Počet nalezených záznamů: 113

Odbornost: plastická chirurgie
61021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 229 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 189 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PLASTICKÝM CHIRURGEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
10
OM:
Čas výkonu:10 ZUM: ne
Body: 95 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61111 PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 4/1 den
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 144 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61113 REVIZE, EXSCISE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM
Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkon lze vykázat pouze při provedení výplachu rány steril. roztokem a přiložení obkladu. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením mimo minimální kontakt.
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 320 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61115 REVIZE, EXSCISE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM
Nelze kombinovat s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkon lze vykázat pouze při provedení výplachu rány steril. roztokem a přiložení obkladu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 381 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61117 SUTURA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU
Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 898 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61119 SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2050 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61121 CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Revise, excise a sutura řezných, tržných a tržnězhmožděných ran. Bez ošetření jiných struktur.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
6
50
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 1105 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61123 EXSCISE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
20
OM: A1 3 15
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 226 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61125 EXCISE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: A1 3 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 316 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61127 EXSTIRPACE PSEUDOCYSTY DEKUBITU
Bez uzavření defektu. Výkon lze vykázat pouze pokud je provedeno snesení kostní prominence.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 860 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg
 • GARAMYCIN spn 130mg

Odbornost: plastická chirurgie
61129 EXCISE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 304 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61131 EXCISE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM
Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM: A1 3 40
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 651 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61133 RADIKÁLNÍ EXCISE MALIGNÍHO MELANOBLASTOMU
Bez uzavření defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 55
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 924 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM2
Větší vykázat násobkem kódu, odběr štěpu vykázat samostatným kódem.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM: A1 4 30
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 435 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61137 ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU Z FASCIA LATA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
55
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:55 ZUM: ne
Body: 806 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61139 ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 45
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 393 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61141 ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU PRO MIKROCHIRURGICKÉ VÝKONY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 645 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61143 ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 740 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61145 ODBĚR KORIOTUKOVÉHO ŠTĚPU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
55
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 832 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM2
Včetně sutury sekundárního defektu, složitější uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 648 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM2
Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
70
OM: A1 3 65
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1225 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61151 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 20 CM2
Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
90
OM: A1 3 85
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1607 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61153 UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM2
Včetně sutury sekundárního defektu přímou suturou, jiný uzávěr sekund. defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 2162 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61155 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA /JEDNOSTOPKOVÝ, TUBULOVANÝ, DVÍŘKOVÝ, DELAY LALOK/
Včetně sutury sekundárniho defektu, jiné uzavření sekund. defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1914 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61161 ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
110
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2024 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61163 PŘENOS NEBO ODPOJENÍ STOPKY KOŽNÍHO LALOKU
Včetně uzavření vzniklého defektu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 857 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61165 ROZPROSTŘENÍ NEBO MODELACE LALOKU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
50
OM: A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 958 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61167 TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU
Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
110
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2176 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61169 TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU
Včetně sutury sekundárního defektu, jiné uzavření sekundárního defektu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
140
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2669 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61171 VOLNÝ PŘENOS KOŽNÍHO A FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Případný uzávěr sekundárního defektu štěpem účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
290
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 300
A1 4 290
A1 4 290
Čas výkonu:300 ZUM: ne
Body: 10793 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61173 VOLNÝ PŘENOS SVALOVÉHO A SVALOVĚ KOŽNÍHO LALOKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Případný uzávěr sekundárního defektu nebo krytí svalového laloku štěpem účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
380
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 4 380
A2 6 390
A2 6 380
Čas výkonu:390 ZUM: ne
Body: 13887 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61175 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉ KOSTI, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Včetně sutury sekundárního defektu, jiný uzávěr účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
480
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 4 470
A1 4 470
A2 6 470
Čas výkonu:480 ZUM: ne
Body: 16092 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61177 VOLNÝ PŘENOS VASKULARIZOVANÉHO SEGMENTU STŘEVA NEBO OMENTA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU
Provedení laparotomie a její uzavření, event. enteroenteroanastomosu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
480
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 470
A1 4 470
A1 4 470
Čas výkonu:480 ZUM: ne
Body: 15421 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61201 REPLANTACE JEDNOHO PRSTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
6
240
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 4 230
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 6045 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61203 REPLANTACE RUKY VE DLANI
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
470
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 480
Čas výkonu:480 ZUM: ne
Body: 13796 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61205 REPLANTACE RUKY V ZÁPĚSTÍ A NEBO PŘEDLOKTÍ
Fixaci skeletu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
440
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 450
Čas výkonu:450 ZUM: ne
Body: 11649 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61207 REPLANTACE PAŽE, NOHY
Fixaci skeletu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
410
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 6 420
Čas výkonu:420 ZUM: ne
Body: 12078 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61209 TENOLÝSA FLEXORU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
90
OM:
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 536 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61211 REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA
Ev. odběr šlachového štěpu přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 731 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61213 IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 990 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61215 REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM
Včetně odběru štěpu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
100
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1346 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61217 TRANSPOSICE ŠLACHY FLEXORU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
110
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1387 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61219 TENOLÝZA EXTENZORU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 516 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61221 REKONSTRUKCE EXTENZOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY
Odběr štěpu přičti.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
70
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 927 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61225 NEUROLYZA
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
90
OM: A1 3 80
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 830 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61227 CHIRURGICKÉ OŠETŘENÍ NEUROMU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 462 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61231 IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
100
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:100 ZUM: ano
Body: 1102 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Náhrada kloubní
 • Cement kostní

Odbornost: plastická chirurgie
61233 KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
45
OM:
Čas výkonu:45 ZUM: ne
Body: 435 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61235 ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
80
OM:
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 803 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61237 KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
80
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1196 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61239 DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
80
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:80 ZUM: ano
Body: 977 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Drát osteosyntetický
 • Aparát distrakční

Odbornost: plastická chirurgie
61241 IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE
Včetně odběru.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1980 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61245 FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
40
OM:
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 377 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61247 DISCISE LIG. CARPI VOLARE
Sy canalis carpi.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 535 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61249 TRANSPOSICE STOPKOVANÉHO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
150
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1705 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61251 POLICIZACE PRSTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 4 170
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 3428 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61253 PALM. APONEUREKTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
70
OM: A1 3 60
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 737 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61255 ROZŠÍŘENÁ APONEUREKTOMIE U FORMY DUPUYTRENOVY KONTRAKTURY S KONTRAKTUROU PRSTU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
150
OM: A1 3 140
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1831 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61257 SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU U POLYDAKTYLIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
40
OM: H - pouze za hospitalizace
Čas výkonu:40 ZUM: ne
Body: 529 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61259 SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU U POLYDAKTYLIE
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
60
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1105 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61261 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE
Včetně transplantátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1741 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61263 SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U TVRDÉ SYNDAKTYLIE
Včetně transplantátu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1802 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61301 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1484 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61303 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU
Včetně infiltrace k preparaci, (oboustr. rozštěp vynásob).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 2144 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61305 PRIMÁRNÍ OPERACE ATYPICKÉHO ROZŠTĚPU OBLIČEJE
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
180
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 170
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2616 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61307 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU MĚKKÉHO PATRA
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
100
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 2029 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61309 PRIMÁRNÍ OPERACE ROZŠTĚPU TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA
Bez faryngofixace včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2360 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61311 VELOFARYNGOFIXACE
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
80
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 70
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1295 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61313 UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1195 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61315 REOPERACE PATRA
Včetně infiltrace k preparaci (uzávěr oronasální komunikace, prodloužení patra).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
6
90
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 80
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1570 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61317 IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI U ROZŠTĚPOVÉ VADY
Včetně odběru štěpu, včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 130
Čas výkonu:130 ZUM: ne
Body: 2306 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61319 KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU
Včetně infiltrace k preparaci, (osteotomie, korekce chrupavek).
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
150
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 140
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1724 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61321 KOREKCE RTU PO ROZŠTĚPU
Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
110
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:110 ZUM: ne
Body: 1312 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61323 PRODLOUŽENÍ PŘEPÁŽKY W-Y PO ROZŠTĚPU
Infiltraci k preparaci vykaž zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
140
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 1946 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61351 OPERACE FIMOZY DLE BURIANA
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
70
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 60
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 643 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61353 NAPŘÍMENÍ MEMBRA U VROZENÉ VADY ZEVNÍHO GENITÁLU
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
60
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 70
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1185 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61355 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U HYPOSPADIE
Včetně infiltrace k preparaci, včetně odběru kožního štěpu.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
70
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 2133 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61357 SPOJKA (ANASTOMÓZA NEOURETRY S URETROU)
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1130 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61359 UZÁVĚR URETROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
4
50
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 40
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 786 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61361 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1904 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61363 JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
170
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2763 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61365 VYTVOŘENÍ NEOURETRY U EPISPADIE
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
100
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 90
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1940 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61401 KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM)
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
30
OM:
Čas výkonu:30 ZUM: ne
Body: 326 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61403 POSUN RUDIMENTU U HYPOPLASIE BOLTCE
Včetně infiltrace k preparaci .
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1058 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61405 REKONSTRUKCE BOLTCE CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM NEBO SYNTETICKÝM IMPLANTÁTEM
Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu nebo implantát účtuj zvlášť. Ze zdrav. pojištění hrazeno pouze z důvodu úrazu nebo vrozené vady.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
80
OM: H - pouze za hospitalizace A2 6 90
Čas výkonu:90 ZUM: ano
Body: 2041 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Implantát do boltce

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61407 KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC, VYTVOŘENÍ ZÁUŠNÍHO PROSTORU
U vrozené vady nebo úrazu. Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu vykaž zvlášť.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1168 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61409 MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE
Včetně infiltrace k preparaci. Plná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí.
Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek Atestace INDX Čas
OF: 2/1 život
A2
5
50
OM: A1 3 40
Čas výkonu:50 ZUM: ne
Body: 911 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61411 XANTHELASMA - XANTOMY VÍČKA, EXCISE XANTOMU VÍČKA
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
4
20
OM:
Čas výkonu:20 ZUM: ne
Body: 215 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61413 KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 938 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61421 RINOPLASTIKA KOMPLETNÍ - OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU
Bez infiltrace k preparaci. Plně hrazen u poúrazových deformit. Nehrazen u kosmetických vad.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
110
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1226 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61422 RHINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS
Bez infiltrace k preparaci.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
80
OM: A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 937 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61423 RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)
Bez infiltrace k preparaci.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A0
2
120
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 120
A1 3 120
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1941 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61425 OPERACE RINOFYMY
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 1/1 rok
A1
4
60
OM:
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 329 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61431 STATICKODYNAMICKÝ FASC. ZÁVĚS U PARESY N. FACIALIS
Včetně infiltrace k preparaci, odběr štěpu účtuj zvlášť.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
180
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 170
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2161 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61433 DYNAMICKÝ ZÁVĚS PŘI PARESE N. VII. POMOCÍ M. MASSETER A M. TEMPORALIS
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
210
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 200
Čas výkonu:210 ZUM: ne
Body: 2695 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61441 AUGMENTACE PRSU Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU U HYPOPLASIE
Jedna strana (operace sec. Longacre). Hrazen při výrazné vývojové asymetrii, nehrazen z kosmetické indikace.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A2
5
120
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1720 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61443 REKONSTRUKCE PRSU SYNTETICKOU VLOŽKOU
Jedna strana. Plně hrazen po ablaci prsu jako rekonstrukční výkon, indikovaný onkologem. U kongenitálních vad prsu. Nehrazen z kosmetických důvodů.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
50
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1111 ZULP:ne

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Protéza mamární

Odbornost: plastická chirurgie
61445 OPERACE GIGANTOMASTIE (REDUKCE A MODELACE)
Jedna strana. Hrazen na základě doporučení odbor. lékaře - ortopeda, neurologa, mammologa.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
120
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2216 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61447 EXTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE
Jedna strana. Z indikace endokrinologa.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
4
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1016 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61449 ABLACE PRSU SE ZACHOVÁNÍM DVORCE /SUBKUTÁNNÍ MASTEKTOMIE/
Jedna strana.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
90
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 100
Čas výkonu:100 ZUM: ne
Body: 1686 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61451 REKONSTRUKCE AREOLOMAMILÁRNÍHO KOMPLEXU
Jedna strana, včetně odběru štěpu.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
70
OM: A1 3 60
Čas výkonu:70 ZUM: ne
Body: 1073 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61453 ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULOTOMIÍ
Jedna strana.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A2
5
60
OM: H - pouze za hospitalizace A1 3 50
Čas výkonu:60 ZUM: ne
Body: 1013 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61455 KAPSULEKTOMIE - ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULEKTOMIÍ
Jedna strana.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
80
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 90
Čas výkonu:90 ZUM: ne
Body: 1600 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61461 VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 1/1 den
A1
3
140
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 150
Čas výkonu:150 ZUM: ne
Body: 3626 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61463 REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ
Jedna strana.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
70
OM: H - pouze za hospitalizace A2 5 80
Čas výkonu:80 ZUM: ne
Body: 1546 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61465 OPERACE LYMFEDÉMU DOLNÍ KONČETINY SUPERDERMATOMEM
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 den
A1
3
230
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 240
Čas výkonu:240 ZUM: ne
Body: 3814 ZULP:ano

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61471 DERMABRASE JIZEV A POÚRAZOVÉ TETOVÁŽE A 10 MIN.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
10
OM:
Čas výkonu:15 ZUM: ne
Body: 44 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61473 IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF: bez omezení
A1
3
50
OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A2 5 60
Čas výkonu:60 ZUM: ano
Body: 1121 ZULP:ano

ZUMy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • Expandér tkáňový

ZULPy registrované u výkonu

(pouze pro Vaši informaci, nemá právní platnost)
 • DICYNONE inj 20x2ml/250mg

Odbornost: plastická chirurgie
61551 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - HORNÍ
Včetně infiltrace k preparaci.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 1735 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61553 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - DOLNÍ
Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A2
5
120
OM: A1 3 110
Čas výkonu:120 ZUM: ne
Body: 2131 ZULP:ne

Odbornost: plastická chirurgie
61555 OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - CELKOVÁ (SMAS LIFTING)
Včetně infiltrace k preparaci, obě strany.
Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem Atestace INDX Čas
OF:
A1
3
170
OM: A2 5 180
Čas výkonu:180 ZUM: ne
Body: 2658 ZULP:ne


(c) Dan Ohnesorg mailto:Dan.Ohnesorg@mzcr.cz