Počet nalezených záznamů: 2

Odbornost: zdravotnická záchranná služba (ZZS)
06713 PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE, SLEDOVÁNÍ EV. TRANSPORT PACIENTA PRACOVNÍKEM ZS (SZP S ÚPLNÝM STŘEDOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM ) Á 15 MIN.
Vykazování výkonu přísně vázáno na předepsané odborné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Nelze kombinovat s žádným jiným výkonem mimo výkonu dopravy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
S2
8
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: zdravotnická záchranná služba (ZZS)
79111 LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ A ODBORNÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE Á 15 MIN., POSKYTOVANÁ LÉKAŘEM RLP
Výkon se vykazuje i během cesty k pacientovi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 163 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)

(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz