Počet nalezených záznamů: 15

Odbornost: dětská urologie
77021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 149 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 109 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM UROLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77111 CYSTOURETROSKOPIE U DÍTĚTE
Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie - přičti samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 3/1 měsíc
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1132 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77113 TRANSURETRÁLNÍ VÝKON U DÍTĚTE
Discize nebo resekce chlopně, ureterokély, hrdla měchýře, sfinkterotomie, uretrotomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2071 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77115 ORCHIDOPEXE JEDNOSTRANNÁ U DĚTÍ DO 3 LET
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1106 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77117 MAGPI, CHORDEKTOMIE, NAPŘÍMENÍ PENISU, I. DOBA URETROPLASTIKY, DELIBERACE ZANOŘENÉHO PENISU
Včetně penilního bloku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2692 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77119 KUTÁNNÍ APENDIKOVEZIKOSTOMIE
Kontinentní derivace moče z měchýře pomocí apendixu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5114 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Katetr epicystostomický
  • Elektroda Walleylab kinder (25ks)

Odbornost: dětská urologie
77121 GASTROCYSTOPLASTIKA
Augmentace močového měchýřě lalokem ze stěny žaludku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
440
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 440
Čas výkonu:440 ZUM: ano
Body: 7773 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Katetr epicystostomiský sada
  • Stapler lineární

Odbornost: dětská urologie
77123 PYELOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ MIKROCHIRURGICKÁ
Nefrostomický set započítán.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5518 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Katetr Pigtail sada

Odbornost: dětská urologie
77125 REKONSTRUKCE HRDLA MĚCHÝŘE - PROLONGACE URETRY A PLASTIKA HRDLA MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Reimplantace močovodů není započtena.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 5132 ZULP:ne

Odbornost: dětská urologie
77127 PRIMÁRNÍ REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE S PARCIÁLNÍ PLASTIKOU URETRY U EXSTROFIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Ortopedický výkon není zahrnut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 6953 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Katetr Pigtail

Odbornost: dětská urologie
77129 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA BEZ CHORDEKTOMIE NEBO II. DOBA DVOUDOBÉ PLASTIKY URETRY
Mathieu, Duplay, kožní štěp. Epicystostomie není zahrnuta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3826 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Stent uretrální

Odbornost: dětská urologie
77131 JEDNODOBÁ URETROPLASTIKA S ŽIVÝM LALOKEM NEBO SLIZNIČNÍM ŠTĚPEM
Mikochirurgická technika. Epicystostomie a získání slizničního štěpu nejsou zahrnuty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 4571 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Stent uretrální

Odbornost: dětská urologie
77135 CIRKUMCIZE DO 3 LET
Event. frenulotomie zahrnuta. Výkon bude hrazen ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 787 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz