Počet nalezených záznamů: 20

Odbornost: ortopedická protetika
67021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM - LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM - LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPEDICKÝM PROTETIKEM - LÉKAŘEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67111 VYŠETŘENÍ STOJE A CHŮZE U PACIENTA S PROTÉZOU ČI ORTÉZOU
Podrobná analýza lokomočních schopností pacienta s ortopedicko-protetickou pomůckou, statická a dynamická zkouška, zhodnocení nálezu, stanovení postupu k nápravě chyb.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67113 IDENTIFIKACE PATOLOGICKO-MORFOLOGICKÝCH A FUNKČNÍCH ZMĚN A ROZSAHU JEJICH OVLIVNĚNÍ STAVBY A VÝCVIKU V UŽÍVÁNÍ PROTETICKÉ POMŮCKY.
Odborný lékař musí posoudit rozsah patologicko-morfologických a funkčních změn jednak z hlediska jejich zohlednění při architektonice navrhované protetické pomůcky, jednak z hlediska jejich využití nebo obejití při jejím ovládání.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67115 PEDOBAROGRAFIE
Vyšetření rozložení tlaků v plosce nohy pomocí protetometrických pomůcek. Zhodnocení patologických změn zjištěných při vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 84 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67116 VYŠETŘENÍ NOHOU, STATIKY A DYNAMIKY CHŮZE POČÍTAČOVÝM PEDOBAROGRAFEM
Vyšetření statiky a dynamiky chůze, vyšetření plosky nohy včetně rozložení tlaků při různé zátěži, vyhodnocení
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 3/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 192 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67117 DETEKCE A POSOUZENÍ CHYBNÝCH STEREOTYPÚ UŽIVATELE PROTETICKÉ POMŮCKY S URČENÍM JEJICH PŮVODU A ZPŮSOBU JEJICH ODSTRANĚNÍ
Cílem výkonu je objektivizace vad při užívání protet. pomůcky, dále stanovení, zda jde o vadu způsobenou vlivem zdravot. stavu postiženého (oper. zákrok, chybný pahýl, vliv interkurentní choroby apod.) nebo technickou vadou pomůcky nebo konečně chybným ne
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67119 ELEKTROMYOTEST HORNÍ NEBO DOLNÍ KONČETINY
Specializované vyšetření pacienta s defektem horní nebo dolní končetiny posuzující elektrickou aktivitu svalových skupin končetiny jako bezpodmínečné vyšetření pacienta před zahájením výroby myoelektrické pomůcky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 6/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67121 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY S PROTETICKOU POMŮCKOU. NÁVRH ŠKOLY ÚCHOPU S PROTETICKOU POMŮCKOU
Vyšetření úchopu s protet. pomůckou se provádí po předchozím prověření techn. stavu pomůcky, prokázání její nezávadné mechan. funkce a odpovídajícím ustavení na těle nositele. Cílem je zjištění ovládajících schopností klienta a tomu odpovídající stavby po
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67123 VYŠETŘENÍ ÚCHOPU A TESTOVÁNÍ OBRATNOSTI HORNÍ KONČETINY POSTIŽENÉHO BEZ PROTETICKÉ POMŮCKY. NÁVRH VÝCVIKU OBRATNOSTI A KOMPENZACE DEFEKTNÍHO ÚCHOPU
Týká se protetického pacienta s morfologickým nebo funkčním defektem na horní končetině. Vyšetřuje se, testuje a hodnotí postižená i nepostižená horní končetina. Pro výkon je vypracován postup.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 59 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67125 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ DYNAMOMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO - PROTETICKÉMU OŠETŘENÍ
Uvedená přístroj. vyšetření se provádějí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protet. pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. i jako součást probíhající r
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67127 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ SPIROMETRICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO - PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ
Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu jeho postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola jeho probíhající rehabilitace nebo jako její součást.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 225 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67129 ODBORNÉ VYŠETŘENÍ STATOVEKTOGRAFICKÉ VE VZTAHU K ORTOPEDICKO - PROTETICKÉMU VYŠETŘENÍ
Uvedené přístrojové vyšetření se provádí u protetického pacienta podle druhu postižení a typu navrhované protetické pomůcky. Cílem vyšetření je upřesnění aktuálního stavu pacienta nebo kontrola probíhající rehabilitace resp. její součást.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67211 NÁVRH KONSTRUKCE INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
Návrh na zhotovení individuální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, pro které nejsou sériové vložky dostatečně vyhovující a kteří nepotřebují vybavení speciálními vložkami zhotovenými dle odlitku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
4
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 43 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67213 NÁVRH KONSTRUKCE SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
Návrh na zhotovení speciální ortopedické vložky na základě speciálního vyšetření plochonoží u pacientů, kteří potřebují ortopedické vložky zhotovené dle individuálního odlitku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
4
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 58 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67217 SPECIFIKACE A NAVRŽENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ADJUVATIKA
Doporučení a vypracování návrhu nejvhodnějšího individuálního adjuvatika dle postižení a potřeb pacienta, na základě zhodnocení využitelnosti zachovaných funkcí postiženého.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67219 PŘÍTOMNOST LÉKAŘE PŘI STAVBĚ SLOŽITĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ORTOPEDICKO - PROTETICKÉ POMŮCKY - SPOLUPRÁCE S OP TECHNIKEM
Jedná se o přítomnost lékaře - specialisty při zahájení stavby složitější pomůcky, v průběhu stavby pomůcky a v případě, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67221 PŘEDÁNÍ SLOŽITÉ, INDIVIDUÁLNĚ VYROBENÉ ORTOPEDICKO - PROTETICKÉ POMŮCKY
Kontrola vnějšího vzhledu a stavby pomůcky, její statické i dynamické funkce, využití pomůcky pacientem, otestování chyb ve stavbě pomůcky, v používání pacientem, kontrola tělních krajin po sejmutí pomůcky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: ortopedická protetika
67223 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA PACIENTA KE ZHOTOVENÍ ORTOPEDICKO - PROTETICKÉ INDIVIDUÁLNÍ POMŮCKY
Sejmutí a zapsání měrných podkladů nutných pro stavbu pomůcky, určených pro potřebu vybavujícího technika, event. vyznačení orientačních bodů na pacientovi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 čtvrtletí
A1
4
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 43 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz