Počet nalezených záznamů: 46

Odbornost: popáleninová medicína
62021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
30
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 128 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 88 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM PRO POPÁLENINOVOU MEDICÍNU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62110 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU DO 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
35
OM:
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 498 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62112 PŘEVAZ POPÁLENINY V ROZSAHU NAD 10 % A EV. SPRCHA (BEZ POUŽITÍ KRÉMŮ A UMĚLÝCH KRYTŮ)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1166 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62120 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ (NOS, TVÁŘ, RET, UCHO, SKALP, KRK, VÍČKO)
Nad 0,5% povrchu těla. S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 279 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62130 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO PRSTU RUKY NEBO NOHY
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62131 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRSTU RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO PŘIČTI
S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
5
OM:
Čas výkonu:5 ZUM: ne
Body: 35 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62140 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ PRVNÍHO DORSA RUKY NEBO NOHY NEBO POPÁLENINY NAD 10 CM2 DO 1% POVRCHU TĚLA
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 98 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62141 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ DORSA RUKY A NOHY KAŽDÉHO DALŠÍHO
S použitím antibakteriálního krému nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 3/1 den
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 91 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62150 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ DO 5%
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: A1 3 20
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 224 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62160 POPÁLENI - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 5 -10% POVRCHU
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 634 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62170 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 10 - 15% POVRCHU
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 1346 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62180 POPÁLENINY - OŠETŘENÍ A PŘEVAZ, OSTATNÍ: 15 - 20% POVRCHU
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytí.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
50
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 1468 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62210 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA OBLIČEJI A KRKU
Uvolnění stlačených tkání při cirkulárním postižení /při enormním edému/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 329 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62220 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA TRUPU
Nutné k uvolnění dýchacích pohybů hrudníku /při cirkulárním popálení nebo při větším rozsahu popálení hrudníku/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 762 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62230 UVOLŇUJÍCÍ NÁŘEZY NA JEDNÉ KONČETINĚ
Uvolnění stlačených tkání edémem při cirkulárním popálení končetiny /k zabránění vzniku ischemie/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 35
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 769 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62310 NEKREKTOMIE DO 1% POVRCHU TĚLA
Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 248 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62320 NEKREKTOMIE DO 5% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
60
OM: A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 865 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62330 NEKREKTOMIE 5 - 10% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1649 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62340 NEKREKTOMIE 10 - 15% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
Nejde o chemickou nekrektomii, která je vykazována jako ošetření popáleniny. Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
110
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:110 ZUM: ne
Body: 2430 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62350 NEKREKTOMIE 15 - 20% POVRCHU TĚLA - TANGENCIÁLNÍ NEBO FASCIÁLNÍ
Ve výkonu není zakalkulováno použití xenotransplantátů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
130
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 130
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 3696 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62410 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, DO 1% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 402 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62420 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - OBLIČEJ
V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
50
OM: A2 5 50
Čas výkonu:50 ZUM: ano
Body: 567 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: popáleninová medicína
62421 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ ( A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - KRK NEBO SKALP
V ceně výkonu není cena štěpu /štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
70
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:70 ZUM: ano
Body: 834 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: popáleninová medicína
62430 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - PRST RUKY A NOHY
V ceně výkonu není cena štěpu (štěp = autotransplantát, xenotransplantát, allotransplantát).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
35
OM: A2 5 35
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 374 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62440 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT) - DLAŇ, DORZUM RUKY A NOHY NEBO OSTATNÍ DO 5% POVRCHU TĚLA
V ceně výkonu není cena štěpu / štěp = xenotransplantát, autotransplantát, allotransplantát/.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
40
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 40
Čas výkonu:40 ZUM: ano
Body: 626 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

Odbornost: popáleninová medicína
62460 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, 5 - 10% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
55
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 55
Čas výkonu:55 ZUM: ano
Body: 941 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: popáleninová medicína
62470 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, 10 - 15% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH ZTRÁT)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
70
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:70 ZUM: ano
Body: 1565 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Stapler
 • Náplň do stapleru

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Plasma

Odbornost: popáleninová medicína
62480 ŠTĚP PŘI POPÁLENÍ - OSTATNÍ, 15 - 20% POVRCHU TĚLA (A OSTATNÍCH KOŽNÍCH DEFEKTECH)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 1952 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náplň do stapleru
 • Stapler

Odbornost: popáleninová medicína
62510 XENOTRANSPLANTACE DO 1% POVRCHU TĚLA
Výkon užíván při léčbě popálenin malého rozsahu nebo při ztrátě nebo poškození kožního krytu z jiného důvodu. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
15
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 211 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62520 XENOTRANSPLANTACE 1 - 5% POVRCHU TĚLA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
30
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ano
Body: 458 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Xenotransplantát

Odbornost: popáleninová medicína
62610 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU DO 1% PLOCHY Z POVRCHU TĚLA
Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
25
OM: A1 3 25
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 346 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62640 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 1 - 5% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA
Přičti k ceně ošetřeni defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
30
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 301 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62660 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 5 - 10% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA
Přičti k ceně ošetření defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
35
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 35
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 1193 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62670 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 10 - 15% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA
Přičti k ceně ošetření defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
40
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 40
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 1316 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62680 ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: 15 - 20% Z PLOCHY POVRCHU TĚLA
Přičti k ceně ošetření defektu, větší počet % řešit kombinací výkonů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 2434 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62710 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU DO ROZSAHU 5% Z POVRCHU TĚLA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
20
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ano
Body: 152 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Folie síťovací

Odbornost: popáleninová medicína
62720 SÍŤOVÁNÍ (MESHOVÁNÍ) ŠTĚPU NAD 5% MAX. DO 20%
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
45
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:45 ZUM: ano
Body: 332 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Folie síťovací

Odbornost: popáleninová medicína
62810 ODBĚR KOŽNÍHO ŠTĚPU V PLNÉ TLOUŠŤCE DO ROZSAHU 20 CM2
Větší vynásob dle potřeby.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 40
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 635 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62820 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ - PO POPÁLENÍ
Při řešení transplantátem nutno přiřadit kód transplantace. Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A1
3
60
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 737 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62830 PŘEVAZ PO REKONSTRUKČNÍM VÝKONU PRO POPÁLENINU
Výkon nad 10 cm2.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
25
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti A1 3 10
Čas výkonu:25 ZUM: ne
Body: 294 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62840 SPECIALIZOVANÁ PÉČE O ROZSÁHLOU DEKUBITÁLNÍ PLOCHU
S použitím antibakteriálních krémů nebo syntetického krytu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
20
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 159 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62850 OŠETŘENÍ HYPERTROFICKÝCH JIZEV NAD 10 CM2
Druh použité anestezie účtuj samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
35
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:35 ZUM: ne
Body: 355 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62860 PODPŮRNÁ LÉČBA VZDUŠNÝM LŮŽKEM /A 24 HOD/
Přičti ke kódu ošetřovacího dne.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace
Čas výkonu:360 ZUM: ne
Body: 1150 ZULP:ne

Odbornost: popáleninová medicína
62870 ZHOTOVENÍ 1 DLAHY NA JIZVY PO POPÁLENÍ
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 měsíc
A2
5
180
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 767 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz