Počet nalezených záznamů: 41

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1
Pouze pro příjem na ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 52 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 26 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2
Pouze pro příjem na ARO.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANESTEZIOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78050 ANESTEZIOLOGICKÝ DOHLED BĚHEM VÝKONU Á 15 MIN.
Intenzivní sledování pacienta s ohrožením životních funkcí (ne při pobytu na lůžkové stanici ARO nebo JIP). Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Skutečně podaný LP při ambul. provedení výkonu

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78060 POSTANESTETICKÁ PÉČE PROVÁDĚNÁ ANESTEZIOLOGEM
Péče o pacienta po anestezii na probouzecím /dospávacím/ pokoji.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 166 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78111 ANESTEZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 192 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78112 INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 216 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78113 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 380 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78114 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 572 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78115 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 630 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78116 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.
Pouze s výkony Bupa D.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 665 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78117 KOMBINOVANÁ ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MIN.
Pouze s výkony Bupa E.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
6
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 718 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78130 ANESTEZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘIČTI KE KÓDU ANESTEZIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 200 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78140 ANESTEZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE Á 30 MIN, PŘIČTI K VÝKONU CELK. ANESTEZIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 420 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78210 ANALGOSEDACE INTRAVENOZNÍ
Vyžadující trvalé sledování vitálních funkcí pacienta. Nelze vykazovat s kódy intenzivní péče ani s výkony anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78220 ZAVEDENÍ SVODNÉ ANESTÉZIE NERVU A NERVOVÉ PLETENĚ ZA POUŽITÍ NEUROSTIMULÁTORU.
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 97 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Jehla stimulační

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78230 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 416 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78231 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.
Pouze s výkony Bupa D.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 451 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78232 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ ANESTEZIE Á 20 MIN.
Pouze s výkony Bupa E.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
6
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 505 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78235 EPIDURÁLNÍ NEBO SUBARACHNOIDEÁLNÍ PUNKCE S PODÁNÍM ANESTETIKA EV. OPIÁTU
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 232 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78240 ANALGEZIE KONTINUÁLNÍ EPIDURÁLNÍ EV. KONTINUÁLNÍ INTRAVENOZNÍ - 1 DEN
Pouze při kontinuálním podávání pumpou do epidurálního katetru déle jak 8 hod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 měsíc
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 227 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78242 ZAVEDENÍ EPIDURÁLNÍHO KATETRU A ZAVEDENÍ OBDOBNÉHO KATETRU PRO POKRAČUJÍCÍ ANALGEZII NEBO ANESTEZII
Včetně lokální anestezie a infúze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden, 2/1 měsíc
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 644 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78244 PŘEVAZ EPIDURÁLNÍHO KATETRU S VÝMĚNOU BAKTERIÁLNÍHO FILTRU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78250 INTRAPLEURÁLNÍ KONTINUÁLNÍ ANALGÉZIE
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 188 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Sada ke kontinuální intrapleurální analgezii

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78310 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - PRVNÍ 1/2 HOD.
Neodkladná resuscitace je rozšířena o aplikaci farmak a použití elektrotechniky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 450 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78320 NEODKLADNÁ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE ROZŠÍŘENÁ - DALŠÍ 1/2 HOD.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 364 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78810 ZAVEDENÁ HYPOTENZE
Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
15
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 278 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78812 ISOVOLEMICKÁ HEMODILUCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 týden
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 305 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78813 CVVH - KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE
Kontinuální očišťovací metoda u katabolického nebo septického nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Lze vykazovat pouze s ošetřovacími dny intenzívní péče vyššího stupně a resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 9320 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78814 FORSÍROVANÁ DIURESA
Nelze vykázat spolu s kódy intenzívní péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 162 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78815 MASIVNÍ PŘETLAKOVÉ NÁHRADY
Více než 2 litry nebo 40ml/kg během 30 minut a to pouze v rámci anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 602 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78816 REKUPERACE KRVE
Lze vykázat pouze není-li součástí výkonu operace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 618 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Sada rekuperační

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78820 TRACHEÁLNÍ INTUBACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 120 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Kanyla endotracheální speciální

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78830 ZAVEDENÍ INTRAJEJUNÁLNÍ SONDY PRO ENTERÁLNÍ VÝŽIVU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 380 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78840 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V PŘETLAKOVÉ KOMOŘE
Cyklus hyperbaroxie v přetlakové komoře se skládá z přípravné fáze, doby komprese, isokomprese a dekomprese s možností monitorování pacienta. Během izokomprese pacient inhaluje čistý kyslík.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: dle indikace
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 709 ZULP:ne

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78850 IMPLANTACE PORTU
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 206 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Katetr implantabilní

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78860 TUNELIZACE KATETRU
Včetně lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 134 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • DORMICUM inj 10x1ml/5mg
  • DOLSIN inj 10x1ml 5%

Odbornost: ARO a intenzívní péče
78870 TRYSKOVÁ VENTILACE Á 15 MIN.
Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A2
5
15
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz