) /DETEKCE PROTILÁTEK V CIRKULUJÍCÍCH IMUNOKOMPLEXECH/
Test je založen na precipitaci a disociaci cirkulujících imunokomplexů/CIK/ v séru nemocných pomocí polyethylenglykolu a následné detekci antiborreliových protilátek v disociovaném CIK metodou ELISA IgM nebo IgG.Kalkulace na jeden izotyp.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 583 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz