Počet nalezených záznamů: 24

Odbornost: foniatrie
72021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 173 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ FONIATREM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ FONIATREM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72111 VYŠETŘENÍ PNEUMOGRAFICKÉ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 109 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72113 VYŠETŘENÍ PRO KOREKCI SLUCHOVÉ VADY SLUCHADLEM /PRVNÍ/
Stanovení indikace korekce sluchové vady. Nelze vykázat s klinickým vyšetřením ani s audiometrií, vyš. impendance a slovní audiometrií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 567 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
  • Madsen Electronic "110x25x12" 3 Sth. Terminal.

Odbornost: foniatrie
72115 VYŠETŘENÍ PRO APLIKACI SLUCHADLA KONTROLNÍ
Vyšetření, zda nastavené parametry vyhovují v denním používání sluchadla, korekce nastavení a testy nezbytné pro ověření nastavení. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 66 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72117 VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI (DOSPĚLÍ)
Do sluchátek jsou aplikovány speciální slovní testy - slova jedno - a víceslabičná obdobně jako u slovní audiometrie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72119 PERCEPČNÍ TEST U DĚTÍ NEBO VYŠETŘENÍ INDEXU VNITŘNÍ INFORMACE ŘEČI U DĚTÍ
Do sluchátek nebo do volného pole jsou aplikovány otázky, hodnocena adekvátní reakce na otázku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72121 MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO TLAKU PŘED BUBÍNKEM PRO OBJEKTIVNÍ PŘIZPŮSOBENÍ SLUCHADLA (REM)
Měření reálného akustického tlaku před bubínkem, porovnána jeho hodnota s tlakem, které sluchadlo skutečně má a provedeno jeho nastavení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72123 VYŠETŘENÍ OTOAKUSTICKÉ EMISE (OAE)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 165 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72125 VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO POLE
Vyšetření frekvenčního a dynamického rozsahu hlasu. Výkon bude hrazen ZP jen ze zdravotní indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 rok
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 41 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72127 ELEKTROMYOGRAFIE ARTIKULAČNÍHO SVALSTVA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1157 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72129 ELEKTROMYOGRAFIE HRTANOVÝCH SVALŮ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1153 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72131 VYŠETŘENÍ ROZUMĚNÍ ŘEČI
Jedná se o vyšetření rozumění řeči pomocí speciálních testů. Výkon je oprávněn používat klinický logoped s 10letou praxí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72133 VYŠETŘENÍ JEMNÉ MOTORIKY DLE OSERTZKÉHO A MOTORIKY JAZYKA DLE KVINTA.
Speciální testy sestavené pro kategorie dětí různých věkových skupin /4 - 16 ./ Výkon je oprávněn používat klinický logoped s 10letou praxí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72135 VYŠETŘENÍ LEVÁCTVÍ
Pomocí speciálních testů je vyšetřena vedoucí ruka, event. vedoucí oko. Výkon je oprávněn používat klinický logoped s 10letou praxí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72137 VYŠETŘENÍ ROZLIŠENÍ DISTINKTIVNÍCH RYSŮ HLÁSEK
Rozlišení je hodnoceno podle jmenování obrázků, podle opakování předříkávaných slov, zhodnocen event. zvukový záznam řeči. Výkon je oprávněn používat klinický logoped s 10letou praxí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72139 VYŠETŘENÍ SCHOPNOSTI ODEZÍRÁNÍ
Vyšetření schopnosti odezírání pomocí spec. TV testu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72311 POPIS ŘEČI PODLE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU
Výkon je oprávněn používat klinický logoped s 10letou praxí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/3 měsíce
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72313 ZVĚTŠOVACÍ STROBOSKOPIE NEBO STROBOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU
Vyšetření kmitavého pohybu hlasivek během fonace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 rok
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72315 KOLEKTIVNÍ TERAPIE VE FONIATRII (DĚTÍ I DOSPĚLÝCH), NEJMÉNĚ 6 NEJVÍCE 10 OSOB, PO STRÁNCE DIAGNOSTICKÉ POD DOHLEDEM DVOU TERAPEUTŮ
Kolektivní terapie homogenní skupiny /dětí i dospělých/ po stránce diagnostické pod dohledem dvou terapeutů. Vykáže se na každého pacienta ve skupině. Skupina trvá minimálně 90 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 rok
J1
3
12
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 12
Čas výkonu:12 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72319 TERAPEUTICKÉ SEZENÍ VE FONIATRII
Reedukační postupy v terapii poruch hlasu, řeči a sluchu, nácvik náhradních hlasových mechanismů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 40/1 rok
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72321 ZHOTOVENÍ OTISKU ZVUKOVODU A BOLTCE PRO VÝROBU INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY
Ze silikonové hmoty je proveden otisk zvukovodu a boltce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 1/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: foniatrie
72323 OPRAVA INDIVIDUÁLNÍ UŠNÍ VLOŽKY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz