Počet nalezených záznamů: 5

Odbornost: dětská otorinolaryngologie
74021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 154 ZULP:ne

Odbornost: dětská otorinolaryngologie
74022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 114 ZULP:ne

Odbornost: dětská otorinolaryngologie
74023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE DĚTSKÝM OTOLARYNGOLOGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: dětská otorinolaryngologie
74113 LARYNGOFISSURA, TRACHEOPLASTIKA U DÍTĚTE DO 10 LET VĚKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1381 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Kanyla tracheostomická
  • Stent

Odbornost: dětská otorinolaryngologie
74115 PERFORACE ATRETICKÉ CHOANY U NOVOROZENCE NEBO KOJENCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 310 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz