Počet nalezených záznamů: 4

Odbornost: léčba bolesti
80021 PRVNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI - ALGESIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: léčba bolesti
80022 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI - ALGESIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: léčba bolesti
80023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU BOLESTI - ALGESIOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: léčba bolesti
80025 MULTIDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PRŮBĚHU LÉČBY
Zhodnocení výsledků diagnostických a léčebných opatření a stanovení dalšího postupu na základě klinického rozboru konkrétního případu celým ošetřujícím týmem za spoluúčasti pacienta. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti. Pod
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz