Počet nalezených záznamů: 98

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65111 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE Z ÚSTNÍ DUTINY
Excize části patologicky změněné sliznice za účelem histologického ověření diagnózy. Druh použité anestézie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65113 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE TVRDÝCH TKÁNÍ
Odběr takového množství kosti, které je potřebné ke kvalitnímu bioptickému vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 352 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65115 DIAGNOSTICKÁ PUNKCE MĚKKÝCH TKÁNÍ
Punkční jehlou odběr materiálu k laboratornímu vyšetření. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
15
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65151 SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - JEDNA ČELIST
Dvoufázová operace: Příprava lože pro subperiostální implantát, otisk kostěnného alveolárního výběžku, zavedení implantátu, sutura. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 925 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát subperiostální

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65153 ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU - JEDNA ČELIST
Odstranění nevyhovujícího subperiostálního implantátu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A0 2 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 347 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65211 OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU
Repozice úlomků fraktur. čelistí a kostí obličej. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomocí kovové destičky upevněné šrouby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 život
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 979 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65213 OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM
Repozice úlomků fraktur. čelisti a kostí obličej. skeletu chirurgickou cestou a fixace úlomků v anatomické poloze pomoci kostního drátěného stehu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 život
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 871 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65215 DENTÁLNÍ DRÁTĚNÁ DLAHA Z VOLNÉ RUKY - JEDNA ČELIST
Zhotovení dentální drátěné dlahy a její přiložení na zuby jedné čelisti včetně manuální repozice zlomeniny nebo uvolněných zubů. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 195 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65217 PROVIZORNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DRÁTĚNÝMI VAZBAMI
Prozatimní fixace úlomků frakturované čelisti a její znehybnění do doby definitivního ošetření pomocí drátěných zubních vazeb. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 život
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 82 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65219 KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ VĚTŠÍCH OBLIČEJOVÝCH DEFEKTŮ
Ošetření rozsáhlých defektů měkkých a tvrdých tkání obličeje vyžadující repozice, fixace kostních úlomků, osteoplastiku, tkáňové posuny, ev. použití laloků ze vzdálenějších částí těla.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 život
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 2532 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65221 ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE DRÁTĚNÉ PŘI ZLOMENINÁCH - JEDNA STRANA
Fixace odlomené části střední obličejové etáže pomocí drátěných závěsů k pevným částem obličejového skeletu nebo lebky. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 6/1 život
A1
3
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 405 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65311 MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASII - OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I
Mobilizace horní čelistí v liniích zlomeniny Le Forte I. Fixace horní čelisti v novém postavení. Event. zajištění kostními štěpy přičíst.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1828 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65313 OSTEOTOMIE VĚTVE DOLNÍ ČELISTI - JEDNA STRANA
Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z intraorálního přístupu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 život
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1281 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65315 OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNÁTNÍ JAKÁKOLIV
Z extraorálního nebo intraorálního přístupu se provádí vertikální osteotomie větve dolní čelisti.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 3/1 život
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1618 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65317 OSTEOTOMIE HORNÍCH ČELISTÍ - 1 SEGMENT
Uvolnění jednoho segmentu horní čelisti spolu se zuby. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A0 2 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 865 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65319 ZADNÍ DENTOALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE MAXILLA - OBĚ STRANY
Jedná se o mobilizaci postranních segmentů horních čelistí, jejich zasunutí kraniálně. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1819 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65321 KOREKCE BRADY - OSTEOTOMIE (VČETNĚ ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU)
Jedná se o zvětšení brady při hypoplasii trigona mentálního. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1136 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65323 OSTEKTOMIE TĚLA MANDIBULY PROSTÁ - JEDNA STRANA
Subperiostální ostektomie v oblasti těla dol. čelisti s nebo bez extrakce zubu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ano
Body: 1070 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65325 OSTEKTOMIE TĚLA DOLNÍ ČELISTI INLAYOVÁ - JEDNA STRANA
Jednostranná subperiostální schodovitá ostektomie v oblasti bezzubého těla dolní čelisti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A2
5
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ano
Body: 949 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65327 SAGITÁLNÍ OSTEOTOMIE VĚTVE MANDIBULY - JEDNA STRANA
Subperiostální osteotomie větve dolní čelisti z orálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1486 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65329 ORBITÁLNÍ KRANIÁLNÍ OSTEOTOMIE INTRAKRANIÁLNÍ PŘÍSTUP
Celková anestézie. Bikoronární kožní řez. Jednostranná kraniotomie. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Uvolnění nadočnicového oblouku a stropu očnice. Odstranění Tu očnice (započte se zvlášť). Repozice mobiliz. částí, osteosutura, sutura rány, drenáž.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 3331 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65331 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ - 1 SEGMENT
Mobilizace horní čelisti v linii zlomeniny Le Forte I u rozštěp. pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizován pouze 1 segment horní čelisti, který je v anomálním postavení. Fixace v novém postavení a zajištění kostními štěpy přičíst.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 2339 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65333 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT I. U ROZŠTĚPOVÝCH PACIENTŮ - 2 SEGMENTY
Mobilizace horní čelisti v liniích lomu Le Forte I. u rozštěpových pacientů, kdy je kompletně obnoven rozštěp patra a mobilizovány oba segmenty horní čelisti. Zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fixace závěsy a mezičelistní fixace. Druh použité anest
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 3016 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65335 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT U PACIENTŮ S OBOUSTRANNÝM ROZŠTĚPEM - 3 SEGMENTY
Mobilizace dvou segmentů horní čelisti a mezičelisti. Mobilizované segmenty jsou vysunuty do požadovaného postavení, zajištěny štěpy (účtuj zvlášť). Fixace závěsy a mezičelistní fixace. Uzávěry defektů slizničními tvářovými lalůčky. Druh použité anestezie
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
330
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 330
Čas výkonu:330 ZUM: ano
Body: 3185 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65337 NASO-MAXILÁRNÍ OSTEOTOMIE BEZ LE FORT I.
Mobilizace naso-maxilárního komplexu bez ovolnění horního zubního oblouku, který zůstává pevný, v původním postavení. Fixace mobilizovaného segmentu kostními stehy nebo minidestičkami v novém postavení. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použi
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 3370 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65339 OSTEOTOMIE HORNÍ ČELISTI LE FORT II.
Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Forte II. Může být několik dalších modifikací. Zajištění mobilizovaných fragmentů v novém postavení závěsy nebo minidestičkami. Mezičelistní fixace. Implantace kostních štěpů (účtuj zvlášť). Druh použité ane
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 350
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 3702 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65341 OSTEOTOMIE LE FORT III.
Mobilizace horní čelisti v liniích zlomeniny Le Fort. Bikoronární a introrální řezy. Uvolnění oblič. skeletu pomocí pilek, dlát a kleští. Posun do nového postavení. Zajištění kostními štěpy, osteosuturami, minidestičkami nebo vysokými závěsy, možnost mezi
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
540
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 540
Čas výkonu:540 ZUM: ano
Body: 5169 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65343 OSTEOTOMIE LE FORT III. A SUBKRANIÁLNÍ KOREKCE HYPERTELORISMU
Mobilizace horní čelisti v liniích zlom. Le Fort III. a současná ektomie v oblasti ethmoid. Obličej. skelet je rozdělen na dvě poloviny, které jsou posunuty mediálně. Následuje fixace osteosutury, závěsy, minidestičky, je možná mezičelistní fixace, implan
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
600
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 600
Čas výkonu:600 ZUM: ano
Body: 5703 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65345 OSTEOTOMIE LE FORT III. A LE FORTE I.
Osteotomie obličejového skeletu v liniích zlomeniny Le Fort III. a Le Forte I. Mobilizace obou segmentů a fixace v novém postavení osteosuturami, závěsy nebo minidestičkami, event. mezičelistní fixace, implantace kostních štěpů - účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
660
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 660
Čas výkonu:660 ZUM: ano
Body: 6251 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65347 OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY - JEDNA STRANA
Subperiostální protětí dolní čelisti z intra nebo extraorálního přístupu. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A0
2
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 743 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65411 RESEKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ ANKYLÓZY JEDNOSTRANNĚ S INTERPOZICÍ
Jde o resekci kostního spojení dolní čelisti se zygomatikem. Součástí výkonu je i redresment forcé (násilné rozevření ) a interpozice jiného materiálu). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1627 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada kloubní
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65413 BLOKOVÁ RESEKCE POLOVINY OBLIČEJE
Ze zevního přístupu resekce celé maxilly, obsahu očnice a měkkých částí obličeje v bloku. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 2026 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65415 RESEKCE HORNÍ ČELISTI TOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)
Ze zevního řezu obnažené maxilly, její rekonstrukce s ponecháním obsahu očnice. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1666 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65417 RESEKCE DOLNÍ ČELISTI S PŘERUŠENÍM KONTINUITY - JEDEN SEXTANT
Ze zevního řezu resekce části těla čelisti s přerušením kontinuity. Onkologická indikace. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1039 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65419 RESEKCE KLOUBNÍHO VÝBĚŽKU DOLNÍ ČELISTI
Ze zevního řezu proniknutí ke kosti a resekce kloubního výběžku.Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1039 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65421 HORIZONTÁLNÍ RESEKCE ČERVENĚ DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
V místní anestezii excize červeně dolního nebo horního rtu horizontální. Uzávěr místním posunem. Lokální anestezie je kalkulována ve výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 život
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 537 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65423 RESEKCE DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY - JEDEN SEXTANT
Ze zevního řezu resekce části těla čelisti bez přerušení kontinuity. Onkologická indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 život
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 905 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65425 RESEKCE HORNÍ ČELISTI PALATOALVEOLÁRNÍ (JEDNOSTRANNÁ)
Obvykle z orálního přístupu resekce části alveolárního výběžku a patrové desky horní čelisti. Onkologická indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 život
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 904 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65427 RESEKCE HORNÍ ČELISTI SUBTOTÁLNÍ (JEDNOSTRANNÁ)
Ze zevního řezu obnažení maxily, resekce podstatné části horní čelisti. Onkologická indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1283 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65429 TOTÁLNÍ RESEKCE RTU
Resekce horního nebo dolního rtu v celém jeho rozsahu. Na tento výkon může navazovat rekonstrukční výkon, který bude hodnocen dalším kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 847 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65511 REKONSTRUKČNÍ OPERACE JAZYKA
Rekonstrukcí se míní uzávěr defektu jazyka místním posunem lalůčků z okolí rány. Použitou anestezii účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1053 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65512 ESOFAGOSTOMIE PUNKČNÍ
Vyústění esofagu k nutričním účelům.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
20
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 198 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65513 PŘÍPRAVA FASCIÁLNÍHO A PERIKRANIÁLNÍHO LALOKU K REKONSTRUKCI
Vytvoření laloku skládajícího se z povrchové fascie a perikrania, a přenesení do místa defektu v obličeji.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/14 dnů
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2010 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65515 REKONSTRUKCE MANDIBULY SE ŠTĚPEM A EVENT. IMPLANTÁTEM OBOUSTRANNÁ PARCIÁLNÍ
Jedná se o resekci bradové části mandibuly spolu s přilehlými částmi těla oboustranně se zachováním vzestupné větve a TM artikulace. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 2525 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65517 REKONSTRUKCE MANDIBULY ŠTĚPEM EVENT. IMPLANTÁTEM JEDNOSTRANNÁ TOTÁLNÍ
Jedná se o rekonstrukci čelisti po hemimendibulektomii s exartikulací pro nádor, cystu, zánět, úraz. Rekonstrukci možno provést allo nebo autotransplantátem. Kostní štěp přičti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 210
Čas výkonu:210 ZUM: ano
Body: 2558 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65519 REKONSTRUKCE DEFEKTU MANDIBULY S PŘERUŠENÍM KONTINUITY IMPLANTÁTEM
Jedná se o rekonstrukci části těla mandibuly po resekci pro nádor, osteomyelitis, traumat. ztrátu a pod. Všude tam, kde je porušena kontinuita a ztráta těla dolní čelisti v celé šíři. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 2069 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65521 REKONSTRUKCE DEFEKTU DOLNÍ ČELISTI BEZ PŘERUŠENÍ KONTINUITY KOSTI
Jde o doplnění masivu kosti po resekci alveolární-výběžku pro tumor, nebo poúrazovou ztrátu. Kostní štěp účtuj zvlášť. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1730 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65525 REKONSTRUKCE FOSSY GLENOIDALIS A ZYGOMAT. OBLOUKU
Rekonstrukce těchto anatomických struktur u vrozených a vývojových anomálií a u stavů po traumatech a odstranění nádorů. Anatomické struktury jsou rekonstruovány kostními štěpy (účtuj zvlášť) a fixovány osteosuturami nebo minidestičkami. Druh použité anes
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 2426 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65527 REKONSTRUKCE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU
Jedná se o funkční i anatomickou rekonstrukci temporomandibulárního kloubu po resekci ankylozy, exstripaci tumoru, tříšťivé zlomenině, vrozené deformaci TM kloubu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 život
A1
3
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1629 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada kloubní
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65611 EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM
Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu více jak 4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestezii účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 801 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65613 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - OD 2 CM DO 4 CM
Excize jakékoliv slizniční léze v rozsahu 2-4 cm. Hloubka excize je dána rozsahem patologického nálezu. Druh použité anestezii účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 449 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65615 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA)
Excize jakékoliv slizniční léze v celém rozsahu v tomto případě do 2cm. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 158 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65617 KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU
Excize části dolního nebo horního rtu v celé tlouštce, včetně svaloviny. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 592 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65619 EXCIZE HYPERPLASTICKÉ SLIZNICE ALVEONÁRNÍHO VÝBĚŽKU (VLAJÍCÍHO HŘEBENE) - VÍCE NEŽ JEDEN SEXTANT
Vhodnými řezy redukce hyperplastické sliznice bezzubého alv.výběžku, sutura. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A0
1
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 447 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65811 DIAGNOSTICKÁ FOTOGRAFIE
Hrazeno v ústavní péči 605 - maxillofaciální chirurgie; v ortodontické péči (015) hrazeno pro: rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 10/1 čtvrtletí
A1
3
10
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 32 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65911 ARTROGRAFIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU
Aplikací kontrastní látky intraartikulárně a zhotovením rtg snímku vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 220 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65913 ALVEOLOTOMIE DOLNÍ ČELISTI 1 SEGMENT
Uvolnění segmentu dolní čelisti a jeho zasunutí dorsálně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 život
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 1083 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65915 ARTROPLASTIKA TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU JEDNOSTRANNÁ
Jedná se o chirurgickou úpravu vnitřní poruchy TM kloubu - posun a upevnění disku, snesení nerovností kondylu, snesení kloubního hrbolu, nebo jeho zvětšení. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/2 roky
A2
5
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1165 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65917 ARTROSKOPIE TEMPOROMANDIBULÁRNIHO KLOUBU
Přehlédnutí a vyhodnocení stavu kloubní štěrbiny temporomandibulární s ev. odběrem materiálu k biopsii. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 2/1 rok
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 443 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65919 CIRKUMMANDIBULÁRNÍ A TRANSALVEOLÁRNÍ FIXACE Z LABORATORNĚ ZHOTOVENÉ PRYSKYŘIČNÉ DLAHY NEBO ZUBNÍ NÁHRADY
Nasazení a upevnění alveolárních pryskyřičných dlah fixovaných k dolní čelisti drátěnými objímkami, k horní čelisti transalveolárními drátěnými ligaturami. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 život
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 311 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Dlaha pryskyřičná alveolární dolní
 • Dlaha pryskyřičná alveolární horní

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65920 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z PÁNVE
Jde o získání autogeního kostního materiálu pro účely osteoplastiky a to jak tvarovaného, tak i spongiosní kostní drtě.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
4
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1173 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65922 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA
Jde o získání kostního materiálu pro potřeby osteoplastiky. Náročný výkon s nebezpečím vzniku pneumotoraxu. Provádí se nejčastěji z 5., 6. nebo 7. žebra.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 979 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65923 EGALIZACE ALVEOLÁRNÍHO VÝBĚŽKU ČELISTI NAD JEDEN SEXTANT
Odklopení mukoperiostu, úprava tvaru alveol.výběžku, sutura. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A0 1 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 460 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65924 ODBĚR CHONDRÁLNÍHO A KOSTOCHONDRÁLNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA
Jde o odběr chrupavčitého štěpu eventuálně i s částí kosti (žebra) pro účely augmentační, osteoplastické a pod.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 780 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65926 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU Z KALVY
Jde o získání kvalitního kostního autogenního materiálu pro účely osteoplastiky zejména v oblasti obličeje.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/14 dnů
A1
3
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ano
Body: 1918 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pilka Gigliho

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65927 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S AUTOTRANSPLANTACÍ DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU
Rekonstrukce ústní předsíně s relativním zvýšením alveolárního výběžku a krytím defektu dermoepidermálním štěpem. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 791 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65929 ANTROGRAFIE
Aplikací kontrastní látky do čelistní dutiny a rtg snímkem vyhodnocení velikosti, tvaru a prostornosti antra. Anestezie a kontrastní látka jsou kalkulovány u výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 205 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65931 CYSTOGRAFIE
Aplikací kontrastní látky do nitra cysty posouzení jejího rozsahu a vztahu k okolním anatomickým strukturám. Lokální anestezie je součástí výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
30
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 133 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • SUPRACAIN inj 10x2ml
 • LIPIODOL ULTRA-FLUID inj 5x5ml

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65933 TRANSPOZICE VÝVODU VELKÉ SLINNÉ ŽLÁZY
Z orálního přístupu vyhledání vývodu žlázy a jeho přemístění. Anestezie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den, 4/1 rok
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 587 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65935 REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU
Transantrální cestou zavedení balonkového katetru a repozice zlomeniny. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 život
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ano
Body: 1008 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65936 REPOZICE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU EXTRAORÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Repozice úlomků zlomeniny ZM komplexu nebo jařm. mostu pomocí elevatoria zavedením transkutánně pod jařm. most nebo pomocí kostního háku zavedením transkutánně tváří pod tělo lícní kosti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 život
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 493 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65937 KATETRIZACE A. CAROTIS EXTERNA PRO PROTINÁDOROVOU CHEMOTERAPII
Přímá, nepřímá nebo retrogrální katetrizace řečiště a. carotis ext. pro protinádorovou chemoterapii. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 848 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • HEPARIN LECIVA, INJ 5X2ML/10KU

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65939 HEMIMANDIBULEKTOMIE S EXARTIKULACÍ
Ze zevního řezu proniknutí k polovině těla dolní čelisti a k větvi, vybavení poloviny čelisti s exartikulací. Onkologická indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
A1
3
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 1533 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65941 OPERACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ
V místní anestézii chirurgické odstranění cyst, drobných slinných žlázek ve rtech a vestibulu dutiny ústní. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 život
A1
3
30
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD A0 1 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 307 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65943 UVOLNĚNÍ NADOČNICOVÉHO OBLOUKU
Po bikoronárním kožním řezu a bifrontální kraniektomii a uvolnění obsahu očnic je uvolněn nadočnicový oblouk, který může být vysunut, modelován nebo pouze vrácen, fixován osteosuturou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 život
A2
5
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 3672 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65945 ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU
Jedná se o zvětšení hypoplastické brady pomocí kostního nebo chrupavčitého štěpu. Odběr štěpu nutno připočítat ke stávajícímu kódu.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 1136 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65947 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIE MEDIÁLNÍ A LATERÁLNÍ STĚNY OČNICE
Z bikoronárního a intraorálního řezu je provedena osteotomie mediálních stěn očnic, centrální ostectomie, mobil. laterálních stěn. Pak posun centrálně mediálních i laterálních stěn očnic, osteosutura. Implantace kostních štěpů - účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 3353 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65949 OŠETŘENÍ KOLEMČELISTNÍHO ZÁNĚTU A DRENÁŽ
Incize kolemčelistního zánětu v místní nebo krátkodobé celkové anestezii s revizí lože abscedujícího prostoru, nebo flegmonosního zánětu. Zavedení a zajištění drenu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 249 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65951 GLOSEKTOMIE PARCIÁLNÍ
Zařadit výkony, při kterých je prováděna ektomie jazyka. V případě totální glossektomie účtuj výkon dvakrát. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 760 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65953 OPERACE RANULY
Chirurgické odstranění slinné cysty na spodině ústní pod jazykem. Druh použité anestezii účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
60
OM: A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 579 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65957 MARSUPIALIZACE KOSTNÍ CYSTY
Jde o cystostomii u velkých cyst. Druh použité anestezie účtu zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
30
OM: A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 341 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65959 AUTOGENNÍ IMPLANTACE
Intraorální, extraorální, nebo kombinovaný přístup vyplnění kostních defektů, nebo doplnění hypoplastických kostí kostními štěpy a jejich fixace šrouby, minidestičkami - účtuj zvlášť. Sutura ran.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/14 dnů
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ano
Body: 1680 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65961 KOREKCE ENOFTALMU POSTTRAUMAT. EXTRAKRANIÁLNĚ
Celková anestézie, bikoronární kožní řez a subciliární řez, subperiostální uvolnění obsahu očnice, mobilizace zevní stěny očnice a implantace kostních štěpů (kalva, kyčel) za bulbus - účtuj zvlášť, repozice mobiliz. části a kostní steh, sutura kůže, impla
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A2
5
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ano
Body: 2605 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65963 SEKVESTROTOMIE
Odstranění nekrotické demarkované části kosti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 668 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65965 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE INTRAKRANIÁLNĚ
Bikoronární a subciliární kožní řez, jednostr. kraniotomie, mobilisace celé očnice a její vertikální ev. horizontální posun k dosažení symetrie se stranou zdravou a ev. zajištění kostními štěpy (účtuj zvlášť), fix. osteosuturou, miniplat. sutura, drain.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
390
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 390
Čas výkonu:390 ZUM: ano
Body: 4030 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65967 KRYOTERAPIE
Odstranění nádorů pomocí velmi nízkých teplot.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65969 KOREKCE HYPERTELORISMU OSTEOTOMIÍ MEDIÁLNÍCH STĚN OČNIC
Z bikoronárního a intraorálního řezu jsou mobilisovány mediální stěny očnic včetně slzných cest a vnitřních očních vazů. Centrálně je provedena ektomie a stěny očnice jsou posunuty mediálně a fix. osteosuturou nebo minidestička - účtuj zvlášť. Sutura ran.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
300
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 3297 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65971 KOREKCE HYPERTELORISMU SUBKRANIÁLNÍ - U OSTEOTOMIE
Celk. anestezie, bikoronární kožní řez a intraorální řez. Subperiostální uvolnění obsahu očnice. Osteotomie mediálních a laterálních stěn očnice včetně spodiny. Ostektomie v oblasti nosu, posun očnic mediálně, zajištění osteosuturami (destičkami, impl. št
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
390
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 390
Čas výkonu:390 ZUM: ano
Body: 3983 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65973 KOREKCE HYPERTELORISMU INTRAKRANIÁLNÍ
Osteotomie a ostektomie stropu očnic, ostektomie v oblasti etmoid a osteotomie laterální stěny očnice a pod dolním okrajem očnice, mediální posun očnic, zajištění kost. stehy. Implantace kostních štěpů - účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
600
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 600
Čas výkonu:600 ZUM: ano
Body: 5654 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65975 LATERÁLNÍ KANTOPLASTIKA JEDNOSTRANNÁ
Celková anestezie. Řez na zevním okraji obočí, uvolnění obsahu očnice, identifikace zevního očního vazu, jeho fixace drátkem nebo stehem, perforace zevního okraje očnice a fixace zevního očního vazu. Sutura rány.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1022 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65977 MEDIÁLNÍ TRANSNASÁLNÍ KANTOPEXE JEDNOSTRANNÁ
Celk.anestezie, kožní řez kolem vnitř. očního koutku a na druhé straně nosu, uvolnění obsahu očnice a vypreparování slzných cest. Identifikace vnitřního očního vazu, perfor. nos. kostí. Fix. vazu drátkem, jeho protažení na druhou stranu nosu a fixace. Sut
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
150
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1196 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65979 REMODELACE ČELA
Kraniotomované frontální, parietální, temporální event. occipitální kosti jsou upraveny nářezy, zábrusy, je provedena změna jejich zakřivení, pak jsou různě rotovány a fixovány kostními stehy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A2
5
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 4047 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65981 OBOUSTRANNÁ KOREKCE TREACHER-COLLINS SY
V celk. anest. bikoronární a subciliární kožní řezy. Zvednutí vaskularizovaných kost. štěpů z kalvy na stopce perikrania a m. temporalis. Jejich protažení do lícní oblasti a fix. osteosuturou nebo šrouby. Osteoplastika je možná i štěpy ze žebra ev. chrupa
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
360
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 360
Čas výkonu:360 ZUM: ano
Body: 3528 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pilka Gigliho
 • Materiál osteosyntetický
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65983 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ S KOSTNÍM ŠTĚPEM
Rekonstrukce ústní předsíně s absolutním zvýšením alveolárního výběžku kostním štěpem (účtuj zvlášť). Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 573 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65985 ORBITÁLNÍ DYSTOPIE EXTRAKRANIÁLNĚ
Celk.anestezie, bikoronární kožní řez a ev. subcil. kožní řez, uvolnění obsahu očnice a její osteot. s vyjímkou stropu. Pak posun očnice k získání symetrie se stranou zdravou. Fix. očnice kostními stehy nebo minidestičkami, ev. podl. kost. štěpy - účtuj z
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
5
300
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 3312 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční
 • Materiál osteosyntetický

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65991 EXSTIRPACE KOSTNÍ CYSTY NAD 1 CM
Odstranění vaku cysty z oblasti horní nebo dolní čelisti. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
50
OM: A2 5 50
Čas výkonu:50 ZUM: ano
Body: 447 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Materiál nebo gel biologický substituční

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65993 EXSTIRPACE KOSTNÍHO TUMORU
Odstranění ohraničeného kostního nádoru. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
75
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 720 ZULP:ne

Odbornost: maxillofaciální chirurgie
65995 EXSTIRPACE DISKU TEMPOROMANDIBULÁRNÍHO KLOUBU
Ze zevního řezu proniknutí do kloubu, vybavení disku. Druh použité anestezie účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 935 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz