Počet nalezených záznamů: 218

Odbornost: ortopedie
66011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 75 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 129 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 89 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ORTOPÉDEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66031 PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ KYČELNÍCH KLOUBŮ U KOJENCE
Vyšetření ortopédem v trojím sítu a další vyšetření při léčení kyčelní dysplasie. Výkon nelze kombinovat s výkonem klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou výkonu je sonografický přístroj.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 206 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66033 DIAGNOSTICKÁ ARTROSKOPIE
Pomocí endoskopické techniky - artroskopu - zavedeného do ramenního, loketního, kolenního, hlezenného nebo kyčelního kloubu stanovení diagnózy nitrokloubního postižení. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 809 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66113 PŘILOŽENÍ ZINKOKLIHOVÉHO OBVAZU NA DOLNÍ KONČETINĚ
Indikováno u nemocných při lehkých distorzích a pro doléčení zlomenin po sejmutí sádrových obvazů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/2 týdny
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 72 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66115 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ - DESAULT APOD. PROVEDENÝ LÉKAŘEM
Fixační obvaz ramene po úrazech a operacích, měkký fixační obvaz trupu a břicha - pouze jako samostatný výkon
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A0
2
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 259 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66117 SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Sádrová fixace cirkulární, znehybnění jednoho kyčelního kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 609 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66118 SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Sádrová fixace cirkulární, znehybnění obou kyčelních kloubů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 907 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66119 VROZENÁ LUXACE KYČLE - JEDNORÁZOVÁ ZAVŘENÁ REPOZICE
Jednorázová první či opakovaná repozice volně reponibilní kyčle v celkové anestezii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 246 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66120 VROZENÁ LUXACE KYČLE - POSTUPNÁ REPOZICE NEKRVAVÁ
Postupná nenásilná repozice vrozené luxace pomocí Over-head trakce s konečnou artrografií a sádrovou oboustrannou spikou, které se vykazují samostatnými výkony.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 290 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66122 EXARTIKULACE V KYČLI
Exartikulace v kyčli pro TU, chron. zánět nebo jinou závažnou deformitu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 4292 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Sada autotransfusní

Odbornost: ortopedie
66127 MANIPULACE V CELKOVÉ NEBO LOKÁLNÍ ANESTEZII
Vyšetření kloubu v celkové nebo lokální anestezii za účelem zjištění rozsahu pohybu, cíleného vyšetření v určité poloze nebo redresementu force.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 33 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66129 FIXACE ZLOMENINY KLÍČNÍ KOSTI DELBETOVÝMI KRUHY PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Indikováno u nemocných se zlomeninou klíční kosti vyžadující trakci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/14 dnů
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 80 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66133 UDRŽOVÁNÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE ZA JEDEN DEN
Udržování proplachové laváže nebo permanentního výplachu za jeden den (navazuje na výkon zavedení proplachové laváže).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 98 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66211 SÁDROVÁ FIXACE - PRSTŮ, RUKA, ZÁPĚSTÍ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Sádrový podložený cirkulární obvaz předloktí a ruky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 132 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66213 SÁDROVÁ FIXACE - PŘEDLOKTÍ, PAŽE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Fixační podložený sádrový obvaz.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 199 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66215 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ HORNÍ KONČETINY - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Dočasná fixace celé horní končetiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 233 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66217 SPIKA RAMENE, ABDUKČNÍ FIXACE - SÁDROVÁ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Sádrový obvaz ramene podložený cirkulární, se vzpěrou HK.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 648 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66219 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Dočasná fixace ruky, předloktí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/14 dnů
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 139 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66221 SÁDROVÁ FIXACE - NOHA, BÉREC, KOLENO - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Fixační podložený cirkulární sádrový obvaz dolní končetiny přes jeden kloub.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
25
OM:
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 304 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66222 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA CELÉ DOLNÍ KONČETINY - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Dočasná fixace celé dolní končetiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 328 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66223 VYSOKÁ SÁDROVÁ FIXACE NA DOLNÍ KONČETINĚ - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Sádrový obvaz DK s fixací přes dva klouby.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 450 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66225 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA NOHY, BÉRCE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Dočasná fixace nohy, bérce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 228 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66227 PŘISÁDROVÁNÍ PODPATKU K SÁDROVÉMU OBVAZU DOLNÍ KONČETINY
Připevnění stabilního nášlapného podpatku na stávající cirkulární sádrový obvaz dolní končetiny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
S2
8
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 112 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66229 PES EQUINOVARUS ATD. - PŘILOŽENÍ KOREKČNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA JEDNU KONČETINU - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Redresní a retenční vysoký podložený modelovaný, cirkulární sádrový obvaz pro uvedenou diagnózu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 týden
A2
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 273 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66231 SCHANZŮV LÍMEC - SÁDROVÁ FIXACE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Sádrová fixace krční páteře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 274 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66233 MINERVA - SÁDROVÁ FIXACE - PROVEDENÁ LÉKAŘEM
Fixační sádrový obvaz krční páteře a hlavy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 622 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66235 THORAKOLUMBÁLNÍ KORZET - PROVEDENÝ LÉKAŘEM
Podložený sádrový obvaz páteře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/2 týdny
A2
5
120
OM:
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1720 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66239 SEJMUTÍ SÁDROVÉHO KORZETU NEBO SPIKY
Odstranění sádrového fixačního cirkulačního obvazu z trupu nebo kyčle.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 53 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66311 INTRADURÁLNÍ RESEKCE A PLASTIKA - KAŽDÉHO JEDNOHO SEGMENTU
Otevření durálního vaku, revize nervových struktur, resekce intradurálního útlaku, plastika durálního vaku, operace malformovaných cév intradurálně. Nelze počítat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1601 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66313 DELIBERACE - ODSTRANĚNÍ ÚTLAKU - DURÁLNÍHO VAKU A NERVOVÉHO KOŘENE
Repozice při zlomenině a útlaku míchy - odstranění mechanické - extradurální příčiny útlaku - přední, zadní, boční, posterolaterální nebo kombinované. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Každý jeden segment.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1427 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66315 INSTRUMENTACE C, T, L, S PÁTEŘE - PŘEDNÍ I ZADNÍ, KAŽDÉHO SEGMENTU. NELZE VYKAZOVAT JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
Zavedení implantátu do každého dalšího segmentu páteře a jeho napojení na základní instrumentaci - stabilizaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 40
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 525 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66317 REVIZNÍ OPERACE PÁTEŘE - PŘEDNÍ - ZADNÍ - ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU
Přístup v jizvě, skeletizace. Nelze vykazovat jako samostatný výkon. Přičti k výkonu operační přístup na páteř standardní, přední nebo zadní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 957 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66319 RESEKCE JINÉ NS ČÁSTI OBRATLE - INTERVERTEBRÁLNÍHO DISKU
Zahrnuje inkompletní resekci intervertebrálního disku některého výběžku nebo kloubu, celé kostrče, 1. žebra. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 595 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66321 RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA - SAMOTEKTONIE - KOMPLETNÍ - JEDNOHO OBRATLE
Zahrnuje postupnou resekci celého těla, dostupnou část příčného výběžku a pediklu až na lig. longit. posterius. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1427 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66323 PŘEDNÍ RESEKCE OBRATLOVÉHO TĚLA - SOMATEKTOMIE - INKOMPLETNí - PARCIÁLNí - KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO OBRATLE
Zahrnuje postupné odstranění požadovaného těla obratle dláty, Luer. kleštěmi a zubní frézou. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1070 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66325 RESEKCE OBRATLE - ZADNÍ - LAMINEKTOMIE KOMPLETNÍ JEDNOHO OBRATLE
Zahrnuje resekci celé laminy kloubních výběžků i příčných výběžků a většinou obou pediklů. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 911 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66327 RESEKCE OBRATLE - ZADNÍ - LAMINEKTOMIE INKOMPLETNÍ, ČÁSTEČNÁ JEDNOHO OBRATLE
Zahrnuje resekci střední části laminy, proc. spinosus a částečnou resekci proc. articulares. Nelze vykazovat jako samostný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 607 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66329 FŮZE PÁTEŘE - STANDARDNÍ - PŘEDNÍ - INTERSOMATICKÁ - 1 SEGMENT
Zahrnuje od intersomatické fůze mezi C 2 - 3 až po L 5 - S 1 všechny přední fůze páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 50
Čas výkonu:50 ZUM: ano
Body: 310 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Štěp kostní

Odbornost: ortopedie
66331 FŮZE PÁTEŘE - STANDARDNÍ ZADNÍ - 1 SEGMENT
Zahrnuje od fůze C 1 - 2, interspinosní fůze C, interartikulární a interkostotransverzální fůze T až po interartikulární a posterolater. fůzi LS páteře. Nelze vykazovat jako samostatný výkon, ale vždy připočítat k základnímu výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 186 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Štěp kostní

Odbornost: ortopedie
66333 PŘÍSTUPY NA PÁTEŘ - NESTANDARDNÍ - PŘEDNÍ
Zahrnuje obtížné přístupy, vyžadující většinou specialistu: C páteř - transorální, submandibulární horní, transmandibulární. T páteř - horní hrudní (Nansenův) - transmediastinální, transthorakoretroperitoneální, transabdominální.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 3824 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66335 OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ - STANDARDNÍ - PŘEDNÍ - PRVNÍ SEGMENT
Zahrnuje všechny přední přístupy běžné - anterolaterální na C páteř, transthorakální na T páteř kostotomií, retroperitoneální k L páteři.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3154 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66337 OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI - STANDARDNÍ - PŘEDNÍ - KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT
Zahrnuje skeletizaci, deperiostaci, podvázání segmentálních cév každého dalšího obratle během operace (od plus 1 seg. až plus 12 segmentů).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 124 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66339 OPERAČNÍ PŘÍSTUP NA PÁTEŘ - STANDARDNÍ - ZADNÍ SKELETIZACE - PRVNÍ SEGMENT PÁTEŘE
Zahrnuje všechny zadní a posterolaterální výkony na C - T - L páteři ve středních i bočních přístupech včetně revize.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
100
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 100
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 2222 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66341 OPERAČNÍ PŘÍSTUP K PÁTEŘI - STANDARDNÍ - ZADNÍ TZV. SKELETIZACE - KAŽDÝ DALŠÍ SEGMENT
Zahrnuje všechny standardní přístupy na páteř zadní plus každého dalšího segmentu páteře (od plus 1 segment až po plus 16 segment).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
15
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 15
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 93 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66343 TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI - VELKÝ
Transkutánní - artroskopická diskektomie. Zevní fixátor páteře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1854 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66345 TRANSKUTÁNNÍ VÝKON NA PÁTEŘI - MALÝ
Halotrakce. Operační svorka trakční. Diskografie. Biopsie zavřená. Resekce měkkých tkání.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1413 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát

Odbornost: ortopedie
66347 PERKUTÁNNÍ NUKLEOTOMIE DISKU
Odstranění jádra protrudujícího nebo vyhřezlého disku perkutánní technikou s užitím přístroje Nukleotom.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1210 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla S. Dynamics (bal. 2 ks)
 • Nukleotomový set

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • IOPAMIRO 200 inj 1x10ml

Odbornost: ortopedie
66411 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA PRVNÍ PRST
Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 577 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66413 AMPUTACE PRSTU RUKY NEBO ČLÁNKU PRSTU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PRST - PŘIČTI
Totální nebo parciální amputace prstu ruky nebo jeho článku včetně palce - vícečetná operace v jednom sezení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 100 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66415 AMPUTACE - RUKA
Amputační výkony v oblasti zápěstí a ruky s výjimkou amputace prstů. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1343 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66417 ARTRODÉZA MALÝCH KLOUBŮ RUKY A NOHY - JEDNOHO
Artrodéza IP, MCP, MTP kloubů ruky a nohy s vnitřní nebo zevní fixací. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 999 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66419 ARTROPLASTIKA ZÁPĚSTÍ A RUKY
Výkon zahrnuje všechny typy artroplastik v oblasti zápěstí a ruky kromě totální náhrady (aloplastiky).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2578 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66421 BIOPSIE, INCIZE A DRENÁŽ NA RUCE ČI ZÁPĚSTÍ
Výkon sloužící k odběru vzorku tkáně, ev. štěpu kostního v oblasti, uvolnění a drenáž hnisu či jiných patologických sekretů v oblasti ruky a zápěstí. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 720 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66423 ODSTRANĚNÍ EXOSTÓZY DORZA RUKY
Odstranění kostní prominence hřbetu ruky v celkové anestezii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 413 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66425 SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA PRVNÍ KLOUB
Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 335 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66427 SYNOVEKTOMIE KLOUBU PRSTU RUKY ČI NOHY - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
Obecnější typ výkonu sloužící k odstranění synoviální výstelky kloubu prstu ruky či nohy - při ošetření více kloubů během jedné operace se přičítá.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 217 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66429 SYNOVEKTOMIE ZÁPĚSTÍ A RUKY
Revmatochirurgický výkon sloužící k odstranění synoviální tkáně z oblasti zápěstí (šlachy flexorů) a ručních kloubů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1931 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66431 REKONSTRUKCE /OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PRVNÍ
Rekonstrukce osy nebo délky článku prstu či kosti záprstní včetně osteotomie a ev. spongioplastiky (ruka). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 576 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66433 REKONSTRUKCE /OSTEOTOMIE FALANGY, METAKARPU - PŘIČTI KAŽDOU DALŠÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 253 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66435 REKONSTRUKCE PSEUDOARTROSY NEBO EXCIZE ČLUNKOVÉ KOSTI RUKY
Všechny typy rekonstrukčních operací scafoidea nebo jeho totální či parciální excize.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 980 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66437 REKONSTRUKCE VAZŮ ZÁPĚSTÍ A RUKY
Všechny typy rekonstrukčních operací vazů v oblasti zápěstí a ruky (operace instabilit v uved. oblasti - ne artrodéza).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1740 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66439 REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY - RUKA, ZÁPĚSTÍ - PRVNÍ ŠLACHA
Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1419 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66441 REKONSTRUKCE JEDNODUCHÉ ŠLACHY - RUKA, ZÁPĚSTÍ - DALŠÍ ŠLACHA
Rekonstrukce defektní šlachy na ruce či zápěstí po traumatu nebo spontánní ruptuře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1339 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66443 PŘENOS JEDNOHO ŠLACHOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ
Náhrada afunkční nebo poškozené šlachy transpozicí šlachovou nebo použití šlachového transplantátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1575 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Transplantát šlachový

Odbornost: ortopedie
66445 PŘENOS SVALOVÉHO TRANSPLANTÁTU - RUKA, ZÁPĚSTÍ - KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
Náhrada nefunkčního svalu svalovou transpozicí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1754 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66447 REVMATICKÁ DEFORMITA PRSTŮ RUKY - TYP BOUTONIERE NEBO LABUTÍ ŠÍJE
Rekonstrukce revmatickým procesem porušeného extensorového aparátu prstu ruky s následnou typickou deformitou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1513 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66449 IMPLANTACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY NA HORNÍ KONČETINĚ
Náhrada kloubu loketního, zápěstního nebo ramenního totální endoprotézou při destrukci kloubu zánětem, úrazem či tumorem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3350 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní
 • Implantát

Odbornost: ortopedie
66451 ARTROPLASTIKA LOKETNÍHO KLOUBU
Artroplastika loketního kloubu s případným interpositem (odběr interposita další kód).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1952 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66453 EXSTIRPACE HLAVIČKY RADIA, NEBO RADIÁLNÍ STYLOIDEKTOMIE, NEBO EXTIRPACE DISTÁLNÍ ČÁSTI ULNY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 992 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66455 REKONSTRUKCE KOSTI - OSTEOTOMIE NA HK
Rekonstrukce deformity HK různé etiologie s osteosyntézou a event. náhradou štěpy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2744 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66457 REKONSTRUKCE VAZŮ - LOKET, PŘEDLOKTÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
70
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1574 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66459 RESEKCE HLAVICE HUMERU
Resekce hlavice humeru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1495 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66461 REKONSTRUKCE PAKLOUBU NA HK
Revize, dekortikace a spongioplastika pakloubu HK se stabilní osteosyntézou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2394 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66463 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU
Operace recidivující luxace ramenního kloubu (výkony na manžetě, kloubním pouzdře, osteotomie, na okolokloubních strukturách).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
100
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 1841 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66465 REPARACE ŠLACHY M. BICEPS BRACHII
Reparace šlachy m. biceps brachii.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
75
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 75
Čas výkonu:75 ZUM: ano
Body: 1620 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66511 UVOLNĚNÍ M. STERNOKLEIDOMASTOIDEUS
Protnutí sternální a klavikulární porce m. sternokleidomastoideus při jeho kontraktuře.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1244 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66513 RESEKCE KLÍČKU NEBO AKROMIA
Revize subakromiálního prostoru ramenního kloubu, spojená s revizí rotátorové manžety, uvolnění subakromiálního prostoru exstirpací nebo akromioplastikou, revize AC kloubu, případná resekce klíčku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1470 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autrotransfusní

Odbornost: ortopedie
66515 AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ / STERNOKLAVIKULÁRNÍ REKONSTRUKCE
Revize AC nebo SC skloubení, případná resekce, rekonstrukce vazivového aparátu a zajištění K-dráty.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1627 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66517 SPRENGLOVA DEFORMITA - SKAPULOPEXE
Sprenglova deformita - skapulopexe.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 3152 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66519 TRANSPLANTACE M. PEKTORALIS MAJOR
Transplantace m. pektoralis major.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2641 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66525 OPERACE PAKLOUBU PÁNVE
Operační ošetření pakloubu pánve po osteotomii či po úraze, spongioplastika a osteosyntéza.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3645 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66527 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE VČETNĚ OPERACE STŘECHY
Operační výkon sloužící k úpravě poměrů acetabula extraartikulárním kostním štěpem, sklopením okraje acetabula extraartikulárně nebo osteotomií s dislokací části pánevního kruhu (při protnutí šlachy iliopsoatu přičti kód).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3199 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66529 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE PÁNVE - TROJITÁ
Operační výkon ke zlepšení krytí hlavice femoru s osteotomií pánve nad a pod acetabulem (při protínání šlachy iliopsoatu doplnit kód 66911).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3584 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66531 ARTRODÉZA KYČLE NEBO SI KLOUBU
Artrodéza kyčelního kloubu intrartikulární za použití křížové dlahy či jiné osteosyntézy včetně techniky centrálně luxační. Artrodéza SI se spongioplastikou, zpravidla bez osteosyntézy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3917 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66533 ARTROTOMIE SAKROILIAKÁLNÍHO KLOUBU NEBO KYČLE
Operační otevření kloubu SI nebo kyčle k uvolnění patologického obsahu nebo volných těles nebo ev. vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2003 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66537 RESEKCE KOSTRČE
Resekce kostrče.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1489 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66610 CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA
Náhrada hlavice kosti pažní nebo stehenní endoprotézou při její destrukci a nemožnosti jiné rekonstrukce, při urč. zlomeninách v uvedené oblasti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 3594 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66611 IMPLANTACE TUMOROZNÍ /SPECIÁLNÍ/ PROTÉZY - CERVIKOKAPITÁLNÍ
Paliativní výkon, při kterém se odstraňuje nádorová tkáň z oblasti epifýzy dlouhé kosti a implantuje se cervikokapitální náhrada tumorozního typu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3863 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní
 • Komponenta tumorozní cervikokapitální
 • Sada autrotransfusní

Odbornost: ortopedie
66612 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČELNÍHO KLOUBU
Náhrada kyčelního kloubu umělou jamkou a hlavicí, které jsou fixovány do preformovaného lože v kosti cementem nebo vlastním tvarem implantátů (necementované implantáty).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 4140 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autotransfusní
 • Cement kostní
 • Implantát

Odbornost: ortopedie
66613 KOSTNÍ ŠTĚPY DO ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU
Během implantace TEP kyčelního kloubu je defektní či jinak oslabené dno acetabula zesíleno kostními štěpy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 4 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 412 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66615 REKONSTRUKCE ACETABULA PŘI OPERACI TEP KYČELNÍHO KLOUBU - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU
Při nepříznivé anatomické situaci při implantaci TEP kyčle je acetabulum doplněno a znovu vytvořeno kostním štěpem či jiným materiálem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 4 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 412 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66617 REVIZE, ODSTRANĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY, VÝMĚNA ZA NOVOU
Operační revize TEP kyčle, kolene nebo hlezna v případě chybného postavení komponent, selhání protézy nebo uvolnění protézy aseptického či septického a její výměna za novou stand. náhradu či speciální revizní náhradu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 5975 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autotransfúzní
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66621 PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - NECEMENTOVANÉ
Odstranění endoprotéz různých kloubů necementovaného typu bez náhrady.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3092 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Sada autrotransfusní
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66623 PROSTÁ EXTRAKCE ENDOPROTÉZY - CEMENTOVANÉ
Odstranění endoprotéz různých kloubů cementovaného typu bez náhrady.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 3278 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní
 • Sada autrotransfusní
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66627 DEKOMPRESE - PÁNEV, KYČEL
Dekomprese kosti v oblasti kyčle nebo pánve foráží s případným doplněním kostními štěpy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2016 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66631 VROZENÁ LUXACE KYČLE - OTEVŘENÁ REPOZICE
Otevřená repozice kyčelního kloubu u vrozené luxace, je-li operace doplněna zkracovací derotační osteotomií vykáže se samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2300 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66633 PSEUDOARTROZA KRČKU FEMORU - REKONSTRUKCE
Operační léčení poúrazové nebo spontánně vzniklé pseudoartrozy krčku stehenní kosti, spočívající v intertrochanterické osteotomii a osteosyntéze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3457 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66635 OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU
Osteotomie proximálního femuru (varizační, valgisační, derotační, podsuvná, flexní, extenční, kombinovaná atd.).
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2889 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66637 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE NA DK - MIMO NOHY
Úprava osového postavení DK u poúrazových či degenerativních stavů rekonstrukcí anatomické osy osteotomií a osteosyntézou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2459 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66639 EPIFYZEODÉZA FEMURU NEBO TIBIE
Operační metoda k zástavě růstu v oblasti konců femuru a tibie určená buď k vyrovnání délky končetin nebo proporčního růstu v oblasti kloubů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1831 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66641 POZDNÍ REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA
Sekundární sutura a plastické rekonstrukce extenzorového aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
105
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:105 ZUM: ano
Body: 1876 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál šicí kovový

Odbornost: ortopedie
66643 ARTRODÉZA NA DK S VÝJIMKOU KYČELNÍHO A SI KLOUBU
Déza nosných kloubů DK - koleno, hlezno, sub talo, trojí déza, déza Lisfrankova kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2801 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66645 OPERACE ZÁVĚSNÉHO APARÁTU PATELLY PRO RECIDIVUJÍCÍ LUXACI
Soubor operací zajišťujících správné postavení a funkci patelly ve femoropatellárním kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1899 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66647 OPERAČNÍ VÝKONY PŘI CHONDROPATIÍCH KOLENA
Jde o ošetření chondropatického ložiska na patele nebo kondylech a dále o ostatní výkony prováděné pro tuto dg. jako: release pouzdra, transpozice nebo ventralizace tub. tibie, návrty kosti a pod. (Nepatří sem výkony artroskopické).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ano
Body: 1634 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66649 HEMIARTROPLASTIKA KOLENE - SÁŇOVÁ PROTÉZA
Náhrada poloviny kolenního kloubu (mediální nebo laterální) umělým kloubním implantátem cementovaným či necementovaným.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 4 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3641 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66651 TOTÁLNÍ PROTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU
Náhrada kolenního kloubu umělým kloubním implantátem při destrukci kolene zánětem či tumorem, po traumatu nebo degen. změnami.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3501 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66653 IMPLANTACE TUMOROSNÍ (SPECIÁLNÍ) PROTÉZY - TOTÁLNÍ
Výkon, při kterém se odstraňuje nádor z oblasti kloubů s totální náhradou kloubu (nejčastěji kyčel, rameno, koleno,...).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 4848 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní
 • Náhrada kloubní

Odbornost: ortopedie
66655 MENISKEKTOMIE OTEVŘENÁ
Odstranění menisku kolenního kloubu z artrotomie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1519 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66657 DEBRIDEMENT V OBLASTI KOLENNÍHO KLOUBU BEZ SYNOVIALEKTOMIE
Jde o výkony při artrotomii kolena jak na kondylech, tak i na patelle a event. odstranění volných kloubních tělísek.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1693 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66659 SYNOVEKTOMIE KOLENA A DALŠÍCH VELKÝCH KLOUBŮ
Obecnější výkon sloužící k odstranění synoviální membrány velkých kloubů např. při revmatických onemocněních.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2054 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66661 SUTURA MENISKU
Steh menisku nebo jeho fixace ke kloubnímu pouzdru otevřenou cestou - artrotomií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1532 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66665 REKONSTRUKCE CHRONICKÉ NESTABILITY KOLENNÍHO KLOUBU
Pod tento kód zařazujeme všechny rekonstrukční operace prováděné pro chron. nestabilitu kolene jak intra- tak extraartikulárně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 4/1 rok
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2401 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66667 SUTURA ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ KOLENNÍHO KLOUBU
Operační sutura čerstvého poranění obou zkřížených vazů kolene. Výkon kalkulován bez anestézie.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2199 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66671 OTEVŘENÁ REPOZICE VROZENÉ LUXACE KOLENNÍHO KLOUBU
Zařazeny všechny operační výkony prováděné pro tuto dg.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2531 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66673 OPERACE RECIDIVUJÍCÍ LUXACE HLAVIČKY FIBULY
Zařazeny všechny typy operací pro uvedenou dg. a dále resekce hlavičky fibuly z jiných důvodů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1255 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66675 REKONSTRUKCE PSEUDOARTRÓZY NA DK - NE PROX. FEMUR
Operační léčení pakloubu na kostech DK spočívající v přístupu, revizi, dekrotikaci, spongioplastice a osteosyntéze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2691 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66677 REKONSTRUKCE VROZENÉHO PAKLOUBU - BÉREC
Kód zahrnuje všechny výkony prováděné pro tuto dg.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2505 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66679 EXARTIKULACE /AMPUTACE METATARZÁLNÍ/ FALLANGEÁLNÍ - JEDNA
Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1236 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66681 EXARTIKULACE /AMPUTACE METATARZÁLNÍ/ FALLANGEÁLNÍ - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI
Amputace či exartikulace distálně od tarso/metatarsální úrovně včetně - při vícenásobné op. na jedné DK přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66683 AMPUTACE JEDNOHO PAPRSKU DOLNÍ KONČETINY
Amputace metatarsu a všech článků prstu nohy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
110
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 110
Čas výkonu:110 ZUM: ne
Body: 1448 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66685 SYMEHO AMPUTACE A AMPUTACE V TARZU
Všechny amputace v oblasti tarzu (Bon-Jager, Chopart, Pirogov, Syme, apod.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1963 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66687 TEP TALOKRURÁLNÍHO KLOUBU
Implantace umělé totální náhrady hlezenného kloubu při destrukci hlezna po zánětu či traumatu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3550 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát
 • Cement kostní

Odbornost: ortopedie
66689 METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA - JEDNA
Zde zahrnuty všechny plastiky uvedeného kloubu, interpoziční. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1149 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66691 METATARZOFALANGEÁLNÍ INTERPOZIČNÍ ARTROPLASTIKA - DALŠÍ - PŘIČTI
Zahrnuje další operace na stejné noze.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
25
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 25
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 155 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66693 ARTROTOMIE S OSTEOTOMIÍ MALEOLU
Zařazeny všechny výkony v hlezenném kloubu při jejichž přístupu je provedena osteotomie kotníku (odstranění myšky, ošetření chondropatického ložiska apod.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1703 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66695 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE
Odstranění části nebo celé falangy prstu nohy (pro patol. ložisko, deformitu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 550 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66697 EXCIZE / EXSTIRPACE HLAVIČKY METATARZU - JEDNA
Tento kód zahrnuje všechny operace, při nichž je odstraňována hlavička jednoho metatarzu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 526 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66699 EXCIZE / EXSTIRPACE FALANGY NA NOZE NEBO HLAVIČKY METATARZU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
Kód se použije při excizi každé další hlavičky metatarzu na téže noze v jedné operační době.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 63 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66711 EXCIZE / EXSTIRPACE ČLUNKOVÉ KOSTI NOHY
Odstranění (částečné nebo úplné) člunkové kosti na noze pro patol. ložisko, deformitu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 914 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66713 EXCIZE / EXSTIRPACE OSTRUHY PATNÍ KOSTI
Odstranění bolestivé plantární ostruhy patní kosti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 538 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66715 EXCIZE / EXSTIRPACE KOSTI PATNÍ / HLEZENNÉ
Částečné nebo úplné odstranění patní nebo hlezenné kosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1773 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66717 EXCIZE / EXSTIRPACE SEZAMSKÉ KOSTI NOHY
Zařazeny izolované výkony, při kterých se odstraňuje 1 nebo více sezam. kůstek v oblasti nohy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 674 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66719 EXCIZE / EXSTIRPACE / TARZÁLNÍ KOALICE
Zahrnuty všechny operace provedené pro uved. dg., jak na měkkých tkáních, tak i na kosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1380 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66721 EXCIZE / EXSTIRPACE FASCIE, APONEUROZY V OBLASTI NOHY
Totální či částečná excize plant. aponeurozy nohy. Nelze kombinovat s jinými výkony na noze. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 844 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66723 REKONSTRUKCE PAKLOUBU V OBLASTI HLEZNA NEBO NOHY
Operační léčení pakloubu maleolární oblasti nebo skeletu nohy, provedený v bezkreví za použití RTG zesilovače, spongioplastiky a osteosyntézy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2179 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66725 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE PATNÍ KOSTI
Rekonstrukce plantigrádního nášlapu paty ve fyziologické valgozitě pomocí osteotomie patní kosti nebo osteosyntéza patní kosti příp. pakloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2018 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66729 REKONSTRUKCE / OSTEOTOMIE KOSTÍ TARZÁLNÍCH
Osteotomie kostí tarzu (mimo patní kost) k odstranění poúrazových či statických deformit, obnovení podélné a příčné klenby nožní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2180 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66731 REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU NOHY
Operační úprava dig. hammatus II. - V. pedis resekční artroplastikou zákl. článku (Hohmann, Bragard). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 631 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66733 REKONSTRUKCE KLADÍVKOVÉHO PRSTU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66735 REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI - VÝKON NA KOSTI
Pod tento kód zahrnujeme operace na kostních strukturách metatarzofalangeálního kloubu palce nohy, to je na hlavičce a krčku I. metatarsu a na I. článku palce. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 rok
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 904 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66737 REKONSTRUKCE HALLUCES VALGI - VÝKON NA MĚKKÝCH TKÁNÍCH
Operace na metatarzofall. kloubu palce nohy, na měkkých tkáních + snesení exostozy 1. metatarzu (Schede, Silver, Mc Bride). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
65
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 712 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66739 VELKÉ REKONSTRUKCE NOHY
Rozsáhlé rekonstrukční operace nohy po úrazech, zánětlivých a dalších onemocněních, spojené se spongioplastikou ev. kožním přenosem, stabilizace vnitřní fixací či zevním fixátorem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 3240 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66741 REKONSTRUKCE DIG. SUPRADUCTI V. NOHY
Plastický výkon odstraňující deformitu malíku nohy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 730 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66743 UVOLNĚNÍ DORZÁLNÍCH A MEDIÁLNÍCH STRUKTUR NOHY
V kódu zařazeny výkony při equinovarosní deformitě nohy, prováděné na Achillově šlaše, dorzálních a mediálních vazivových strukturách nohy (Zacepin, Turco, aj.).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2007 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66745 POSTEROMEDIÁLNÍ UVOLNĚNÍ, LATERÁLNÍ ZKRÁCENÍ, TRANSPOZICE ŠLACH PRO PES EQUINOVARUS
V kódu zahrnuty výkony prováděné při equinovarosní deformitě nohy: na Achillově šlaše, dorzálních, mediálních i laterálních strukturách nohy (Mc Kay).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 3683 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66747 UVOLNĚNÍ PLANTÁRNÍ FASCIE PRO PES EQUINOVARUS
Uvolnění plantárních struktur nohy od tuber calcanei ze samostatné incize. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 30
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 1026 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66749 REKONSTRUKCE VAZŮ TC KLOUBU
Patří sem rekonstrukční operace při čerstvých i zastaralých poškozeních vazů v oblasti hlezna a revize šlach.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1655 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66753 REPARACE ACHILLOVY ŠLACHY - ZASTARALÁ RUPTURA
Operace zastaralé ruptury Achillovy šlachy s její plastikou za účelem obnovení funkce dané šlachy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1782 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66811 INJEKCE DO BURZY, GANGLIA, POCHVY ŠLACHOVÉ
Injekce do burzy, ganglia, pochvy šlachové za účelem získání obsahu nebo aplikace léku.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 28 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Aplikovaná léčiva

Odbornost: ortopedie
66813 ODSTRANĚNÍ OSTEOSYNTETICKÉHO MATERIÁLU
Odstranění nebo vyjmutí kovového materiálu operativní cestou po zhojení nebo z jiného důvodu, kterého bylo při prvotní operaci použito.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 940 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66815 AUTOGENNÍ ŠTĚP
Autogenní štěp.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1110 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66817 VÝPLŇ DUTINY
Výplň dutiny během operace alogenním materiálem (kostní cement, Septopalové řetězce, Garamycín, keramická granula, fibrinová lepidla, aj.). Přičte se jako další kód k jakékoliv operaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:0 ZUM: ne
Body: 0 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Řetězce Septopal
 • GARAMYCIN SPN 130MG
 • Cement kostní s AT
 • Cement kostní
 • Granule keramické
 • TISSUCOL KIT kit 1x0.5ml

Odbornost: ortopedie
66819 APLIKACE ZEVNÍHO FIXATÉRU
Použití zevního fixatéru k udržení kostních úlomků v postavení, zaručující jejich zhojení v případech, kdy jiný způsob osteosyntésy není vhodný.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2168 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Fixatér zevní

Odbornost: ortopedie
66821 PERKUTÁNNÍ FIXACE K-DRÁTEM
Fixace K-drátem u traumatických stavů nevyžadujících krvavou repozici, kdy však jiný druh fixace nezaručuje zhojení ve správném postavení. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 103 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66823 ODSTRANĚNÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU
Zrušení konstrukce zevního fixatéru s odstraněním Steinamannových hřebů z kostí. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 515 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66825 UPRAVENÍ ZEVNÍHO FIXATÉRU
Druh použité anestézie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 426 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66827 ZAVEDENÍ EXTENZE - SKELETÁLNÍ TRAKCE
Zavedení extenze zavedením Kirschnerova drátu nebo Steinemanova hřebu do kosti a montáží podkovy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 273 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66829 ZAVEDENÍ PROPLACHOVÉ LAVÁŽE
Zavedení přívodného a odvodného drenu do kloubu nebo abscesové dutiny. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 647 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66833 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z RÁNY
Extirpace cizího tělesa v místě jeho průniku nebo z incize na jiném místě. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 616 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66835 INCIZE A DRENÁŽ ŠLACHOVÉ POCHVY
Obecný výkon sloužící k odstranění hnisu ze šlachové pochvy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 383 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66837 EXSTIRPACE BURZY NEBO GANGLIA - POVRCHOVÁ
Obecný výkon s cílem odstranění povrchně uložené burzy či ganglia. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 272 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66839 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - POVRCHOVĚ ULOŽENÝCH
Exstirpace nádorů měkkých tkání povrchově uložených bez závislosti na anatom. lokalizaci. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 717 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66841 EXSTIRPACE NÁDORU MĚKKÝCH TKÁNÍ - HLUBOKO ULOŽENÝCH
Exstirpace nádorů měkkých tkání hluboko uložených bez závislosti na anatomické lokalizaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 2014 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autrotransfusní

Odbornost: ortopedie
66845 REKONSTRUKCE JEDNÉ ŠLACHY
Sekundární sutura šlachy bez použití šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 4 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1010 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66847 TRANSPOZICE / TRANSPLANTACE ŠLACHY
Transpozicí rozumíme přemístění šlachového úponu funkčního svalu do jiného místa k náhradě ztracené funkce a k obnovení dynamické rovnováhy. Netýká se ruky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1314 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66849 OPERACE EPIKONDYLITIDY
Operační výkon provedený na epikondylu kosti pažní k řešení entezopatie. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 546 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66851 AMPUTACE DLOUHÉ KOSTI / EXARTIKULACE VELKÉHO KLOUBU - KROMĚ KYČLE
Amputace dlouhých kostí na všech úrovních, exartikulace velkých kloubů kromě kyčle a zápěstí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2475 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Sada autrotransfusní

Odbornost: ortopedie
66853 OTEVŘENÁ BIOPSIE MĚKKÝCH TKÁNÍ
Výkon sloužící k odebrání vzorku měkkých tkání z oblasti ramena, paže, bérce, nohy a hlezenného kloubu k upřesnění či stanovení diagnózy. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 466 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66855 INCIZE A DRENÁŽ MĚKKÝCH TKÁNÍ V ORTOPEDII
Obecný výkon sloužící k drenáži měkkých tkání, např. při hnisavých procesech. Druh použité anesterzie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 590 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66857 BIOPSIE KLOUBU ARTROSKOPICKÁ
Za endoskopické kontroly (artroskopem) odebrán cíleně vzorek tkáně (chrupavka, výstelka kloubní, kost) k vyšetření z kyčle, kolena, ramena a hlezna. Nelze kombinovat s artroskopií diagnostickou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 959 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Set bioptický

Odbornost: ortopedie
66859 DENERVACE VELKÝCH KLOUBŮ A SVALŮ
Denervace velkých kloubů nebo denervace svalových skupin.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1571 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66861 RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ KLOUBŮ, MIMO KYČELNÍ KLOUB
Při patologickém obsahu kloubu (např. hnis) operační rozříznutí pouzdra kloubního a založena otevřená, či zavřená drenáž kloubní (oblast ramene, lokte, zápěstí, kolene, hlezna a nohy).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1623 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66863 EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ NEBO RADIKÁLNÍ
Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 270
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 4209 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66865 EXCIZE A EXSTIRPACE KOSTI - RESEKCE A NÁHRADA JINÝM MATERIÁLEM
Excize a exstirpace kosti - resekce a náhrada jiným materiálem
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2452 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66867 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - JEDNODUCHÉ
Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci svalu nebo jeho části v malém rozsahu a to z různých příčin.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1359 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66869 EXCIZE A EXSTIRPACE SVALOVÉ - ROZSÁHLÉ - TAKÉ PRO MYOSITIS
Obecný výkon sloužící k excizi či exstirpaci většího svalu či více svalů, např. při nádorech.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2190 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66871 EXSTIRPACE BURZY - HLUBOKÁ
Obecný výkon s cílem odstranění hluboko uložené burzy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 1156 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66873 TENOTOMIE ZAVŘENÁ
Protětí šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 400 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66875 TENOTOMIE OTEVŘENÁ - MIMO RUKY
Protětí šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu, netýká se výkonů na ruce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 758 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66877 TREPANACE A DRENÁŽ KOSTI
Operační otevření prostoru kolem kosti nebo nitrokostního prostoru (dřeňové dutiny) a zavedení drenáže otevřené nebo zavřené v oblasti lopatky, klíčku, humeru, kostí nohy a hlezna, bérce a femuru k odstranění patolog. obsahu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1339 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66879 OTEVŘENÁ SPONGIOPLASTIKA
Ošetření primárního nebo nehojícího se kostního defektu spongioplastikou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1725 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66881 EXCIZE / EXSTIRPACE EXOSTÓZY
Odstranění exostózy dlouhé nebo ploché kosti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1711 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66883 EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE JEDNODUCHÁ
Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1872 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66885 EXCIZE / EXSTIRPACE TUMORU KOSTI - RESEKCE ROZSÁHLÁ S REKONSTRUKCÍ ŠTĚPY
Excize / exstirpace kostního tumoru bez závislosti na lokalizaci kromě falang s rekonstrukcí štěpy auto- nebo alogenními.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
240
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 4452 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Cement kostní
 • Sada autrotransfusní

Odbornost: ortopedie
66887 FASCIÁLNÍ REKONSTRUKCE ROZSÁHLÁ NA KONČETINÁCH
Rekonstrukce fascie za účelem dosažení její celistvosti a k dosažení uzavřeného fasciálního prostoru - rozsah nad 5 x 10 cm.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2557 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66889 POUHÁ REVIZE ALOPLASTIKY
Operační revize aloplastiky zápěstí, ramene, kolene a hlezna bez odstranění endoprotézy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1899 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66891 OPERAČNÍ ARTROSKOPIE
Pomocí endoskopické techniky z miniincizí zavedena optika a pracovní nástroje k odstranění poškozených nitrokloubních struktur, plastikám vazů, odstranění kloubní výstelky ramenního, kolenního a hlezenného kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1336 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66893 PUNKČNÍ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU
Výkon, při kterém punkcí odebíráme materiál z kosti nebo kloubu k dalšímu vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 234 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla tepanobioptická

Odbornost: ortopedie
66895 OTEVŘENÁ BIOPSIE KOSTI NEBO KLOUBU
Pomocí artrotomie (operativním otevřením kloubu) získán vzorek měkkých tkání, chrupavky či kosti k vyšetření, stanovení diagnózy (oblast zápěstí, lokte, ramene, nohy, hlezna a kolene).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 3/1 rok
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1554 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66897 EXCIZE / EXSTIRPACE BAKEROVY CYSTY
Ve výkonu zahrnuty veškeré excize této cysty včetně reoperací.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/1 rok
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1599 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66899 TENOTOMIE ZAVŘENÁ - MIMO RUKY - KAŽDÁ DALŠÍ - PŘIČTI K TENOTOMII ZAVŘENÉ
Protětí každé další šlachy z bodové incize tenotomem zavřeně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 22 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66911 TENOTOMIE OTEVŘENÁ - MIMO RUKY - KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - PŘIČTI K TENOTOMII OTEVŘENÉ
Protětí každé další šlachy z operační rány za účelem uvolnění kontraktury svalu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
10
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 29 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66915 DEKOMPRESE FASCIÁLNÍHO LOŽE
Obecný výkon s cílem dekomprese osteofasciálního prostoru na horní i dolní končetině - ne pro syndrom karpálního tunelu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1401 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66917 ZAVEDENÍ KATETRU DO FASCIÁLNÍHO LOŽE
Obecný výkon s cílem změření tlaku v daném osteofasciálním prostoru. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 178 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66919 SEKVESTROTOMIE
Odstranění nekrotického sekvestru z kosti. Netýká se spongioplastiky ev. výplně dutiny jiným materiálem. Tyto operace jsou samostatné.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 rok
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1367 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66921 EXKOCHLEACE A SPONGIOPLASTIKA
Ošetření kostního defektu nebo nádoru podobné afekce exkochleací stěn a patologického obsahu a výplň dutiny spongiozou autologní či heterologní.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1660 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66923 PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ DLOUHÉ KOSTI
Osteotomie dlouhé kosti, její zkrácení vytětím segmentu, nebo jednorázové prodloužení vložením kostního štěpu, osteosyntéza.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 2959 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
66925 ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH TĚLES Z VELKÝCH KLOUBŮ ARTROTOMIÍ
Výkon s otevřením loketního nebo hlezenného kloubu k odstranění volných nitrokloubních těles.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1749 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66927 REVIZE ŠLACHOVÝCH POCHEV
Obecný typ výkonu sloužící k revizi fibrózní i synoviální šlachové pochvy např. při jejím zúžení. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 832 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66929 TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY
Uvolnění šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy. Netýká se ruky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1054 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66931 TENOLÝZA - ROZSÁHLÉ UVOLNĚNÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘIČTI
Uvolnění každé další šlachy ze srůstů s okolím za účelem dosažení mobilizace a funkce dané šlachy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 120 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66933 TENODÉZA - MIMO RUKY
Jedná se o upevnění šlachy ke kosti za účelem dosažení odpovídajícího postavení kloubu. Nejedná se o výkony na ruce. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
105
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1240 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66935 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM - MIMO RUKY
Rekonstrukce šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce dané šlachy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1607 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66937 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÝM ŠTĚPEM KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKU - PŘIČTI
Rekonstrukce každé další následné šlachy pomocí samostatně odebraného šlachového štěpu za účelem obnovení funkce šlachy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 239 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66939 PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ JEDNÉ ŠLACHY - MIMO RUKY
Prodloužení / zkrácení jedné šlachy za účelem obnovení funkce dané šlachy. Netýká se šlach na ruce. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1276 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66941 PRODLOUŽENÍ / ZKRÁCENÍ KAŽDÉ DALŠÍ ŠLACHY - MIMO RUKY - PŘIČTI
Prodloužení / zkrácení každé další šlachy za účelem zajištění funkce šlachy. Netýká se výkonů na ruce.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 160 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66947 ODBĚR FASCIÁLNÍHO NEBO KOSTNÍHO ŠTĚPU
Odebrání fasciálního nebo kostního štěpu potřebného k náhradě vazu nebo kostního defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 602 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
66949 PUNKCE KLOUBNÍ S APLIKACÍ LÉČIVA
Zavedení jehly do postiženého kloubu k aplikaci příslušného léčiva, eventuálně k odsátí obsahu kloubu. Nelze vykázat společně s diagnostickou punkcí kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Léky dle skutečné spotřeby

Odbornost: ortopedie
67225 ARTRODÉZA NA HK
Artrodéza ramenního, loketního nebo zápěstního kloubu při použití stabilní osteosyntézy, kostních štěpů při dodatečné fixaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 210
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1817 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
67227 UVOLNĚNÍ SVALU / ŠLACHY
Obecný výkon s cílem uvolnit šlachu nebo sval např. srostlý s okolím.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
75
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 658 ZULP:ne

Odbornost: ortopedie
67229 REKONSTRUKCE ROTÁTOROVÉ MANŽETY
Rekonstrukce rotátorové manžety, akromioplastika v požadovaném rozsahu, exscize lig. korakoakromiale (za případný odběr štěpu další kód).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1369 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: ortopedie
67231 HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
Hemipelvektomie konzervativní a radikální, intertorakoskapulární amputace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
240
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 270
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 5349 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Sada autotransfufní

Odbornost: ortopedie
67233 AKUTNÍ SUTURA EXTENZOROVÉHO APARÁTU KOLENA S REKONSTRUKCÍ
Primární sutura extenčního aparátu kolena za účelem obnovení funkce kolenního kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 884 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz