Počet nalezených záznamů: 117

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 76 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 54 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 1
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 27 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 130 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 90 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GYNEKOLOGEM 2
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63111 CERKLAŽ ISTMU DĚLOŽNÍHO JAKOUKOLIV TECHNIKOU
Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 pololetí
A1
3
30
OM: A0 2 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 317 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA inf 1x500ml(sklo)

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63113 ODSTRANĚNÍ STEHU CERKLÁŽE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 26 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63115 EXTERNÍ KARDIOTOKOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 5/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 114 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63117 KARDIOTOKOGRAFICKÉ SLEDOVÁNÍ RODIČKY V PRÜBĚHU PORODU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A1
3
5
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 155 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63119 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ - HLAVIČKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 porod
A1
4
120
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 718 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63121 VEDENÍ PORODU KONCEM PÁNEVNÍM NEBO POROD DVOJČAT
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 40
Čas výkonu:360 ZUM: ne
Body: 1156 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63123 UKONČENÍ PORODU VAKUUMEXTRACÍ, KLEŠTĚMI, OBRATEM A NEBO MANUÁLNÍ EXTRAKCÍ. U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ, ZVLÁŠŤ ZA KAŽDÝ PLOD
Přičti k základnímu výkonu. Následuje-li po započaté operaci ukončení porodu jinou operací, vykazuje se vždy jen konečná operace. Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 188 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63125 VEDENÍ PORODU VAGINÁLNĚ - UKONČENÍ CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
Indikace k císařskému řezu vzniklá v průběhu normálního, dále nepostupujícího porodu. Nelze kombinovat s výkony "porod vagiálně" a "císařský řez."
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 150
A2 5 90
Čas výkonu:480 ZUM: ne
Body: 2643 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63127 SECTIO CAESAREA
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Případná revize dutiny děložní se vykazuje samostatným kódem. Tento kód je využíván v případech primárně indikovaných císařských řezů (bez předchozí děložní aktivity).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 2042 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63129 SECTIO CESAREA A STERILIZACE
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
75
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 2200 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63131 SECTIO CESAREA S NÁSLEDNOU HYSTEREKTOMIÍ (S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE)
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Většinou výkon z vitální indikace ženy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 4420 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63133 MANUÁLNÍ VYBAVENÍ ZADRŽENÉ PLACENTY
Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Případná revize dutiny děložní a ošetření porodních poranění se účtují samostatnými kódy. Nelze vykázat současně se sectio caesarea.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 188 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63135 REVIZE DUTINY DĚLOŽNÍ PO PORODU
Anestezie se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 212 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Prostin 15M inj 1x1ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63137 SUTURA RUPTURY (NÁSTŘIHU) HRDLA DĚLOŽNÍHO NEBO POCHVY
Sutura epiziotomie a případná analgezie se účtují samostatným kódem. Při sutuře čípku i pochvy se výkon účtuje dvakrát.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 427 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63139 SUTURA RUPTURY HRÁZE III. - IV. ST. NEBO RESUTURA HRÁZE
Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
4
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 575 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63141 ABORT HYSTEROTOMIÍ ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1938 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63143 PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V I. TRIMESTRU
Včetně předepsané dokumentace a hlášení. Hrazeno ze zdravotního pojištění jen ze zdravotní indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
35
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 180 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg
 • DIPRIVAN 1% inj 5x20ml 10mg/ml

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63147 INDUKCE POTRATU VE II. TRIMESTRU S NÁSLEDNOU REVIZÍ PO INDUKOVANÉM POTRATU
Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 475 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dilaphan

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • PROSTIN E2 gel vag 3gm/1mg
 • PROSTIN E2 SS 10mg/ml inj 1x0.5ml
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63149 REVIZE PO SPONTÁNNÍM POTRATU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/3 měsíce, 1/1 den
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 171 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63151 OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ SE ZACHOVÁNÍM VEJCOVODU
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykáže samostatně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
90
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1207 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x7.5ml/100rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63153 OPERACE MIMODĚLOŽNÍHO TĚHOTENSTVÍ S ODSTRANĚNÍM VEJCOVODU A NEBO VAJEČNÍKU
Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A0
2
75
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1320 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63211 VYPRACOVÁNÍ OPTIMÁLNÍHO STIMULAČNÍHO PROTOKOLU V ASISTOVANÉ REPRODUKCI (IVF)
Výkon omezit pouze na vybraná pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rodné číslo
A2
4
40
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 115 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63212 PORADA S PARTNERSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICINSKÝCH, PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ STERILITY A UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ
Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 cyklus, 3/1 život
A2
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 173 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63213 KRYOPREZERVACE EJAKULÁTU
Příprava porcí a preparace, postupné zmrazení manuálně nebo poloautomatem.Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 čtvrtletí
A1
3
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 838 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63214 PREPARACE EJAKULÁTU PRO INSEMINACI
Separace pohyblivých spermií z ejakulátu pomocí promývacích, migračních, a filtračních metod pro různé techniky asistované reprodukce (IUI, IVF, GIFT, DIPI aj.). Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění ce
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
J1
3
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 595 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63215 VYŠETŘENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Vyšetření nezbytná k stanovení cervik. skore při monitorování kvality děl. hlenu. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 měsíc
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 48 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63217 ZÍSKÁNÍ OOCYTU K IN VITRO FERTILIZACI PUNKCÍ OVARIÁLNÍHO FOLIKULU ZA KONTROLY ULTRAZVUKEM
Punkce folikulů transvaginálně, transabdominálně, transvezikálně či transuretrálně transvezikálně za účelem získání oocytů pro mimotělní oplodnění. Použití sonografu účtuj zvlášť. Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouz
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rodné číslo
A2
4
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 2500 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63219 ZÍSKÁNÍ OOCYTU A INTRATUBÁRNÍ TRANSFER OOCYTU A SPERMIÍ LAPAROSKOPICKY (GIFT)
Laparoskopický odběr oocytů a transfer gamet (oocytů a spermií) do ampulární části vejcovodu. Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rok
A2
4
75
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A0 2 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 3536 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63221 POSTKOITÁLNÍ TEST
Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a počtu a pohyblivosti spermií v tomto hlenu několik hodin po souloži.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 125 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63223 PENETRAČNÍ TEST
Vyšetření množství a kvality hlenu z děložního hrdla a penetrace spermií do hlenu na sklíčku, případně ve skleněné kapiláře. Lze provést jako zkřížený test (účtuje se dvakrát.)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 87 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63225 UMĚLÁ INSEMINACE CERVIKO-VAGINÁLNÍ
Instilace spermatu do zadní klenby poševní, příp. i do kanálu děložního hrdla, s cílem umělého oplodnění ženy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
20
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 70 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Čerstvé nebo kryokonservované sperma

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63227 UMĚLÁ INSEMINACE INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ
Aplikace promytých kapacitovaných spermií do vyšších etáží vnitř. rodidel ženy Transfer soupravou. Výkon smluvně omezit na jednotlivá konkrétní pracoviště. V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo. V případě tubární s
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 6/1 rok
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 806 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63229 IN VITRO FERTILIZACE ( IVF )
Oplození odebraných oocytů v embryologické laboratoři a jejich kultivace. Ze zdravotního pojištění hrazeno celkem 3 x na jedno rodné číslo.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok, 3/1 život
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 9144 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63235 TRANSFER EMBRYA
V případě IVF hrazeno ze zdravotního pojištění celkem 3 x na jedno rodné číslo.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 rodné číslo
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti J1 3 30
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1584 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63239 UVOLNĚNÍ DOLNÍHO PÓLU PLODOVÉHO VEJCE, PŘÍPADNĚ S ROZŠÍŘENÍM BRANKY, APLIKACE PROSTAGLANDINU BEZ A NEBO S PROTRŽENÍM VAKU BLAN, ZAVEDENÍ CERVIKÁLNÍHO DILATÁTORU (PŘED INDUKOVANÝM POTRATEM NEBO PORODEM)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 čtvrtletí
A1
4
15
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 62 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Dilapan (cervik. dilatátár)
 • PROSTIN E2 gel vag 3gm/1mg

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63311 ODBĚR PLODOVÉ VODY TRANSABDOMINÁLNÍ AMNIOCENTÉZOU
Odběr plodové vody pro cytogenetické, biochemické či bakteriologické vyšetření. Ve výkonu je započítána analgosedace, kterou podává gynekolog bez přítomnosti anesteziologa cytodene. UZ vyšetření v průběhu výkonu se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 265 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • RHEGA I.M.SEVAC inj 1x2.5ml/250rg
 • MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA inj 5x10ml 10%
 • DIPRIVAN 1% inj 5x20ml 10mg/ml

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63312 OXYTOCINOVÝ ZÁTĚŽOVÝ TEST
Nelze kombinovat s KTG.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 rok
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 316 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63313 AMNIOSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 10/1 rok
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 72 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63315 FETOSKOPIE
Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu in utero. Využívá transabdominálně zavedeného optického systému - fetoskopu - do intraamniálního prostoru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
90
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1549 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63317 FETOSKOPIE S ODBĚREM TKÁNĚ PLODU
Fetoskopie je invazivní vyšetřovací metoda, která slouží k přímé vizualizaci plodu pomocí optického systému, který transabdominálně zavádíme do amniálního prostoru. Pomocí této endoskopické soupravy lze též odebrat vzorek tkáně plodu - krev, kůži plodu. V
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2193 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63319 ODBĚR CHORIOVÝCH KLKŮ TRANSCERVIKÁLNÍM NEBO TRANSABDOMINÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Odběr tkáně choriových klků pro cytogenetické vyšetření a častěji pro molekulární analýzu DNA. K získání tkáně je možné zvolit transcervikální nebo transabdominální přístup. Použití UZ (typ I) se účtuje zvl. kódem. Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviš
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 čtvrtl
A1
3
45
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 537 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63321 ODBĚR FETÁLNÍ KRVE TRANSABDOMINÁLNÍ KORDOCENTÉZOU
Transabdomin. kordocent. získáváme vzorky krve plodu pro další vyš. (cytogen., virolog., stanovení hodnot krevního obrazu, morfolog. hodn. erytr., biochem. vyš..) Druh použité anestezie se vykáže zvl. kódem, použití ultrazvuku se vykazuje zvl. kódem. Výko
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 měsíc
A2
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 685 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63323 ODEBÍRÁNÍ VZORKU KRVE Z HLAVIČKY PLODU
Za použití amnioskopu. Nelze kombinovat s amnioskopií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 116 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63325 TERAPEUTICKÁ PUNKCE DUTÝCH ORGÁNŮ PLODU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
5
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 616 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63327 ZAVEDENÍ SHUNTU U PLODU IN UTERO
U vrozených vývojových vad plodu, kde dochází k patologické dilataci některého dutého orgánu, nejčastěji u vad uropoetického traktu, provádíme po UZ vyšetření (účtovat zvlášť) punkci tohoto orgánu se zavedením shuntu - cévky, která derivuje příslušnou obl
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1278 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Jehla punkční

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63329 INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ TRANSFUZE NEBO INFUZE, PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
Nejdříve je nutné provést úspěšně kordocentézu, pak je intravaskulárně aplikována infúze s daným obsahem (erymasa, infúzní roztoky.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1183 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63331 JINÁ INTRAUTERINNÍ OPERACE PLODU POSTIŽENÉHO VÝVOJOVOU VADOU, NAPŘ: OMFALOKÉLY, BRÁNIČNÍ HERNIE, UVOLNĚNÍ INTRAAMNIÁLNÍCH STRANGULUJÍCÍCH PRUHŮ ATP., (PŘIČTI SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ)
Intraut. oper. lze rozdělit na punkční proced. a open procedures.1. sk. předst. punkce patol. dil. orgánů plodu či zavedení shuntu. 2.sk.předst. oper., u kterých protínáme amniál. membránu a oper. korig. morfol. abnorm. Výkon v celkové anest. - vykáže ane
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3264 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63333 SELEKTIVNÍ FETOCIDA TĚŽCE DEFEKTNÍHO PLODU U VÍCEČETNÉHO TĚHOTENSTVÍ
Ukončení vývoje postiženého plodu s ponecháním zdravého plodu (plodů.) Výkon omezit pouze na konkrétní pracoviště. Přičti konziliární sonografické vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A2
6
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 449 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63411 SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V 18. - 20. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
V rozsahu stanoveném směrnicí o prenatální péči a péči v šestinedělí. Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu vystaveného ČLK v rozsahu 1. stupně. Obrazová dokumentace není podmínkou výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
4
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 95 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63413 SCREENINGOVÉ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ VE 30. - 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ
V rozsahu stanoveném směrnicí o prenatální péči a péči v šestinedělí, příloha 1., též při komplikacích v šestinedělí. Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu vystaveného ČLK v rozsahu 1. stupně (licence). Obrazová dokumentace není
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
4
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 95 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE
Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu vystaveného ČLK v rozsahu 2. stupně. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 10/1 rok
A2
6
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 506 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63417 ULTRASONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE
Ultrasonografické vyšetření pánve v diferenciální diagnostice ranného těhotenství a vybraných gynekologických onemocnění v rozsahu stanoveném směrnicí UZ sekce České gyn. por. společnosti. Vyšetření je oprávněn provádět gynekolog na základě certifikátu 1.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 čtvrtletí
A1
4
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 195 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63419 ULTRAZVUKOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE
Zobrazení dutin vnitřních rodidel a zhodnocení jejich průchodnosti ultrazvukem za pomoci UZ - kontrastního media. Vyšetření je oprávně provádět gynekolog na základě certifikátu I. stupně uděleného ČLK. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
4
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 388 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63511 BIOPSIE VULVY
Jen jako samostatný výkon.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 145 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63513 VULVEKTOMIE JEDNODUCHÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
75
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 75
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1184 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63515 VULVEKTOMIE RADIKÁLNÍ (VČETNĚ UZLIN)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3299 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63517 LASEROVÁ SKINNING VULVEKTOMIE
Odstranění biopticky ověřené prekancerosy vaporisací nebo tangenciálním snesením epidermis vulvy CO2 laserem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
50
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 4 30
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 1159 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63519 MARSUPIALIZACE, EXSTIRPACE NEBO INCIZE ABSCESU NEBO CYSTY BARTOLINSKÉ ŽLÁZY, DRENÁŽ, CHEMICKÁ EXSTIRPACE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc, 1/1 den
A0
2
40
OM: A1 3 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 373 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63521 HYMENOTOMIE, HYMENEKTOMIE
Snesení hymenu k otevření hematokolpos nebo protětí rigidního hymenu.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM: A0 2 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 359 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63523 KOLPOKLEISIS NEBO SEMIKOLPOKLEISIS LIBOVOLNOU TECHNIKOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1150 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63525 KOLPEKTOMIE PRO CA
Parciální nebo totální odstranění pochvy většinou břišní cestou nebo kombinovaně břišní a vaginální cestou. Nejčastěji doplňuje radikální hysterektomii s event. lymfadenektomií pánevní či inguinální.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A2
5
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 4900 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63526 EXCIZE KONGENITÁLNÍHO SEPTA VAGINY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A0
2
45
OM: A1 4 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 775 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63527 PLASTIKA POŠEVNÍ PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO (POUZE JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A0
2
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 775 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63528 POŠEVNÍ PLASTIKY S ELEVACÍ DĚLOHY VAGINÁLNÍ CESTOU, S PLASTIKOU DNA PÁNEVNÍHO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
4
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1911 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63529 REKONSTRUKČNÍ OPERACE CYSTOURETRO - ENTEROKÉLY EV. S PLASTIKOU SFINKTERU
Případný endoskopicky kontrolovaný závěs uretry se vykazuje samostatným výkonem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
100
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 100
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1884 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63530 KOLPOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍ
Vykazuje se jen při diagnostice nálezu nebo při konziliárním vyš. ve special. onkologické ordinaci a ve skupině dispenzarizovaných. Nelze vykázat s komplexním vyšetřením ani s jiným výkonem, v němž je obsaženo.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 týden
A1
3
5
OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 73 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63531 EXCIZE Z ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
15
OM: A0 2 15
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 234 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63532 ODBĚR MATERIÁLU Z POCHVY, ČÍPKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO
Odběr materiálu k cytologickému vyšetření nebo k vyšetření kvantitativnímu bakteriologickému nebo virologickému vyšetření.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 5/1 den
OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 17 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63533 KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
30
OM: A1 4 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 580 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63534 LASEROVA VAPORIZACE
Destrukce patologického ložiska na děložním hrdle, v pochvě nebo na vulvě CO2 laserem. Předchozí nebo současná biopsie je nezbytná.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A0 2 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 471 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63535 EXSTIRPACE TUMORU Z POCHVY
Jen jako samostatný výkon.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den, 2/3 měsíce
A0
2
30
OM: A1 4 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 442 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63537 PLASTICKÁ OPERACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO - TRACHELOPLASTIKA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
45
OM: A2 4 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 809 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63539 KRYOTERAPIE NEBO STUDENÁ KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
Výkon kalkulován na 1 přístroj: a) kryopřístroj, b) kryotermoregulační přístroj.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 131 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63540 ELEKTRO-DIATERMO KOAGULACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 čtvrtletí
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 84 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63541 AMPUTACE CERVIXU
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace A2 4 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 656 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63543 EXSTIRPACE CERVIKÁLNÍHO PAHÝLU ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1971 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63545 DILATACE HRDLA DĚLOŽNÍHO
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 38 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63547 KYRETÁŽ HRDLA DĚLOŽNÍHO, ABLACE POLYPU (PŘIČTI EV. DILATACI A BIOPSII)
Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem. Biopsie i dilatace se vykazují zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 74 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63549 LASEROVÁ KONIZACE DĚLOŽNÍHO HRDLA
Odstranění patologického ložiska na děložním hrdle CO2 laserem ve tvaru konusu či cylindru do zdravé tkáně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok
A0
2
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 4 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 497 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63551 ZAVEDENÍ NEBO EXTRAKCE MAYEROVA PESARU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ano
Body: 26 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Pesar podpůrný Mayerův

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63553 ZAVEDENÍ NITRODĚLOŽNÍHO TĚLÍSKA (IUD), PŘIČTI DILATACI
Podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici o hormonální nitroděložní a jiné antikoncepci.Diletace hrdla děložního se účtuje samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 rok
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 37 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63555 EXTRAKCE IUD HÁČKEM
Případná dilatace se vykáže samostatným kódem. Anestezii účtuje anesteziolog zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 31 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63557 EXTRAKCE IUD ZA SILON
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/3 měsíce
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 20 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63559 PROBATORNÍ ABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
Druh použité anestézie se vykáže samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 86 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63561 MIKROABRAZE DUTINY DĚLOŽNÍ
Případná anestezie nebo analgosedace se vykazují samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 měsíc
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 45 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63563 INTRAKAVITÁRNÍ APLIKACE RADIOAKTIVNÍCH NOSIČŮ
Zavádění radioaktivních nosičů do dutiny děložní, cervikálního kanálu nebo do pochvy za účelem samostatné či kombinované léčby karcinomu endometria, čípku a pochvy nebo k paliativní terapii či léčbě metroragií v indikovaných případech. Výkon prováděn v ce
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 měsíc, 1/1 den
A2
5
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 498 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Radioaktivní látka /Ra 226, CO, Cs/

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63565 EXTRAKCE RADIOFORU PŘI BRACHYRATERAPII
Vyjmutí radioforů po skončení brachyradioterapie z dutiny děložní ev. z pochvy.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 68 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63567 ENUKLEACE MYOMŮ DĚLOŽNÍCH ABDOMINÁLNĚ NEBO VAGINÁLNĚ
Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Event. biopsie se účtuje samostatně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 2308 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63569 ZÁVĚS DĚLOHY JAKOUKOLIV TECHNIKOU
Obsahem výkonů jsou různé metody korekce anomálních poloh dělohy intraperitoneálním nebo extraperitoneálním zkrácením nebo fixací ligg. teres uteri, vesikofixace dělohy atp. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1492 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63571 REKONSTRUKČNÍ OPERACE NA DĚLOZE (NAPŘ. UTERUS BICORNIS, SUBSEPTUS)
Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Event. biopsie se vykazuje samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2546 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63573 HYSTEREKTOMIE ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ S NEBO BEZ ADNEXEKTOMIE
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 3016 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63574 HYSTEREKTOMIE VAGINÁLNÍ S PŘEDNÍ A NEBO ZADNÍ POŠEVNÍ PLASTIKOU
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 život
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3237 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63575 HYSTEREKTOMIE RADIKÁLNÍ (WERTHEIM, MACKENRODT, MEIGS)
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
270
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 270
Čas výkonu:270 ZUM: ano
Body: 7089 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63577 SUPRAVAGINÁLNÍ AMPUTACE DĚLOHY BEZ A NEBO S ADNEXEKTOMIÍ
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1671 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63579 HYSTEREKTOMIE A ADNEXEKTOMIE S OMENTEKTOMIÍ PRO MALIGNITU
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatným kódem. Nelze kombinovat s omentektomií.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3828 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63581 TUBÁRNÍ CHIRURGIE BEZ MIKROSKOPU
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. V případě použití kymoinsuflace nebo hydrotubace se vykáže samostat. kódy. V tomto výkonu není kymoinsuflační přístroj zohledněn. Biopsie se vykáže samostatně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A0 2 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1413 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63583 UZÁVĚR TUBY PRO STERILIZACI LAPAROTOMICKOU NEBO VAGINÁLNÍ CESTOU
Jen jako samostatný výkon. Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 953 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63585 MIKROCHIRURGICKÁ REKONSTRUKCE TUBY JEDNO - NEBO OBOUSTRANNÁ
Výkon prováděn v celkové anestezii - vykáže anesteziolog. Biopsie se vykazuje samostatně. Výkon není hrazen pokud následuje po sterilizaci na žádost pacientky.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2314 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63587 PERTUBACE TERAPEUTICKÁ
Výkon bez použití kymoinsuflačního přístroje. Nelze vykázat s výkonem testu průchodnosti tub.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 99 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63589 SALPINGEKTOMIE NEBO ADNEXEKTOMIE A NEBO RESEKCE OVARIA, OVAREKTOMIE, ENUKLEACE OVAR. CYSTY, PAROVARIÁLNÍ CYSTEKTOMIE - JEDNOSTRANNĚ I OBOUSTRANNĚ JEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝKON
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatně.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1182 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63591 TEST PRŮCHODNOSTI TUB (PERTUBACE, HYDROPERTUBACE, PERSUFLACE)
Nelze vykazovat současně s výkonem pertubace terapeutická.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 99 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63592 TRANSPOZICE OVÁRIÍ (ADNEX) - SAMOSTATNÉ OPERACE
Indikací je předpokládaná adjuvantní léčba (radioterapie) malé pánve po rozšířené hysterektomii pro ca hrdla dělož. při pelvické lokalizaci m. Hodgkin
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
60
OM: A0 2 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1282 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63593 TRANSPOSICE OVÁRIÍ (ADNEX) - PROVEDENO SOUČASNĚ S JINÝM VÝKONEM V PÁNVI
Přičti k základní operaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 30
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 371 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63594 RADIKÁLNÍ OPERACE PRO CA OVÁRIA
Je základní léčebnou metodou ovarilního ca. Nelze kombinovat s kódy jiných operačních gynekologických výkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
300
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 6 300
Čas výkonu:300 ZUM: ano
Body: 6566 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63595 DRUHÁ LAPAROTOMIE PRO CA OVÁRIÍ (SECOND LOOK OPERATION)
Výkon prováděn v celkové anestézii - vykáže anesteziolog. Biopsie se účtuje samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6526 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63596 TOTÁLNÍ OMENTEKTOMIE
Přičti k základní operaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A2
5
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 652 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63597 PUNKCE CYSTY VAJEČNÍKU VAGINÁLNÍ CESTOU
Jen jako samostatný výkon. Současné využití UZ se účtuje zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A0
2
15
OM: A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 193 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63598 PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU DIAGNOSTICKÁ
Jen jako samostatný výkon. Nelze vykazovat s punkcí terapeutickou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 119 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63599 PUNKCE DOUGLASOVA PROSTORU S INCIZÍ A DRENÁŽÍ
Nelze kombinovat s punkcí diagnostickou.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
4
30
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 392 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63611 HYSTEROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok, 1/1 den
A1
4
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 691 ZULP:ne

Odbornost: gynekologie a porodnictví
63613 OPERAČNÍ HYSTEROSKOPIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok, 1/1 den
A2
5
75
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:75 ZUM: ne
Body: 1938 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Medium distenční


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz