Počet nalezených záznamů: 76

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82011 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÉHO MATERIÁLU (HNIS, RÁNA, PUNKTÁT, POŠEVNÍ SEKRET, APOD.)
Použití minimálně 3, maximálně 5 druhů pevných půd a 1 pomnožovací aerobní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
3
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:22 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82013 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ STOLICE
Očkování na 2-3 selektivně diagnostické půdy pevné (na salmonely, shigely, yersinie) a na 1 tekutou, vyočkování na 1-2 selektivně diagnostické půdy pevné.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
3
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82015 KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI
Standardní mikrometoda nebo analogická metoda využívající kalibrovaných kliček apod. Součástí je stanovení počtu zárodků, příp. izolace čisté kultury.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:11 ZUM: ne
Body: 31 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82017 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETRENÍ MATERIÁLU Z RESPIRAČNÍHO TRAKTU (KRK, NOS, SPUTUM APOD.)
Očkování na minimálně 2, max. 3 půdy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:9 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82019 SEMIKVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA
Homogenizace broncholyzinem, zkrácená řada ředění, vyočkování na pevné půdy, kultivace za zvýš. tenze CO2 (např. v anaerostatu), počítání kolonií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
3
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:24 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82020 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ SPUTA DLE MULDERA
Minim. trojnásobný oplach vločky sputa sterilním fyziol. roztokem za mikroskopické kontroly po obarvení dle Grama, očkování pevných půd. Součástí jsou mikroskopické kontroly zpracovávaného vzorku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:79 ZUM: ne
Body: 161 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82021 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ LIKVORU
Očkování sedimentu na racionálně vybrané půdy, odečtení, vyhodnocení. Součástí je zpracování vzorku centrifugací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
6
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:34 ZUM: ne
Body: 71 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82023 ZÁKLADNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ HEMOKULTURY
Opakovaná vyočkování z aerobní pomnožovací půdy obohacené řadou složek. Kód lze využít i pro kultiv. vyšetření tkáňových štěpů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
5
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 114 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82025 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO
Užití 2 obohacených půd, z toho 1 zároveň selektivní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:17 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82027 VYŠETŘENÍ ANAEROBNÍ METODOU
Výkon sdružuje všechny postupy využívající anaerobní kultivace alespoň na 2 typech půd a v zařízení na anaerobní podmínky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
9
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:34 ZUM: ne
Body: 105 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82029 KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ
Cílené vyšetření na 1 půdě. Současně se základním kultivačním vyšetřením lze vykázat jen výjimečně, pokud si epidemická situace vyžádá použití většího počtu půd, než je stanoveno (např. u podezření na choleru nebo pertussi) .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
0
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82031 KULTIVACE CÍLENÁ ANAEROBNÍ NEBO MIKROAEROFILNÍ
Užití 1 půdy a zařízení k anaerobní kultivaci. Lze užít i k rodové identifikaci anaerobů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:13 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82033 KONTROLA STERILITY KLINICKÉHO VZORKU
Užití 1-2 tekutých půd s případným vyočkováním.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:9 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82035 STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH INHIBIČNÍCH KONCENTRACÍ (MIK) NA ANTITUBERKULOTIKA A CHEMOTERAPEUTIKA MIKROMETODOU
Stanovení MIK je prováděno v UH destičkách s použitím Šulovy půdy. Tímto způsobem jsou stanoveny MIK AT, která nejsou běžně používána k léčbě tuberkulózy a mykobakterióz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:84 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82037 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU
Zahrnuje kultivační metody primárně steril. materiálu krev, punktáty a pod.s automatickou detekcí růstu bakterií prostřednictvím detekce změn (uvolňování izotop. znač. CO2,změn pH, rH a pod.) kultivačního media měřených vysoce citlivým automatickým detekč
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
5
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 238 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82039 PŘÍMÝ PRŮKAZ MIKROORGANISMU NEBO JEHO IDENTIFIKACE METODOU DNA SONDY NEBO RIBOTYPIZACÍ BEZ AMPLIFIKACE (MIMO MYKOBAKTERIÍ)
Zahrnuje všechny potřebné úkony k průkazu, počítá se na každou použitou DNA sondu jednou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:21 ZUM: ne
Body: 418 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82041 PRŮKAZ DNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ
Hrazen pouze v případech, kdy mikroskopie, resp. kultivace jsou nemožné, resp. málo citlivé, či zdlouhavé (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species. Je navržen jako agregovaný výkon za
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1061 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82043 PRŮKAZ RNA MIKROORGANISMU V KLINICKÉM MATERIÁLU HYBRIDIZAČNÍ SONDOU S AMPLIFIKACÍ (NAPŘ. METODOU " NASBA" - NUCLEIC ACID SEQENCE BASED AMPLIFICATION)
Hrazen pouze v případech, kdy mikroskopie, resp. kultivace jsou nemožné, resp. málo citlivé, či zdlouhavé (HIV, chlamydie, mykobakterie, a další obtížně prokazovatelná agens). Omezení frekvencí 4/1rok na jedno species. Dekontaminace mat., homogenizace,
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:33 ZUM: ne
Body: 2359 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82045 FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENT. NA JINÉM NOSIČI)
Jde o přípravu frakce 19S IgM pro další testy. Vykazuje se k testu, který se provádí. Na př. 19S IgM FTA-ABS test.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
S2
8
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 496 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82047 STANOVENÍ POČTU ZÁRODKŮ KLASICKÝM POSTUPEM (NA 1 RŮSTOVOU SKUPINU MIKROBŮ)
Několikanásobná ředění vzorku, 3 misky na ředění.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:62 ZUM: ne
Body: 198 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82049 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO BĚŽNÉM OBARVENÍ (GRAM, ZIEHL - NIELSEN AJ.)
Sdruženy všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetřuje po obarvení jednoduchém i diagnostickém (kromě barvení fluorescenčního). Zahrnuje případnou semikvantifikaci jednotlivých elementů na křížky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:14 ZUM: ne
Body: 26 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82051 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ PO FLUORESCENČNÍM BARVENÍ
Jako u výkonu 82049, ale pomocí vyšetření fluorescenčním mikroskopem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:14 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82053 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO PREPARÁTU
Zahrnuje všechny postupy, kdy se klinický vzorek nebo kultura vyšetř. v tekutém médiu a pozorují při běžném osvětlení nebo ve fázovém či jiném kontrastu. Výkon lze povolit všem odbornostem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A0
2
3
OM:
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82055 MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ V ZÁSTINU
Při vyšetření na syfilis se vykazuje opakovaně až 4x, podle počtu pořízených preparátů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82056 MIKROSKOPICKÉ STANOVENÍ MIKROBIÁLNÍHO OBRAZU POŠEVNÍHO (MOP)
Rozumí se 1 preparát a hodnocení mikroskopem s imerzním objektivem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:14 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82057 IDENTIFIKACE KMENE ORIENTAČNÍ JEDNODUCHÝM TESTEM
Určení pomocí zkoušky na 1 půdě (na př. CAMP-test). Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A0
1
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:7 ZUM: ne
Body: 13 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82059 IDENTIFIKACE KMENE PODROBNÁ
Obvyklá konečná biochemická identifikace kmene s použitím komerční soupravy. Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení výsledku. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 260 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82061 IDENTIFIKACE ANAEROBNÍHO KMENE PODROBNÁ
Identifikace kmene na základě biochemických vlastností a rezistence, a to v anaerobním zařízení. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
9
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:29 ZUM: ne
Body: 306 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82063 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU
Zahrnuje přípravu inokula a vyhodnocení. Metoda je určena jen pro aerobní, rychle rostoucí nenáročné bakterie. U náročných, pomalu rostoucích bakterií a většiny anaerobů je metodou volby metoda kvantitativní. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A0
1
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:7 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82065 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU
Očkování standardně připraveného inokula mikrobů do mikrotitrační destičky s antibiotiky k vyšetření kvantitativní citlivosti. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:21 ZUM: ne
Body: 50 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82067 STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB U ANAEROBNÍCH BAKTÉRIÍ
Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:14 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82069 STANOVENÍ PRODUKCE BETA-LAKTAMÁZY
Skríningový test z primokultury nebo izolátu pro rychlé určení enzymu rozkládajícího penicilinová antibiotika. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A0
1
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82071 STANOVENÍ HLADINY ATB V TĚLNÍCH TEKUTINÁCH A TKÁNÍCH
Mikrobiologická metoda ke stanovení aktuální hladiny antibiotika v séru pacienta. Absolutní indikací je aplikace toxických antibiotik u pacientů s poruchou vitálních funkcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 314 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82073 STANOVENÍ MBC NEBO SBT (TEST BAKTERICIDIE SÉRA)
Stanovení úplného letálního účinku antibiotika na mikroba izolovaného od pacienta, příp. stanovení baktericidní koncentrace pacientova séra (likvoru) na tohoto mikroba.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 226 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82075 STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG (NEBO CELKOVÝCH) PROTI ANTIGENŮM HB (HEPATITIDY B), HIV
Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HIV)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 263 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82077 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ HEPATITID MIMO HBV A HIV A PROTILÁTEK TŘÍDY IgM PROTI HBV A HIV (ELISA)
Každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HCV)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 361 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82079 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ANTIGENŮM VIRŮ (MIMO VIRŮ HEPATITID, HIV, EBV) BAKTERIÍ, PRVOKŮ (ELISA)
Každý jeden antigen, každé jedno ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 466 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82081 BIOLOGICKÝ POKUS NA ZVÍŘETI
Lze užít i pro izolaci viru na sajících myšatech. Zahrnuje ev.pitvu pokusného zvířete.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 449 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82083 PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO TOXINU BIOLOGICKÝM POKUSEM NA ZVÍŘETI
Lze vykázat i při průkazu toxinu na tkáňových kulturách, resp. metodami reversní pasivní aglutinace, latexaglutinace, ELISA a pod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 492 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82085 STANOVENÍ PROTILÁTEK PRECIPITACÍ
Za každý jeden použitý antigen. Precipitační agarová reakce dle Ouchterlonyho.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
J1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82087 STANOVENÍ PROTILÁTEK AGLUTINACÍ
Za každý 1 testovaný antigen. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
0
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 26 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82089 STANOVENÍ ANTIKANDIDOVÝCH PROTILÁTEK
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:23 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82091 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU REAKCE INHIBICE HEMOLYSY (ASTAL, ASLO)
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82093 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU KONSUMPCE KOMPLEMENTU
Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý užitý antigen se vykazuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 48/1 den
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 161 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82095 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODAMI INHIBICE HEMAGLUTINACE (HIT)
Pouze za podmínky úspěšné účasti v systému externí kontroly. Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:14 ZUM: ne
Body: 155 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82097 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV (ELISA)
Za každou 1 třídu protilátek za každý 1 antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 424 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82099 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI OSTATNÍM PŮVODCŮM PARAZITÁRNÍCH NÁKAZ (MIMO TOXOPLASMA GONDII) ( ELISA)
Každé 1 ředění séra. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 510 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82111 PRŮKAZ PROTILÁTEK NEPŘÍMOU HEMAGLUTINACÍ NA NOSIČÍCH
Každý jeden antigen. Každá 4 započatá ředění. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82113 PRŮKAZ PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENCÍ
Každý 1 antigen, každé 1 ředění séra. Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut. Kalkulace pro základní titraci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 325 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82115 PRŮKAZ VIROVÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU NEBO IDENTIFIKACE VIRU LATEXAGLUTINACÍ
Kalkulace pro každý jeden antigen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 140 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82117 PRŮKAZ ANTIGENU VIRU (MIMO VIRY HEPATITID), BAKTERIE, PARAZITA (ELISA)
Každý jeden antigen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 469 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82119 PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRŮ HEPATITID (ELISA)
Každý jeden antigen. Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HBsAg)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 214 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82121 PRŮKAZ ANTIVIROVÝCH PROTILÁTEK VIRUSNEUTRALIZAČNÍM TESTEM NA TK A IN VIVO (VNT)
Každý použitý antigen se vykazuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 24/1 den
A1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 468 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82123 PRŮKAZ BAKTERIÁLNÍHO, VIROVÉHO, PARAZITÁRNÍHO EV. JINÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU IMUNOFLUORESCENCÍ
Za každý jeden antigen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 307 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82125 PŘÍMÝ PRŮKAZ SKUPINOVÉHO ANTIGENU STREPTOKOKA NA SLIZNICÍCH
Identifikace Streptococus pyogenes ( Streptokok skupiny A) z tamponu (krční výtěr).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82127 RYCHLÁ, PŘÍMÁ DIAGNOSTIKA ANTIGENŮ SPIROCHET, BORRELIA BURGDORFERI, POMOCÍ ELEKTRONOVÉ (EM) A IMUNOELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE (IEM)
Spirochety jsou detekovány v klinickém materiálu, krvi,CSF, moči buď přímou neselektivní metodou (EM) nebo inkubací s neznačenými či značenými protilátkami metodou IEM.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
J1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 998 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82129 PŘÍMÁ IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO NEBO MYKOTICKÉHO ANTIGENU V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU
Kalkulace pro každý jeden antigen. Latexaglutinace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 24/1 den
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 103 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82131 IDENTIFIKACE BAKTERIÁLNÍHO KMENE V KULTUŘE (POMNOŽENÍ LATEXAGLUTINACÍ)
Kalkulace pro každý jeden antigen.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 24/1 den
J1
3
0
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82135 KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ
Nezapočítány inkubace delší než 30 minut. (dpo 222 - jen HBsAg)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:6 ZUM: ne
Body: 941 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82137 KONFIRMAČNÍ TEST NA ANTI-HCV PROTILÁTKY
Pouze u pozitivních pacientů. Metoda založená na principu LIA (Line immunoassy) resp.Western blot.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 1618 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82139 ERICSONŮV TEST (OCH - TEST)
Test ke stanovení titru heterofilních protilátek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
3
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82141 PAUL - BUNNELL - DAVIDSOHNŮV TEST
Nezahrnuje inkubace delší než 30 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 68 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82143 TPI TEST - NELSON - MAYERŮV IMOBILIZAČNÍ TEST
Specifický biologický treponemový test užívaný při stanovení diagnózy syfilis, před zahájením léčby a po úspěšném léčení před vyřazením příslušného jedince z dispenzární péče PN (pohlavně nemocných).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 502 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82145 RRR
Netreponemový vyhledávací test na syfilis s vizualizovaným antigenem. Kalkulace pro 1 vyšetření v séru a jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
J1
3
1
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82147 DIAGNOSTIKA LEPTOSPIROZY AGLUTINAČNĚ - LYTICKOU REAKCÍ (1 ANTIGEN)
Kvantitativní stanovení manuální titrací. Kalkulace pro základní titraci na 1 antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 24/1 den
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82149 SEROTYPIZACE STŘEVNÍCH A JINÝCH PATOGENŮ
Kalkulace pro jednu aglutinaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 24/1 den
J0
1
0
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82211 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA MYKOBAKTERIA
Kultivační průkaz mykobakterií je prováděn na 4 kultivačních médiích. Pro dekontaminaci vzorku je používána metoda s laurylsulfátem sodným nebo jiná standardní metoda. Růst je hodnocen po 3, 6 a 9 týdnech inkubace při 37°C (event. 32°C a 42°C).Pouze za po
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:18 ZUM: ne
Body: 148 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82213 IDENTIFIKACE MYKOBAKTÉRIÍ PODROBNÁ
Identifikace podmíněně patogenních mykobakterií - určení species. Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
53
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:137 ZUM: ne
Body: 936 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82215 STANOVENÍ CITLIVOSTI MYKOBAKTÉRIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (1 PREPARÁT)
Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 12/1 den
A1
3
7
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:27 ZUM: ne
Body: 387 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82217 CÍLENÁ IDENTIFIKACE KLASICKÝCH MYKOBAKTÉRIÍ
Pouze za podmínky úspěšné účasti pracoviště v systému externí kontroly.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:42 ZUM: ne
Body: 216 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82219 SCREENINGOVÉ ROZLIŠENÍ MYKOBAKTERIÍ TB KOMPLEXU OD MYKOBAKTERIÍ OSTATNÍCH RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU
Rozliší během 5-ti dnů TB mykobakterie od mykobakterií ostatních než TB komplex.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:49 ZUM: ne
Body: 831 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82221 PRIMÁRNÍ ISOLACE MYKOBAKTERIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU
Zkracuje dobu vyšetření z 6 týdnů na 4 - 10 dnů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 302 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82223 RYCHLÝ TEST CITLIVOSTI MYKOBAKTERIÍ NA ANTITUBERKULOTIKA (5 ZÁKLADNÍCH) S AUTOMATICKÝM VYHODNOCENÍM V UZAVŘENÉM SYSTÉMU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:57 ZUM: ne
Body: 1310 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82225 RYCHLÁ DRUHOVÁ IDENTIFIKACE MYKOBAKTERIÍ GENETICKÝMI SONDAMI
Výkon je kalkulován na 1 sondu. Lze ho tedy na jeden izolát vykázat tolikrát, kolik sond bylo nutno použít.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:26 ZUM: ne
Body: 432 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82231 KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MYKOPLASMAT A L-FOREM BAKTÉRIÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
6
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:22 ZUM: ne
Body: 157 ZULP:ne

Odbornost: lékařská mikrobiologie
82233 IDENTIFIKACE MYKOPLASMAT
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:22 ZUM: ne
Body: 177 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz