Počet nalezených záznamů: 255

Odbornost: klinická biochemie
81111 A L T STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81113 A S T STATIM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81115 ALBUMIN SÉRUM (STATIM)
Urgentní stanovení koncentrace albuminu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81117 AMYLASA (SÉRUM, MOČ) STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace alfa amylázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 72 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81119 AMONIAK STATIM
Urgentní stanovení koncentrace amoniaku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 91 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81121 BILIRUBIN CELKOVÝ STATIM
Urgentní stanovení koncentrace celkového bilirubinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81123 BILIRUBIN KONJUGOVANÝ STATIM
Urgentní stanovení koncentrace konjugovaného bilirubinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81125 BÍLKOVINY CELKOVÉ (SÉRUM) STATIM
Urgentní stanovení koncentrace celkové bílkoviny v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81127 BÍLKOVINY PRŮKAZ (MOČ) STATIM
Urgentní provedení průkazu bílkoviny v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81129 BÍLKOVINA KVANT. (MOČ, VÝPOTEK, CSF) STATIM
Urgentní stanovení koncentrace bílkoviny v moči, výpotku nebo lignosu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81131 HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace hydroxybutyrátdehydrogenázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81133 KYSELINA PYROHROZNOVÁ STATIM
Urgentní stanovení pyrohroznové kyseliny v krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81135 SODÍK STATIM
Urgentní stanovení koncentrace sodného kationtu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81137 UREA STATIM
Urgentní stanovení koncentrace močoviny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81139 VÁPNÍK CELKOVÝ STATIM
Urgentní stanovení celkového vápníku v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81141 VÁPNÍK IONIZOVANÝ STATIM
Urgentní stanovení vápenatého kationtu v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81143 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace laktátdehydrogenázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81145 DRASLÍK STATIM
Urgentní stanovení draselného kationtu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81147 FOSFATÁZA ALKALICKÁ STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace ALP.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81149 FOSFOR ANORGANICKÝ STATIM
Urgentní stanovení koncentrace anorganického fosforu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81151 GALAKTOZA STATIM
Urgentní stanovení koncentrace galaktózy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 81 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81153 GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) STATIM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81155 GLUKOSA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ STATIM
Urgentní stanovení koncentrace glukózy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81157 CHLORIDY STATIM
Urgentní stanovení koncentrace chloridů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81159 CHOLINESTERÁZA STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace pseudocholinesterázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81161 AMYLÁZA PANKREATICKÁ STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace pankreatické alfa amylázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 101 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81163 KETOLÁTKY STATIM
Urgentní stanovení koncentrace ketolátek v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81165 KREATINKINÁZA (CK) STATIM
Urgentní stanovení celkové katalytické koncentrace kreatinkinázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 71 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81167 KREATINKINÁZA IZOENZYMY (CK-MB) STATIM
Urgentní stanovení izoenzymu CK-MB.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 122 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81169 KREATININ STATIM
Urgentní stanovení koncentrace kreatininu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81171 KYSELINA MLÉČNÁ(LAKTÁT) STATIM
Urgentní stanovení koncentrace mléčné kyseliny v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 52 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81173 LIPÁZA STATIM
Urgentní stanovení katalytické koncentrace lipázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 81 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81175 HCG STATIM
Urgentní stanovení choriogonadotropinu v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81211 GLUKOSA MOČ KVALITATIVNĚ
Glukosa a ketony v moči kvalitativně. Výkon nelze kombinovat s výkonem 81347, 09123.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 6 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81213 LAMBLIE
Kvalitat. mikroskop. vyšetření v duodenální šťávě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 6 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81215 FENOLOVÉ LÁTKY
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81217 CYSTIN V MOČI KVANTITATIVNĚ
Kvantitativní stanovení celkového cystinu v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 489 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81219 PH MOČE
Stanovení pH-metrem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81221 POTNÍ TEST
Kvantitativní stanovení sodíku a chloridů v potu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 156 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81223 SPEKTROFOTOMETRIE BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
Absorbční křivka plodové vody, séra, moči ev. CSF.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81225 HAPTOGLOBIN - TYPIZACE
Kvalitativní stanovení Hp typu ve škrobovém gelu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 123 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81227 PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) - VOLNÝ
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 389 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81229 FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY
Semikvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 206 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81231 METHEMOGLOBIN - KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
Heparinizovaná plná krev kapilární nebo žilní s chelatonátem draselným.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81233 KARBONYLHEMOGLOBIN KVANTITATIVNĚ
Stanovení v plné citrátové krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81235 TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA 125
Kvantitativní imunochemické vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 491 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81237 TROPONIN - T ELISA
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 979 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81239 ANALÝZA MOČE MIKROSKOPICKY VE FÁZOVÉM KONTRASTU
Vyšetření morfologie erytrocytů po předchozím chemickém vyšetření moče a močového sedimentu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81241 SÍRANY ANORGANICKÉ V MOČI
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81243 TITROVATELNÁ ACIDITA MOČE, VYLUČOVÁNÍ AMONIAKU
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 36 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81245 POČÍTÁNÍ LEUKOCYTŮ A ERYTROCYTŮ V PERITONEÁLNÍM DIALYZÁTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81247 BILIRUBIN NOVOROZENECKÝ
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81249 CEA (MEIA)
Stanovení karcinoembryonálního antigenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 327 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81251 SPECIELNÍ ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U HEPARINIZOVANÉHO PACIENTA
Stanovení podmínek odběru do jednoúčelové odběrové nádobky s akcelerátorem a dělícím gelem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81253 FENYLALANIN SCREENING DLE GUTHRIEHO
Stanovení semikvantitativní mikrobiologickou metodou v suché krevní kapce "JEN U NOVOROZENCE ". Výkon nemůže být vykázán současně s výkonem "SCREENING NOVOROZENECKÉ FENYLKETONURIE (PKU)".
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 13 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81257 HLINÍK - ULTRASTOPOVÉ STANOVENÍ V SÉRU
Ultrastopové stanovení dialyzovaných pacientů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 258 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81259 PORFYRINY PRŮKAZ VE TKÁNI
Detekce přítomnosti porfyrinů v biologických strukturách a tkáních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81261 IZOLACE LEUKOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE PRO ENZYMOVOU DIAGNOSTIKU DPM (DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81263 STANOVENÍ SUKCINYLACETONU V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH
Kvantitativní enzymové stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81265 VYŠETŘENÍ DPM - STANOVENÍ AKTIVIT ENZYMŮ S DETEKCÍ HPLC /HYPOXANTHINGUANIN-FOSFORIBOSYLTRANSFERASA, ADENOSINDEAMINASA AJ./
Analýza HPLC po předchozí enzymové reakci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 1048 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81267 GLUTATHIONPEROXIDÁZA
Stanovení enzymové aktivity glutathionperoxidázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 198 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81269 ANGIOTENSIN KONVERTUJÍCÍ ENZYM V SÉRU (ACE)
Stanovení enzymové aktivity angiotensin konvertujícího enzymu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 212 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81271 SUPEROXIDDISMUTÁZA
Stanovení enzymové aktivity superoxiddismutázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 119 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81273 STANOVENÍ FENOTYPU PROTEÁZOVÉHO INHIBITORU (AAT)
Stanovení izoelektrickou fokusací nebo ekvivalentními metodami.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 184 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81275 PRŮKAZ MAKROAMYLÁZOVÉHO KOMPLEXU
Průkaz makroamylázového komplexu gelovou filtrací na tenké vrstvě nebo elektroforeticky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
7
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:7 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81279 STANOVENÍ CYTOPLASMATICKÉ A MITOCHONDRIÁLNÍ AST
Elektroforetické stanovení s UV detekcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
7
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:7 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81281 PRÚKAZ DĚDIČNĚ PODMÍNĚNÝCH VARIANT POLYFORMISMU AMYLASY A SLINNÉ A PANKREATICKÉ AMYLASY KREVNÍHO SÉRA A MOČI
Separace isoenzymů amylasy elektroforesou pro diagnostiku onemocnění. pankreatu, slin. žláz, neoplasií někt. orgánů či tkání. Polymorf. varianty amylasy jsou markerem geneal. šetření, protože AMY2B lokus je referenč. lokusem chromosomu 1 v obl. p21.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 52 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81283 STANOVENÍ ENDOTOXINU
Kvantitativní stanovení gramnegativních bakteriálních endotoxinů ve vodě, roztocích nebo parenterální výživě, v plazmě a ve frakcích plazmy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 486 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81285 MALONDIALDEHYD V PLAZMĚ /MDA/
Stanovení koncentrace malondialdehydu v plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 13 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81287 PABA TEST - SÉROVÁ HLADINA HPAB
Pouze laboratorní výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 114 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81289 LIPÁZA - KINETICKY - CHROMOGENNÍ METODA
Lipáza - metoda s chromogenním substrátem, stanovení v séru, plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 199 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81291 IZOLACE A STANOVENÍ MAKROAMYLÁZY V SÉRU
Separace makroformy gelovou filtrací a stanovení aktivity v séru/plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 320 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81293 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ SELENU V SÉRU, MOČI, VLASECH
Spektrofluorimetrické stanovení komplexu Se-DAN po destrukci organické. matrice mokrým spálením, redukcí Se6+ na Se4+ a vyvázáním rušících iontů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 522 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81295 STANOVENÍ INSULIN - LIKE GROWTH FACTOR - BINDING PROTEIN 1 / IGF BP - 1/
Stanovení IGF BP - 1 v lidském séru nebo plasmě, event. v jiných biolog. tekutinách imunoenzymat. metodou pomocí komerčních souprav.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 592 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81297 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM
Komplexní vyšetření provedené klinickým biochemikem hrazeno pouze ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliárním vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 241 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81299 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM
Cílené vyšetření pacienta při konkrétních obtížích provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo v rámci konzilia.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 122 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81311 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM BIOCHEMIKEM
Kontrolní vyšetření k posouzení zdrav. stavu pacienta provedené klinickým biochemikem ve specializovaných metabolických poradnách nebo při konziliu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 61 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81313 VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
Vizuální zhodnocení před a po centrif., centrifugace, Pandyho reakce, kvalitativní vyšetř. hemoglobinu, vyšetř. celkové bílkov., cukru, vyhodnocení .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81315 REGISTRAČNÍ SPEKTROFOTOMETRIE NATIVNÍHO MOZKOMÍŠNÍHO MOKU
Diferenciace derivátů krevních barviv v mozkomíšním moku k rozlišení. patologického nebo arteficiálního krvácení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81317 INSULIN - LIKE GROWTH FACTOR - BINDING PROTEIN 3 (IGF BP - 3)
Stanovení IGF BP-3 v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav. (sériové stanovení pro 25 pacientů)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1452 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81319 STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU RŮSTOVÉHO HORMONU (GH-BP)
Analýza vazebného proteinu růstového hormonu je založená na vazebnosti růstového hormonu k vlastnímu vazebnému proteinu, který je přítomen v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:65 ZUM: ne
Body: 225 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81321 STANOVENÍ VAZEBNÉHO PROTEINU VITAMÍNU D (D BP)
Stanovení vazebného proteinu vitamínu D v séru, plazmě nebo moči imunochemickou metodou komerčním kitem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
8
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 1095 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81323 ADENOSINDEAMINÁZA
Adenosideamináza - stanovení v erytrocytech.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81325 ANALÝZA MOČI MIKROSKOPICKY KVANTITATIVNĚ
Sediment močový kvantitativní (Hamburger).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81327 ALBUMIN - PRŮKAZ V MOČI
Semikvantitativní průkaz v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81329 ALBUMIN (SÉRUM)
Fotometrické stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81331 ALBUMIN V MOZKOMÍŠNÍM MOKU
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 188 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81333 ALDOLÁZA
Aldoláza - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 26 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81335 ALFA-AMINODUSÍK
Alfa-aminodusík - stanovení v séru (plasmě) Kjeldahlovou metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81337 A L T
Alaninaminotransferáza - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81339 AMINOKYSELINY STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ
Kvantitativní stanovení celkového spektra 20 aminokyselin volných nebo vázaných kapalinovou chromatografií.Typ automat. analyzátoru není rozhodující, náklady HPLC, klasickou LC nebo GC jsou přibližně rovnocené.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 584 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81341 AMONIAK
Amoniak - stanovení v plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81343 POMĚR LECITIN/SFINGOMYELIN V AMNIOVÉ TEKUTINĚ
Vyšetření kvantitativního poměru uvedených fosfolipidů v amniové tekutině.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 302 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81345 AMYLÁZA
Amyláza - stanovení v séru a moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81347 ANALÝZA MOČI CHEMICKY A MIKROSKOPICKY
Chemické vyšetření moče a mikroskop. vyš. sedimentu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 25 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81349 ŽALUDEČNÍ OBSAH - TITRAČNÍ ANALÝZA
Žaludeční obsah - titrační analýza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81351 ANDROSTENDION
Kvantitativní stanovení v séru, ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 247 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81353 ANGIOTENSIN
Stanovení angiotensinu I, jako ukazatele plazmatické reninové aktivity.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 237 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81355 APOLIPOPROTEINY AI NEBO B
Apolipoproteiny AI nebo B - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 202 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81357 A S T
Aspartátaminotransferáza - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81359 BENCE - JONESOVA BÍLKOVINA V MOČI
Kvalitativní orientační termoprecipitační test.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 10 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81361 BILIRUBIN CELKOVÝ
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81363 BILIRUBIN KONJUGOVANÝ
Stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81365 BÍLKOVINY CELKOVÉ
Bílkoviny celkové - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81367 BÍLKOVINA KVALITATIVNĚ (MOČ)
Průkaz bílkovin v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 6 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81369 BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK)
Stanovení bílkovin v moči, likvoru, výpotku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81371 BETA - KAROTEN
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81373 KYSELINA CITRONOVÁ
Kyselina citronová v moči kvantitativně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 115 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81375 KRYOGLOBULINY KVANTITATIVNĚ
Kryoglobuliny kvantitativně v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81377 SACHARIDY TENKOVRSTEVNOU CHROMATOGRAFIÍ V MOČI
Kvalitativní průkaz sacharidů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 260 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81379 CYSTIN V MOČI KVALITATIVNĚ
Cystin v moči kvalitativně - průkaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81381 HYDROXYBUTYRÁTDEHYDROGENÁZA (HBDH)
Stanovení HBDH v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 39 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81383 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D)
Stanovení LD v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81385 LAKTÁTDEHYDROGENÁZA - IZOENZYMY
Separace a kvantitativní stanovení frakcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81387 KYSELINA DELTA-AMINOLEVULOVÁ
Kyselina delta-aminolevulová - stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 71 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81389 DEHYDROEPIANDROSTERON SULFÁT (DHEA-S)
Stanovení DHEA-S v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81391 DISACHARIDY
Kvantitativní chromatografické stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 225 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81393 DRASLÍK
Stanovení draslíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81395 ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (MOČ, MOZKOMÍŠNÍ MOK)
Elektroforetická separace bílkovin moči nebo likvoru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 350 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81397 ELEKTROFORÉZA PROTEINŮ (SÉRUM)
Separace a kvantitativní stanovení frakcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81399 ESTRIOL VOLNÝ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 127 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81411 ESTROGENY CELKOVÉ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 141 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81413 FENYLALANIN
Fenylalanin - kvantitativní stanovení v séru/moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 209 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81415 FENYLKETONY V MOČI
Fenylketony v moči - kvalitativní průkaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81417 FOSFOLIPIDY
Fosfolipidy - stanovení v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 81 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81419 FOSFATÁZA KYSELÁ CELKOVÁ
Fosfatáza kyselá celková - stanovení v séru/plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81421 FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP)
Stanovení ALP v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81423 FOSFATÁZA ALKALICKÁ IZOENZYMY
Separace a kvantitativní stanovení frakcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 305 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81425 FOSFATÁZA KYSELÁ - PROSTATICKÁ
Fosfatáza kyselá - prostatická stanovení v séru/ plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81427 FOSFOR ANORGANICKÝ
Stanovení anorganického fosforu v séru, moči, popř. dalších tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81429 FRUKTÓZA
Fruktóza - stanovení v séru, plasmě, krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 85 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81431 GALAKTÓZA
Kvantitativní stanovení v plné krvi ev. moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81433 GALAKTOSA-1-FOSFÁTURIDYLTRANSFERÁZA
Galaktosa-1-fosfáturidyltransferáza v erytrocytech.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 522 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81435 GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT)
Stanovení katalytické koncentrace GMT v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81437 GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA (GLDH)
Stanovení GLDH v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 39 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81439 GLUKÓZA KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
Krev, sérum, moč, jiný materiál.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81441 GLUKOSA TESTAČNÍM PROUŽKEM A GLUKOMETREM
Glukosa semikvantitativně v krvi glukometrem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81443 GLUKOZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (WHO)
Glukozový toleranční test (jen podání testačního nápoje).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 31 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81445 GLUTATHION CELKOVÝ A REDUKOVANÝ
Glutathion celkový a redukovaný - enzymaticky v plné krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
7
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:7 ZUM: ne
Body: 214 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81447 GLYKOVANÉ PROTEINY
Glykované proteiny - stanovení v séru (fruktosamin).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 104 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81449 GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN
Glykovaný hemoglobin - HbA1 stanovení v plné krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 194 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81451 HEMOGLOBIN VOLNÝ V PLAZMĚ
Spektrofotometrické stanovení, umožňuje souběžně určit hemoglobulin a bilirubin (jako albumin - bilirubinový komplex).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81453 HYDROGENUHLIČITANOVÝ ANION
Kvantitativní stanovení HCO3 v plasmě enzymaticky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 233 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81455 KYSELINA 5 - HYDROXYINDOLOCTOVÁ - PRŮKAZ
Kvalitativní průkaz v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81457 KYSELINA 5 - HYDROXYINDOLOCTOVÁ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 97 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81459 HLINÍK
Stanovení hliníku v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81461 HOMOCYSTEIN CELKOVÝ
Kvantitativní stanovení v séru ev. moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 437 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81463 KYSELINA HOMOGENTISOVÁ - PRŮKAZ V MOČI
Kvalitativní průkaz homogentisové kyseliny v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 8 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81465 HOŘČÍK
Stanovení hořčíku v séru, plasmě, moči nebo jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81467 HYDROXYPROLIN CELKOVÝ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81469 CHLORIDY
Stanovení v séru, moči, příp. jiných biologických materiálech.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81471 CHOLESTEROL CELKOVÝ
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81473 CHOLESTEROL HDL
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81475 CHOLINESTERÁZA
Stanovení pseudocholinesterázy v séru a plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81477 CHYMOTRYPSIN VE STOLICI
Stanovení chymotrypsinu ve vzorku stolice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 165 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81479 CLEARANCE INULINOVÁ
Pouze stanovení inulinu a výpočty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 241 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81481 AMYLÁZA PANKREATICKÁ
Stanovení pankreatického izoenzymu AMS.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 98 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81483 KONKREMENT MOČOVÝ KVALITATIVNĚ
Orientační analýza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 85 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81485 KONKREMENT MOČOVÝ - KVANTITATIVNÍ ANALÝZA
Včetně analýzy krystalových fází.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 332 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81487 KARNITIN
Karnitin - stanovení v séru ev. moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 309 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81489 METABOLITY KATECHOLAMINŮ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81491 KETOLÁTKY
Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81493 KREATIN
Kvantitativní stanovení v séru a moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81495 KREATINKINÁZA (CK)
Stanovení celkové katalytické koncentrace CK v séru, plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 68 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81497 KREATINKINÁZA IZOENZYM CK-MB
Stanovení izoenzymu CK-MB v séru nebo plazmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 119 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81499 KREATININ
Kvantitativní stanovení v séru nebo moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81511 CLEARANCE KREATININU GLOBÁLNÍ
Výpočet bez stanovení kreatininu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 4 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81513 CLEARANCE KREATININU DĚLENÁ
Výpočet bez stanovení kreatininu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81515 KYSELINA FENYLPYROHROZNOVÁ V MOČI
Kvantitativní stanovení plynovou chromatografií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 244 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81517 KYSELINA HIPPUROVÁ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81519 KYSELINA INDOLYLOCTOVÁ
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81521 LAKTÁT (KYSELINA MLÉČNÁ)
Laktát (kyselina mléčná) v séru a v mozkomíšním moku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 49 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81523 KYSELINA MOČOVÁ
Stanovení v séru a moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81525 KYSELINA SIALOVÁ
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81527 CHOLESTEROL LDL
Kvantitativní stanovení LDL - cholesterolu v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81529 LECITHIN
Kvantitativní stanovení v plodové vodě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 296 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81531 LEUCINARYLAMIDÁZA
Leucinarylamidáza - stanovení v séru, plasmě, moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81533 LIPÁZA
Lipáza - turbidimetrické stanovení v séru, plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 81 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81535 LIPIDY CELKOVÉ
Lipidy celkové - stanovení v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81537 LIPOPROTEINY - ELEKTROFORÉZA
Separace a stanovení frakcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81539 LIPOPROTEINY - BETA
Turbidimetrické stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81541 LIPOPROTEIN - Lp (a)
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 50 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81543 VOLNÉ MASTNÉ KYSELINY
Volné mastné kyseliny - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 115 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81545 MĚĎ
Stanovení mědi v séru ev. moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 81 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81547 MELANIN V MOČI
Kvalitativní průkaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81549 MUKOPOLYSACHARIDY
Mukopolysacharidy - stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 108 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81551 MUKOPROTEINY
Mukoproteiny - stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81553 MYOGLOBIN V MOČI
Kvalitativní průkaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81555 N - ACETYL - ß - D - GLUKOSAMINIDÁZA (NAG)
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81557 N - ACETYL - ß - D - GLUKOSAMINIDÁZA (NAG) - IZOENZYMY
Kvantitativní stanovení NAG izoenzymů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 314 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81559 5 - NUKLEOTIDÁZA
5-Nukleotidáza v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 85 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81561 PRŮKAZ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ
Průkaz hemoglobinu ve stolici pseudoperoxidázovou reakcí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81563 OSMOLALITA (SÉRUM, MOČ)
Stanovení osmolality v séru, moči popř. jiných tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81565 ONKOTICKÝ TLAK
Stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81567 OXALÁTY
Oxaláty - kvantitativní vyšetření v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 147 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81569 OXYTOCIN
Kvantitativní stanovení v plasmě, ev. moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 206 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81571 PABA TEST EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU (ALTAB)
Pouze laboratorní výkon bez podání diagnostika.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81573 PANDYHO ZKOUŠKA
Kvalitativní průkaz v mozkomíšním moku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
1
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 4 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81575 PENTAGASTRINOVÝ TEST
Vyšetření žaludečního obsahu titrací, pouze laboratorní výkon bez odběru a podání. pentagastrinu
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
4
OM:
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81577 PORFOBILINOGEN
Porfobilinogen - kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81579 PORFYRINY PRŮKAZ
Orientační průkaz v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 6 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81581 PORFYRINY CELKOVÉ
Orientační průkaz v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81583 STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VOLNÉHO PROTOPORFYRINU
Jedná se o náročnou kvantitativní metodu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 308 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81585 ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
Acidobazická rovnováha - vyšetření pH, pCO2 a PO2 v krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
4
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 61 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81587 KYSELINA PYROHROZNOVÁ (PYRUVÁT)
Kvantitativní stanovení v krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81589 RIVALTOVA ZKOUŠKA
Průkaz bílkovin ve výpotku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 7 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81591 SFINGOMYELIN
Kvantitativní stanovení v plodové vodě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 296 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81593 SODÍK
Stanovení sodíku v séru, moči a ostatních tělních tekutinách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81595 17- HYDROXYKORTIKOSTEROIDY
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 205 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81597 17- OXOSTEROIDY
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 193 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81611 TRIACYLGLYCEROLY
Kvantitativní stanovení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81613 TRYPSIN, CHYMOTRYPSIN V DUODENÁLNÍ ŠŤÁVĚ
Jen laboratorní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 143 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81615 TUKY CELKOVÉ VE STOLICI
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81617 TUKY NEBO ZBYTKY POTRAVY VE STOLICI
Mikroskopické kvalitativní vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81619 UDP - GLUKURONOSYLTRANSFERÁZA
Zjištění deficitu - kvantitativním stanovením v moči po zátěži.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81621 UREA
Stanovení močoviny v séru nebo moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81623 KYSELINA VANILMANDLOVÁ
Semikvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 189 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81625 VÁPNÍK CELKOVÝ
Vyšetření v séru a moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 43 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81627 VÁPNÍK IONIZOVANÝ
Stanovení ionizovaného vápníku v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81629 VAZEBNÁ KAPACITA ŽELEZA
Stanovení vazebné kapacity železa v séru nebo plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81631 VITAMIN A
Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 228 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81633 VITAMIN C
Kvantitativní stanovení kyseliny askorbové v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81635 VITAMIN E
Kvantitativní stanovení v séru ev. plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 225 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81637 CHOLESTEROL VLDL
Kvantitativní stanovení VLDL - cholesterolu v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:4 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81639 XYLOZOVÝ TEST
Kvantitativní stanovení v krvi/moči po zátěži xylozou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 337 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81641 ŽELEZO CELKOVÉ
Stanovení celkové koncentrace železa v séru nebo plasmě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81643 ZINEK
Stanovení zinku v séru nebo moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 93 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81645 SCREENINGOVÁ VYŠETŘENÍ DPM/ DĚDIČNYCH PORUCH METABOLISMU/ ZÁKLADNÍ: BRAND, PENROSE, DNPH AJ:KALKULOVÁNA BRANDOVA ZKOUŠKA NA CYSTIN
Kvalitativní vyšetření v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81647 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DĚDIČNYCH PORUCH METABOLISMU / DÁLE DPM/: AKTIVITA BIONIDASY KVALITATIVNĚ
Kvalitativní vyšetření v krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81649 DEFICIT ADENYLOSUKCINÁTLYÁZY (SAICAR) SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DMP
Kvalitativní průkaz v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81651 VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU / DÁLE DPM/ TLC TENKOVRSTVENOU CHROMATOGRAFIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY / DÁLE GAG/, OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT
Orientační vyšetření v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 71 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81653 VYŠ. DPM - DVOUROZMĚRNÁ TLC S PREFAKCIONACÍ PURINÚ A PYRIMIDINÚ
Orientační vyšetření v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 450 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81655 VYŠETŘENÍ DP - FOTOMETRICKÉ ČI FLUORIMETRICKÉ VYŠ. - JEDNOTLIVÉ METABOLITY /GALAKTOSO - L - FOSFÁT, KYS. OROTOVÁ, AJ./
Kvantitativní vyšetření v krvi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 565 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81657 VYŠETŘENÍ DPM STANOVENÍM METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ / VLCFA, KYS.FYTANOVÁ A JINÉ / KALKULOVÁNO VYŠETŘENÍ VLCFA
Velmi dlouhé mast. kyseliny /VLCFA/ se stanovují v séru, fibroblastech nebo erytrocytech po jejich hydrolýze z triacylglycerolů a následném převedení na methylestery. Vyšetření se používá pro diagnostiku peroximál. onemoc. a pro monitorov. jejich léčby.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 234 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81659 VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITU PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ
Stanovení galaktitolu ve vzorcích moče a séra pomocí plynové chromatografie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 240 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81661 VYŠETŘENÍ DPM, STANOVENÍ METABOLITŮ PLYNOVOU CHROMATOGRAFIÍ V KOMBINACI S HMOTNOSTÍ SPEKTROMETRIÍ / GC-MS/.
Vyšetření profilu org. kyselin pomocí GC/MS. Kalkulováno pro org. kyseliny - hodnocení kvalitativní i kvantitativní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 414 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81663 STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 438 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81665 VYŠ. DPM - AKTIVITA LYSOSOMÁLNÍCH ENZYMÚ S NERADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM
V krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách , v bioptických vzorcích tkání, v krevním séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1347 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81667 VYŠ. DPM - AKTIVITA LYSOSOMÁLNÍCH ENZYMÚ S RADIOAKTIVNÍM SUBSTRÁTEM
Kvantitativní v krevních buňkách, v tkáňových kulturách fibroblastů, v amniových a j. buňkách, v bioptických vzorcích tkání, v krevním séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2368 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81669 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ DPM - VYŠETŘENÍ AMINOKYSELIN PAPÍROVOU CHROMATOGRAFIÍ
Orientační průkaz DPM aminokyselin v krvi a moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
41
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:41 ZUM: ne
Body: 137 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81671 PREGNANDIOL
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 243 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81673 PREGNANTRIOL
Kvantitativní stanovení v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81675 MIKROALBUMINURIE
Kvantitativní stanovení albuminu v moči sbírané za definované období.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 123 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81677 HEMOSIDERIN V MOČI
Průkaz v močovém sedimentu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81679 1.25-DIHYDROXYVITAMIN D (1,25 (OH)2D)
Vyšetření 1,25(OH)2D v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:65 ZUM: ne
Body: 1522 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81681 25-HYDROXYVITAMIN D (25 OHD)
Stanovení 25 OHD v lidském séru radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:65 ZUM: ne
Body: 1217 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81683 CHYLOMIKRONOVÝ TEST
Vizuální hodnocení v séru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 3 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81685 DEHYDROEPIANDROSTERON NEKONJUGOVANÝ
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 116 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81687 DIHYDROTESTOSTERON
Imunoanalytické (radioimunologické nebo enzymoimunologické LD stanovení dihydrotestosteronu v plasmě nebo v séru, využívající extrakce a chemické mikroreakce pro zvýšení specificity.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 252 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81689 JODURIE (STANOVENÍ JÓDU V MOČI)
Provádí se in vitro.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 3/1 čtvrtletí
J1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81691 PEPSINOGEN
Kvantitativní stanovení v séru - polarograficky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81693 PORFYRINY V MOČI - UROPORFYRIN A KOPROPORFYRIN
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
2
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81695 PORFYRINY VE STOLICI
Kvantitativní stanovení proto -koproporfyrinů jako součásti diferenciální diagnostiky porfyrií
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
130
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 751 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81697 PORFOBILINOGEN V MOČI ORIENTAČNĚ
Kvalitativní průkaz porfobilinogenu v moči.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
1
OM:
Čas výkonu:1 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: klinická biochemie
81699 STANOVENÍ IGF - I (INSULIN - LIKE GROWTH FACTOR)
Stanovení IGF- I v lidském séru nebo plazmě, eventuelně v jiných biologických tekutinách radioizotopovou metodou pomocí komerčních souprav.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
J1
3
13
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:65 ZUM: ne
Body: 613 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz