Počet nalezených záznamů: 153

Odbornost: urologie
76011 KOMPLEXNÍ VY©ETŘENÍ UROLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VY©ETŘENÍ UROLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76013 KONTROLNÍ VY©ETŘENÍ UROLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76021 KOMPLEXNÍ VY©ETŘENÍ UROLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VY©ETŘENÍ UROLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 91 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76023 KONTROLNÍ VY©ETŘENÍ UROLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76113 ELEKROMYOGRAFIE (EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)
Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 681 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda vaginální
 • Elektroda Ring
 • Elektroda jehlová
 • Elektroda jehlová
 • Elektroda sfinkter

Odbornost: urologie
76114 ELEKTROMYOGRAFIE S NÁCVIKEM MIKCE ( EV. PŘIČTI K ZÁKL. URODYNAMICKÉMU VÝKONU)
Výkon provedený elektromyografickým přístrojem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 792 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76115 FARMAKOLOGICKÝ URODYNAMICKÝ TEST
Přičti k základnímu urodynamickémuvýkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 338 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Betanechol inj
 • REGITIN inj 5x1ml 10mg
 • DORMICUM inj 10x1ml/5mg

Odbornost: urologie
76117 PERFÚZNÍ PYELOMANOMETRIE
Zaloľení nefrostomie - vykázat jako samostatný výkon
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 985 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76121 NEFROSTOMOGRAM (JEN KLINICKÝ VÝKON)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76123 URETROCYSTOGRAFIE (JEN KLINICKÝ VÝKON BEZ RTG)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 113 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76125 UROFLOWMETRIE
Výkon proveden uroflowmetrickým přístrojem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76127 CYSTOMETRIE PLNÍCÍ
Při zakládání suprapubického měřicího katetru přičti epicystostomii. Výkon proveden cystometrickým přístrojem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 638 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr pro rektomanometrii
 • Cévka cystometrická

Odbornost: urologie
76129 SYNCHRONNÍ URODYNAMICKÝ ZÁZNAM
Event. zaloľení epicystostomie přičti. Výkon proveden urodynamickým přístrojem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1079 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr pro urodynamické vyąetření
 • Katetr Tip transducer
 • Katetr pro rektomanometrii
 • Set pro transuretrální cystometrii
 • Set pro suprapubickou cystometrii

Odbornost: urologie
76131 URETRÁLNÍ TLAKOVÝ PROFIL
Výkon proveden uretrálním přístrojem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 596 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cévka profilometrická
 • Katetr profilometrický

Odbornost: urologie
76133 KALIBRACE URETRY ®ENY
Kalibrace s pouľitím bougie a boule.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 87 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76211 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PERMANENTNÍ CÉVKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
5
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76213 KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U MU®E PERMANENTNÍ CÉVKOU DLOUHODOBÁ
/Při ponechání katetru déle neľ 7 dní./
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 222 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76215 KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCISE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE A NEBO ZAVEDENÍ STENTU
Přičti k základnímu endoskopickému výkonu (cystoskopie - ureteroskopie). Jen klinický výkon bez rtg. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon vykázat dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den na jednu stranu
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 423 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Extraktor
 • Elektroda koagulační
 • Katetr Pigtail sada
 • Stent do močovodu
 • Katetr Zeiss lasso

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76217 VÝPLACH MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, EV. INSTILACE TERAPEUTIKA DO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ ZAPOČTENA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BYKOMYCIN inj sic 20x325ku

Odbornost: urologie
76219 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY (WALLSTENTU, UROSPIRÁLY) DO URETRY (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
S pouľitím speciálního endoskop. instrumentaria. Uretromie (apod.) + kontrolu polohy skia, UZ, přičti
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 317 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Urospirála
 • Stent

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76221 DILATACE STRIKTURY URETRY ®ENY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76223 DILATACE STRIKTURY URETRY MU®E
Výkon zahrnuje postupnou dilataci dilatačními buľiemi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 99 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76225 SUPRAPUBICKÁ PUNKCE MĚCHÝŘE JEHLOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
1
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76227 KRYODESTRUKCE LÉZÍ PENISU KRYOCHIRURGICKÝM PŘÍSTROJEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76229 FOTODESTRUKCE LÉZÍ PENISU LASEREM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti J1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 777 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76231 PENIS - INTRAKAVERNOZNÍ INJEKCE VAZOAKTIVNÍCH LÁTEK
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • PROSTIN VR inj 5x1ml/0.5mg

Odbornost: urologie
76233 ASPIRACE HYDROKELY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 142 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76235 EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSE SOLITÁRNÍHO KONKREMENTU RÁZOVOU VLNOU - MEDILIT
Výkon nelze kombinovat s výkonem extrakorporální litotripse mnohočetného nebo odlitkového konkrementu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok na jednu ledvinu
J1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti A1 4 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 3441 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76237 EXTRAKOPORÁLNÍ LITHOTRIPSE MNOHOČETNÉHO ČI ODLITKOVÉHO KONKREMENTU - MEDILIT
Výkon nelze kombinovat s výkonem Extrakorporální litotripse solitárního konkrementu na stejnou ledvinu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 rok na jednu ledvinu
J1
5
10
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 7016 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76251 BIOPSIE VARLETE OBOUSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 345 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76253 BIOPSIE Z PENISU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 220 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76255 PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY
Sedoanalgesie zahrnuta. Event. sono zaměření přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 730 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76311 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S KONTINENTNÍM STŘEVNÍM KONDUITEM (POUCH)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
420
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 420
Čas výkonu:420 ZUM: ano
Body: 9628 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler cirkulární
 • Katetr Pigtail

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76315 KONTINENTNÍ NEOVEZIKA - POUCH (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
360
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 7933 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail
 • Stapler cirkulární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76317 VÝMĚNA EPICYSTOSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ano
Body: 236 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr epicystostomický

Odbornost: urologie
76319 FRENULOPLASTIKA JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 ľivot
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 182 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76323 SPONGIOKAVERNÓZNÍ ZKRAT
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
4
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 961 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76325 SAPHENOKAVERNOZNÍ ZKRAT JEDNOSTRANNÝ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 4 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1165 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76327 VYNĚTÍ PROTÉZY VARLETE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok na jednu stranu
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 382 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76329 SNESENÍ PERIGENITÁLNÍCH KONDYLOMAT
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 61 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76331 LYMFADENEKTOMIE ILIOINGUINÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1564 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76333 BIOPSIE UZLIN PERKUTÁNNÍ RETROPERITONEÁLNĚ - JEDNA SKUPINA
Při zaměření sono nebo skia přičti .
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 189 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla bioptická

Odbornost: urologie
76335 OPERAČNÍ REVIZE PERIRENÁLNÍCH NEBO PERIURETERÁLNÍCH TKÁNÍ (ABSCES, HEMATOM, URINOM,....) JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1884 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • BYKOMYCIN inj sic 20x325ku

Odbornost: urologie
76337 PYELOPLASTIKA
Nefrostomický set započítán.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 3599 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76339 ODSTRANĚNÍ RETROPERITONEÁLNÍHO TUMORU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3462 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76341 URETEROTOMIE- NEBO URETEREKTOMIE VČ. URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1495 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76343 RESEKCE, SUTURA URETERU JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2201 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76345 REIMPLANTACE URETERU (UCNA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2362 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76347 REIMPLANTACE URETERU S JEHO MODELACÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3453 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76349 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - OBOUSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 5806 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail
 • Stapler cirkulární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76351 NÁHRADA URETERU STŘEVEM - JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5115 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail
 • Stapler cirkulární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76353 URETERO - INTESTINÁLNÍ ANASTOMÓZA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3449 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76354 URETERO-INTESTINÁLNÍ KONDUIT - BRICKER (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5834 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler cirkulární
 • Katetr Pigtail

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76355 URETERO - URETEROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3436 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76357 URETERO - KUTANEOSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2181 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail

Odbornost: urologie
76359 URETEROLÝZA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU S TRANSPOZICÍ URETERU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2497 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76361 LALOK Z MOČOVÉHO MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2716 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76363 CYSTOTOMIE EV. CYSTOSTOMIE (EXTRAKCE KONKREMENTU, CIZÍHO TĚLESA, EXCIZE TUMORU...)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 843 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76365 PUNKČNÍ EPICYSTOSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 164 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr epicystostomiský sada

Odbornost: urologie
76367 REDUPLIKACE DETRUZORU NEBO VYTVOŘENÍ LALOKU PRO NEOURETRU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2577 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76369 RESEKCE MĚCHÝŘE, EV. DIVERTIKULEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1793 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76371 RESEKCE MĚCHÝŘE S REIMPLANTACÍ URETERU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2710 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail sada

Odbornost: urologie
76373 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ (BEZ NÁHRADY MĚCHÝŘE)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 ľivot
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 3731 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76375 CYSTEKTOMIE KOMPLETNÍ S URETEROILEÁLNÍM KONDUITEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 ľivot
A2
6
240
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 6785 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Pigtail
 • Stapler cirkulární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76377 O©ETŘENÍ RUPTURY MĚCHÝŘE, EV. PERFORACE MĚCHÝŘE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1332 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76379 REKONSTRUKCE MĚCHÝŘE STŘEVEM - AUGMENTACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3636 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler cirkulární

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76381 EXCIZE PERZISTUJÍCÍHO URACHU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1120 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76383 UZAVŘENÍ SUPRAPUBICKÉ PÍ©TĚLE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1025 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76385 UZAVŘENÍ PÍ©TĚLE VEZIKOREKTÁLNÍ NEBO VEZIKOSIGMOIDEÁLNÍ (ZALO®ENÍ KOLOSTOMIE NENÍ ZAPOČTENO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
6
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3032 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TIBERAL inj 5x3ml

Odbornost: urologie
76387 UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍ©TĚLE VAGINÁLNÍ CESTOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1406 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Indigokarmin 10x5ml

Odbornost: urologie
76389 UZAVŘENÍ VEZIKOVAGINÁLNÍ PÍ©TĚLE CESTOU TRANSVEZIKÁLNÍ NEBO TRANSPERITONEÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2023 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr ureterální
 • Katetr Singleloop

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Indigokarmin 10x5ml

Odbornost: urologie
76391 URETROTOMIE OPERAČNÍ (KÁMEN, CIZÍ TĚLESO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 797 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76393 URETROSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 404 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76395 MEATOTOMIE A REKONSTRUKCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 301 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76397 INCIZE A DRENÁ® PERIURETRÁLNÍHO ABSCESU, HEMATOMU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 148 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76399 OPERACE KARUNKULY NEBO PROLAPSU URETRY (VČETNĚ ZAVEDENÍ PERM. CÉVKY)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 304 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76411 EXTIRPACE DIVERTIKLU URETRY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
4
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 573 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76413 URETREKTOMIE RADIKÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1014 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76415 RETROPUBICKÁ URETROPEXE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
75
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 2452 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76417 URETROPLASTIKA - I. DOBA MARSUPIALIZACE URETRY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 815 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76419 IMPLANTACE ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1666 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sfinkter arteficiální

Odbornost: urologie
76421 SUTURA RUPTURY PŘEDNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1204 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76423 SUTURA RUPTURY ZADNÍ URETRY (EPICYSTOSTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2150 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76425 REPOZICE PARAFIMOZY NEBO UVOLNĚNÍ PREPUCIA, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76427 CIRKUMCIZE, DĚTI OD 3 LET A DOSPĚLÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 538 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76429 PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1172 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76431 TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU - EMASKULINIZACE (LYMFADENEKTOMIE NENÍ ZAHRNUTA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 ľivot
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1894 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76437 OPERAČNÍ KOREKCE M. PEYRONIE (SEC. NESBIT, KELAMI)
Event. implantace penilní protézy není zahrnuta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 953 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76439 ORCHIECTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 ľivot
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 255 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76440 ORCHIEKTOMIE RADIKÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 ľivot
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1658 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76441 LYMFADENEKTOMIE RETROPERITONEÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
240
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 4634 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76443 ORCHIDOPEXE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 484 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76445 KOREKCE TORZE VARLETE VČETNĚ FIXACE DRUHÉHO, POKUD JE INDIKOVANÁ V JEDNÉ DOBĚ NEBO OPERAČNÍ O©ETŘENÍ RUPTURY VARLETE JEDNOSTRANNÉ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 576 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76449 INCIZE A DRENÁ® ABSCESU SKROTA, VARLETE A NADVARLETE JEDNOSTRANNÁ
Sedoanalgezii účtuj zvláą».
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 343 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • MESOCAIN inj 10x10ml 1%

Odbornost: urologie
76451 EXCIZE SPERMATOKÉLY NEBO OPERACE HYDROKÉLY JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 427 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76453 EPIDIDYMEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
4
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 612 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76455 EPIDIDYMO-VASOANASTOMOZA MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU
Výkon s pouľitím operačního mikroskopu - přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 4864 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Amipaque

Odbornost: urologie
76457 VASO-VASOANASTOMOZA JEDNOSTRANNÁ MIKROSKOPICKOU TECHNIKOU
Výkon s pouľitím operačního mikroskopu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 3706 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76459 LIGATURA VAS DEFERENS (VAZEKTOMIE) JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76461 OPERACE VARIKOKELY OTEVŘENÁ JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 255 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76463 VEZIKULEKTOMIE (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3784 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76465 INCIZE ABSCESU PROSTATY NEBO SEMENNÉHO VÁČKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76466 ELEKTROVAPORIZACE PROSTATY
Jde o odstranění prostaty u onemocnění myoadenomová hyperplasie prostaty či tumor prostaty či sklerosa hrdla močového měchýře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 763 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Dufour
 • Klička elektrovaporizační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76467 PROSTATEKTOMIE SUPRAPUBICKÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1728 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76469 PROSTATEKTOMIE RETROPUBICKÁ RADIKÁLNÍ S VEZIKULEKTOMIÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
210
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 4566 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76471 LYMFADENEKTOMIE PÁNEVNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2839 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76473 ADRENALEKTOMIE JEDNOSTRANNÁ (JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2844 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76475 ADRENALEKTOMIE OBOUSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 4770 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76477 NEFREKTOMIE LUMBÁLNÍ JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1871 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76479 NEFREKTOMIE TRANSPERITONEÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2384 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76481 NEFREKTOMIE TORAKOABDOMINÁLNÍ RADIKÁLNÍ NEBO NEFROURETEREKTOMIE VČETNĚ RESEKCE URETEROVEZIKÁLNÍ JUNKCE EVENT. S VÝKONEM NA VENA CAVA JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
210
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 3967 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr embolektomický

Odbornost: urologie
76483 RESEKCE LEDVINY NEBO HEMINEFREKTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Nefrostomie s odvodným systémem započtena.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 4637 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76485 ROZDĚLENÍ PODKOVOVITÉ LEDVINY VČETNĚ PEXE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 4529 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drén pyelostomický

Odbornost: urologie
76487 SUTURA RUPTURY NEBO LACERACE LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
Nefrostomie s odvodným systémem započtena.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3988 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76489 NEFROTOMIE S EXTRAKCÍ KONKREMENTU A S NEFROSTOMIÍ NEBO PYELOLITOTOMIE NEBO OPERAČNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1902 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drén pyelostomický

Odbornost: urologie
76491 NEFROLITOTOMIE PRO ODLITKOVOU LITIÁZU S NEFROSTOMIÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok na jednu ledvinu
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 4397 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76493 MARSUPIALIZACE CYSTY LEDVINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu ledvinu
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1829 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76495 NEFROPEXE JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1642 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76497 VÝMĚNA NEFROSTOMIE
Skiaskopie není započtena.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc na jednu ledvin
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 953 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Malecot
 • Sada nefrostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76498 VYNĚTÍ OBOU LEDVIN OD MRTVÉHO DÁRCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 2816 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76499 TRANSPLANTACE LEDVINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 5476 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76511 VÝKON FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 976 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76513 VÝKON FLEXIBILNÍM URETERORENOSKOPEM
Do výkonu nejsou zahrnuty: dilatace ureteru, zavedení stentu, skiaskopie (samostatné výkony).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1357 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76515 BIOPSIE S KOAGULACÍ V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
Biopsie a koagulace v dutém systému ledviny jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 349 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76517 VÝKON FLEXIBILNÍM NEFROSKOPEM (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1233 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Elektroda koagulační
 • Extraktor

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76527 URETERORENOSKOPIE
Dilataci ureteru nebo zavedení stentu nutno vykázat zvláą». Bez lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden na jednu stranu
A2
5
45
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1629 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76529 URETEROSKOPIE S TRIPSÍ KONKREMENTU NEBO EXTRAKCÍ VÍCEČETNÉ LITIÁZY (PŘIČTI K URETEROSKOPII)
Klinický výkon, při pouľití skia - výkon přičti. Stent = samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den na jednu stranu
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1282 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr ureterální
 • Extraktor
 • Katetr ureterální okluzní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76531 CYSTOURETROSKOPIE
Diagnostická cystouretroskopie. Bez lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 211 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76533 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2534 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Dufour

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76535 KRYODESTRUKCE PROSTATY
Cystoskopie není ve výkonu zahrnuta.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 397 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76537 HYPERTERMIE PROSTATY TRANSURETRÁLNÍ
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A1
3
75
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 2056 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76539 PERKUTÁNNÍ NEFROSTOMIE JEDNOSTRANNÁ (EV. PŘIČTI CYSTOSKOPII A SONDÁ®)
Ultrazvuk ani RTG zaměření není započteno, není započtena anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 354 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Set pro punkční nefrostomii

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Indigocarmin inj 10x5ml
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76541 PERKUTÁNNÍ DISCISE PYELOURETERÁLNÍHO PŘECHODU (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
Bez lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 304 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vodič zvláątě tuhý
 • Drén endopyelotomický
 • Katetr ureterální
 • Nůľ k endoskopické discizi
 • Stent endopyelotomický

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml
 • Indigokarmín, inj 10 x 5 ml
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76543 NEFROSKOPIE PERKUTÁNNÍ JEDNOSTRANNÁ (BEZ CYSTOSKOPIE A SONDÁ®E MOČOVODU)
Skia se vykazuje zvláą».
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 3047 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci
 • Indigocarmin inj 10x5 ml
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76545 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE JEDNOHO ČI VÍCE KONKREMENTŮ JEDNOSTRANNÁ BEZ TRIPSE ( PŘIČTI K NEFROSKOPII)
Bez lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 276 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76547 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KONKREMENTU JEDNOSTRANNÁ S TRIPSÍ (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
Tripse solitární, mnohočetné či odlitkové litiázy. Nelze kombinovat s PEK bez tripse.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1382 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr ureterální okluzní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76549 PERKUTÁNNÍ RESEKCE TUMORU V DUTÉM SYSTÉMU LEDVINY (PŘIČTI K NEFROSKOPII)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1349 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr ureterální okluzní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76551 PERKUTÁNNÍ PUNKCE A EV. SKLEROTIZACE CYSTY LEDVINY NEBO DRENÁ® ABSCESU LEDVINY JEDNOSTRANNÁ
Skia ani ultrazvuk neni započteno.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1054 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sklerotizační médium
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76553 DILATACE URETERU JEDNOSTRANNÁ (PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU) (POU®ITÍ SKIA PŘIČTI)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 121 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr ureterální dilatační

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TELEBRIX N 380 inj 10x20ml

Odbornost: urologie
76555 KOAGULACE V MĚCHÝŘI NEBO URETŘE, DISCIZE URETER. ÚSTÍ, SNESENÍ URETEROKÉLY (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 317 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76557 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE DO 2 CM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 892 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76559 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE TUMORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NAD 2 CM NEBO MNOHOČETNÉHO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 2471 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr Dufour

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Indigocarmin inj.,10x5 ml
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76561 FOTOKOAGULACE TUMORU LASEREM - (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
Biopsie je samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A2
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti J1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 608 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76563 TRANSURETRÁLNÍ RESEKCE NEBO DISCIZE HRDLA MĚCHÝŘE, EV. RESEKCE CHLOPNĚ URETRY, EV. SFINKTEROTOMIE
Jen u dospělých.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracoviąti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1067 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76565 BIOPSIE EV. EXTRAKCE Z MĚCHÝŘE - CIZÍ TĚLESO, KONKREMENT, STENT (PŘIČTI K CYSTOSKOPII)
Kaľdou biopsii či extrakci vykázat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: urologie
76567 APLIKACE TERAPEUTIK DO STĚNY MĚCHÝŘE, EV. URETRY (TEFLON, KOLAGEN, APOD.) - PŘIČTI K CYSTOSKOPII
Drenáľ měchýře cévkou započtena. Bez lokální anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 255 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla flexibilní

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kolagen set
 • Teflon set

Odbornost: urologie
76569 TRIPSE KONKREMENTU V MOČOVÉM MĚCHÝŘI S EXTRAKCÍ FRAGMENTŮ (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 451 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sonda drtící

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76571 OPTICKÁ URETROTOMIE
Výkon provedený optickým uretrotomem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 860 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Nůľ pro optickou uretrotomii

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76573 VNITŘNÍ URETROTOMIE (OTIS)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 185 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Noľíky pro uretrotom

Odbornost: urologie
76575 FOTODISCIZE STRIKTURY URETRY LASEREM - (PŘIČTI K ZÁKL. VÝKONU)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracoviąti A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 1723 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Roztok pro irigaci

Odbornost: urologie
76577 ENDOSKOPICKÝ ZÁVĚS URETRY A HRDLA MĚCHÝŘE (STAMEY-PEREYRA)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1667 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz