Počet nalezených záznamů: 111

Odbornost: oftalmologie
75011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 110 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 81 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 164 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 117 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75111 FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE DUHOVKY - 1 OKO
V aplikaci kontrastní látky (Fluorescit 10% ), foto duhovky s použitím speciálního filtru k fotoštěrbinové lampě, zhodnocení negativu, z vybraných negativů zhotovení pozitivů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75113 ZÁTĚŽOVÉ TESTY U GLAUKOMU, OBĚ OČI
Vodní zátěž nebo pokus ve tmě nebo pokus artef. mydriázou
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75115 VYŠETŘENÍ PŘEDNÍHO SEGMENTU JEDNOHO OKA NA ŠTĚRBINOVÉ LAMPĚ
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75117 TONOGRAFIE (1 OKO) S VÝPOČTEM
Měření odtokové snadnosti nitrooční tekutiny při tlaku 10 gr. závaží na bulbus v časovém rozpětí 4 minut.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
8
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75119 NASAZENÍ OČNÍ LOKALIZAČNÍ PROTÉZKY S VÝPOČTEM POLOHY CIZÍHO TĚLESA
Průkaz přítomnosti nitroočního tělíska a jeho lokalizace rentgenovým vyšetřením
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75121 OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIASE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75123 PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ
Vyšetření barevné citlivosti FM 100-hue testem a vyšetření na anomaloskopu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 99 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75125 DETAILNÍ VYŠETŘENÍ OKULOMOTORICKÉ ROVNOVÁHY A DIPLOPIE
Zjištění diplopie ČZ brýlemi nebo na Hessově či Lancasterově plátně nebo testem pasivní dukce v lokální anestesii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 51 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fólie Fresnelova prismatická měkká

Odbornost: oftalmologie
75127 ELEKTRORETINOGRAFIE A ELEKTROOKULOGRAFIE
ERG - záznam akčního potenciálu sítnice po světelné stimulaci. EOG - záznam klidového očního potenciálu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 114 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75129 FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE FUNDU (FAG) - 1 OKO
Aplikace látky je součástí výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 349 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75131 GONIOSKOPIE (1 OKO)
Příčti ke kódu vyšetření na štěrbinové lampě.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75133 ORTOPTICKÝ STATUS
Základní ortoptické vyšetření, změření úchylky, vyšetření binokulárního vidění a sítnicové korespondence.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75135 EXOFTALMOMETRIE NEBO SCHIRMERŮV TEST NEBO VYŠETŘENÍ BARVOCITU TABULKAMI NEBO PUPILOMETRIE NEBO VYŠ. AMSLEROVOU MŘÍŽKOU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 3/3 měsíce
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75137 OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIASE (1 OKO) PŘÍMOU OFTALMOSKOPIÍ
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
8
OM:
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 18 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75139 NITROOČNÍ TLAK SCHIOTZOVÝM TONOMETREM (1 OKO)
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
2
OM:
Čas výkonu:2 ZUM: ne
Body: 5 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75141 TONOMETRIE APLANAČNÍ (1 OKO)
Přičti ke kódu vyšetření na štěrbinové lampě.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 7 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75143 PERIMETR STATICKÝ (1 OKO)
Stanovení kvality a rozsahu zorného pole pomocí automatického (computerového) perimetru
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 5/1 měsíc
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75145 PERIMETR KINETICKÝ NEBO KAMPIMETR (1 OKO)
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 5/1 měsíc
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75147 ECHO OČNÍ A SCAN
Echografie očních, orbitálních i periorbitálních afekcí jak kontaktní, tak imerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 327 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75149 ECHO OČNÍ B SCAN
Echografie očních, orbitálních i peroorbitálních afekcí jak kontaktní, tak inerzní metodou, dokumentace a zhodnocení nálezu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 603 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75151 ECHO OČNÍ BIOMETRIE
Výkon zahrnuje biometrické měření bulbu, event. včetně výpočtu dioptrické síly umělé nitrooční čočky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75153 BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIAZE - 1 OKO
Vyšetření fundu na štěrbinové lampě za pomoci speciální goniočočky resp. panfundoskopu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75155 FOTO PŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU - 1 OKO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 138 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75157 OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ REFRAKCE OBOU OČÍ A PŘEDPIS BRÝLÍ DO DÁLKY A DO BLÍZKA
Objektivní vyšetření refrakce s pomocí skiaskopie, Hartingerova refraktometru, resp. Javalova keratometru event. prismatické korekce klíny. Subj. stanovení korekce každým okem zvlášť i binokulárně, event. předpis korekce. Výkon lze vykázat 1krát ročně pok
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75159 VYŠETŘENÍ KONTRASTNÍ CITLIVOSTI
Vyšetření citlivosti na kontrast na Ginsburgových tabulích (dálka, blízko)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75161 TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75163 VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
3
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75213 TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU MAGNETEM
Po lokalizaci mag. těl. vězícího v sítnici v oblasti ekvátoru kryokoagulace okolí tělíska a jeho transsklerální extrakce magnetem v místě pod oftalmoskopickou kontrolou. Místo extrakce tamponováno plombou z pěnového silikonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2046 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75215 SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
8
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:8 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75217 PRŮPLACH SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÝ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 30/3 měsíce
A1
3
3
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:3 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75219 RETROBULBÁRNÍ, PARABULBÁRNÍ NEBO SUBKONJUNKTIVÁLNÍ INJEKCE (1 OKO)
Metody aplikace léků, anestetika, vasodilatancia do bezprostřední blízkosti bulbu nebo za bulbus
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
5
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Aplikovaná léčiva

Odbornost: oftalmologie
75221 INTRAVITREÁLNÍ INJEKCE EXPANZIVNÍHO PLYNU PO OPERACI ODCHLÍPENÍ SÍTNICE
U velkých zejících sítnicových trhlin v horní polovině intravitreální injekce SF 6 či C 3 F 8
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 10
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 119 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • C3 F8
 • SF 6

Odbornost: oftalmologie
75223 APLIKACE TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY
Posouzení konfigurace víček, slzného filmu, keratometrie, diametr rohovky, volba správného typu KČ, aplikace KČ, zjištění vizu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 171 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75224 APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY
Výkon bude hrazen po operaci katarakty.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 61 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Čočka kontaktní

Odbornost: oftalmologie
75225 APLIKACE RADIOAKTIVNÍ PLOMBY
Incise spojivky, fixace svalů, lokalisace tumoru, přišití plastikové kopie radioaktivní plomby, kontrola správného postavení, výměna kopie za radioaktivní plombu, sutura spojivky. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 50
Čas výkonu:50 ZUM: ano
Body: 1179 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Plomba - zářič

Odbornost: oftalmologie
75227 OŠETŘENÍ POPÁLENÍ A POLEPTÁNÍ 1 OKA
Nelze kombinovat s jinými výkony kromě klinického vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 77 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75311 ODSTRANĚNÍ SILIKONOVÉHO OLEJE Z OKA
Silikonový olej odstraněn ze sklivcového prostoru přes sklerotomii v pars plana s pomocí intravitreální infuze
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1287 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75313 DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU
Uvolnění pochev zrakového nervu. Výkon se provádí při zvýšeném tlaku ve zrakovém nervu s cílem zlepšit krevní cirkulaci ve zrakovém nervu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1274 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75315 BIOPSIE ORBITY - PŘEDNÍ
Svodná anestesie, řez kůže, preparace v oblasti tumoru, odebrání biopsie, koagulace, sutura ve vrstvách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 388 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75317 BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA
Včetně anastezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 126 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75319 LATERÁLNÍ OSTEOPLASTICKÁ ORBITOTOMIE
Po přechodném snesení temporálního horního okraje kostěné očnice revize para a retrobulbárního prostoru, odběr vzorku na biopsii, odstranění tumoru či cizího tělíska.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1849 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75321 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z BULBU ZADNÍ CESTOU
Po cerkláži a po pars plana vitrektomie uvolnění cizího tělíska vězícího v sítnici či koře sklivce za ekvátorem a jeho extrakce magnetem a pinzetou
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1379 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75323 PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA
Výkon v celkové anastesii. Snesení či repozice prolabujících tkání, sutura rohovky ev. duhovky s vytvořením přední komory či sutura sklery s koagulací ev. plombáží. Parabulb. aplikace ATB a sterioidů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 4970 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75325 PARACENTÉZA ROHOVKY
Retrobulbární anestezie + akineza, fixace bulbu stehy, incise rohovky, případně sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 1134 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75327 KERATEKTOMIE
Odstranění povrchních vrstev rohovky ostrým nástrojem
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 923 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75329 PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA
Fixace bulbu stehy, trepanace rohovky dárce, trepanace rohovky příjemce, našití terče, ATB a steroidy subkonjunktiválně nebo parabulbárně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 3783 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Štěp rohovkový
 • Keratoprotéza
 • Punch + sada trepanů

Odbornost: oftalmologie
75331 EXCISE DUHOVKOVÉ LESE
Výkon nelze kombinovat s jiným výkonem na oku kromě bazální iridektomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 2879 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75333 PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ
Premedikace, svodná retrobulbární anestezie + akinesa, paracentéza rohovky, výplach přední komory, ev. odběr vzorku na kultivaci, ev. sutura rohovky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 571 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75335 LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLYSA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO.
Vytvoření otvorů v duhovce pomocí laseru, trabekuloplastika v oblasti komorového úhlu nebo gonioplastika a nebo operace v zornici za účelem rozšíření zornice. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení je k úhradě třeba
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 298 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75337 IRIDEKTOMIE OPERACÍ
Svodná anestezie + akinesa (provádí oftalmolog), odpreparování spojivky na limbu, kauterizace cév, sklerokorneální řez v limbu rohovky, basální iridektomie, sutura rány, inj. kortikoidů + ATS pod spojivku, operace pod mikroskopem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 811 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75339 FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU
Instilační + retrobulbární anestezie + akinesa, provedení filtračního otvoru pod sklerální lamelou, trabekulektomie, basální iridectomie, sutura skler. laloku, parabulb. inj. kortikoidu + ATB.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 40
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 1974 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát Molteno

Odbornost: oftalmologie
75341 CYKLOKRYOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO
Instilační, retrobulbární (parabulb) anestezie, transkonjunktivální paralimbální cyklokryokoagulace kryopřístrojem - 60 - 80°C, 40 - 60 sec. pro jedno ložisko, celkem 6 - 8 kryoaplikací, injekce kortikoidů parabulbárně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 83 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75343 CHIRURGICKÁ DISCISE SEKUNDÁRNÍ KATARAKTY
Retrobulbární anestezie + akineza, uvolnění spojivky na limbu, paracenteza v limbu rohovky, do PK proniknuto cystotomem (zahnutá jehla, kanyla) očištění zadního pouzdra kanylou s nebo bez discize, sutura rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 15
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 2706 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75345 EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY)
Rozkapání zornice, instilační, retrobulbární anestezie + akineza, inversní spojivkový lalok, sklerokorneální řez, paracenteza, kapsulotomie, hydrodisekce, exprese jádra, A/I čočkových hmot, sutura rány a spojivky, parabulb. inj. kortikoidu
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 3609 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75347 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - PMMA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A0 2 10
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 4288 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75348 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ (FOLDABLE)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 4942 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75349 FIXACE INTRAOKULÁRNÍ ČOČKY
Sekundární implantace zadní komorové čočky do sulku s fixací stehem pod sklerální lalok. Při nutné vitrektomii výkon přičti, implantace nitrooční čočky výkon přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
A1
3
60
OM: A2 6 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 5519 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75351 EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY
Instilační + retrobulbární anestezie + akinesa, okuloprese, odpreparování spojivky na limbu, bipolární diathermokoagulace, otevření PK ab externo, vyplnění PK viskomateriálem. Vybavení IOČ z bulbu, iridectomie, Miostat, sutura spojivky, ATB.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
55
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 55
Čas výkonu:55 ZUM: ne
Body: 3516 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75353 CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ IOČ
Instilační a retrobulbární anestezie, otevření PK na limbu po odpreparování spojivky vyplnění PK viskomateriálem, repozice IOČ háčkem, Miostat do PK, výplach přední komory Ring. roztokem, sutura rány, parabulb. inj. kortikoidu + ATB.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 3524 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75355 SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ
Anestesie + akinesa okuloprese, inversní spoj. lalok, bipolární diathermokoagulace, limbální řez, synechilysa, implantace IOČ, bas. iridectomie, výplach PK, sutura rány, parabul. injekce kortikoidu + ATB. Přičti výkon implantace nitrooční čočky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 3675 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75357 PŘEDNÍ VITREKTOMIE
Přes limbus či pars plana aspirován z přední komory a zornice sklivec adherující do rohovkové či korneosklerální rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 753 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75359 ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY
Navazuje vždy na pars plana vitrektomii. Epiretinální membrány odstraněny sloupnutím, deliminací či segmentací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 6854 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75361 OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE - JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ)
Po lokalizaci sítnicové trhliny kryokoagulace a tamponáda trhliny radiální či obvodovou episklerální plombou z pěnového silikonu či cerklážním páskem
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1626 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75363 VYNĚTÍ EPISKLERÁLNÍHO IMPLANTÁTU
Odstranění vylučujícího se episklerálního silikonového implantátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 484 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75365 TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE
Ve svodné anestezii transkonjunktivální kryopexe periferní sítnice ve 2 řadách.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 496 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75367 ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA PŘÍMÝCH SVALECH A 1 ŠIKMÉM OČNÍM SVALU (1 OKO)
Oslabující nebo zesilující výkony na přímých a šikmém svalu v úpravě horizontálního nebo vertikálního šilhání.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 562 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75369 DRENÁŽ ABSCESU ORBITY
Incize kůže víčka, zavedení drénu, obvaz
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
15
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 15
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 134 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75371 ENUKLEACE A EVISCERACE BULBU
V celkové anestezii enukleace bulbu, při vkládání implantátu fixujeme implantát na 4 zevní oční svaly, sutura spojivky ve dvou vrstvách. Při evisceraci odstřihneme rohovku po obvodu, vyprázdníme obsah bulbu, toaleta skléry a nitra oka, sutura skléry a spo
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
50
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 942 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát oční orbitální
 • Štěp sklerální

Odbornost: oftalmologie
75373 PROSTÁ EXENTERACE OČNICE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1477 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75375 PŘEDNÍ ORBITOTOMIE
Extirpace totální či odběr vzorku k vyšetření
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1221 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75377 DEKOMPRESE 1 - 2 STĚN OČNICE
Po proniknutí do antra z vestibulu oris a přes fossa canina provedeno uvolnění dolní, ev. i mediální stěny očnice a po protětí periorbity i dekomprese obsahu očnice.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1781 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75379 REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ
Výkon v celk. anestezii. Preparace spojivkového vaku, implantace tukového štěpu z tkáňové banky či autotransplantát ev. fixace Tenonské fascie či svalů při implantaci těsně po enukleaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 914 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75381 REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE
Test pasivní dukce, po transpalpebrálním či transantrálním přístupu uvolnění uskřinutých měkkých tkání. Poté přemostění defektu subperiostálně či podložení z antra.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1632 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kost lyofilizovaná, chrupavka, kolagen
 • Materiál syntetický

Odbornost: oftalmologie
75383 DRENÁŽ ABSCESU OČNÍHO VÍČKA
Desinfekce kůže, infiltrační anestezie, incize abscesu, zavedení rukavicového drénu, aplikace masti, obvaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 52 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75385 EXTIRPACE JEDNOHO CHALÁZIA, VYNĚTÍ I S POUZDREM
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75387 KRYOEPILACE ŘAS JEDNOHO VÍČKA NEBO ELEKTROEPILACE
Instilační a infiltrační anestézie, kryoepilace nebo elektroepilace řas jednoho víčka.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 78 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75389 EPILACE ŘAS OČNÍHO VÍČKA PINSETOU, INCISE AKUTNÍHO CHALÁZIA
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 21 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75391 TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)
Instilační a infiltrační anestézie, intermarginální řez. na obou víčkách, uvolnění kůže, sutura 3 - 4 stehy, krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 406 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75393 KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA
Everse horního víčka, incize spojivky, 3 hlavní stehy, preparace spojivky, 3 pomocné stehy, resekce m. levator palp. sup, 3 vedlejší stehy, resekce tarsu, sutura 3 vedlejších a 3 hlavních stehů, mast, obvaz hodinovým sklíčkem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 913 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fascie

Odbornost: oftalmologie
75395 OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA
Korekce entropia nebo ektropia víčka některou z metodik, sutura, obvaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 467 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75397 SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU
Dezinfekce, svodná anestézie, toaleta rány, sutura svalu, stavění krvácení, plastická či intradermální sutura kůže.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 428 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75399 DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCHALASIS- EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU
Desinfekce operačního pole, infiltrační anestezie, excize kožního nadbytku, případně extirpace tukového prolapsu horního víčka, sutura, obvaz.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 2/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 519 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LESE SPOJIVKY)
Instilační anestezie, retrobulbární anestezie, excize, korekce symblephar nebo pterygia nebo lese spojivky štěpem, sutura štěpu ke tkáni.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 1006 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Rohovka
 • Rohovka

Odbornost: oftalmologie
75413 KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM
Instilační anestezie, kožní defekt, jehož spodinu pečlivě koagulujeme, kryjeme připraveným transplantátem z kůže nemocného, sutura kůže, uzlíme přes tlakový tampón, sutura kůže v místě odběru kůže (paže, retroaurikulární prostor)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 841 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75414 PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 996 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75415 LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO)
Instilační a infiltrační anestezie, ischemizace kůže zevního koutku, rozstřižení kůže, příp. následná sutura.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 110 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75417 EXTIRPACE SLZNÉHO VAKU (1 OKO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 485 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75419 KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 780 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla slzných cest silikonová

Odbornost: oftalmologie
75421 DACRYOCYSTORINOSTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1199 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla slzných cest silikonová

Odbornost: oftalmologie
75423 BIOPSIE NITROOČNÍHO TUMORU TENKOSTĚNNOU JEHLOU
Incise spojivky, fixace přímých svalů, transklerální proniknutí do bulbu v oblasti pars plana, odebrání vzorku chorioidálního tumoru pod optickou kontrolou aspirací, sutura spojivky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 673 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75425 CHORIOIDEKTOMIE
Celková narkosa, spojivková incise, fixace svalů, preparace spojivky nad tumorem, lokalizace tumoru, odpreparování skler. laloku v tloušťce 2/3 sklery, odstřižení postižené choroideální tkáně, přiložení a sutura skler. laloku, sutura spojivky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 rok
A2
6
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2597 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75427 FAKOEMULZIFIKACE
Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití jednorázových nástrojů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 4754 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Háčky duhovkové
 • Prstenec kapsulární

Odbornost: oftalmologie
75429 INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY
Retrobulbární anestezie, akinesa okuloprese, limbální spojivkový lalok, diathermokoagulace cév, sklerokorneální řez, paracentesa, dostřižení rány do stran, bas. iridektomie, intrakapsulární extrakce čočky kryodou, Miostat do PK, sutura rány
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 975 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75431 IRIDOCYKLEKTOMIE
Incize spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, preparace skler. laloku, odstřižení postižené části ciliárního tělíska, případně i duhovky, přišití skler. laloku, sututa spojivky, subconj. kortikoidy + ATB
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1715 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75433 KAPSULOTOMIE YAG LASEREM (1 OKO)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 146 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75435 KVADRATICKÁ EXCIZE SLZNÝCH CEST (DISCIZE SLZNÉHO BODU) 1 OKO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75437 KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)
Naříznutí povrchu rohovky trepanem, odpreparování rohovkových lamel, našití lamely z rohovky dárce, kortikoidy + ATB.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1916 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Spatulla dissekční
 • Sada trepanů+punch
 • Štěp rohovkový

Odbornost: oftalmologie
75439 LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE
Jedno sezení fotokoagulace sítnice na jednom oku pomocí termického laseru. Výkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení je k úhradě třeba souhlasu revizního lékaře.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 měsíc
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 424 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75441 EXCISE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU
Uvolnění spojivky, fixace svalů, lokalizace tumoru, odpreparování a odstřižení sklery nad tumorem, extirpace tumoru, odsátí sklivce, přišití kadaverosního skler. transplantátu, překrytí spojivkou, její sutura
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1489 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Štěp sklerální

Odbornost: oftalmologie
75443 TRANSSKLERÁLNÍ CHORIOIDÁLNÍ BIOPSIE
Peritomie spojivky, fixace přímých svalů, odpreparování skler. laloku, sestřižení části susp. tkáně po lokalizaci tumoru, přiklopení skler. laloku a jeho sutura, sutura spojivky, subcoj. kortikoidy
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1218 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75445 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA
Retrobulbární anestezie, akinesa, fixace bulbu, incize spojivky, řez na limbu rohovky, extrakce cizího tělesa, sutura rohovky, sutura spojivky, parabulbárně ATB.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 3502 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75447 KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z ROHOVKY, EXTRAKCE ROHOVKOVÝCH STEHŮ
Nesmí se kombinovat s extrací jednoduchou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 46 ZULP:ne

Odbornost: oftalmologie
75449 PARS PLANA VITREKTOMIE A VNITŘNÍ TAMPONÁDY
Odsátí prokrváceného či jinak zkaleného sklivce s trakčními pruhy a membránami. Vnitřní tamponádou se rozumí náhrada tekutiny ve sklivcové dutině za silikonový olej nebo za expansivní plyn SF6 či C3F8 a nebo za tekutý perfluorokarbon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 11837 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • C3 F8
 • Perfluorokarbon
 • SF 6
 • Olej silikonový

Odbornost: oftalmologie
75451 SKLEROPLASTICKÁ OPERACE - 1 OKO
Zpevnění sklery sklerou dárce, perikardem nebo fascií
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 1111 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sklera

Odbornost: oftalmologie
75513 ADAPTACE NA ŠERO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 118 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz