Počet nalezených záznamů: 169

Odbornost: otorinolaryngologie
71011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 60 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 136 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 96 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OTOLARYNGOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71111 TÓNOVÁ AUDIOMETRIE
Vyšetření audiometrické čistými tóny v tiché komoře nebo místnosti odpovídající ČSN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71113 KALORICKÝ TEST
Bez ENG záznamu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 24 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71115 VYŠETŘENÍ SEMISPONTÁNNÍCH VESTIBULÁRNÍCH JEVŮ
Použití ENG záznamu účtuj zvlášť.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71117 OPTOKINETICKÝ TEST
S použitím ENG záznamu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 190 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71119 GUSTOMETRIE
S použitím elektrogustometru.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71121 POSTUROGRAFIE
S použitím stabilometrické plošiny
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 209 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71123 ROTAČNÍ TESTY K VYŠETŘENÍ PORUCH ROVNOVÁHY
Bez použití ENG.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 55 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71125 VYŠETŘENÍ SPONTÁNNÍHO VESTIBULÁRNÍHO NYSTAGMU A VESTIBULOSPINÁLNÍCH JEVŮ
Zahrnuje zkoušky podle Romberga, Hautanta, Bárányho, Unterbergera-Fukudy, vyšetření chůze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71127 ELEKTRONYSTAGMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ S POČÍTAČOVOU ANALÝZOU ZÁZNAMU
Vyšetření reaktivity vestibulárního aparátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
4
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 200 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71211 BIOPSIE Z NOSU
Výkon lze kombinovat pouze s minimálním kontaktem.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 136 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71212 DIAFANOSKOPIE VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 11 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71213 ENDOSKOPIE ČELISTNÍ DUTINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 204 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71214 RINOMANOMETRIE JEDNODUCHÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71216 OLFAKTOMETRIE
Sadou těkavých látek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A0
1
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 29 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71311 LARYNGOSKOPIE PŘÍMÁ
Za použití endoskopické techniky. Nelze použít pro úvod do anestezie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71313 NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE ZVĚTŠOVACÍ ENDOSKOPICKOU OPTIKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71315 LARYNGOSKOPIE NEBO EPIFARYNGOSKOPIE FLEXIBILNÍ OPTIKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 103 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71317 EPIFARYNGOSKOPIE RIGIDNÍ OPTIKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 87 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71319 ESOFAGOSKOPIE RIGIDNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 140 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71411 KRANIOKORPOGRAFIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 65 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71511 VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 14 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71515 OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 342 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71517 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA ZE STŘEDOUŠÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 486 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71519 RESEKCE BOLTCE S PRIMÁRNÍ SUTUROU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
45
OM: A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 448 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71521 RESEKCE BOLTCE S POSUNEM KOŽNÍHO LALOKU MÍSTNĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 538 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71523 INCIZE A DRENÁŽ BOLTCE PRO PERICHONDRITIDU NEBO HEMATOM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 95 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71525 LOKÁLNÍ EXCISE, ODSTRANĚNÍ POLYPU ZE ZVUKOVODU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 47 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71527 EXCIZE JEDNODUCHÉ EXOSTÓZY VE ZVUKOVODU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 290 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71529 EXCIZE VÍCEČETNÝCH EXOSTÓZ ZVUKOVODU KOMPLIKOVANÁ
Endaurální nebo retroaurikulární cestou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1161 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71530 REKONSTRUKCE ZADNÍ HORNÍ STĚNY ZVUKOVODU
Včetně odběru štěpu k rekonstrukci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1556 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement glass Ionomer

Odbornost: otorinolaryngologie
71531 PLASTICKÁ OPERACE ATRÉZIE ZVUKOVODU
Rekonstrukční výkon ve středouší přičíst.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2087 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71533 PARACENTÉZA BUBÍNKU EVENT. S ASPIRACÍ
Za jednu stranu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 23 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71535 PARACENTÉZA VČETNĚ ASPIRACE SE ZAVEDENÍM DRENÁŽE
U dětí do 12 let jen při hospitalizaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 56 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Trubička Richardson
 • Grometa

Odbornost: otorinolaryngologie
71536 UZÁVĚR PÍŠTĚLE MASTOIDEÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 530 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71537 MASTOIDEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1024 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71539 TYMPANOMASTOIDEKTOMIE NEBO ATTIKOANTROTOMIE
Radikální operace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1627 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71541 REVIZE PO ATTIKOANTROMASTOIDEKTOMII
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1148 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71543 OBLITERACE MASTOIDEÁLNÍ DUTINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1168 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Hydroxylapatit

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71544 ZÁKRYT PERFORACE V BUBÍNKU PROTÉZKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 48 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Zenoderm

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71545 MYRINGOPLASTIKA
Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 749 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Blanka silikonová

Odbornost: otorinolaryngologie
71547 TYMPANOPLASTIKA S OSSIKULOPLASTIKOU
Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
135
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:135 ZUM: ano
Body: 950 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protézka středoušní
 • Cement glass Ionomer
 • Blanka silikonová

Odbornost: otorinolaryngologie
71549 TYMPANOPLASTIKA S REKONSTRUKCÍ ŘETĚZU KŮSTEK
Odběr štěpu nelze účtovat zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
135
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:135 ZUM: ano
Body: 941 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protézka středoušní
 • Cement glass Ionomer
 • Protézka středoušní
 • Blanka silikonová

Odbornost: otorinolaryngologie
71551 TYMPANOTOMIE
Použití mikroskopu přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 563 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71553 TYMPANOTOMIE S ODSTRANĚNÍM STŘEDOUŠNÍHO TUMORU
Operační mikroskop přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1400 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71555 MOBILIZACE TŘMÍNKU
Přičti k tympanotomii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71557 STAPEDEKTOMIE NEBO STAPEDOTOMIE S PROTÉZKOU
Přičti k tympanotomii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
110
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:110 ZUM: ano
Body: 1063 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement glass Ionomer
 • Protézka Schuknechtova
 • Protézka středoušní

Odbornost: otorinolaryngologie
71559 DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU
Použití mikroskopu přičti. Přístupovou operaci přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1731 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71561 DEKOMPRESE LÍCNÍHO NERVU S NÁHRADOU ŠTĚPEM
Včetně odběru nervového štěpu. Použití mikroskopu přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 2540 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71563 KATETRIZACE EUSTACHOVY TUBY JEDNOSTRANNÁ
Za jednu stranu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71565 POLITZERACE
Oboustranný výkon.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 15/1 čtvrtletí
A0
2
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 9 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71567 DESTRUKCE MEMBRANOSNÍHO LABYRINTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 200
Čas výkonu:200 ZUM: ne
Body: 2136 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71569 LABYRINTEKTOMIE
Základní přístupový výkon účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 2682 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71571 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE
Přístupovou cestu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
J1
3
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
A2 4 240
A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5304 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát kochleární
 • Cement glass Ionomer
 • Stužka dacronová
 • Maketa

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml
 • Materiál viskoelastický

Odbornost: otorinolaryngologie
71573 RESEKCE TEMPORÁLNÍ KOSTI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
480
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 480
Čas výkonu:480 ZUM: ne
Body: 6203 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71575 OPERACE NITROLEBNÍ OTOGENNÍ KOMPLIKACE, TROMBÓZY SPLAVU
Přístupovou operaci přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 3532 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71577 EVAKUACE, DRENÁŽ SUBDURÁLNÍHO ABSCESU OTOGENNÍHO NEBO RINOGENNÍHO
Přičti k zakladnímu výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 664 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71580 VYČIŠTĚNÍ TREPANAČNÍ DUTINY
Za jednu stranu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71611 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71612 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - KOMPLIKOVANÉ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
35
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 98 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71613 INTRAMUKÓZNÍ INJEKCE DO NOSNÍ SLIZNICE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 15 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71614 ANEMIZACE S ODSÁVÁNÍM Z VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 42 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71615 EXCIZE JEDNOHO NOSNÍHO POLYPU
Včetně přední tamponády
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 236 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71617 EXCIZE VÍCEČETNÝCH NOSNÍCH POLYPŮ
Včetně přední tamponády
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 316 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71619 EXSTIRPACE ANTROCHOANÁLNÍHO POLYPU
Endonazální výkon. Včetně přední tamponády.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
35
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:35 ZUM: ano
Body: 433 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71621 ELEKTROKOAGULACE NOSNÍ SLIZNICE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71623 TERAPIE EPISTAXE KAUTERIZACÍ
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 34 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71625 PŘEDNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PROVEDENÁ OTORINOLARYNGOLOGEM
Výkon lze vykázat pouze není-li součástí jiného výkonu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 56 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71627 ZADNÍ TAMPONÁDA NOSNÍ PRO EPISTAXI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 147 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71629 ODSTRANĚNÍ ZADNÍ NOSNÍ TAMPONÁDY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 30 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71631 EXCIZE Z NAZOFARYNGU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 19 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71633 DRENÁŽ HEMATOMU NEBO ABSCESU NOSNÍHO SEPTA
Včetně přední tamponády
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 70 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71635 MUKOTOMIE NEBO KONCHEKTOMIE
Včetně přední tamponády
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
35
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:35 ZUM: ano
Body: 284 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71637 EXCIZE INTRANAZÁLNÍ LÉZE Z LATERÁLNÍ RINOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1318 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71639 ENDOSKOPICKÁ OPERACE V NOSNÍ DUTINĚ
Operace v nosní dutině za použití endoskopického instrumentária. Včetně přední tamponády.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 572 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71641 SUBMUKÓZNÍ RESEKCE NOSNÍ PŘEPÁŽKY
Včetně přední tamponády. Nelze současně vykázat výkon Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 434 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71643 KOREKCE PERFORACE NOSNÍHO SEPTA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 741 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza

Odbornost: otorinolaryngologie
71645 REPARACE NOSNÍ ATREZIE TRANSNAZÁLNĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1804 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71647 OPERACE ATREZIE CHOAN TRANSPALATINÁLNĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2043 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71649 RESEKCE SPINY NEBO KRISTY NOSNÍ PŘEPÁŽKY
Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Septoplastika.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 377 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71651 SEPTOPLASTIKA
Nelze vykazovat současně s výkony Submukózní resekce nosní přepážky a Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
70
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 518 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71653 ZAVŘENÁ REPOZICE FRAKTURY KŮSTEK NOSNÍCH
Včetně přední tamponády
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 179 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Katetr tamponážní

Odbornost: otorinolaryngologie
71655 OTEVŘENÁ REPOZICE ZLOMENINY NOSNÍCH KŮSTEK
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
75
OM: H - pouze za hospitalizace A0 2 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 857 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71657 TRANSANTRÁLNÍ REPOZICE FRAKTURY SPODINY OČNICE (BLOW-OUT)
Odběr autoplastického materiálu přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 904 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Vzpěra
 • Katetr balonkový

Odbornost: otorinolaryngologie
71660 ODSTRANĚNÍ VZPĚRY PO OPERACI BLOW OUT FRACTURE
Neplatí pro odstranění balonku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
4
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 436 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71661 VÝPLACH ČELISTNÍ DUTINY
Výplach po funkčních endonazálních operacích nebo operaci podle Caldwell-Luca.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71663 PUNKCE ČELISTNÍ DUTINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 57 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71665 FENESTRACE ČELNÍ DUTINY PODLE BECKA
Jedna strana.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 67 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71667 RADIKÁLNÍ OPERACE ČELNÍ DUTINY
Operace sec. Riedl.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1651 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71669 REKONSTRUKCE PO RADIKÁLNÍ OPERACI ČELNÍCH DUTIN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1308 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: otorinolaryngologie
71671 MAXILÁRNÍ INTRANAZÁLNÍ ANTROSTOMIE
Jedna strana, endoskopickou metodou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 547 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71673 CALDWELL-LUCOVA OPERACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 771 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71675 OPER. SEC. JANSEN-RITTER, OPER. SEC. KILLIAN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1489 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71677 ETMOIDEKTOMIE ENDONAZÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
70
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 724 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71679 ZEVNÍ ETMOIDEKTOMIE
Nelze vykazovat současně s výkonem Oper. sec. Jansen-Ritter, oper. sec. Killian.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1092 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71681 TRANSSEPTÁLNÍ SFENOIDEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1130 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71683 LIGATURA A. ETHMOIDALIS ANT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 617 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71687 ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKÉ RÝMĚ - OZÉNĚ PODSLIZNIČNÍ INLEÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 582 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Inlay
 • Štěp chrupavčitý
 • Implantát

Odbornost: otorinolaryngologie
71689 ZMENŠENÍ NOSNÍ DUTINY PŘI ATROFICKE RÝMĚ - OZÉNĚ VYTVOŘENÍM POLYPU ZE SLIZNICE ČELISTNÍ DUTINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1195 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71711 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z LARYNGU
Přičti k laryngoskopii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 84 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71713 NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S ODSTRANĚNÍM LÉZE NEBO CIZÍHO TĚLESA HYPOFARYNGU NEBO LARYNGU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 82 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71717 TRACHEOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 459 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

Odbornost: otorinolaryngologie
71719 VÝMĚNA TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Kovovou kanylu vykaž na poukaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ano
Body: 56 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

Odbornost: otorinolaryngologie
71721 ZAVEDENÍ T KANYLY MONTGOMERYHO, NEBO PODOBNÉ POMŮCKY
Nelze vykazovat současně s výkonem Tracheotomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
50
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:50 ZUM: ano
Body: 638 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická
 • Stent

Odbornost: otorinolaryngologie
71723 UZAVŘENÍ PERZISTUJÍCÍHO TRACHEOTOMICKÉHO KANÁLU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A0 2 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 635 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71725 VYTVOŘENÍ FONAČNÍ PÍŠTĚLE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 80
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 912 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza hlasová

Odbornost: otorinolaryngologie
71727 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENOZ LARYNGU
Přičti k laryngoskopii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 98 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71729 ODSTRANĚNÍ POLYPU NEBO JINÉHO NOVOTVARU Z HRTANU NEBO HYPOFARYNGU
Přičti k laryngoskopii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 134 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71731 LARYNGEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5141 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71733 LARYNGEKTOMIE TOTÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 200
Čas výkonu:200 ZUM: ano
Body: 3672 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71734 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ VERTIKÁLNÍ FRONTOLATERÁLNÍ
Tracheotomii účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1960 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71735 LARYNGOFISSURA (THYREOTOMIE) VČETNĚ DALŠÍHO ENDOLARYNGEÁLNÍHO VÝKONU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1527 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71737 LARYNGEKTOMIE ČÁSTEČNÁ - SUPRAGLOTICKÁ HORIZONTÁLNÍ VČETNĚ REKONSTRUKCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
140
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 170
Čas výkonu:170 ZUM: ano
Body: 2993 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71739 ARYTENOIDEKTOMIE ZEVNÍM PŘÍSTUPEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1958 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71741 LARYNGOPLASTIKA, TRACHEOPLASTIKA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2482 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71742 OPERACE LARYNGOKÉLY
Endoskopický výkon - účtuj zvlášt.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1817 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

Odbornost: otorinolaryngologie
71743 ČÁSTEČNÁ RESEKCE CERVIKÁLNÍ TRACHEY SE SUTUROU END TO END.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 3830 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická
 • Stent

Odbornost: otorinolaryngologie
71745 KOREKCE RUPTURY TRACHEY TRANSCERVIKÁLNĚ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
260
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 260
Čas výkonu:260 ZUM: ano
Body: 3757 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stent
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71747 ČÁSTEČNÁ EXSTIRPACE KRČNÍCH UZLIN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1242 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71749 BLOKOVÁ DISEKCE KRČNÍCH UZLIN
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
190
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 190
Čas výkonu:190 ZUM: ne
Body: 2812 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71751 EXENTERACE KRČNÍCH UZLIN JEDNOSTRANNÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
140
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:140 ZUM: ne
Body: 1590 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71753 UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 521 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Zenoderm

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71755 UZÁVĚR ANTROALVEOLÁRNÍ KOMUNIKACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
70
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 671 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71757 FARYNGEKTOMIE PARCIÁLNÍ - TRANSHYOIDNÍ NEBO LATERÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 3805 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Lepidlo fibrinové
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71758 LATERÁLNÍ FARYNGOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1701 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x2ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71759 FARYNGOLARYNGEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 3993 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Kanyla tracheostomická

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x5ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71760 TRANSHYOIDNÍ FARYNGOTOMIE
Přístupová cesta. Další výkon přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1159 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71761 EXSTIRPACE STŘEDNÍ KRČNÍ CYSTY NEBO PÍŠTĚLE VČETNĚ RESEKCE JAZYLKY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
110
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:110 ZUM: ne
Body: 1290 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71763 TONZILEKTOMIE
Za jednu stranu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
25
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 170 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71765 ADENOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 122 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71767 SIALOLITEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 217 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71769 EXSTIRPACE SUBMANDIBULÁRNÍ NEBO SUBLINGUÁLNÍ ŽLÁZY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1567 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71771 PAROTIDEKTOMIE TOTÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 200
Čas výkonu:200 ZUM: ne
Body: 2748 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71773 PAROTIDEKTOMIE RADIKÁLNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 200
Čas výkonu:200 ZUM: ne
Body: 2470 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71775 PAROTIDEKTOMIE LATERÁLNÍ KONZERVATIVNÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
200
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 200
Čas výkonu:200 ZUM: ne
Body: 2585 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71777 PŘÍUŠNÍ ŽLÁZA - EXCIZE MALÉHO TUMORU, EVENT. BIOPSIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 941 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71779 REKONSTRUKCE DUCTUS STENONI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1166 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71781 SONDÁŽ, DILATACE, VÝPLACH SLINNÉ ŽLÁZY
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 40 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71783 KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1559 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71785 KRIKO-FARYNGEÁLNÍ MYOTOMIE S RESEKCÍ DIVERTIKLU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 3606 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71787 INCIZE, DRENÁŽ PERITONZILÁRNÍHO EVENT. FARYNGEÁLNÍHO ABSCESU NEBO HEMATOMU
Nelze vykazovat současně s výkonem Dilatace incize při peritonzilárním abscesu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 78 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71789 DILATACE INCIZE PŘI PERITONZILÁRNÍM ABSCESU
Nelze kombinovat s výkonem incize a drenáž peritozilárního abcesu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71791 EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ CYSTY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A0 2 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 800 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71793 EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ PÍŠTĚLE VČETNĚ TONZILEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A0 2 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1358 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71795 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU PAROTICKÉ KRAJINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2132 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71797 KOLÁRNÍ MEDIASTINOTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1323 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71798 RESEKCE PROCESSUS STYLOIDEUS ELONGATUS, VČETNĚ TONZILEKTOMIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 255 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • TISSUCOL KIT kit 1x1ml

Odbornost: otorinolaryngologie
71799 LATEROFIXACE, MEDIOFIXACE HLASIVKY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1203 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71811 LIGATURA A. CAROTIS EXT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1013 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71813 LIGATURA A. MAXILLARIS INT.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 927 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71815 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU DO 10 CM
Vyjma příušní žlázy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1670 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71817 EXSTIRPACE LYMFANGIOMU, HEMANGIOMU HLAVY A KRKU NAD 10 CM
Nelze kombinovat s výkonem extirpace lymfangiomu, hemangiomu hlavy a krku do 10cm.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 2988 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71819 INTRAARTERIÁLNÍ PERFÚZE V ORL OBLASTI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1069 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku

Odbornost: otorinolaryngologie
71821 LASER V ORL Á 10 MINUT
Přičti k základnímu výkonu á 10 minut.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 92 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
71825 KRYOKAUTER V ORL Á 10 MINUT
Přičti k základnímu výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 4 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73011 SLOVNÍ AUDIOMETRIE DO SLUCHÁTEK NEBO VE VOLNÉM POLI, DISKRIMINAČNÍ TEST
Standartní sestavy České slovní audiometrie jsou reprodukovány do sluchátek nebo do volného pole, reproduktor ve vzdálenosti 1 m od vyšetřovaného - při diskriminačním testu na pozadí hluku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/3 měsíce
A1
3
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 49 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73013 TESTY NA AGRAVACI A SIMULACI
Lombardova zk., Stengerova zk., Leeův efekt /ověření vlivu zpožděné zpětné vazby sluchové/. V případě prokázané simulace nehrazen.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 12/1 rok
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 94 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73015 SPECIÁLNÍ AUDIOMETRICKÉ TESTY
Jeden test = jeden výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den, 3/3 měsíce
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 64 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73017 ORIENTAČNÍ IMPEDANCMETRIE
Stanoví tvar křivky tympanometrické, určí vybavitelnost středoušních reflexů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73019 VYŠETŘENÍ IMPEDANCE STŘEDOUŠNÍ A STŘEDOUŠNÍCH REFLEXŮ
Podrobné klinické vyšetření. Oboustranný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 měsíc
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73021 VYŠETŘENÍ KOROVÝCH EVOKOVANÝCH ODPOVĚDÍ NA ZVUKOVÉ PODNĚTY /CERA/
Je provedeno vyšetření alespoň tří frekvencí pro stanovení sluchového prahu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1011 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73023 VYŠETŘENÍ KMENOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ ZVUKOVÝCH /BERA/ ZA ÚČELEM STANOVENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU
Je sledována odpověď na zvukové stimuly ve kmeni mozkovém.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1011 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73025 ELEKTROKOCHLEOGRAFIE NEBO PROMONTORIÁLNÍ STIMULACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 395 ZULP:ne

Odbornost: otorinolaryngologie
73027 VÝPOČET ZTRÁT SLUCHU V PROCENTECH DLE FOWLERA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz